Faapasi le faatautaiga autu

Oketopa 2012

Sauniga o le Taeao o le Aso Toonai Faatelē
Sii Mai le Otio
Siiina Mai le Vitio
Sauniga o le Afiafi o le Aso Toonai Faatelē
Sii Mai le Otio
Siiina Mai le Vitio
Sauniga a le Au Perisitua Faatelē
Sii Mai le Otio
Siiina Mai le Vitio
Sauniga o le Taeao o le Aso Sa Faatelē
Sii Mai le Otio
Siiina Mai le Vitio
Sauniga o le Afiafi o le Aso Sa Faatelē
Sii Mai le Otio
Siiina Mai le Vitio
Sauniga Aoao a le Aualofa Faatelē
Sii Mai le Otio
Siiina Mai le Vitio