New Experience

  Аравдугаар сар 2012

  Ням гарагийн өглөөний хуралдаан Өргөсгөх
  Аудио бичлэгийг татаж авах
  Видео бичлэгийг татаж авах
  Нийгмийн Халамжийн бүлгийн ерөнхий чуулган Өргөсгөх
  Аудио бичлэгийг татаж авах
  Видео бичлэгийг татаж авах