Preskoči glavno navigacijo
april 2013 | Zanesljivi temelj

Zanesljivi temelj

april 2013 Generalna konferenca

Sprejmimo Odrešenikovo vabilo, naj pridemo k njemu. Svoje življenje postavimo na varnem in zanesljivem temelju.

Ko sem se 17. oktobra 1989 po delu vračal domov, sem se približeval semaforju na križišču med ulicama Market in Beale v San Franciscu v Kaliforniji. V tistem trenutku sem začutil, da se je avto začel tresti, in pomislil: »Verjetno imam prazno zračnico.« Ker se je avto še naprej tresel, sem precej blizu sebe opazil avtobus in pomislil: »Ta avtobus se je pravkar zaletel vame!« Potem se je avto še bolj tresel in pomislil sem: »Verjetno ima prazne štiri zračnice!« Vendar niso bile niti prazne zračnice niti avtobus – bil je močan potres! Ko sem pred rdečo lučjo ustavil, so bile po pločniku valovite izbokline, ki so se vzdolž ulice Market nadaljevale kot morski valovi. Pred mano se je sem ter tja zibala visoka poslovna zgradba in ko se je zemlja še naprej tresla, so s starejše zgradbe na moji levi začele padati opeke.

Potres Loma Prieta je tistega popoldneva področje zaliva San Francisco stresel štiri minute čez pet in 12.000 ljudi je ostalo brez domov.

Potres je na področju zaliva San Francisco povzročil veliko škodo, največjo na nestabilnih tleh v San Franciscu in Oaklandu. Okrožje Marina v San Franciscu je bilo »zgrajeno na geoloških plasteh peska, blata, ruševin in drugih materialov, ki vsebujejo visok odstotek podtalnice. Nekaj plasti je bilo ruševin, ki so jih v zaliv San Francisca odvrgli po potresu leta 1906.«1

Okoli leta 1915 so na teh plasteh zgradili stanovanjske zgradbe. V potresu leta 1989 so se z vodo prepojeno nestrjeno blato, pesek in ruševine spremenile v tekočo maso, zaradi česar so se stavbe zrušile. Stavbe niso bile zgrajene na zanesljivem temelju.

Potres Loma Prieta je pustil svoj pečat v življenju številnih, tudi v mojem. Ko sem premišljeval o dogodkih tistega dne, sem v mislih in srcu ponovno začutil, da moramo zato, če hočemo uspešno prestati življenjske viharje, potrese in nesreče, graditi na zanesljivem temelju.

Nefijski prerok Helaman je z jasnostjo, ki je ni moč razumeti napak, opozoril, kako pomembno je, da svoje življenje postavimo na zanesljivem temelju, in sicer na temelju Jezusa Kristusa: »In sedaj, sinova moja, pomnita, pomnita, da morata temelje graditi na skali našega Odkupitelja, ki je Kristus, Božji Sin; ko bo hudič poslal svoje silne vetrove, da, svoje strelice v vrtinčastem viharju, da, ko vaju bosta udarjali vsa njegova toča in huda nevihta, da to ne bo imelo moči nad vama, da bi vaju povleklo v brezno bede in neskončnega gorja zavoljo skale, na kateri sta zgrajena, ki je zanesljiv temelj, temelj, na katerem ljudje ne morejo pasti, če gradijo na njem.« (He 5:12)

Pri gradnji sodobnih templjev posebno pozornost posvečajo načrtom, izvedbi in gradbenim materialom. Na kraju, kjer bo zgrajen tempelj, temeljito preverijo tla in geološke značilnosti. Upoštevajo študije vetra, dežja in vremenskih sprememb na tem področju, zato da zgrajeni tempelj ne bi prenesel samo neurij in podnebja, običajnega za področje, temveč ga načrtujejo in postavijo tako, da bo prestal nepričakovane potrese, tajfune, poplave in druge naravne nesreče, ki se lahko zgodijo. Pri številnih templjih globoko v zemljo vstavijo betonske oziroma železne pilote, da utrdijo temelje.

Naš ljubeči in prijazni nebeški Oče in njegov Sin sta prav kakor sodobni arhitekti in gradbinci za nas pripravila načrte, orodje in druge vire, da bi lahko svoje življenje oblikovali in uredili tako, da bo varno in stanovitno. Načrt se imenuje načrt odrešitve, veliki načrt sreče. Načrt nam daje jasno sliko in razumevanje začetka in konca ter potrebne korake, vključno z uredbami, kar je potrebno zato, da se vsak Očetov otrok lahko vrne v njegovo prisotnost in z njim živi večno.

Vera, kesanje, krst, dar Svetega Duha in vztrajanje do konca so osnutki »načrta« za življenje. Sooblikujejo primerne gradnike, ki bodo naše življenje utrdili na Kristusovi odkupni daritvi. Oblikujejo in uredijo podporno strukturo našega življenja. Prav kot imajo tempeljski načrti nadrobne opise, ki podrobno določajo, kako oblikovati in vključiti bistvene elemente, so molitev, branje svetih spisov, zakrament in prejemanje temeljnih duhovniških uredb tisti »nadrobni opisi«, ki prepletajo in povezujejo zgradbo življenja.

Pri teh nadrobnih opisih je nadvse pomembno ravnovesje. Na primer, pri pripravi betona morajo, da bi dosegli največjo trdnost, uporabiti točno določene količine peska, gramoza, cementa in vode. Zaradi napačne količine ali izločitve katerega od teh elementov bi bil beton slab in ne bi mogel opravljati svojega pomembnega namena.

