Jäta peamenüü vahele
Oktoober 2012 | Tere tulemast konverentsile!

Tere tulemast konverentsile!

Oktoober 2012 Üldkonverents

Kuulakem hoolega sõnumeid …, et võiksime tunda Issanda Vaimu ja saada teadmisi, mida Ta soovib, et me saaksime.

Nii kaugele kui mu silm näeb, on kõik istekohad täis – välja arvatud mõned kõige tagumises reas. Me saaks isegi paremini. Aga on hea, et meil on mõned vabad kohad neile, kes hilinevad, et neil oleks istekoht, kui siia jõuavad.

See on suurepärane päev, konverentsi päev. Me oleme kuulnud koori laulmas kaunist muusikat. Iga kord, kui ma kuulen koorilaulu või orelit või klaverimängu, meenub mulle minu ema, kes ütles: „Ma tunnen heameelt kogu au üle, mis sulle on osaks saanud, kõigi kraadide üle, mille sa oled omandanud, ja töö üle, mida sa oled teinud. Ma ainult kahetsen, et sa klaverimängu õpinguid lõpule ei viinud!“ Aitäh, ema. Ma soovin, et oleksin.

Vennad ja õed! Kui tore on teid tervitada Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku 182. sügisesel üldkonverentsil.

Pärast meie viimast kohtumist kuus kuud tagasi on pühitsetud kolm uut templit ja üks tempel on uuesti pühitsetud. Maikuus oli mul au pühitseda kaunis Kansas City Missouri tempel ja osaleda sellega seotud kultuuriüritustel. Ma räägin sellest üritusest homme hommikul oma kõnes.

Juunikuus pühitses president Dieter F. Uchtdorf kaua oodatud Brasiilia Manause templi ja septembri alguses pühitses president Henry B. Eyring uuesti äsja renoveeritud Argentiina Buenos Airese templi, mida mul oli 27 aastat tagasi au sisse pühitseda. Vaid kaks nädalat tagasi pühitses juhataja Boyd K. Packer ilusa Brigham City templi oma kodulinnas, kus ta sündis ja kasvas.

Nagu ma olen ka varem öelnud, ei ole ükski Kiriku ehitis tähtsam kui tempel, ja oleme rõõmsad, et meil on 139 templit kogu maailmas ja veel 27, mis on välja kuulutatud või ehitusjärgus. Me oleme tänulikud nende pühade ehitiste eest ja õnnistuste eest, mida need meie ellu toovad.

Täna hommikul on mul rõõm välja kuulutada kaks uut templit, mis ehitatakse tulevastel kuudel ja aastatel järgmistes paikades: Arizona osariigis Tucsonis ja Peruus Arequipas. Üksikasju nende templite kohta antakse tulevikus, kui on saadud kõik vajalikud load ja heakskiidud.

Vennad ja õed! Nüüd soovin ma rääkida ühest teisest asjast, nimelt misjonärina teenimisest.

Juba mõnda aega on Esimene Presidentkond ja Kaheteistkümne Apostli Kvoorum võimaldanud teatud riikidest pärit noortel meestel teenida 18-aastaselt, kui nad on väärilised, võimelised, on lõpetanud keskkooli ja on avaldanud siirast soovi teenida. See on riigipõhine poliitika ning on võimaldanud tuhandetel noortel meestel teenida auväärselt misjonil ning samuti täita sõjaväekohustust ja omandada haridus.

Meie kogemus nende 18-aastaste misjonäridega on olnud positiivne. Nende misjonijuhatajad raporteerivad, et nad on kuulekad, ustavad, küpsed ja teenivad sama asjatundlikult kui vanemad misjonärid, kes teenivad samal misjonil. Nende ustavus, kuulekus ja küpsus on tekitanud meis soovi anda võimalus varem misjonil teenida kõigile noortele meestele, hoolimata sellest, mis riigist nad pärit on.

Mul on heameel teatada, et praegusest hetkest alates on kõigil väärilistel noortel meestel, kes on lõpetanud keskkooli või sellega samaväärse haridusasutuse, olenemata nende asukohamaast, võimalus esitada sooviavaldus misjonil teenimiseks alates 18. eluaastast, mitte 19. eluaastast. Ma ei väida, et kõik noored mehed seda teevad või peaksid teenima sellises noores eas! Pigem on see võimalus nüüd nende jaoks, kelle isiklik olukord ja preesterluse juhid seda lubavad.

Kui me palvemeelselt kaalusime vanust, mil noored mehed võivad alustada oma misjoniteenistust, oleme samuti kaalunud vanust, mil noored naised võiksid teenida. Täna on mul au teatada, et võimelisi, väärilisi noori naisi, kellel on soov teenida, võib soovitada misjonitööle alates 19-aastaselt, mitte 21-aastaselt.

Misjonäritöö on preesterluse kohustus ja me julgustame kõiki noori mehi, kes on väärilised ja füüsiliselt võimelised teenima, vastama teenimiskutsele. Paljud noored naised teenivad samuti, kuid neil ei ole samasugune kohustus teenida nagu noortel meestel. Kuid me kinnitame, et Kiriku noored naised annavad misjonitöösse olulise panuse ning on teretulnud teenima.

Meil on jätkuvalt vaja rohkem vanemaid misjonäre. Kui teie olukord seda lubab, kui olete pensionil ja teie tervis seda võimaldab, julgustan ma teid misjonil teenima. Nii mehed kui ka naised tunnevad suurt rõõmu, kui nad koos meie Taevaisa lapsi teenivad.

Nüüd, mu vennad ja õed, kuulakem hoolega sõnumeid, mida kahe järgmise päeva jooksul ette kantakse, et võiksime tunda Issanda Vaimu ja saada teadmisi, mida Ta soovib, et me saaksime. Olgu see meie kogemus, ma palvetan Jeesuse Kristuse nimel, aamen.