Faapasi le faatautaiga autu
Oketopa 2012 | O Fea le Faapaologa?

O Fea le Faapaologa?

Oketopa 2012 Konafesi Aoao

O le faapaologa lea e foliga mai e punitia ai le fesoasoani faalelagi e le ufitia ai le Atua ae e i ai taimi e ufitia ai i tatou.

I le loloto o lona ita i le Falepuipui i Liperate, sa alaga atu ai le Perofeta o Iosefa Samita: “Le Atua e, o fea o i ai oe? Ma o fea o i ai le faapaologa ua ufi ai lou afioaga lafi?”1 E toatele i tatou, i taimi o le ita o le tagata lava ia, e manatu ua taumamao le Atua mai ia i tatou. O le faapaologa lea e foliga mai e punitia ai le fesoasoani faalelagi e le ufitia ai le Atua ae e i ai taimi e ufitia ai i tatou. E le mafai lava ona ufitia le Atua, ae o nisi taimi e ufitia ai i tatou, e ufi i se faapaologa o faanaunauga lea e toso ese ai i tatou mai le Atua ma fai ai e pei e mamao ma le mafai ona [tatou] au atu ia te Ia. O o tatou lava manao, ae le o se lagona o le “Ia faia lou finagalo,”2 e afua ai le lagona e faapea ua punitia ai le Atua i se faapaologa. E le faapea e le mafai e le Atua ona silasila mai ia i tatou pe talanoa mai ia i tatou, peitai atonu tatou te le mananao e faalogo pe usitai atu i Lona finagalo ma [Lana] taimi.

O le a faaitiitia o tatou lagona o le vavaeese mai le Atua pe a tatou avea atili e faapei o ni tamaiti i Ona luma. E le faigofie lena mea i se lalolagi e mafai ona aafia o tatou faamoemoega i manatu o isi tagata. Peitai o le a fesoasoani ia i tatou e iloa ai le upumoni: E latalata mai le Atua ia i tatou ma silafia i tatou ma e le lafi lava mai Lana fanau.

Sa faaali mai e le tama teine e tolu tausaga a la’u tama le mana o le mama o le mafaufau ma le lotomaualalo ina ia tatou fesootai atu ai i le Atua. Sa latou o ma lona aiga i le fale tatala o le Malumalu o Brigham City i Iuta. I se tasi o potu o le malumalu, sa tilotilo solo ai o ia ona fesili lea, “Tina, a o fea Iesu?” Sa faamalamalama atu e lona tina na te le vaaia Iesu i le malumalu, ae o le a mafai ona ia lagonaina Lona musuia i totonu o lona loto. Sa mafaufau ma le toto’a Elisa i le tali a lona tina, ma oo ina sa foliga mai ua faamalieina. O lana faaiuga, “Ua alu Iesu e fesoasoani” i se tagata.

Sa leai se faapaologa na punitia ai le malamalamaaga o Elisa pe faalavelaveina ai lana vaaiga i le mea moni. E latalata atu le Atua ia te ia, ma na te lagonaina lona latalata atu ia te Ia. Sa ia iloaina o le malumalu o le maota o le Alii ae sa malamalama foi o le Iesu Keriso toetu ma faamamaluina e i ai [Lona] tino ma e na o le tasi lava le nofoaga i le taimi e mafai ona i ai.3 Afai sa le i ai o Ia i lona maota, sa ia iloaina atonu o loo i ai o Ia i se isi nofoaga. Mai mea ua ia iloa e uiga i le Faaola, sa ia iloaina o le a i ai o Ia i se mea e fai ni galuega lelei mo le fanau a Lona Tama. Sa manino sa faamoemoe o ia e vaai ia Iesu ae le o se vavega e faamautu ai Lona i ai ae ona sa alofa o ia ia te Ia.

E mafai e le Agaga ona faaali atu i lona mafaufau ma lona loto faapei o se tamaitiiti le faamafanafanaga tatou te manaomia ma moomia uma. O loo soifua Iesu Keriso, [Na te] silafia i tatou, puipuia i tatou, ma tausi i tatou. I taimi o le tiga, tuuatoatasi, po o le le mautonu, e le faapea seiloga tatou te vaai ia Iesu Keriso ona tatou iloa lea o loo Ia silafiaina o tatou tulaga ma o Lana misiona o le faamanuia mai.

