Ohita päänavigointi
Lokakuu 2012 | Tervetuloa konferenssiin

Tervetuloa konferenssiin

Lokakuu 2012 Yleiskonferenssi

Kuunnelkaamme tarkkaavaisesti sanomia, – – jotta tuntisimme Herran Hengen ja saisimme sen tiedon, jonka Hän haluaisi meidän saavan.

Sikäli kuin näen, jokainen istumapaikka on käytössä – paitsi muutama aivan tuolla takana. Parantamisen varaa on. Tämä on huomaavaisuutta niitä kohtaan, jotka saattavat olla vähän myöhässä liikenteen vuoksi, niin että he tullessaan löytävät istumapaikan.

Tämä on suurenmoinen päivä – konferenssipäivä. Olemme kuulleet erinomaisen kuoron laulavan upeita lauluja. Joka kerta kun kuulen kuoron laulua tai kuulen urkujen tai pianon soittoa, ajattelen äitiäni, joka sanoi: ”Minusta on ihanaa kaikki se, mitä sinulle on suotu, kaikki saavuttamasi tutkinnot ja kaikki tekemäsi työ. Ainoa asia, mitä pahoittelen, on se, ettet jatkanut pianonsoittoa.” Kiitos, äiti. Kunpa olisinkin.

Kuinka hyvä onkaan, veljeni ja sisareni, toivottaa teidät tervetulleiksi Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon 182. puolivuotiskonferenssiin.

Sen jälkeen kun tapasimme puoli vuotta sitten, on vihitty kolme uutta temppeliä ja yksi temppeli on vihitty uudelleen. Toukokuussa etuoikeutenani oli vihkiä kaunis Kansas Cityn temppeli Missourissa Yhdysvalloissa ja osallistua sen yhteydessä järjestettyyn kulttuurijuhlaan. Mainitsen tuon juhlan yksityiskohtaisemmin huomisaamuisessa puheessani.

Kesäkuussa presidentti Dieter F. Uchtdorf vihki kauan odotetun temppelin Manausissa Brasiliassa, ja syyskuun alussa presidentti Henry B. Eyring vihki uudelleen äskettäin remontoidun temppelin Buenos Airesissa Argentiinassa – temppelin, joka minulla oli etuoikeus vihkiä lähes 27 vuotta sitten. Vain kaksi viikkoa sitten presidentti Boyd K. Packer vihki ihastuttavan Brigham Cityn temppelin kotikaupungissaan, jossa hän syntyi ja varttui.

Kuten olen maininnut aiemmin, yksikään kirkon rakentama rakennus ei ole tärkeämpi kuin temppeli, ja meillä on ilo pitää toiminnassa 139:ää temppeliä kautta maailman. Lisäksi 27:stä on ilmoitettu tai ne ovat rakenteilla. Olemme kiitollisia näistä pyhistä rakennuksista ja siunauksista, joita ne tuovat elämäämme.

Tänä aamuna minulla on ilo ilmoittaa kahdesta uudesta temppelistä, jotka tulevina kuukausina ja vuosina rakennetaan seuraaviin paikkoihin: Tucson Arizonassa Yhdysvalloissa ja Arequipa Perussa. Tarkempia tietoja näistä temppeleistä kerrotaan tulevaisuudessa, kun välttämättömät luvat ja hyväksymiset on hankittu.

Veljet ja sisaret, puhun nyt toisesta aiheesta – nimittäin lähetystyöpalvelusta.

Jo jonkin aikaa ensimmäinen presidenttikunta ja kahdentoista apostolin koorumi ovat sallineet nuorten miesten tietyistä maista palvella 18 vuoden iässä, kun he ovat kelvollisia, kykeneviä, ovat päättäneet lukion ja ovat ilmaisseet vilpitöntä halua palvella. Tämä on ollut maakohtainen menettelytapa, ja sen ansiosta tuhannet nuoret miehet ovat saaneet mahdollisuuden palvella kunniakkaasti lähetystyössä ja suorittaa myös vaaditun asevelvollisuutensa ja tarttua opiskelutilaisuuksiin.

Kokemuksemme näistä 18-vuotiaista lähetyssaarnaajista on ollut myönteinen. Heidän lähetysjohtajansa kertovat, että he ovat kuuliaisia, uskollisia, kypsiä ja palvelevat aivan yhtä kykenevästi kuin samoilla lähetyskentillä palvelevat vanhemmat lähetyssaarnaajat. Heidän uskollisuutensa, kuuliaisuutensa ja kypsyytensä on saanut meidät toivomaan samaa aiemman lähetystyöpalvelun mahdollisuutta kaikille nuorille miehille riippumatta maasta, josta he tulevat.

Minulla on ilo ilmoittaa, että tästä päivästä alkaen kaikkia kelvollisia ja kykeneviä nuoria miehiä, jotka ovat päättäneet lukion tai vastaavan, riippumatta siitä, missä he asuvat, on mahdollista suosittaa lähetystyöpalveluun 19 vuoden iän sijaan 18 vuoden iästä alkaen. En esitä, että kaikki nuoret miehet palvelevat – tai että heidän pitäisi palvella – tässä varhaisemmassa iässä. Pikemminkin tämä mahdollisuus on nyt käytettävissä perustuen yksilöllisiin olosuhteisiin sekä pappeusjohtajien päätöksiin.

Kun olemme rukoillen pohtineet sitä ikää, jolloin nuoret miehet voivat aloittaa lähetystyöpalvelunsa, olemme myös harkinneet sitä ikää, jolloin nuori nainen voi palvella. Tänään minulla on ilo ilmoittaa, että kykeneviä, kelvollisia nuoria naisia, joilla on halu palvella, voidaan suosittaa lähetystyöpalveluun 21 vuoden iän sijaan 19 vuoden iästä alkaen.

Me vahvistamme, että lähetystyö on pappeusvelvollisuus – ja me kannustamme kaikkia nuoria miehiä, jotka ovat kelvollisia ja jotka ovat fyysisesti ja henkisesti hyvässä kunnossa, vastaamaan kutsuun palvella. Myös monet nuoret naiset palvelevat, mutta heillä ei ole samaa velvollisuutta palvella kuin nuorilla miehillä. Vakuutamme kuitenkin kirkon nuorille sisarille, että he tekevät arvokkaan osansa lähetyssaarnaajina, ja otamme kiitollisina vastaan heidän palvelutyönsä.

Tarvitsemme edelleen lisää monia vanhempia lähetyssaarnaaja-aviopareja. Kun olosuhteenne sallivat, kun voitte jäädä eläkkeelle ja kun terveydentilanne antaa siihen mahdollisuuden, rohkaisen teitä tarjoutumaan kokoaikaiseen lähetystyöhön. Sekä aviomies että vaimo tuntevat suurempaa iloa, kun he palvelevat yhdessä Isämme lapsia.

Nyt veljeni ja sisareni, kuunnelkaamme tarkkaavaisesti sanomia, joita esitetään seuraavien kahden päivän aikana, jotta tuntisimme Herran Hengen ja saisimme sen tiedon, jonka Hän haluaisi meidän saavan. Rukoilen, että se olisi kokemuksemme. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.