Ärge laske ennast kõigutada!

Elaine S. Dalton

Noorte Naiste üldjuhataja


Olge vankumatud. Kõrvalekaldumatud. Seiske tõe ja õigluse eest. Seiske kui tunnistajad. Olge maailmale eeskujuks. Seiske pühades paikades.

Täna, seistes siin poodiumil, seisan ma pühas paigas koos prohvetite, nägijate ja ilmutajate ning Jumala kuninglike tütardega. Praegu on imeline aeg olla maa peal ja olla noor naine. Te olete Jumala väljavalitud tütred. Ma loodan, et te mõistate oma identiteeti ja kui väga Taevaisa teid armastab. Ta armastab teist igaüht ja ka mina armastan teid.

Minu kabineti laual seisab pronksskulptuuri koopia noorest naisest nimega Kristina. Kristina skulptuuri elusuurune originaal seisab kail Kopenhaagenis Taanis, kuju on seatud vaatama üle vee Siioni poole. Tema otsus Kirikuga liituda ja kodust lahkuda ei olnud kerge, ja nagu te näete, puhuvad vastuolu tuuled tugevalt tema vastu. Ta seisab kindlalt, tehes midagi väga rasket, kuid mida ta teab õige olevat. Tema järglased püstitasid skulptuuri sellele kaile, et austada Kristinat, kuna tema tolleaegsel otsusel olid põlvkondade pikkused igavesed tagajärjed.

Minu jaoks esindab Kristina skulptuur igaühte teie seast. Te seisate nagu Kristina paljude tähtsate otsuste lävel ja teete iga päev otsuseid, millest mõned on rasked ning ei vermi ainult teie tulevikku, vaid ka mitmete sugupõlvede saatust. Ka teie seisate silmitsi vastuseisu, ebaõnne, kaaslaste surve ja moraalse allakäigu tormituultega. Ja ikkagi seisate te kõigutamatutena ja elate evangeeliumi järgi vaatamata ühiskonnas möllavatele tormidele. Teid, nagu ka Kristinat, juhatab Püha Vaim. Te teete õigeid otsuseid. Te olete truud ja te olete kuninglikud.

Ma ei suuda meenutada tähtsamat nõuannet armastavalt Taevaisalt kui tema manitsus igaühele teist: „Seiske pühades paikades ja ärge laske ennast kõigutada.”1 Ta ütleb teile: Olge vankumatud.2 Kõrvalekaldumatud.3 Seiske tõe ja õigluse eest.4 Seiske kui tunnistajad. Olge maailmale eeskujuks. Seiske pühades paikades. Seega on minu sõnum teist igaühele lihtne: „ärge laske ennast kõigutada”.

Esiteks, ärge laske ennast kõigutada õige valimisel. Sel viimsel ajal ei ole väikeseid otsuseid. Valikud, mida te praegu teete, on kriitilise tähtsusega. Valikuvabadus, võime valikuid teha, on üks Jumala suurimaid ande oma lastele. See on osa õnneplaanist, mille teie ja mina sünnieelses elus valisime ja mida kaitsesime. Elage oma elu selliselt, et kuuleksite ja võtaksite kuulda Püha Vaimu ning Ta aitab teil teha õigeid otsuseid. Ta „[ütleb] teile kõik, mida te peate tegema”.5

Mitu nädalat tagasi läksin ma esimest korda mitme aasta jooksul tagasi oma vanasse keskkooli. Ma külastasin vaiakonverentsi, mis toimus kooli auditooriumis. Kui ma koridorides jalutasin, meenusid mulle mitmed mälestused. Mulle meenusid tunded, mida tundsin noore naisena seal koolis käies – ebakindlalt, eneses kahtlevalt, ujedalt ja soovides nii väga sisse sulanduda. Ma läksin auditooriumisse. Taas meenusid mulle mälestused. Ma olin tuttav auditooriumi iga detailiga. Ainult üks asi oli muutunud: mina.

Sel päeval oli mul võimalus seista laval, nagu ma olin teinud ka keskkoolis õpilasesindajana. Ma märkasin publiku seas isegi mõnda oma endist klassikaaslast – mõnega neist olin ma isegi kohtamas käinud. Seekord oli mul kogunemise juhtimise asemel au seista tunnistajana6 seal, oma kooli saalis, ja anda tunnistust meie Päästjast Jeesusest Kristusest.