Ua ou iloa mai lo’u lava olaga o le aafiaga o Elisa e mafai foi ona avea ma ni o tatou lava aafiaga, e tusa lava pe ua leva ona tuua le tulaga faatamaitiiti. I uluai tausaga o la’u matata faapitoa, sa ou galue malosi ai ia maua se tofiga aloaia i se tulaga faapolofesa i le Iunivesite o Stanford. Sa ou manatu ua lelei le olaga mo a’u lava ma lo’u aiga. Sa matou nonofo latalata i matua o lo’u toalua i se siosiomaga manaia lava. I tulaga faalelalolagi, sa ou ausia se tulaga manuia tele. Ae sa tuuina mai ia te au le avanoa e tuua ai Kalefonia ae alu i le Kolisi o Ricks i Rexburg, Idaho. O faamoemoega o lo’u olaga faalegaluega atonu na avea ma faapaologa na punitia ai a’u mai se Tama agalelei o le sa sili atu lona silafia nai lo a’u i le mea e mafai ona ausia i lo’u lumanai. Peitai sa faamanuiaina a’u i le iloa e faapea, po o le a lava le faamanuiaina sa ou maua i la’u matata ma le olaga faaleaiga i lena taimi, sa o se meaalofa mai le Atua. Ma o lea, e pei o se tamaitiiti, sa ou tootuli ai i le tatalo e fesili atu po o le a le mea e tatau ona ou faia. Sa mafai ona ou faalogoina se leo itiiti i lo’u mafaufau sa fai mai, “O la’u aoga.” Sa leai se faapaologa sa punitia ai a’u mai le Atua. I le faatuatua ma le lotomaualalo, sa gauai atu ai lo’u loto i Lona finagalo, ma sa ou lagonaina Lona manatu alofa ma Lona latalata mai.

O o’u tausaga i le Kolisi o Rick, i le taimi lea sa ou taumafai ai e saili le finagalo o le Atua ma fai, taofia le faapaologa mai le ufitia o a’u pe punitia le tiute maoae o le Atua i lo’u olaga. A o ou saili e fai Lana galuega, sa ou lagona le latalata atu ia te Ia ma lagona le faamautinoaga sa Ia silafiaina a’u gaoioiga ma manatu tele mai mo lo’u fiafia. Ae e pei ona sa i ai i Stanford, sa amata foi ona o’o mai mea faaosofia faalelalolagi. O le tasi o se avanoa faigaluega lelei lava, sa folasia mai a o faamaeaina lo’u tausaga lona lima o le avea ai ma peresitene o le Kolisi o Ricks. Sa ou mafaufau i ai ma tatalo ma faapea foi ona ou talanoa atu ai i le Au Peresitene Sili. Sa latou tali mai ma le alofa ma sina uiga malie laitiiti ae mautinoa lava sa le faia i le faatonuga malosi. Sa faafofoga mai Peresitene Spencer W. Kimball a o ou faamatalaina le ofo sa ou mauaina mai se faalapotopotoga tele ona saunoa mai lea, “Ia, Hal, e foliga mai o se avanoa matagofie lena! Ma afai e i ai se taimi matou te manaomia ai oe, ua matou iloa le mea e maua i ai oe.” Latou te iloa le mea e maua i ai a’u, ae peitai o lo’u manao mo le faamanuiaina faalegaluega e ono fatuina ai se faapaologa lea o le a faafaigata ai ia te a’u ona maua le Atua ma faigata ai ia te a’u ona faalogo atu ma mulimuli i Ana valaaulia.

O lo’u toalua, i lona masalomia o lenei mea, sa i ai sona lagona malosi e le tatau ona matou o ese mai le Kolisi o Rick. Ae sa ia viga ma le poto, ina ia ou saili mo la’u lava faaaliga. O lea na ou toe tatalo ai. O le taimi lenei sa ou maua ai le faatonuga, i se leo i lo’u mafaufau sa faapea mai, “O le a ou faataga oe e nofo i le Kolisi o Ricks mo se isi taimi laitiiti.” Atonu o a’u sini faaletagata na ono punitia ai la’u vaai o le mea moni, ma faigata ai ia te a’u ona maua faaaliga.

