Kunigystės džiaugsmas

Prezidentas Dyteris F. Uchtdorfas

Antrasis patarėjas Pirmojoje Prezidentūroje


Prezidentas Dyteris F. Uchtdorfas
Priimkime ir supraskime kunigystės stebuklą ir privilegiją. Priimkime ir pamilkime atsakomybes, kurias esame paprašyti vykdyti.

Skrydžio džiaugsmas

Prieš daug metų aš ir pora kitų avialinijų kapitonų nusprendėme įgyvendinti vaikystės svajonę restauruoti senovinį lėktuvą. Kartu nusipirkome naudotą 1938-ų metų Paiper Kab lėktuvą ir pradėjome jį restauruoti. Tai buvo širdžiai mielas darbas. Man tai turėjo ypatingą prasmę, nes jaunystėje panašiu lėktuvu išmokau skraidyti.

Šis lėktuvas pirmą kartą buvo pagamintas praėjus vos 35 metams po brolių Raitų įžymiojo pirmojo skrydžio. Vien pagalvojęs apie tai jaučiuosi labai senas.

Variklis neturėjo elektrinio starterio, todėl, kol mėgindavai variklį užvesti iš lakūno kabinos, kažkas kitas ant žemės turėjo suimti propelerį ir jį pasukti su tokia jėga, kad variklis pradėtų veikti pats. Kiekvienas variklio užvedimas buvo jaudulio ir pergalės akimirka.

Paper Kab pakilus nuo žemės buvo aišku, kad jis nesukurtas greičiui. Tiesą sakant, esant priešpiešiniam vėjui atrodė, kad išvis nejudame. Pamenu, kaip su savo paaugliu sūnumi Gido skridau virš Vokietijos greitkelio – buvo akivaizdu, kad automobiliai be vargo mus aplenkia!

Bet ak, kaip aš mylėjau šį mažą lėktuvėlį! Tai buvo tobulas būdas patirti skrydžio stebuklą ir grožį. Tu galėjai išgirsti, užuosti, paragauti ir pamatyti, ką iš tiesų reiškia skristi. Broliai Raitai tai apibūdino taip: „Nėra nieko, kas prilygtų aviatorių džiaugsmui, patirtam skrodžiant dangų ant didelių baltų sparnų.“1

Palyginimui, šių metų pradžioje man teko privilegija skristi moderniu reaktyviniu naikintuvu F-18 su Blue Angels (Mėlynaisiais angelais) – Jungtinių valstijų jūrų laivyno parodomųjų skrydžių komanda. Tai buvo tarsi skrydis virš ir šalia savo prisiminimų, kadangi lygiai prieš 50 metų, beveik tą pačią dieną, aš baigiau savo kaip oro pajėgų naikintuvo piloto mokymus.

Tai, ką patyriau skrisdamas F-18, žinoma, labai skyrėsi nuo to, ką patyriau skrisdamas Paiper Kab. Mačiau dinamiškesnio skrydžio grožį. Tai buvo lyg tobulesnis tų pačių aerodinamikos dėsnių pritaikymas. Tačiau skrydis su Blue Angels greitai priminė, kad reaktyvinio naikintuvo pilotavimas yra jaunų vyrų darbas. Dar kartą pacituosiu brolius Raitus: „Labiau nei bet kas kita skrydžio pojūtis yra tobulos ramybės ir jaudulio, kuris įtempia nervus lyg stygas, kombinacija.“2 Be to, skrydis su Blue Angels padėjo kitaip suprasti žodžius „angelai“ [bus] aplink jus, kad jus palaikytų.

Jei manęs paklaustumėte, kuris skrydis man buvo malonesnis, nesu tikras, kad galėčiau jums atsakyti. Visiškai akivaizdu, kad kai kuriais atžvilgiais šie skrydžiai labai skirtingi. Tačiau kitais atžvilgiais jie labai panašūs.

