Hoppa över navigering
Oktober 2012 | Din tro ska prövas

Din tro ska prövas

Oktober 2012 Generalkonferenser

Liksom den intensiva eld som förvandlar järn till stål får vi, när vi står trofasta under vår tros eldprov, andlig förfining och styrka.

För tio år sedan när min hustru Kathy och jag bodde i São Paulo i Brasilien presiderade David Marriott över Brasilienmissionen São Paulo Interlagos. Han och hans hustru Neill och deras söner Will, Wesley och Trace bodde nära oss. De lämnade hem, företag och många familjemedlemmar för att följa en missionskallelse från profeten.

President Marriott ringde mig en eftermiddag. Deras dyrbara, rättfärdiga 21-åriga dotter Georgia, som gick sista året på Indiana University med inriktning på fiol, hade blivit påkörd av en lastbil när hon cyklade hem från ett möte i kyrkan. Först mådde hon efter omständigheterna bra. Men hennes tillstånd förvärrades efter några timmar.

Familj och vänner började fasta och be om att mirakel skulle ske. Hennes mor flög hem samma natt från Brasilien. När hon anlände till Indiana nästa dag möttes hon av sina äldre barn som grät när de berättade att de hade suttit hos Georgia när hon gick bort

Jag iakttog familjen Marriott när det här hände och under månaderna och åren som följde. De grät, de bad, de berättade om Georgia, de kände intensiv smärta och sorg, men deras tro vacklade inte. Under morgonens session fick vi höra om liknande tro i berättelserna om familjerna Bowen och Wilberger.1

Tro är en ovärderlig andlig gåva. ”Detta är evigt liv att de känner dig, den ende sanne Guden, och den som du har sänt, Jesus Kristus.”2

Gud Fadern och hans Son Jesus Kristus, vår Frälsare och Återlösare står i centrum för vår tro. Den stärks av vår kunskap om att evangeliets fullhet har återställts till jorden, att Mormons bok är Guds ord och att profeter och apostlar i dag bär prästadömets nycklar Vi värderar vår tro, arbetar på att stärka vår tro, ber om ökad tro och gör allt vi kan för att skydda och försvara vår tro.

Aposteln Petrus talade om något han kallade vår tros prövning.3 Han hade upplevt det. Tänk på Jesu ord:

”Simon … Satan har begärt att få sålla er som vete.

Men jag har bett för dig att din tro inte skall bli om intet.”4

Senare uppmuntrade Petrus andra: ”Var inte förvånade”, sade han, ”över den eld som ni måste gå igenom till er prövning, som om det hände er något oväntat”.5

Det är meningen att det här eldprovet ska göra dig starkare, men den kan också dämpa eller till och med förgöra din tillit till Guds Son och försvaga ditt beslut att hålla dina löften till honom. Dessa prövningar är ofta kamouflerade så att de är svåra att känna igen. De slår rot i vår svaghet, vår sårbarhet, vår känslighet eller i det som betyder mest. En verklig men hanterbar prövning för en person kan vara ett eldprov för en annan.

Hur kan du hålla dig ”ståndaktig och orubblig”6 när din tro prövas? Du fördjupar dig i det som byggde kärnan i din tro: Du utövar tro på Kristus, du ber, du begrundar skrifterna, du omvänder dig, du håller buden och du tjänar andra.

När din tro prövas — vad du än gör, skapa inte ett avstånd mellan dig och kyrkan! Om du tar avstånd från Guds rike när din tro prövas är det som att lämna säkerheten i skyddsrummet just när tornadon visar sig.