E tolusefulu aso mulimuli ane talu ona faamanuiaina a’u i le filifiliga musuia e teena le galuega na ofo mai ma ou nofo ai i le Kolisi o Ricks, ae pa loa le Afulilo i Teton. Sa silafia e le Atua o le a pa lena afulilo ma o le a manaomia e le faitau selau o tagata le fesoasoani. Sa ia faatagaina a’u e saili fautuaga ma maua Lana faatagaga e nofo ai i le Kolisi o Ricks. Sa Ia silafia pogai uma e ono aoga ai pea la’u auaunaga i le kolisi ma i Rexburg. Sa ou i ai la iina ia ole soo atu i le Tama Faalelagi i le tatalo po o le a le mea e finagalo o Ia ou te faia mo i latou na faaleagaina pe faatamaiaina o latou fale ma pisinisi. Sa ou faaaluina itula faigaluega ma isi tagata e faamama ai le palapala ma vai mai fale. O lo’u manao ia iloa ma faia Lona finagalo sa ou maua ai se avanoa e faalautele ai le agaga.

O lena mea na tupu ua faaalia ai se isi auala e mafai ona tatou fatuina ai se papupuni i le iloaina o le finagalo o le Atua po o le lagonaina o Lona alofa mo i tatou: e le mafai ona tatou tāmau i la tatou taimi faatulagaina ae o loo i ai lava le taimi faatulagaina a le Alii lava Ia. Sa ou manatu sa lava se taimi sa ou faaaluina i au auaunaga i Rexburg ma sa ou faananati e agai pea. O nisi taimi o lo tatou tāmau pea e galulue e tusa ma a tatou lava taimi faatulagaina e mafai ona le manino ai Lona finagalo mo i tatou.

I le Falepuipui i Liperate, sa talosaga atu ai le Perofeta o Iosefa i le Alii e faasala i latou sa faasaua i le au paia a le Ekalesia i Misuri. O lana tatalo sa mo tauimasui mautinoa ma ia vave. Peitai sa tali mai le Alii e faapea “e le tele ni tausaga mai le taimi nei,”4 O le a feagai o Ia ma na fili o le Ekalesia. I le fuaiupu e 24 o le vaega e 121, ua fetalai mai o Ia:

“Faauta, ua vaai o’u mata ma iloa a latou galuega uma, ma ua Ou faaagagaina se faamasinoga vave i lona tau, mo i latou uma;

“Aua ua i ai se taimi atofaina mo tagata taitoatsi, e tusa ma ana galuega.”5

Tatou te aveesea le faapaologa pe a tatou manatu ma tatalo, “Ia faia Lou finagalo” ma “i Lau Lava taimi.” O Lana taimi o le a vave mo i tatou, aua ua tatou iloa na pau lava le mea e finagalo i ai o Ia, o le mea e sili lea ona lelei.

O se tasi o o’u afafine faaletulafono sa faaaluina ni tausaga se tele e manatu ai sa tuu e le Atua se faapaologa i ona luga. Sa avea o ia ma se tina talavou o se fanau e toatolu o lē foi sa moomoo ia maua ni isi ana fanau. Ina ua mavae ni ma’itaga se lua na fafano [tulou], sa faasolo ina avea ana tatalo faatauanau ma ni tatalo ita. A o mavae atu ni tausaga e tele o le le toe fanau, sa ia lagonaina le faaosoosoina ina ia ita. Ina ua alu lana uii i le aoga, sa le maua ai e ia ni lagona toafimalie i lona taulai atu i lona tulaga faatina—ma na faapena foi i ma’itaga sa le’i fuafuaina e oo lava foi i maitaga sa le manaomiaina a ana uo. Sa ia lagonaina le tuuto ma le faapaiaina e pei o Maria, lea sa tautino atu, “Faauta o a’u nei o le auauna a le Alii.”6 Ae e ui sa ia tautala i nei upu i lona loto, ae na te le’i lagonaina se tali mai.

