อ่าน  ดูฟังดาวน์โหลด

การประชุมใหญ่ทั้งการประชุม

watch
Download
close

ดาวน์โหลด

 

เนื้อหา

อ่าน  ดูฟังดาวน์โหลด

ภาคเช้าวันเสาร์

watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

สิริแด่พระเป็นเจ้า คณะนักร้องประสานเสียงมอรมอนแทเบอร์นาเคิล
ฐานมั่นคงหนักหนา คณะนักร้องประสานเสียงมอรมอนแทเบอร์นาเคิล
ต้อนรับสู่การประชุมใหญ่ ประธานโธมัส เอส. มอนสัน watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

พระเจ้าขอข้าตามพระองค์ คณะนักร้องประสานเสียงมอรมอนแทเบอร์นาเคิล
ท่านรู้สึกเช่นนั้นขณะนี้ได้หรือไม่? เอ็ลเดอร์เควนทิน แอล. คุก watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

ฉันรู้ ฉันดำเนินชีวิตตาม ฉันรัก แอน เอ็ม. ดิบบ์ watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

ของประทานซึ่งไม่อาจพูดถึงได้จากพระผู้เป็นเจ้า เอ็ลเดอร์เครก ซี. คริสเต็นเซ็น watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

เราขอบพระทัยสำหรับศาสดา ที่ประชุม
“เพราะเรามีชีวิตอยู่ พวกท่านก็จะมีชีวิตอยู่ด้วย” เอ็ลเดอร์เชย์น เอ็ม. โบเว็น watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

ขอให้ถามผู้สอนศาสนา! พวกเขาช่วยท่านได้! เอ็ลเดอร์รัสเซลล์ เอ็ม. เนลสัน watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

ฉันจะทำตามแผนของพระเจ้า คณะนักร้องประสานเสียงมอรมอนแทเบอร์นาเคิล
เรื่องความเสียใจและปณิธาน ประธานดีเทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

จงมาร่าเริงยินดี คณะนักร้องประสานเสียงมอรมอนแทเบอร์นาเคิล
อ่าน  ดูฟังดาวน์โหลด

ภาคบ่ายวันเสาร์

watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

Arise, O Glorious Zion คณะนักร้องประสานเสียงรวมเยาวชนชายหญิงจากสเตคในเขตเบนเนียนและเทย์เลอร์ส์วิลล์
ฉันลูกพระผู้เป็นเจ้า คณะนักร้องประสานเสียงรวมเยาวชนชายหญิงจากสเตคในเขตเบนเนียนและเทย์เลอร์ส์วิลล์
การสนับสนุนเจ้าหน้าที่ศาสนจักร ประธานเฮนรีย์ บี. อายริงก์ watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

การเป็นบิดามารดา​ผู้ประเสริฐ เอ็ลเดอร์แอล. ทอม เพอร์รีย์ watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

จงทำงานอย่างทุ่มเท เอ็ลเดอร์เอ็ม. รัสเซลล์ บัลลาร์ด watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

“จงมาหาเรา, โอ้เจ้าเชื้อสายแห่งอิสราเอล” เอ็ลเดอร์แลร์รีย์ เอ็กโค ฮอว์ค watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

ขอให้เรารุดไป ที่ประชุม
มนุษย์จะเอาอะไรไปแลกชีวิตของตนกลับคืนมา เอ็ลเดอร์โรเบิร์ต ซี. เกย์ watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

มาตรฐานพระวิหาร เอ็ลเดอร์สก็อตต์ ดี. ไวทิงก์ watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

การทดลองศรัทธาของท่าน เอ็ลเดอร์นีล แอล. แอนเดอร์เซ็น watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

จงปกป้องเด็กๆ เอ็ลเดอร์ดัลลิน เอช. โอ๊คส์ watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

On This Day of Joy and Gladness คณะนักร้องประสานเสียงรวมเยาวชนชายหญิงจากสเตคในเขตเบนเนียนและเทย์เลอร์ส์วิลล์
อ่าน  ดูฟังดาวน์โหลด

ภาคฐานะปุโรหิต

watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

สรรเสริญพระเจ้า Melchizedek Priesthood Choir from Stakes in Ogden
จงรักกันและกัน Melchizedek Priesthood Choir from Stakes in Ogden
พี่น้องชายทั้งหลาย เรามีงานต้องทำ เอ็ลเดอร์ดี. ทอดด์ คริสทอฟเฟอร์สัน watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

จงองอาจในด้านความกล้าหาญ ด้านพละกำลัง และความกระตือรือร้น อธิการแกรีย์ อี. สตีเวนสัน watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

จงระวังเกี่ยวกับตนเอง เอ็ลเดอร์แอนโธนี ดี. เพอร์กินส์ watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