Aposteln Paulus sade: ”Alltså är ni inte längre gäster och främlingar utan medborgare tillsammans med de heliga och tillhör Guds familj.”7 Det är inom kyrkans heliga rum som vi skyddar vår tro. Vi träffar andra som tror, vi ber tillsammans och får svar på våra böner, vi dyrkar Gud genom musik, delar med oss av våra vittnesbörd om Frälsaren, tjänar andra och känner Herrens ande. Vi tar del av sakramentet, tar emot prästadömets välsignelser och besöker templet. Herren förkunnade: ”Gudaktighetens kraft [är] uppenbar i dess förordningar.”8 När er tro prövas, stanna då i säkert och tryggt förvar bland Guds familj. Det finns alltid plats för dig här. Ingen prövning är så stor att vi inte kan lösa den tillsammans.9

President Thomas S. Monson har sagt: ”Samhällets moraliska kompass [har ändrats i rask takt]. Handlingar som en gång ansågs olämpliga och omoraliska … ses [nu] av … många som acceptabla.”10

Det finns många ensamstående vuxna i kyrkan som vida passerat sina tidiga vuxenår. De har kanske funnit att livet är annorlunda än förväntat, men de håller kyskhetslagen.11 Det kan pröva deras tro. Jag känner djup respekt och beundran för dessa Kristi lärjungar.

”Gud har befallt att den heliga fortplantningsförmågan endast skall användas mellan man och kvinna, lagligt vigda som man och hustru.”12 I Nya testamentet höjde Frälsaren ribban för moralnormen för sina efterföljare när han förkunnade: ”Var och en som med begär ser på en kvinna har redan begått äktenskapsbrott med henne i sitt hjärta.”13 Han lärde oss att inte döma andra, men han var inte rädd för att tala klarspråk: ”Gå”, sade han, ”och synda inte mer!”14

Vår familj har en vän. Du kanske känner någon som hon, eller du kanske är som hon. Alltid trofast, verkar troget i kyrkan, beundras i sitt yrke, älskad av sin familj, men trots att hon önskade sig äktenskap och familj så är hon ensamstående. ”Jag beslöt mig”, sade hon, ”för att lita på Jesus Kristus. Genom att besöka templet ofta kan jag ha en mer evig fokusering. Det påminner mig om att jag aldrig är ensam. Jag tror på att ingen välsignelse kommer att undanhållas mig om jag är trogen mina förbund, däribland kyskhetslagen.”15

En annan vän var en enastående missionär och utbildade sig sedan under många år. Han ville bilda familj. Hans prövning är att han attraheras av personer av samma kön. Han skrev till mig nyligen: ”Min patriarkaliska välsignelse lovar mig att jag kommer att ha en egen familj en dag. Jag vet inte om det kommer att ske under jordelivet. Men jag vill inte göra något som kan äventyra välsignelserna som Gud har lovat mig och mina framtida efterkommande … Det är svårt att leva efter [kyskhetslagen], men kom vi inte till jorden för att möta utmaningar och för att visa Gud att vi älskar och respekterar honom genom att hålla hans bud? Jag har välsignats med god hälsa, evangeliet, en kärleksfull familj och lojala vänner. Jag är tacksam för mina många välsignelser.”16

Världen protesterar: Hur kan ni kräva så mycket? Herren svarar:

”Mina tankar är inte era tankar, och era vägar är inte mina vägar …

Nej, så mycket som himlen är högre än jorden, så mycket är mina vägar högre än era vägar och mina tankar högre än era tankar.”17

Dessa är två av Kristi efterföljare och tiotusentals som dem har erfarit Frälsarens löfte: ”Frid lämnar jag efter mig åt er. Min frid ger jag er. Inte ger jag er en sådan frid som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och var inte modlösa.”18

Jag vill nämna en till prövning. Det har alltid funnits några som vill dra ner kyrkan och förstöra tron. Idag använder de internet.

