LES  Se påLyttLast ned

Hele konferansen

watch
Download
close

Last ned

 

Tekst

LES  Se påLyttSkriv utLast ned

Møtet lørdag formiddag

watchlisten 
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Lover den Herre Gud Tabernakelkoret   
Så sikker en grunnvoll Tabernakelkoret   
Velkommen til konferansen Av president Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

O, må jeg følge deg Tabernakelkoret   
Har dere denne følelsen nå? Av eldste Quentin L. Cook watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Jeg vet det. Jeg etterlever det. Jeg elsker det. Av Ann M. Dibb watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

En usigelige gave fra Gud Av eldste Craig C. Christensen watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Ha takk for profeten du sendte Forsamlingen   
“For jeg lever, og dere skal leve” Av eldste Shayne M. Bowen watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Spør misjonærene! De kan hjelpe deg! Av eldste Russell M. Nelson watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Jeg vil følge Guds plan Tabernakelkoret   
Om anger og forsetter Av president Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Vi gledes og frydes Tabernakelkoret   
LES  Se påLyttSkriv utLast ned

Møtet lørdag ettermiddag

watchlisten 
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Arise, O Glorious Zion Et kor av Unge menn og Unge kvinner fra staver i Bennion og Taylorsville   
Jeg er Guds barn Et kor av Unge menn og Unge kvinner fra staver i Bennion og Taylorsville   
Oppholdelse av Kirkens funksjonærer Fremlagt av president Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Bli gode foreldre Av eldste L. Tom Perry watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Arbeid ivrig Av eldste M. Russell Ballard watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

“Kom til meg, O du Israels hus” Av eldste Larry Echo Hawk watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

La oss stevne frem Forsamlingen   
Hva kan vel et menneske gi til vederlag for sin sjel? Av eldste Robert C. Gay watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Tempelstandard Av eldste Scott D. Whiting watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Deres prøvede tro Av eldste Neil L. Andersen watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Beskytt barna Av eldste Dallin H. Oaks watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

On This Day of Joy and Gladness Et kor av Unge menn og Unge kvinner fra staver i Bennion og Taylorsville   
LES  Se påLyttSkriv utLast ned

Prestedømsmøtet

watchlisten 
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Lover den Herre Melchizedek Priesthood Choir from Stakes in Ogden   
Elsk du din neste Melchizedek Priesthood Choir from Stakes in Ogden   
Brødre, vi har arbeid å gjøre Av eldste D. Todd Christofferson watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Vær tapre i mot, styrke og virkelyst Av biskop Gary E. Stevenson watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Ta dere i vare Av eldste Anthony D. Perkins watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Led oss, o du store Jehova Forsamlingen   
Gleden ved prestedømmet Av president Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Hjelp dem å sikte høyt Av president Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Se andre slik de kan bli Av president Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Sions ungdom, kom nå alle Melchizedek Priesthood Choir from Stakes in Ogden   
LES  Se påLyttSkriv utLast ned

Møtet søndag formiddag

watchlisten 
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Å, si hva er sannhet? Tabernakelkoret   
I denne skjønne morgenstund Tabernakelkoret   
Hvor er tronhimmelen? Av president Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Forsoningen Av president Boyd K. Packer watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Does the Journey Seem Long? Tabernakelkoret   
Først iaktta, så tjene Av Linda K. Burton watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Vi er kalt Forsamlingen   
Å lære med vårt hjerte Av eldste Walter F. González watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Det første og største bud Av eldste Jeffrey R. Holland watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Hvis min Frelser sto hos meg Tabernakelkoret   
Overvei velsignelsene Av president Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

If the Way Be Full of Trial, Weary Not Tabernakelkoret   
LES  Se påLyttSkriv utLast ned

Møtet søndag ettermiddag

watchlisten 
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

The Day Dawn Is Breaking Tabernakelkoret   
Da du styrket fra ditt leie Tabernakelkoret   
Vær en mer kristen kristen Av eldste Robert D. Hales watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Gleden ved å forløse de døde Av eldste Richard G. Scott watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Ett steg nærmere Frelseren Av Russell T. Osguthorpe watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Se, Herren konge er Forsamlingen   
Ved tro blir alle ting oppfylt Av eldste Marcus B. Nash watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Bli en sann disippel Av eldste Daniel L. Johnson watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Nadverdens velsignelser Av eldste Don R. Clarke watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Omvendt til Herren Av eldste David A. Bednar watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Gud vær med deg til vi ses igjen Av president Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Gud vær med deg til vi ses igjen Tabernakelkoret   
LES  Se påLyttSkriv utLast ned

Hjelpeforeningens fellesmøte

watchlisten 
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

La oss stevne frem Forsamlingen   
Er troen på Jesu Kristi forsoning skrevet i vårt hjerte? Av Linda K. Burton watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Medley av Primær-sanger Hjelpeforenings-kor fra UEV-staver i Salt Lake   
Vi må våkne til våre plikter Av Carole M. Stephens watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Herren har ikke glemt deg Av Linda S. Reeves watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

I Stand All Amazed Forsamlingen   
Pleieren Av president Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Jeg trenger deg hver stund Hjelpeforenings-kor fra UEV-staver i Salt Lake