Bažnyčios pareigūnų palaikymas

Prezidentas Henris B. Airingas

Pirmasis patarėjas Pirmojoje Prezidentūroje


Prezidentas Henris B. Airingas

Siūloma palaikyti Tomą Spenserį Monsoną kaip pranašą, regėtoją ir apreiškėją bei Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčios Prezidentą; Henrį Benioną Airingą – kaip pirmąjį patarėją Pirmojoje Prezidentūroje ir Dyterį Frydrichą Uchtdorfą – kaip antrąjį patarėją Pirmojoje Prezidentūroje.

Kas pritariate, galite tai parodyti.

Kas nepritariate, jeigu tokių yra, galite tai parodyti.

Siūloma palaikyti Boidą Kenetą Pakerį kaip Dvylikos Apaštalų Kvorumo prezidentą ir šiuos brolius kaip to Kvorumo narius: Boidą K. Pakerį, L. Tomą Perį, Raselą M. Nelsoną, Daliną H. Ouksą, M. Raselą Balardą, Ričardą G. Skotą, Robertą D. Heilsą, Džefrį R. Holandą, Deividą A. Bednarį, Kventiną L. Kuką, D. Todą Kristofersoną ir Nylą L. Anderseną.

Kas pritariate, prašome tai parodyti.

Kas nepritariate, galite parodyti taip pat.

Siūloma palaikyti patarėjus Pirmojoje Prezidentūroje ir Dvylika Apaštalų kaip pranašus, regėtojus ir apreiškėjus.

Visus, kas pritariate, prašome tai parodyti.

Kas prieš, jei tokių yra, parodykite tuo pačiu ženklu.

Vyresnysis Džėjus E. Džensenas buvo atleistas iš Septyniasdešimčių kvorumų prezidentūros.

Tuos, kurie galite kartu su mumis išreikšti dėkingumą, prašome tai parodyti.

Siūloma palaikyti vyresnįjį Kreigą K. Kriščenseną kaip Septyniasdešimčių kvorumų prezidentūros narį.

Visus, kas pritariate, prašome tai parodyti.

Kas prieš? jei tokių yra.

Siūloma su padėka už puikią tarnystę atleisti vyresnįjį Marliną K. Dženseną kaip Bažnyčios istoriką ir registratorių.

Visus, kas pritariate, prašome tai parodyti.

Siūloma palaikyti vyresnįjį Styveną E. Snou kaip Bažnyčios istoriką ir registratorių.

Visus, kas pritariate, prašome tai parodyti.

Jei yra prieš.

Siūloma atleisti vyresniuosius Kytą K. Hilbigą, Džėjų E. Dženseną, Marliną K. Dženseną ir Oktavianą Tenorio kaip Pirmojo Septyniasdešimties Kvorumo narius ir paskirti juos garbės visuotiniais įgaliotiniais.

Taip pat siūloma atleisti vyresniuosius Kytą R. Edvardsą ir Larį V. Gibonsą kaip Antrojo Septyniasdešimties Kvorumo narius.

Tuos, kurie norite kartu išreikšti dėkingumą šiems broliams už jų puikią tarnystę, prašome tai parodyti.

Siūloma palaikyti kitus visuotinius įgaliotinius, Septyniasdešimčių narius kraštuose ir visuotines pagalbinių organizacijų prezidentūras, kaip jos yra dabar.

Kas pritariate, prašome tai parodyti.

Jei yra prieš, galite tai parodyti.

Ačiū jums, broliai ir seserys, už jūsų palaikomąjį balsavimą, tikėjimą, pasišventimą bei maldas.