Bỏ qua điều hướng chính
Tháng Mười 2012 | Niềm Vui Cứu Chuộc Người Chết

Niềm Vui Cứu Chuộc Người Chết

Tháng Mười 2012 Đại Hội Trung Ương

“Ông sẽ gieo vào lòng con cái những lời hứa đã được lập với những người cha, và lòng con cái sẽ trở lại cùng những người cha mình.”

Chúa mặc khải cho Tiên Tri Joseph Smith giáo lý siêu phàm về giáo lễ thiêng liêng của phép báp têm. Sự mặc khải đó đến khi các giáo hội Ky Tô hữu khác dạy rằng cái chết thuộc linh định đoạt số phận của linh hồn một cách tuyệt đối và vĩnh viễn. Các giáo hội này dạy rằng người chịu phép báp têm được thưởng công với niềm vui vô tận trong khi tất cả những người khác phải chịu nỗi dày vò vĩnh viễn mà không có hy vọng được cứu chuộc.

Sự mặc khải của Chúa cho biết rằng phép báp têm có thể được thực hiện thay cho người chết qua thẩm quyền chức tư tế hợp thức, sự mặc khải này đã bảo tồn công lý về lời phán của Ngài:“Nếu một người chẳng nhờ nước và Thánh Linh mà sanh, thì không được vào nước Đức Chúa Trời.”1 Với lòng thương xót, phép báp têm làm thay có thể mang đến giáo lý thiết yếu này cho tất cả những người xứng đáng đã qua đời, họ là những người không nhận được giáo lễ này khi còn sống trên trần thế.

Giáo lý vinh quang này là một bằng chứng khác về tính chất vinh quang bao quát của Sự Chuộc Tội của Chúa Giê Su Ky Tô. Ngài đã làm cho sự cứu rỗi có sẵn cho mỗi linh hồn biết hối cải. Sự Chuộc Tội của Ngài chiến thắng cái chết, và Ngài cho phép người xứng đáng đã chết nhận được tất cả các giáo lễ cứu rỗi được làm thay cho họ.

Trong một bức thư viết cách đây hơn 150 năm, Joseph Smith đã nói: “Các Thánh Hữu có được đặc ân để chịu phép báp têm cho … thân nhân đã qua đời của họ … là những người đã nhận được Phúc Âm bằng linh hồn … qua … những người đã được ủy thác để thuyết giảng cho họ.”2 Về sau ông nói thêm: “Các Thánh Hữu nào thờ ơ với công việc làm thay này cho thân nhân đã qua đời của họ thì sự cứu rỗi của riêng họ bị lâm nguy.”3

Tiên tri Ê Li đã giao phó các chìa khóa làm thay công việc giáo lễ cho Joseph Smith trong Đền Thờ Kirtland4 để làm ứng nghiệm lời hứa của Chúa rằng “ông sẽ gieo vào lòng con cái những lời hứa đã được lập với những người cha, và lòng con cái sẽ trở lại cùng những người cha mình.”5

Qua sự mặc khải thêm cho Joseph Smith và các vị tiên tri kế nhiệm, chúng ta có một sự hiểu biết về đền thờ và điều khoản cho công việc đền thờ cùng nỗ lực lịch sử gia đình nhằm hỗ trợ công việc này. Mỗi vị tiên tri kể từ Joseph Smith đã nhấn mạnh đến nhu cầu cấp bách để cung ứng tất cả các giáo lễ cho bản thân chúng ta và các tổ tiên đã qua đời.

Công việc đền thờ và lịch sử gia đình là một công việc được chia ra làm hai phần. Hai phần này liên kết với nhau giống như các giáo lễ báp têm và ân tứ Đức Thánh Linh. Một số tín hữu có lẽ không thể làm cả hai công việc này vì vấn đề sức khỏe hay ở xa đền thờ.

Chủ Tịch Howard W. Hunter dạy:

“Chúng ta cần phải thực hiện công việc giáo lễ đền thờ của chức tư tế cho sự tôn cao của mình; rồi chúng ta cần phải làm công việc cần thiết cho những người không có cơ hội để chấp nhận phúc âm khi còn sống. Công việc làm thay này cho những người khác được thực hiện trong hai giai đoạn: trước nhất, qua việc sưu tầm lịch sử gia đình để xác định tổ tiên của chúng ta; và thứ hai, bằng cách thực hiện các giáo lễ đền thờ để mang đến cho họ cùng các cơ hội được ban cho người sống.