Podobno je, če v življenju ne poskrbimo za primerno ravnovesje, tako da vsak dan molimo in se gostimo z besedami iz svetih spisov, da se vsak teden okrepimo tako, da vzamemo zakrament in pogosto sodelujemo v duhovniških uredbah, kot so tempeljske uredbe, potem smo tudi mi v nevarnosti, da bo trdnost naše duhovne sestave šibka.

Pavel je glede potrebe po uravnoteženem in enotnem razvoju značaja in duše v Pismu Efežanom rekel: »V katerem se zedinja celotna zgradba, tako da raste v svet tempelj v Gospodu.« (Ef 2:21)

Molitev je ena najosnovnejših in najpomembnejših temeljnih gradbenih elementov naše vere in značaja. V molitvi lahko Bogu izrazimo hvaležnost, ljubezen in predanost. V molitvi se podredimo Božji volji in zato prejmemo moč, da življenje uskladimo z njegovim naukom. Molitev je pot, na kateri v življenju iščemo njegov vpliv, in sicer razodetje.

Alma je učil: »Posvetuj se z Gospodom v vseh svojih dejanjih in usmerjal te bo v dobro; da, ko boš ponoči legel, se ulezi v Gospodu, da bo bdel nad teboj, ko boš spal; in ko boš zjutraj vstal, naj ti srce navdaja zahvala Bogu; in če boš to delal, boš poslednji dan povzdignjen.« (Al 37:37)

Vsakemu od nas bi moralo to, da Bogu v iskreni in prisrčni molitvi zaupamo svoje misli, občutke in želje, postati tako pomembno in naravno kot dihanje in hranjenje.

Našo vero in značaj bo utrdilo tudi vsakodnevno preučevanje svetih spisov. Prav kakor potrebujemo hrano, da nahranimo svoje snovno telo, bosta naš duh in duša napojena in okrepljena, če se bomo gostili s Kristusovimi besedami, ki jih najdemo v zapisih prerokov. Nefi je učil: »Gostite se s Kristusovimi besedami; kajti glejte, Kristusove besede vam bodo povedale vse, kar bi morali delati.« (2 Ne 32:3)

Branje svetih spisov je dobro, vendar samo po sebi ni dovolj, da bi zaobjeli vso širino in globino Odrešenikovih naukov. Preučevanje, premišljevanje in udejanjanje Kristusovih besed, kot so zapisane v svetih spisih, nam bo dalo modrost in znanje, večje od našega zemeljskega razuma. To bo okrepilo našo zavezanost ter dalo duhovnih zalog, da bomo v vsakršnih razmerah ravnali po najboljših močeh.

Eden najpomembnejših korakov, ki jih lahko naredimo, da se v življenju okrepimo in ostanemo trdno zasidrani na Odrešenikovem temelju, je, da vsak teden vredni vzamemo zakrament. Zakramentna uredba daje vsakemu članu Cerkve možnost, da vnaprej premišljuje o svojem življenju, da pretehta, kar je naredil oziroma česar ni naredil, za kar se mora morda pokesati, in potem vzame kruh in vodo kot sveta simbola v spomin na telo in kri Jezusa Kristusa v pričevanje njegove odkupne daritve. Če vzamemo iskreno in ponižno, obnovimo večne zaveze, smo očiščeni in posvečeni ter prejmemo obljubo, da nas bo vselej spremljal njegov Duh. Duh deluje kot vrsta malte, kot zvarjen člen, ki nas posveti, vendar nas tudi spomni vsega in nam vedno znova pričuje o Jezusu Kristusu. Ko vredni vzamemo zakrament, to okrepi našo povezanost s temeljnim kamnom, in sicer z Jezusom Kristusom.

Odrešenik je med svojim delovanjem ljubeče in jasno učil nauke, načela in potrebna dejanja, ki nas bodo v življenju ščitili in nam krepili značaj. Na koncu Govora na gori je dejal:

»Kdor torej sliši te moje besede in jih udejanja, ga bom primerjal z modrim človekom, ki si je hišo zgradil na skali ̵ in dež se je ulil in poplave so prišle in vetrovi so zapihali in se zaganjali v to hišo; in ni padla, kajti temelje je imela na skali. In vsak, ki sliši te moje besede in jih ne udejanja, bo podoben nespametnemu človeku, ki si je hišo zgradil na pesku ̵ in dež se je ulil in poplave so prišle in vetrovi so zapihali in se zaganjali v to hišo; in padla je in velik je bil njen padec.« (3 Ne 14:24–27; gl. tudi Mt 7:24–27)

Bratje in sestre, nihče od nas ne bo namerno zgradil doma, delovnega mesta ali svete hiše čaščenja na pesku, ruševinah ali brez pravih načrtov in materialov. Sprejmimo Odrešenikov klic, naj pridemo k njemu. Svoje življenje postavimo na varnem in zanesljivem temelju.

Ponižno pričujem, da bomo, ko svoje življenje zasidramo v Jezusu Kristusu in njegovi odkupni daritvi ter pozorno upoštevamo njegove načrte za našo srečo, in sicer da vsak dan molimo in preučujemo svete spise in vsak teden vzamemo zakrament, okrepljeni, izkusili bomoresnično osebno rast in trajno spreobrnjenje, bolje bomo pripravljeni na uspešno prestajanje življenjskih neurij in nesreč, izkusili bomo obljubljeno radost in srečo, in trdno bomo prepričani, da je naše življenje postavljeno na zanesljivem temelju - na temelju, ki se ne bo nikoli zrušil. V svetem imenu Jezusa Kristusa, amen.

Prikaži referenčna mestaSkrij referenčna mesta

    Opomba

    1. Gl. 1989 Loma Prieta Earthquake, wikipedia.org/wiki/1989_Loma_Prieta_earthquake.