Үндсэн цэсийг алгасах

Аравдугаар сар 2012

Ням гарагийн өглөөний хуралдаан Өргөсгөх
Аудио бичлэгийг татаж авах
Видео бичлэгийг татаж авах
Нийгмийн Халамжийн бүлгийн ерөнхий чуулган Өргөсгөх
Аудио бичлэгийг татаж авах
Видео бичлэгийг татаж авах