“Tuy nhiên có nhiều tín hữu của Giáo Hội chỉ có phương tiện giới hạn để tiếp cận với đền thờ. Họ làm hết khả năng của họ. Họ làm công việc sưu tầm lịch sử gia đình và nhờ những người khác làm công việc giáo lễ đền thờ. Ngược lại, có một số tín hữu tham dự công việc đền thờ nhưng không sưu tầm lịch sử gia đình cho dòng dõi gia đình của mình. Mặc dù họ làm công việc phục vụ thiêng liêng bằng cách phụ giúp những người khác, nhưng họ mất một phước lành khi không tìm kiếm những người thân đã qua đời của họ như đã được các thánh tiên tri ngày sau chỉ bảo.

“Tôi biết được rằng những người tham gia vào việc sưu tầm lịch sử gia đình và rồi thực hiện công việc giáo lễ đền thờ cho những người mà họ đã tìm ra tên sẽ biết thêm niềm vui của việc nhận được cả hai nửa của phước lành này.”6

Cha Thiên Thượng muốn mỗi người chúng ta nhận được cả hai phần của phước lành về công việc làm thay thiết yếu này. Ngài đã hướng dẫn những người khác cho chúng ta thấy cách làm thế nào để hội đủ điều kiện. Điều này sẽ tùy thuộc vào các anh chị em và tôi để thỉnh cầu các phước lành ấy.

Bất cứ công việc nào các anh chị em làm trong đền thờ cũng đáng bõ công, nhưng việc tiếp nhận các giáo lễ thay cho một trong số các tổ tiên của các anh chị em sẽ làm cho thời gian trong đền thờ được thiêng liêng hơn và càng nhận được nhiều phước lành hơn. Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn đã tuyên bố: “Bổn phận tối quan trọng của chúng ta là tìm kiếm và nhận ra các tổ tiên của riêng mình.”7

Các em trẻ tuổi có muốn có một con đường chắc chắn để loại bỏ ảnh hưởng của kẻ nghịch thù trong cuộc sống của mình không? Hãy đắm mình trong việc sưu tầm các tổ tiên của mình, chuẩn bị tên của họ cho các giáo lễ thiêng liêng làm thay có sẵn trong đền thờ, và rồi đi tới đền thờ để thay mặt họ tiếp nhập các giáo lễ báp têm và ân tứ Đức Thánh Linh. Khi lớn hơn, các em cũng sẽ có thể tham dự vào việc tiếp nhận các giáo lễ khác. Tôi không thể nghĩ đến một sự bảo vệ nào lớn lao hơn để chống lại ảnh hưởng của kẻ nghịch thù trong cuộc sống của các em.

Ở Phái Bộ Truyền Giáo Russia Rostov-na-Donu, giới trẻ được mời làm công việc indexing (nhập hồ sơ người chết vào mạng) cho 2.000 tên và rồi chuẩn bị ít nhất cho một tên từ gia đình của họ cho các giáo lễ đền thờ. Những người thực hiện mục tiêu này được mời làm một cuộc hành trình dài đến Đền Thờ Kyiv Ukraine mới. Một thiếu niên đã chia sẻ kinh nghiệm của mình: “Em đã bỏ ra nhiều thời giờ chơi trò chơi điện tử. Khi bắt đầu làm công việc nhập hồ sơ người chết vào mạng, em không còn thời giờ chơi trò chơi điện tử nữa. Thoạt tiên, em nghĩ: ‘Ồ không! Làm thế nào có thể được nhỉ!’ Khi làm xong dự án này, em không còn thích chơi trò chơi điện tử nữa… . Công việc gia phả là một điều chúng ta có thể làm ở đây trên thế gian, và nó sẽ tồn tại trên thiên thượng.”

Nhiều Thánh Hữu trung tín đã làm công việc sưu tầm dòng dõi gia đình của họ và đang sử dụng chức năng lưu trữ của chương trình vi tính FamilySearch để giữ lại các giáo lễ cho những người họ có thể làm thay trong gia đình của họ. Ý định của việc lưu giữ những cái tên là nhằm mục đích cho các cá nhân thực hiện các giáo lễ cho tổ tiên và các dòng dõi bàng hệ trong một thời gian hợp lý. Hiện có 12 triệu cái tên và hằng triệu giáo lễ tương ứng đã được lưu giữ. Nhiều cái tên đã được lưu giữ từ nhiều năm. Các tổ tiên đã được tìm thấy chắc chắn đã lo lắng và vui mừng khi tên của họ được sẵn sàng cho các giáo lễ. Tuy nhiên, họ có thể không vui lắm khi họ phải tiếp tục chờ cho đến khi các giáo lễ của mình được thực hiện.