Tiek su Paiper Kab, tiek su F-18 jaučiau skrydžio jaudulį, grožį ir džiaugsmą. Abiejuose supratau, ką reiškė poeto žodžiai „išsivaduot iš žemės pančių ir debesis šokdinti ant sparnų, kuriuos įsimylėjusieji dangų nudažė džiaugsmo sidabru.“3

Visur ta pati kunigystė

Dabar galite užduoti klausimą, ką šie du visiškai skirtingų skrydžių patyrimai turi bendro su mūsų šiandieniniu susirinkimu arba kunigyste, kurią esame privilegijuoti turėti, arba kunigystės tarnyste, kurią visi taip mėgstame?

Broliai, argi ne tiesa, kad mūsų asmeniniai patyrimai kunigystės tarnystėje gali gana smarkiai skirtis? Galima sakyti, kai kurie iš jūsų skraidote su F-18, tuo tarpu kiti – su Paiper Kab. Kai kurie jūsų gyvenate apylinkėse ir kuoluose, kur visus pašaukimus, pradedant aukštųjų kunigų grupės vadovo padėjėju ir baigiant diakonų kvorumo sekretoriumi, užima aktyvi kunigija. Tai jūsų privilegija dalyvauti apylinkės organizacijoje, kurioje yra pakankamai žmonių vykdyti visus pašaukimus.

Kiti gyvenate tokiose pasaulio vietose, kur yra labai mažai Bažnyčios narių ir kunigijos. Jūs galite pasijausti vieniši ir slegiami pavedimų naštos. Jums gali tekti dažnai panaudoti savo rankas, kad užvestumėte kunigystės tarnystės variklį. Kartais net gali atrodyti, kad jūsų skyrius arba apylinkė visiškai nejuda pirmyn.

Tačiau nepriklausomai nuo jūsų atsakomybių ar aplinkybių, jūs ir aš žinome, kad pasiaukojantis kunigijos tarnavimas visada atneša ypatingą džiaugsmą.

Man visada patikdavo skraidyti, nesvarbu ar su Paiper Kab, F-18, ar bet kuriuo kitu lėktuvu. Paiper Kab lėktuve aš nesiskundžiau dėl greičio stokos, o F-18 lėktuve per akrobatinius manevrus nesiskundžiau dėl to, kad paaiškėjo, jog senstu.

Taip, kiekvienoje situacijoje visada yra kažkas netobulo. Taip, yra lengva rasti dėl ko skųstis.

Tačiau broliai, mes turime šventąją kunigystę pagal Dievo Sūnaus tvarką! Kiekvienas iš mūsų rankų uždėjimu ant galvos gavome Dievo kunigystę. Mums buvo suteiktas įgaliojimas ir atsakomybė veikti Jo vardu kaip Jo tarnams žemėje. Nesvarbu ar didelėje apylinkėje, ar mažame skyriuje, esame pašaukti tarnauti, laiminti ir visada veikti kitų ir visko, kas mums patikėta, labui. Ar gali būti kas nors dar labiau džiuginančio?

Supraskime, įvertinkime ir pajauskime kunigystės tarnystės džiaugsmą.

Kunigystės džiaugsmas

Mano meilė skraidymui lėmė viso mano gyvenimo kursą. Bet kad ir kokie energingi ir kupini laimės būtų mano kaip piloto patyrimai, mano kaip šios Bažnyčios nario patyrimai yra daug gilesni, džiaugsmingesni ir kur kas reikšmingesni. Pasinėręs į tarnystę bažnyčioje patyriau Dievo visagalybę ir taip pat Jo švelnius pasigailėjimus.

Kaip pilotas aš paliečiau dangų. Kaip Bažnyčios narys, pajutau dangaus meilę.

Kartais ilgiuosi piloto kabinos. Bet tarnystė Bažnyčioje kartu su broliais ir seserimis nesunkiai tai kompensuoja. Aš nekeisčiau į nieką kitą pasaulyje galimybės pajausti didingą ramybę ir džiaugsmą, kuris ateina per buvimą maža šio didžio sumanymo ir darbo dalimi.

Šiandieną mes susirinkome kaip didžiulis kunigijos būrys. Tai mūsų šventas džiaugsmas ir privilegija tarnauti Viešpačiui ir artimui, viską, kas geriausia mumyse, aukoti kilniam tikslui padėti kitiems ir statyti Dievo karalystę.

