Leka bonana ya yambo

Sánzá ya Zómi 2012

Liyangani ya Bonganganzambe Kotandola
Kozwa Audio na Interneti
Kozwa Video na Interneti
Liyangani ya Eyenga na Ntongo Kotandola
Kozwa Audio na Interneti
Kozwa Video na Interneti
Liyangani ya Eyenga na Nsima ya Nzanga Kotandola
Kozwa Audio na Interneti
Kozwa Video na Interneti
Likita Linene ya Lingomba ya Bmama Basungi Kotandola
Kozwa Audio na Interneti
Kozwa Video na Interneti