Բաց թողնել հիմնական նավիգացիան

Հոկտեմբեր 2012

Կիրակի առավոտյան նիստ Լայնացնել
Ներբեռնել աուդիոն
Ներբեռնել վիդեոն
Սփոփող Միության Գերագույն Ժողով Լայնացնել
Ներբեռնել աուդիոն
Ներբեռնել վիդեոն