En del av informationen om kyrkan, hur övertygande den än är, är helt enkelt inte sann. År 1985 minns jag att en kollega kom till mitt kontor i Florida. Han hade en artikel från Time med sig som hette ”Mormonernas rötter ifrågasätts”. Den handlade om ett nyligen påträffat brev som man hävdade att Martin Harris hade skrivit och som stred mot Joseph Smiths berättelse om hur han hittade Mormons boks plåtar.19

Min kollega frågade om den nya informationen skulle sänka mormonkyrkan. Artikeln citerade en man som sade att han tänkte lämna kyrkan på grund av dokumentet. Senare fick vi höra att andra lämnat kyrkan.20 Jag är säker på att deras tro hade prövats.

Några månader senare upptäckte experter (och förfalskaren erkände) att brevet var ett falsarium. Jag kommer ihåg att jag verkligen hoppades att de som lämnat kyrkan på grund av bedrägeriet skulle hitta tillbaka.

En del ifrågasätter sin tro när de hittar ett uttalande av en ledare i kyrkan för flera årtionden sedan som tycks vara oförenligt med vår lära. Det finns en viktig princip som styr kyrkans lära. Läran undervisas av alla 15 medlemmar i första presidentskapet och de tolvs kvorum. Den döljs inte i ett otydligt stycke i ett tal. Sanna principer undervisas ofta och av många. Vår lära är inte svår att hitta.

Kyrkans ledare är hederliga men ofullkomliga män. Kom ihåg Moronis ord: ”Döm mig inte för min ofullkomlighets skull och inte heller min far … utan tacka hellre Gud för att han har uppenbarat våra ofullkomligheter för er, så att ni kan lära er att vara visare än vi har varit.”21

Joseph Smith sade: ”Jag har aldrig sagt att jag var fullkomlig, men det finns inget oriktigt i … [uppenbarelserna].”22 Det mirakulösa i hur Guds hand har verkat i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heligas historia och bestämmelse förstås i sin helhet genom den andliga forskningens lins. President Ezra Taft benson sade: ”Var och en ställs till sist mot trons vägg, och där måste hon ta ställning.”23 Bli inte förvånad när det händer dig!

Prövningar är naturligtvis prövande. De kan innebära ångest, förvirring, sömnlösa nätter och kuddar som väts av tårar. Men våra prövningar behöver inte ta död på oss andligen. De behöver inte föra oss bort från våra förbund eller Guds familj.

”Kom ihåg att det är på klippan, vår Återlösare, som är Kristus, Guds Son, som ni måste bygga er grundval, så att när djävulen sänder sina mäktiga vindar, ja, sina pilar i virvelvinden, ja, när allt hans hagel och hans mäktiga storm piskar er, skall detta inte ha någon makt att dra er ned till eländets och det oändliga lidandets avgrund, tack vare den klippa som ni är byggda på och som är en säker grundval, och om människorna bygger på denna grundval kan de inte falla.”24

Liksom den intensiva eld som förvandlar järn till stål får vi, när vi står trofasta under vår tros eldprov, andlig förädling och styrka.

Äldste D. Todd Christofferson berättade om det han hade lärt sig av en personlig prövning: ”Fastän jag led då är jag i dag när jag ser tillbaka tacksam över att mitt problem inte löstes snabbt och enkelt. Detta att jag tvangs vända mig till Gud för att få hjälp nästan varje dag i flera års tid lärde mig verkligen hur jag borde be och få svar på mina böner, och det lärde mig att tro på Gud på ett handgripligt sätt. Jag lärde känna min Frälsare och min himmelske Fader på ett sätt och i en omfattning som kanske inte skulle ha blivit fallet annars eller som skulle tagit mycket längre tid att uppnå … Jag lärde mig att lita på Herren av hela mitt hjärta. Jag lärde mig att vandra med honom dag för dag.”25

Petrus sade att sådana erfarenheter var ”långt värdefullare än guld”26 Moroni lade till att en förvissning kommer ”efter det att er tro har prövats”.27

Jag började med berättelsen om familjen Marriott. Förra veckan gick Kathy och jag till Georgias grav med dem. Tio år har gått. Släktingar och vänner uttryckte sin kärlek till Georgia och berättade minnen. Det fanns vita heliumballonger för att hylla hennes liv. Under tårar berättade Georgias mor ömt om sin ökade tro och insikt och Georgias far berättade tyst för mig om den utlovade förvissning han fått.

