Izlaist galveno navigāciju
Oktobris 2012 | Laipni lūgti konferencē

Laipni lūgti konferencē

Oktobris 2012 Vispārējā konference

Kaut mēs uzmanīgi klausītos vēstījumos, … kaut mēs sajustu Tā Kunga Garu un iegūtu zināšanas, kuras Viņš vēlas mums sniegt.

Cik vien tālu varu saredzēt, katra vieta ir aizņemta — izņemot dažas vietas aizmugurē. Tur ir iespējas pilnveidei. Tas ir laipni pret tiem, kuri, iespējams, nedaudz kavējas satiksmes dēļ un ierodoties varēs atrast vietu.

Šī ir lieliska diena — konferences diena. Mēs dzirdējām kori skaisti dziedam brīnišķīgu dziesmu. Katru reizi, kad es dzirdu kori vai ērģeles, vai klavieres, es domāju par savu māti, kura teica: „Man ļoti patīk īpašā cieņa, kas tev tiek izrādīta, visi grādi, kurus tu esi ieguvis, un viss darbs, ko tu esi paveicis. Vienīgi man žēl, ka tu pārtrauci spēlēt klavieres.” Paldies, māt. Kaut es to būtu darījis.

Cik jauki tas ir, mani brāļi un māsas, sveicināt jūs Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas 182. pusgada Vispārējā konferencē!

Kopš mēs tikāmies pirms sešiem mēnešiem, tika iesvētīti trīs jauni tempļi, un viens templis tika iesvētīts no jauna. Maijā man bija tas gods iesvētīt skaisto Kanzassitijas Misūri Templi un attiecīgi apmeklēt arī kultūras pasākumu. Par šo pasākumu es sīkāk pastāstīšu savā runā rīt no rīta.

Jūnijā prezidents Dīters F. Uhtdorfs iesvētīja ilgi gaidīto templi Manausā, Brazīlijā, un septembra sākumā prezidents Henrijs B. Airings no jauna iesvētīja nesen kā atjaunoto templi Buenosairesā, Argentīnā — templi, ko man bija tas gods iesvētīt pirms 27 gadiem. Tikai pirms divām nedēļām prezidents Boids K. Pekers iesvētīja skaisto Brigamsitijas Templi — pilsētā, kur viņš piedzima un uzauga.

Kā es esmu norādījis iepriekš, neviena Baznīcas būvēta celtne nav nozīmīgāka par templi, un mēs esam priecīgi, ka mums ir 139 darbojošies tempļi visā pasaulē un vēl 27, par kuru būvniecību ir paziņots vai kas tiek būvēti. Mēs esam pateicīgi par šīm svētajām celtnēm un svētībām, ko tās sniedz mūsu dzīvē.

Šorīt es ar prieku paziņoju par vēl divu tempļu celtniecību, kas tuvākajos mēnešos un gados tiks uzcelti šādās vietās: Taksonā, Arizonā, un Arekvipā, Peru. Sīkāka informācija par šiem tempļiem tiks paziņota vēlāk, kad tiks saņemtas nepieciešamās atļaujas un apstiprinājumi.

Brāļi un māsas, es tagad pievēršos citai tēmai — proti, misionāru kalpošanai.

Kādu laiku Augstākais Prezidijs un Divpadsmit apustuļu kvorums ir ļāvuši jauniem vīriešiem no noteiktām valstīm kalpot 18 gadu vecumā, kad viņi ir cienīgi, spējīgi, ir pabeiguši vidusskolu un ir izrādījuši patiesu vēlmi kalpot. Šī nostādne attiecās uz konkrētām valstīm un ir ļāvusi tūkstošiem jaunu vīriešu cieņpilni kalpot misijā un arī izpildīt obligātā militārā dienesta prasības, kā arī izmantot izglītošanās iespējas.

Mums ir bijusi pozitīva pieredze ar šiem 18-gadīgajiem misionāriem. Viņu misiju prezidenti ziņo, ka viņi ir paklausīgi, uzticīgi, nobrieduši un kalpo tikpat kompetenti kā vecākie misionāri tajās pašās misijās. Viņu uzticīgums, paklausība un briedums ir raisījis mūsos vēlmi sniegt šo pašu agrākas misionāru kalpošanas iespēju visiem jaunajiem vīriešiem, neņemot vērā, no kuras valsts viņi nāk.

Es ar prieku paziņoju, ka visiem cienīgiem un spējīgiem jauniem vīriešiem, kuri ir pabeiguši vidusskolu vai līdzvērtīgu skolu, neņemot vērā viņu dzīvesvietu, būs iespēja, tiekot rekomendētiem, sākt misionāru kalpošanu 18, nevis 19 gadu vecumā, un šī iespēja stājas spēkā nekavējoties. Es nesaku, ka visiem jauniem vīriešiem vajadzētu kalpot vai ka viņi kalpos šajā vecumā. Drīzāk, ņemot vērā individuālos apstākļus, kā arī priesterības vadītāju lēmumu, šāda iespēja tagad ir pieejama.

Lūgšanā apdomājot vecumu, kurā jauni vīrieši varētu sākt misionāru kalpošanu, mēs arī esam apsvēruši vecumu, kurā varētu kalpot jaunas sievietes. Šodien es ar prieku paziņoju, ka spējīgas, cienīgas jaunas sievietes, kurām ir vēlme kalpot, var tikt rekomendētas misionāru kalpošanai no 19, nevis no 21 gada vecuma.

Mēs apstiprinām, ka misionāru darbs ir priesterības pienākums, un mēs mudinām visus jaunus vīriešus, kuri ir cienīgi un fiziski un mentāli spējīgi, pieņemt aicinājumu kalpot. Daudzas jaunas sievietes arī kalpo, taču viņām nav tāds pats pienākums kalpot, kāds ir jauniem vīriešiem. Tomēr mēs Baznīcas jaunajām māsām apliecinām, ka viņas kā misionāres sniedz vērtīgu ieguldījumu, un mēs ar prieku pieņemam viņu kalpošanu.

Mums aizvien ir nepieciešams vairāk senioru pāru. Ja jūsu apstākļi atļauj, ja jums ir tiesības doties pensijā un ja jūsu veselība atļauj, es jūs mudinu pieteikties pilnlaika misionāru kalpošanai. Gan vīrs, gan sieva gūs lielāku prieku, kopā kalpojot mūsu Tēva bērniem.

Tagad, mani brāļi un māsas, kaut mēs uzmanīgi klausītos vēstījumos, kas tiks sniegti nākamo divu dienu laikā, kaut mēs sajustu Tā Kunga Garu un iegūtu zināšanas, kuras Viņš vēlas, lai mēs iegūtu. Lai šāda būtu mūsu pieredze — es lūdzu Jēzus Kristus Vārdā, āmen.