Žinome ir suprantame, kad kunigystė yra amžinoji Dievo galia ir įgaliojimas. Šį apibrėžimą galime lengvai pasakyti mintinai. Tačiau ar mes iš tiesų suvokiame svarbą to, ką sakome? Leiskite pakartoti: kunigystė yra amžinoji Dievo galia ir įgaliojimas.

Pagalvokite apie tai. Per kunigystę Dievas sukūrė bei valdo dangus ir žemę.

Per šią galią Jis išperka ir išaukština Savo vaikus įgyvendindamas „žmogaus nemirtingumą ir amžinąjį gyvenimą“.4

Pranašas Džozefas Smitas paaiškino, kad kunigystė – „kanalas, per kurį Visagalis, pradėdamas kurti žemę, ėmė apreikšti savo šlovę, ir per kurį Jis toliau apreiškia save žmonių vaikams iki šio meto, ir per kurį Jis atskleis savo tikslus iki laiko pabaigos.“5

Mūsų visagalis Dangiškasis Tėvas patikėjo kunigystės įgaliojimą mums – mirtingoms būtybėms, kurios apibūdinamos kaip ydingos ir netobulos. Jis suteikia mums įgaliojimą veikti Jo vardu dėl Jo vaikų išgelbėjimo. Ši didi galia mus įgalina skelbti Evangeliją, vykdyti išgelbėjimo apeigas, padėti statyti Dievo karalystę žemėje, laiminti savo šeimą bei aplinkinius ir tarnauti jiems.

Visiems pasiekiama

Kunigystė, kurią turime, yra šventa.

Kunigystės ir bet kurios jos atsakomybės negalima nupirkti ar nusipelnyti. Kunigystės galios negalima paveikti, įtikinti ar priversti valdžia, turtu ar įtaka. Tai dvasinė galia, kuri veikia pagal dangiškuosius įstatymus. Ji kyla iš mūsų visų Dangiškojo Tėvo. Jos galios gali būti kontroliuojamos tik pagal teisumo – bet ne teisumo savo pačių akyse – principus6.

Kristus yra visų tikrojo kunigystės įgaliojimo ir galių žemėje šaltinis.7 Tai Jo darbas, kuriame turime privilegiją padėti. „Ir šiame darbe negalės padėti niekas kitas, kaip tik tas, kuris bus nuolankus ir kupinas meilės, turintis tikėjimą, viltį ir tikrąją meilę, susivaldantis visame, kas tik bus jam patikėta.“8

Mes darbuojamės ne dėl naudos sau, bet dėl to, kad siekiame tarnauti ir padėti kitiems. Veikiame ne jėga bet „įtikinimu, didžiu kantrumu, gerumu, romumu ir neveidmainiška meile.“9

Visagalio Dievo kunigystė yra pasiekiama vertiems vyrams nepriklausomai nuo jų kilmės, finansinės ir geografinės padėties. Ji pasiekiama be pinigų ir be pasaulietiškos kainos. Perfrazuojant senovės pranašo Izaijo žodžius, visi, kurie trokšta, gali ateiti prie vandens, ir nereikia pinigų, kad galėtų numalšinti troškulį!10

Dėl amžinojo ir nesuvokiamo mūsų Gelbėtojo Jėzaus Kristaus Apmokėjimo Dievo kunigystė yra pasiekiama, net jei suklupote ar praeityje buvote neverti. Per atgailos dvasinį išgryninimo ir apvalymo procesą galite „keltis ir sušvisti!“11 Dėl neribotos ir atleidžiančios Gelbėtojo ir Išpirkėjo meilės galite pakelti akis, tapti švarūs, verti ir išaugti į kilnius Dievo sūnus – vertus švenčiausios Visagalio Dievo kunigystės nešiotojus.

Kunigystės stebuklas ir privilegija

Man gaila tų, kurie nesupranta ir nevertina kunigystės stebuklo ir privilegijos. Jie kaip lėktuvo keleiviai, kurie leidžia savo laiką bumbėdami dėl riešutų pakelio dydžio tuomet, kai skrodžia dangų virš debesų – daro tai, dėl ko senovės karaliai būtų atidavę visus savo turtus, kad nors kartą tai pabandytų ir patirtų!