O le faamoemoe ai ia faafiafia o ia, sa valaaulia ai o ia e lona toalua la te o faatasi i se malaga faalegaluega i Kalefonia. A o auai o ia i fonotaga, sa savalivali o ia i luga o matafaga matagofie, tuufua. Sa toetoe a pa lona loto, sa ia tatalo leo tele ai. Mo le taimi muamua, sa le ole atu ai o ia mo se isi tamaitiiti ae mo se feau paia. “Le Tama Faalelagi,” sa ia tagi ai, “o le a ou tuuina atu ia te oe lo’u taimi atoa; faamolemole faasino mai pe faapefea ona faatumuina.” Sa ia faailoa atu lona naunau e ave lona aiga i soo se mea e ono manaomia ona o atu i ai. O lena tatalo sa oo mai ai se lagona faafuasei o le toafilemu. Sa mautinoa lava sa le’i faamalieina ai le moomoo o lona mafaufau, ae mo le taimi muamua i le tele o tausaga, sa faatoafilemuina ai lona loto.

O le tatalo sa aveesea ai le faapaologa ma tatalaina ai faamalama o le lagi. I totonu o le lua vaiaso ae iloa ane ai ua toe ma’i o ia. Sa na o le tasi le tausaga o le pepe fou ae taunuu mai se valaauga o le misiona i lo’u atalii ma lo’u afafine faaletulafono. O le folafola atu o le a faia soo se mea ma o atu i soo se mea, o lea sa ia faataatia ese ai le mata’u ma ave loa lana fanau i se atunuu mamao. I totonu o le galuega faamisiona sa toe maua ai se isi ana tamaitiiti—i se aso o le siitaga a faifeautalai.

O le gauai atoa atu i le finagalo o le lagi, e pei ona sa faia e lenei tina talavou, e taua lea i le aveeseina o faapaologa faaleagaga lea o nisi taimi tatou te tuuina ai i luga a’e o o tatou ulu. Peitai e le faapea e mautinoa ai le tali vave mai o a tatou tatalo.

E foliga mai sa sa’o le loto o Aperaamo a’o le’i taitai lava afuafua Sarai ia Isaako ma ae latou te le’i mauaina foi lo latou nuu o le folafolaga. E i ai isi faamoemoega a le lagi e tatau ona faatinoina muamua. O na faamoemoega e aofia ai e le gata i le fausiaina o le faatuatua o Aperaamo ma Sarai, ae faapena foi i le aoaoina o i latou i upumoni faavavau lea sa laua faasoaina atu i isi i la latou malaga umi ma faataamilomilo e agai atu i le laueleele na saunia mo i latou. O le faatuai a le Alii e foliga mai e umi tele; o nisi o le olaga atoa le umi. Ae o taimi uma lava ua fuafuaina e faamanuia ai. O faatuai e le tatau ona avea ma ni taimi o le tuuatoatasi po o le faavauvau po o le le onosai.

E ui o Lana taimi e le o taimi uma e tutusa ai ma o tatou taimi, e mafai ona tatou mautinoa e tausi lava e le Alii ia Ana folafolaga. Mo soo se tasi o outou o loo lagonaina nei e faapea e faigata ona maua o Ia, ou te molimau atu o le a oo mai le aso, o le a tatou vaai uma faafesagai ia te Ia. E pei lava ona leai se mea i le taimi nei e punitia ai Lona silafia mai o i tatou, o le a leai foi se mea e faanenefu ai la tatou vaai ia te Ia. O le a tatou tutu i Ona luma, i le tino. E pei o le tama teine a lo’u afafine, tatou te mananao e vaai ia Iesu Keriso i le taimi nei, ae o le faatasiga mautinoa ma Ia i le pa faamasino o le a sili atu le manaia pe a tatou faia muamua mea ia masani lelei ai o Ia ia i tatou, e pei foi o i tatou ia te Ia. A o tatou auauna atu ia te Ia, e avea i tatou e pei o Ia, ma tatou te lagona le latalata atili atu ia te Ia a o tatou latalata atu i le aso lea o le a leai se mea e natia ai la tatou vaaiga.

O lenei agai atu i le Atua e mafai ona faifai pea. “O mai ia, o outou ua faamanuiaina e lo’u Tama, ia fai mo outou tofi le malo ua saunia mo outou a o lei faavaeina le lalolagi,”7 ua aoao mai ai le Faaola. Ona Ia ta’u mai lea o le ala e fai ai:

“Aua na ou fia ‘ai, ona outou avane ai lea ni mea ou te ‘ai ai: na ou fia inu ona outou avane ai lea ni vai ou te inu ai: sa fai a’u ma tagata ese, ona outou talia lea o a’u:

“Na ou le lavalava, ona outou faaofuina lea o a’u, na ou ma’i ona outou asiasia mai lea o a’u; na ou i le falepuipui ona outou o ane ai lea ia te a’u.