พระเยโฮวาห์โปรดทรงนำเรา ที่ประชุม
ปีติแห่งฐานะปุโรหิต ประธานดีเทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

จงช่วยพวกเขาเล็งให้สูง ประธานเฮนรีย์ บี. อายริงก์ watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

มองผู้อื่นดังที่พวกเขาจะเป็น ประธานโธมัส เอส. มอนสัน watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

ความหวังอิสราเอล Melchizedek Priesthood Choir from Stakes in Ogden
อ่าน  ดูฟังดาวน์โหลด

ภาคเช้าวันอาทิตย์

watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

บอกมา สัจจะคืออะไร? คณะนักร้องประสานเสียงมอรมอนแทเบอร์นาเคิล
อรุณรุ่งเริ่ม คณะนักร้องประสานเสียงมอรมอนแทเบอร์นาเคิล
พลับพลาอยู่ที่ใดเล่า? ประธานเฮนรีย์ บี. อายริงก์ watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

การชดใช้ ประธานบอยด์ เค. แพคเกอร์ watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

Does the Journey Seem Long? คณะนักร้องประสานเสียงมอรมอนแทเบอร์นาเคิล
สังเกตก่อน แล้วรับใช้ ลินดา เค. เบอร์ตัน watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

ถูกเรียกให้รับใช้ ที่ประชุม
เรียนรู้ด้วยใจเรา เอ็ลเดอร์วอลเตอร์ เอฟ. กอนซาเลซ watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

พระบัญญัติสำคัญข้อแรก เอ็ลเดอร์เจฟฟรีย์ อาร์. ฮอลแลนด์ watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

ถ้าพระผู้ช่วยยืนเคียงข้างฉัน คณะนักร้องประสานเสียงมอรมอนแทเบอร์นาเคิล
พิจารณาพร ประธานโธมัส เอส. มอนสัน watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

If the Way Be Full of Trial, Weary Not คณะนักร้องประสานเสียงมอรมอนแทเบอร์นาเคิล
อ่าน  ดูฟังดาวน์โหลด

ภาคบ่ายวันอาทิตย์

watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

The Day Dawn Is Breaking คณะนักร้องประสานเสียงมอรมอนแทเบอร์นาเคิล
สวดอ้อนวอนหรือเปล่า? คณะนักร้องประสานเสียงมอรมอนแทเบอร์นาเคิล
การเป็นชาวคริสต์เหมือนพระคริสต์มากขึ้น เอ็ลเดอร์โรเบิร์ต ดี. เฮลส์ watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

ปีติจากการไถ่คนตาย เอ็ลเดอร์ริชาร์ด จี. สก๊อตต์ watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

จงเข้าใกล้พระผู้ช่วยให้รอดขึ้นอีกก้าว รัสเซลล์ ที. ออสกูธอร์พ watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

จงยินดีพระเจ้าทรงเป็นราชัน! ที่ประชุม
ด้วยศรัทธาพระองค์จะทรงทำให้ทุกสิ่งสมบูรณ์ เอ็ลเดอร์มาร์คัส บี. แนช watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

การเป็นสานุศิษย์ที่แท้จริง เอ็ลเดอร์แดเนียล แอล. จอห์นสัน watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

พรศีลระลึก เอ็ลเดอร์ดอน อาร์. คลาร์ก watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

เปลี่ยนใจเลื่อมใสมาสู่พระเจ้า เอ็ลเดอร์เดวิด เอ. เบดนาร์ watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

ขอพระเจ้าอยู่ด้วยจนเจอกันอีก ประธานโธมัส เอส. มอนสัน watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

ขอพระเจ้าอยู่ด้วยจนเจอกันอีก คณะนักร้องประสานเสียงมอรมอนแทเบอร์นาเคิล
อ่าน  ดูฟังดาวน์โหลด

การประชุมใหญ่สมาคมสงเคราะห์สามัญ

watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

ขอให้เรารุดไป ที่ประชุม
ศรัทธาในการชดใช้ของพระเยซูคริสต์จารึกไว้ในใจเราแล้วหรือ ลินดา เค. เบอร์ตัน watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

เพลงเมดเล่ย์สำหรับปฐมวัย คณะนักร้องประสานเสียงสมาคมสงเคราะห์จากสเตคหนุ่มสาวโสดในซอลท์เลค
ตื่นตัวเต็มที่ต่อหน้าที่ของเรา แคโรล เอ็ม. สตีเฟนส์ watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

พระเจ้าไม่ทรงลืมท่าน ลินดา เอส. รีฟส์ watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

I Stand All Amazed ที่ประชุม
ผู้ดูแล ประธานเฮนรีย์ บี. อายริงก์ watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

ขอพึ่งพระทุกโมงยาม คณะนักร้องประสานเสียงสมาคมสงเคราะห์จากสเตคหนุ่มสาวโสดในซอลท์เลค