Chúng tôi khuyến khích các anh chị em nào có lưu giữ nhiều tên hãy chia sẻ các tên này để cho những người trong gia đình quyến thuộc, hay tiểu giáo khu và giáo khu có thể giúp các anh chị em hoàn tất công việc đó. Các anh chị em có thể làm điều này bằng cách phân phát các thẻ tên để làm giáo lễ đền thờ cho các tín hữu của tiểu giáo khu và giáo khu là những người sẵn lòng giúp đỡ hoặc bằng cách sử dụng chương trình vi tính FamilySearch để nộp thẳng các tên đó cho đền thờ. Cách lựa chọn sau này là điều mà Cindy Blevins ở Casper, Wyoming, đã làm trong nhiều năm.

Chị Blevins chịu phép báp têm khi còn niên thiếu và là người duy nhất trong gia đình gia nhập Giáo Hội. Chị đã hoàn tất một số lớn công việc gia phả. Nhưng còn có rất nhiều tên cho chị và gia đình trực hệ của chị để hoàn tất. Do đó, Chị Blevins đã nộp các tên đó cho đền thờ, mà theo như chị báo cáo thường được hoàn tất trong vòng vài tuần, nói chung tại một trong số hai đền thờ gần nhà chị nhất. Chị nói rằng chị thích nghĩ rằng bạn bè và láng giềng trong tiểu giáo khu và giáo khu của chị có thể là trong số những người giúp đỡ hoàn tất công việc cho các tổ tiên của chị. Chị biết ơn họ đã làm như vậy.

Người vợ yêu quý của tôi là Jeanene thích làm công việc sưu tầm lịch sử gia đình. Khi con cái chúng tôi còn nhỏ, bà thường trao đổi thời gian trông con với bạn bè để bà có thể có được một vài giờ mỗi vài tuần để làm công việc sưu tầm dòng dõi gia đình. Sau khi đứa con út của chúng tôi dọn ra khỏi nhà, bà đã ghi lại trong nhật ký riêng của mình: “Tôi mới vừa đưa ra một quyết định và tôi muốn đứng lên reo to về điều đó. Căn phòng ngủ cũ của Mike đã trở thành phòng làm việc gia phả của tôi. Căn phòng đó được trang bị đầy đủ để sắp xếp những hồ sơ gia đình và làm việc. Cuộc sống của tôi giờ đây sẽ tập trung chủ yếu vào việc sưu tầm gia đình và nộp các tên cho đền thờ. Tôi rất phấn khởi và nóng lòng để tiến hành điều đó.”8

Một điều khác được ghi trong nhật ký: “Phép lạ đối với tôi xảy ra trong văn phòng Lịch Sử Gia Đình của Mel Olsen, là người đã đưa cho tôi một bản in tất cả các biểu đồ phả hệ tổ tiên mà tôi biết được lấy từ các hồ sơ Tài Liệu Tổ Tiên gửi vào hội gia phả đã được cập nhật và vi tính hóa. Các biểu đồ này hầu hết đến từ các hồ sơ của chương trình bốn thế hệ mà Giáo Hội đã kêu gọi thực hiện cách đây nhiều năm. Lòng tôi chan hòa với ý nghĩ về nhiệm vụ to lớn trước mặt để thu thập tất cả các hồ sơ sưu tầm của tổ tiên mình từ các tổ chức gia đình với mục đích bỏ tất cả các hồ sơ này vào máy vi tính trong lần phân phối đầu tiên của Tài Liệu Tổ Tiên được vi tính hóa. Và trong đó các hồ sơ này đều trông rất gọn gàng, sắp xếp cẩn thận và in bằng lase và hiện ra trên bàn làm việc trước mắt tôi. Tôi rất cảm động và phấn khởi đến nỗi chỉ ngồi đó sững sờ và rồi bắt đầu khóc, tôi rất vui mừng … Đối với một người đã kiên trì, cần cù sưu tầm trong ba mươi năm, thì việc đăng nhập vào máy vi tính tất cả các hồ sơ này là thực sự thú vị. Và khi tôi nghĩ đến hàng trăm ngàn người hiện đang hoặc sẽ sớm đăng nhập vào máy vi tính các số lượng rất lớn về danh sách dân số và các dĩa sưu tầm tư nhân … Tôi rất đỗi vui mừng. Đây thực sự là công việc của Chúa và Ngài đang hướng dẫn công việc này.”9