“Ona tali mai ai lea ia te ia o e amiotonu, e faapea mai, Le Alii e, o anafea ua matou iloa ai oe ua fia ‘ai ma matou fagaina oe? po o fia inu, ma matou avane e te inu ai?

“O anafea foi na matou iloa ai oe o le tagata ese, ma matou talia oe? po o le le lavalava, ma matou faaofuina oe?

“O ana fea foi na matou iloa ai oe ua ma’i, po o i le fale puipui ma matou o atu ai ia te oe?

“Ona tali atu ai lea o le Tupu, e faapea atu ia te i latou, E moni, ou te fai atu ia te outou, aua na faia e outou i le tasi o e aupito itiiti o o’u uso nei, o a’u lea na outou faia i ai.”8

A tatou faia mea e finagalo o Ia tatou te faia mo fanau a Lona Tama, o le a manatu i ai le Alii o lo tatou agalelei atu lea ia te Ia, ma o le a tatou lagona ai le latalata atili ia te Ia a o tatou lagonaina Lona alofa ma Lana faamaoniga. E oo mai le taimi o le a avea ai i tatou e faapei o Ia ma o le a tatou mafaufau ai i le Aso Faamasino ma se faamoemoe fiafia.

O le faapaologa lea e foliga mai o loo punitia ai oe mai le Atua atonu o le fefe i tagata, nai lo lenei manao e auauna atu ai i isi. O le uunaiga e tasi a le Faaola o le fesoasoani lea i tagata. O le toatele o outou, e pei ona oo ia te a’u, sa lagonaina le fefe i le fetaui ma se tagata sa e faatiga i ai po o se tagata sa faatiga ia te oe. Ae peitai, ua ou vaai i le faamaluluina e le Alii o loto i lea taimi ma lea taimi, e aofia ai ma lo’u lava loto. O lea la ou te luiina outou ia fai ma sui o le Alii i se tasi, e ui lava i soo se mea e te ono matau ai, e faailoa atu le alofa ma le faamagalo atu. Ou te folafola atu ao e faia lena mea, o le a e lagona le alofa o le Faaola mo lena tagata e oo mai ia te oe ma Lona alofa ia te oe, ma o le a le pei e sau mai se mea mamao. Mo oe, o lena luitau atonu o totonu o se aiga, atonu o totonu o se afioaga, ia atonu foi o se atunuu atoa.

Ae afai e te alu atu i le Alii ina ia faamanuia isi, o le a Ia silasila i ai ma taui atu. Afai e te fai sooa lenei mea i taimi uma ma mo se taimi umi, o le a lagona se suiga i lou lava natura, e ala i le Togiola a Iesu Keriso. E le gata o le a e latalata atili atu ai ia te Ia, o le a faateleina ai lou lagona o le avea o oe e faapei o Ia. Ma, a e vaaia o Ia, e pei ona o le a tatou vaai uma i ai, o le a tupu ia te oe e pei ona tupu ia Moronae, ina ua ia fai mai: “Ma o lenei ou te fai atu ia te outou uma, tofa ia. Ua lata ona ou alu atu e malolo i le parataiso o le Atua, seia toe faatasia lo’u agaga ma lo’u tino, ma aumai au i le ea ma le manumalo, e feiloai ma outou i luma o le pa faamasino logomalie a le Ieova silisili, le Faamasino Faavavau o e o ola ma e ua oti. Amene.”9

Afai tatou te auauna atu ma le faatuatua, lotomaualalo, ma se manao e fai le finagalo o le Atua, ou te molimau atu o le a logomalie le pa faamasino a le Ieova silisili. O le a tatou vaai i lo tatou Tama agalelei ma Lona Alo a o Laua silasila mai ia i tatou i le taimi nei—ma le manino atoatoa ma le alofa atoatoa. I le suafa paia o Iesu Keriso, amene.

Faaali Mau FaasinoNatia Mau Faasino