Tro leder till att den tron prövas, vilket leder till ökad tro. Herrens tröstande försäkran till profeten Joseph är samma löfte han ger dig i din tros prövning: ”Håll dig … kvar … Frukta … inte … ty Gud skall vara med dig i evigheters evighet.”28 Jag bär mitt heliga vittnesbörd om detta i Jesu Kristi namn, amen.

Visa hänvisningarDölj hänvisningar

  Slutnoter

  1. Se Shayne M. Bowen, ”Ty jag lever, och ni kommer att leva”, och Ann M. Dibb, ”Jag vet det. Jag lever därefter. Jag älskar det”, i lördagens morgonsession av generalkonferensen i oktober 2012.

  2. Joh. 17:3.

  3. Se 1 Peter 1:7, King James Version.

  4. Luk. 22:31–32.

  5. 1 Petr. 4:12; kursivering tillagd.

  6. Alma 1:25.

  7. Ef. 2:19.

  8. L&F 84:20.

  9. Se Mosiah 18:8–10.

  10. Thomas S. Monson, ”Stå på heliga platser”, Liahona,

  11. Se Ezra Taft Benson, ”Kyskhetslagen”, Nordstjärnan, okt. 1988, s. 36–40; ”The Law of Chastity” i Brigham Young University 1987–88 Speeches (1988), s. 1–5, speeches.byu.edu; se också Evangeliets principer (2009), s. 223–230.

  12. ”Familjen: Ett tillkännagivande för världen”, Liahona, nov 2010, 129.

  13. Matt. 5:28.

  14. Joh. 8:11.

  15. Personlig korrespondens, 2012.

  16. Personlig korrespondens, 2012.

  17. Jes. 55:8–9.

  18. Joh. 14:27.

  19. Se Richard N. Ostling, ”Challenging Mormonism’s Roots”, Time, 20 maj 1985, s. 44.

  20. Se Gordon B. Hinckley, ”Herre, föröka vår tro”, Nordstjärnan, jan. 1988, s. 52.

  21. Mormon 9:31.

  22. Kyrkans presidenters lärdomar: Joseph Smith (2007), s. 516.

  23. Se Ezra Taft Benson, ”Mormons bok är Guds ord”, Nordstjärnan, aug. 1975, s. 44.

  24. Helaman 5:12.

  25. D. Todd Christofferson, ”Ge oss i dag vårt bröd för dagen”, (brasafton i regi av Kyrkans utbildningsverksamhet, 9 jan. 2011), lds.org/broadcasts.

  26. 1 Petr. 1:7; se också 1 Petr. 4:13.

  27. Ether 12:6.

  28. L&F 122:9; President George Q. Cannon sade: ”Oavsett hur svår prövningen, hur djup bedrövelsen, hur stort lidandet än är, kommer [Gud] aldrig att överge oss. Han har aldrig gjort det och kommer aldrig att göra det. Han kan inte göra det. Det går emot hans karaktär. Han är en oföränderligvarelse, densamme i går och i dag, och han kommer att vara densamme i evigheternas evighet. Vi har funnit denna Gud. Vi har blivit vän med honom genom att lyda hans evangelium och han kommer att stå vid vår sida. Vi kan gå genom brinnande ugnar, vi kan gå genom djupa vatten, men vi skall inte förtäras eller överväldigas. Vi skall komma ut ur alla dessa prövningar och svårigheter som bättre och renare människor, om vi bara förtröstar på vår Gud och håller hans bud” (”Remarks”, i Deseret Evening News, Mar. 7, 1891, 4); se också Jeffrey R. Holland,”Come unto Me,” Ensign, apr. 1998, s. 16–23.