Tôi đã thấy đủ kết quả của công việc cao quý này để biết rằng các chìa khóa mà Ê Li đã phục hồi cho Joseph Smith cho phép chúng ta cảm nhận được mối ràng buộc tình cảm và mối liên kết đặc biệt với các tổ tiên của mình là những người đang chờ đợi chúng ta giúp đỡ. Khi sử dụng thẩm quyền đã được Đấng Cứu Rỗi giao phó qua các nỗ lực của chúng ta trong các đền thờ thánh ở nơi đây trên thế gian, tổ tiên chúng ta nhận được các giáo lễ cứu rỗi để cho phép họ vui hưởng hạnh phúc vĩnh cửu.

Trong quá khứ, khi được thúc đẩy bởi lòng tin chắc vô cùng về tính chất thiêng liêng của công việc này, các cá nhân đã dũng cảm đối phó với một thử thách có lẽ giống như việc một người cố gắng thu hoạch tất cả các hạt thóc ở Nebraska. Giờ đây, nhiều máy móc mạnh mẽ đang làm công việc đó. Chúng ta có thể và sẽ cùng nhau hoàn tất công việc đòi hỏi.

Tôi làm chứng rằng Tinh Thần của Ê Li đang ảnh hưởng mạnh mẽ trong lòng của nhiều con cái của Đức Chúa Cha trên khắp thế giới, khiến cho công việc dành cho người chết được xúc tiến nhanh với một tốc độ chưa từng có.

Còn các anh chị em thì sao? Các anh chị em có cầu nguyện về công việc cho tổ tiên mình không? Hãy để qua một bên những điều không quan trọng trong cuộc sống của mình. Hãy quyết định làm một điều gì đó mà sẽ mang lại những hậu quả vĩnh cửu. Có lẽ các anh chị em đã được thúc đẩy để tìm kiếm các tổ tiên nhưng cảm thấy rằng mình không phải là một chuyên gia về gia phả. Các anh chị em có thể thấy rằng mình không cần phải là một chuyên gia về gia phả nữa không? Công việc đó hoàn toàn bắt đầu với tình yêu thương và một ước muốn chân thành để giúp những người bên kia bức màn che là những người không thể tự giúp mình. Hãy tìm hiểu. Sẽ có một người nào đó bên cạnh các anh chị em có thể giúp các anh chị em được thành công.

Công việc này là một công việc thuộc linh, một nỗ lực vĩ đại hợp tác cả hai bên bức màn che là nơi có sự giúp đỡ trong cả hai hướng. Bất cứ nơi nào các anh chị em đang sống trên thế gian, với lời cầu nguyện, đức tin, quyết tâm, sự chuyên cần, và với một chút hy sinh, các anh chị em cũng đều có thể có một sự đóng góp tích cực. Hãy bắt đầu từ bây giờ. Tôi hứa với các anh chị em rằng Chúa sẽ giúp các anh chị em tìm ra một cách thức. Và cách thức này sẽ làm cho các anh chị em cảm thấy mãn nguyện. Trong tôn danh của Chúa Giê Su Ky Tô, A Men.

Cho Thấy Các Câu Tham KhảoGiấu Các Câu Tham Khảo

  Ghi Chú

  1. Giăng 3:5.

  2. History of the Church, 4:231.

  3. Những Lời Giảng Dạy của Các Vị Chủ Tịch Giáo Hội: Joseph Smith (2007), 471–72.

  4. Xin xem Giáo Lý và Giao Ước 110:13–16 .

  5. Giáo Lý và Giao Ước 2:2; sự nhấn mạnh được thêm vào.

  6. Howard W. Hunter, “A Temple-Motivated People,” Liahona, tháng Năm năm 1995, 5–6.

  7. Thư của Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn, ngày 29 tháng Hai năm 2012; sự nhấn mạnh được thêm vào.

  8. Jeanene Watkins Scott, nhật ký cá nhân, tháng Tư năm 1988.

  9. Jeanene Watkins Scott, nhật ký cá nhân, ngày 23 tháng Chín năm 1989.