Broliai, esame palaiminti galėdami nuolankiai priimti šį didį kunigystės įgaliojimą ir galią. Pakelkime akis ir pažiūrėkime, suvokime ir priimkime šią galimybę tokią, kokia ji iš tiesų yra.

Per teisią, mylinčią ir pasišventusią kunigystės tarnystę galėsime patirti tikrąją apreiškimo reikšmę: „Aš eisiu prieš jūsų veidą. Aš būsiu jūsų dešinėje ir jūsų kairėje, ir mano Dvasia bus jūsų širdyse, ir mano angelai aplink jus, kad jus palaikytų.“12

Priimkime ir supraskime kunigystės stebuklą ir privilegiją. Priimkime ir pamilkime atsakomybes, kurias esame paprašyti vykdyti – atsakomybes savo namuose ir savo Bažnyčios padalinyje, nesvarbu dideliame ar mažame. Nuolatos aukime teisume, pasišventime ir kunigystės tarnystėje. Atraskime džiaugsmą tarnaudami kunigystėje!

Geriausiai tai galime atlikti taikydami žinojimo, paklusnumo ir tikėjimo principus.

Tai reiškia, kad, pirma, mes turime žinoti ir įsisavinti kunigystės doktriną, glūdinčią apreikštame Dievo žodyje. Mums svarbu suprasti sandoras ir įsakymus, pagal kuriuos veikia kunigystė.13

Tada būkime išmintingi – nuolatos ir dorai veikime pagal tą žinojimą. Paklusdami Dievo įstatymams, disciplinuodami savo protus ir kūnus, derindami savo veiksmus su teisumo modeliu, kurio moko pranašai, patirsime kunigystės tarnystės džiaugsmą.

Ir galiausiai gilinkime savo tikėjimą Viešpačiu Jėzumi Kristumi. Priimkime Jo vardą ir įsipareigokime kiekvieną dieną iš naujo žengti mokinystės keliu. Tegul mūsų darbai padaro mūsų tikėjimą tobulą.14 Per mokinystę tarnaudami savo šeimai, savo artimui ir Dievui, galime po žingsnelį tobulėti .

Mums pažadėta, kad jei tarnausime visa širdimi, galia, protu ir stiprybe, mūsų laukia didingas žinojimas, ramybė ir dvasinės dovanos. Jei gerbsime kunigystę, Dievas gerbs mus, ir mes stovėsime „nepriekaištingi priešais Dievą paskutiniąją dieną.“15

Linkiu, kad turėtume akis, kurios matytų, ir širdis, kurios jaustų mūsų didžiojo ir galingojo Dievo kunigystės stebuklą ir džiaugsmą. To meldžiu Jėzaus Kristaus vardu, amen.

Rodyti nuorodas

 1.  

  1. Wilbur Wright, in James Tobin, To Conquer the Air: The Wright Brothers and the Great Race for Flight (2003), p. 238.

 2.  

  2. Wright brothers, in Tobin, To Conquer the Air, p. 397.

 3.  

  3. John Gillespie Magee Jr., „High Flight,“ in Diane Ravitch, ed., The American Reader: Words That Moved a Nation (1990), p. 486.

 4.  

  4.  Mozės 1:39.

 5.  

  5.  Bažnyčios prezidentų mokymai: Džozefas Smitas (2007), p. 104–106.

 6.  

  6. Žr. Doktrinos ir Sandorų 121:36.

 7.  

  7. Žr. Hebrajams 5:4–10; Doktrinos ir Sandorų 107:3.

 8.  

  8.  Doktrinos ir Sandorų 12:8.

 9.  

  9.  Doktrinos ir Sandorų 121:41.

 10.  

  10. Žr. Izaijo 55:1.

 11.  

  11.  Doktrinos ir Sandorų 115:5.

 12.  

  12.  Doktrinos ir Sandorų 84:88.

 13.  

  13. Žr. Doktrinos ir Sandorų 84:33–44; 121:34–46.

 14.  

  14. Žr. Jokūbo 2:22.

 15.  

  15.  Doktrinos ir Sandorų 4:2.