Hoofdnavigatie overslaan
Oktober 2012 | Welkom op de conferentie

Welkom op de conferentie

Oktober 2012 Algemene conferentie

Mogen wij aandachtig naar de boodschappen luisteren […] zodat we de Geest van de Heer zullen voelen en de kennis zullen opdoen die Hij ons wil geven.

Voor zover ik kan zien, zijn alle stoelen bezet, met uitzondering van een paar stoelen achterin. Er is dus ruimte voor verbetering. Dat is ten behoeve van hen die vanwege de verkeersdrukte iets later zijn, zodat ze toch nog een zitplaats hebben.

Dit is een geweldig dag — een conferentiedag. We hebben schitterende muziek gehoord van een magnifiek koor. Elke keer als ik het koor hoor, of het orgel of de piano moet ik aan mijn moeder denken, die zei: ‘Ik ben blij met alles wat je bereikt hebt, alle diploma’s die je hebt behaald, en al het werk dat je hebt verricht. Maar ik vind het wel spijtig dat je je pianolessen niet hebt afgemaakt.’ Bedankt, moeder. Ik wou dat ik dat wel gedaan had.

Wat is het fijn, broeders en zusters, om u welkom te heten op de 182ste algemene oktoberconferentie van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen.

In het voorbije half jaar zijn er drie nieuwe tempels ingewijd en is er één tempel opnieuw ingewijd. In mei had ik het voorrecht om de prachtige Kansas Citytempel (Missouri) in te wijden en de daarbij horende culturele viering bij te wonen. Morgenochtend zal ik wat dieper op die viering ingaan.

In juni wijdde president Dieter F. Uchtdorf de langverwachte Manaustempel (Brazilië) in. Aan het begin van september wijdde president Henry B. Eyring opnieuw de onlangs opgeknapte Buenos Airestempel (Argentinië) in. 27 jaar geleden had ik het voorrecht om die tempel in te wijden. Nog maar twee weken geleden wijdde president Boyd K. Packer de schitterende Brigham Citytempel (Utah) in. In dat stadje is hij geboren en getogen.

Zoals ik al eerder heb aangegeven, is er geen enkel gebouw van de kerk belangrijker dan een tempel. Het doet ons genoegen dat er over de hele wereld 139 in gebruik zijn en nog 27 aangekondigd of in aanbouw. Wij zijn dankbaar voor die heilige gebouwen en de zegen die ze voor ons zijn.

Vanochtend kondig ik met genoegen nog twee nieuwe tempels aan, die in de komende maanden en jaren op de volgende locaties zullen worden gebouwd: Tucson (Arizona) en Arequipa (Peru). De details van deze tempels worden in de toekomst verschaft wanneer de benodigde vergunningen en toestemmingen zijn verkregen.

Broeders en zusters, ik wil nu een andere kwestie aansnijden, namelijk het zendingswerk.

Al een tijdje staan het Eerste Presidium en het Quorum der Twaalf Apostelen toe dat jonge mannen uit bepaalde landen op 18-jarige leeftijd op zending gaan als ze daartoe waardig en geschikt zijn, hun middelbare school hebben afgerond en te kennen hebben gegeven dat ze graag op zending willen. Dat was een landspecifiek beleid dat duizenden jonge mannen toestond een eervolle zending te vervullen en ook hun militaire dienstplicht na te komen en hun opleiding af te ronden.

Onze ervaringen met deze 18-jarige zendelingen zijn positief geweest. Hun zendingspresidenten lieten ons weten dat ze gehoorzaam en met volwassen instelling dienen, net zo goed als de oudere zendelingen in dezelfde zendingsgebieden. Hun getrouwheid, gehoorzaamheid en volwassen instelling hebben ertoe geleid dat we dezelfde optie voor alle jonge mannen hebben overwogen, ongeacht hun land van herkomst.

Ik deel u daarom met genoegen mede dat alle waardige en geschikte jonge mannen die hun middelbare school hebben afgemaakt met onmiddellijke ingang de optie hebben om op hun 18de in plaats van hun 19de op zending te gaan. Ik suggereer niet dat alle jonge mannen op deze jongere leeftijd op zending zullen of moeten gaan, maar dat deze optie beschikbaar is, afhankelijk van de persoonlijke omstandigheden en na overleg met priesterschapsleiders.

Toen we in gebed nadachten over de zendingsleeftijd van jongemannen, hebben we ook de zendingsleeftijd voor jonge vrouwen in overweging genomen. Ik kan u vandaag met genoegen mededelen dat geschikte, waardige jonge vrouwen die verlangen op zending te gaan vanaf nu op 19-jarige leeftijd op zending kunnen gaan, in plaats van 21 jaar.

Wij bevestigen dat zendingswerk een priesterschapsplicht is — en wij moedigen alle jongemannen die waardig zijn en lichamelijk en mentaal gezond zijn, gehoor te geven aan de oproep om een zending te vervullen. Er gaan ook vele jonge vrouwen op zending, maar zij hebben niet hetzelfde mandaat als de jonge mannen. We verzekeren de jonge zusters van de kerk echter wel dat zij een waardevolle bijdrage leveren als zendelinge en we verwelkomen hun bereidwilligheid om een zending te vervullen.

We hebben nog meer oudere echtparen nodig. Als uw omstandigheden dat toelaten, als u pensioengerechtigd en gezond bent, stel u dan beschikbaar voor een voltijdzending. Echtgenoten zullen grote blijdschap ervaren als zij samen de kinderen van onze Vader in de hemel dienen.

Mijn broeders en zusters, mogen wij aandachtig naar de boodschappen luisteren die wij de komende twee dagen te horen krijgen, zodat we de Geest van de Heer zullen voelen en de kennis zullen opdoen die Hij ons wil geven. Dat dit jullie zegen mag zijn, bid ik in de naam van Jezus Christus. Amen.