Noored naised, vaadake, et teie suhted teistega oleksid sellised, et 40 aasta pärast ei peaks te häbi tundma. Ükski hulk eakaaslaste survet, omaksvõtmist ega populaarsust pole kompromissi väärt. Teie mõju noortele meestele aitab neil jääda oma preesterluse väe, templilepingute ja misjonil teenimise vääriliseks. Ja kes teab, neljakümne aasta pärast võib üks nende seast isegi tulla keskkooli auditooriumis teie juurde ja tänada teid, et aitasite tal jääda vääriliseks, et täita oma preesterluse kohust teenida auväärselt misjonil. Ja kes teab? Te võite isegi saada kirja ühelt noore mehe naiselt, kes tänab teid mõju eest, mida tema mehele ja nende tulevasele perele keskkooli päevil avaldasite. Teie valikud on olulised. Teie valikud ei mõjuta ainult teid, vaid ka teisi. Neil on igavene tähtsus. Ärge laske ennast kõigutada.

Teiseks, ärge laske kõigutada oma soovi ja pühendumist püsida vooruslikuna ja seksuaalselt puhtana. Pidage voorust kalliks. Teie isiklik puhtus on üks teie suurimaid väeallikaid. Kui te siia maailma tulite, anti teile kallihinnaline kink – keha. Teie keha on teie meele instrument ja jumalik and, mille kaudu te rakendate valikuvabadust. Saatanale ei antud keha ja seepärast suunab ta kõik oma rünnakud teie keha vastu. Ta soovib, et te oma keha põlgaksite, vääralt kasutaksite ja kuritarvitaksite. Häbitus, pornograafia, ebamoraalsus, tätoveeringud ja keha augustamine, narkomaania ja igasugused sõltuvused on kõik jõupingutused, et võtta oma valdusse teile antud hinnaline and ja teha raskeks valikuvabaduse kasutamine. Paulus küsis: „Eks te tea, et te olete Jumala tempel ja et Jumala Vaim elab teie sees?”7

Teie keha on tempel. Mispärast? Sest see on koduks mitte ainult teie igavesele hingele, vaid ka teistele igavestele hingedele, kes tulevad maa peale teie igavese pere osana. Vanem Dallin H. Oaks õpetas: „Vägi luua surelik elu on ülendatud vägi.”8 Teie roll on ülendatud roll. Jumal on pannud teile püha usalduse. Te valmistute olema tulevastele sugupõlvedele emaks. Hoidke ennast puhta ja väärilisena ja kaitske seda, mis on „kõigest kõige kallim ja hinnalisem” – teie kõlbeline puhtus ja voorus.9 Taevaisa nõuanne teile, Tema väljavalitud tütardele, on: „[Kõndige] vooruslikkuse radadel.”10

Voorus on kui kuldne võti, mis avab ukse templisse. Seega, kolmandaks, ärge laske ennast kõigutada olemast vääriline sõlmima ja pidama pühasid lepinguid. Ristimisel tehtud leping köidab teid vooruse ja õnne raja külge, kui te seda lepingut iga nädal sakramenti võttes uuendate. Oma ristimislepinguid pidades näete te teistmoodi välja, riietute teistmoodi ja käitute teistmoodi, kui seda teeb maailm. Selle lepingu pidamine võimaldab teil saada Pühalt Vaimult juhatust. Seiske pühades paikades ja ärge minge nende asjade või muusika, meedia või tuttavate lähedalegi, mis või kes võivad põhjustada Püha Vaimu kaasluse kaotamist.11 Oma lepinguid pidades püsite väärilised ja ettevalmistatud astuma Issanda pühadesse templitesse.

Viimaseks, ärge laske end kõigutada omaks võtmast Päästja lepitust. Lepitus on teie ja minu jaoks. See vägi annab meile jõudu ja lunastab meid. Kui te ei tunne ennast väärilisena, et seista pühades paikades, siis ärge kandke oma koormat enam päevagi kauem. Surelikkuses teeme kõik vigu. Teadke, et Päästja armastab teid niivõrd, et võimaldab teil muutuda ja oma vigadest meelt parandada. Saatan tahab, et te arvaksite, et te ei suuda muutuda.12 Ta püüab teid veenda, et kõik on kadunud. See on vale. Te võite tagasi pöörduda. Te võite meelt parandada. Te võite olla puhas ja püha tänu Päästja lõputule lepitusele.

Las ma räägin teile lõpetuseks ühe maailma suurima armastuse loo. Te küsite ehk: „Mis on ühel armulool tegemist pühades paikades seismisega?” See on isegi väga seotud pühades paikades seismisega. See on lugu noorest naisest nimega Rebeka.13

Lugu saab alguse, kui Aabraham käsib oma sulasel oma pojale Iisakile vääriline noor naine kaasaks leida. Ta peab olema naine, kes saaks astuda lepinguabiellu – vooruslik, puhas ja vääriline. Ja nii saatis ta oma sulase pikale ja ohtlikule reisile linna nimega Naahori.21 Sinna minemise põhjus oli selge – pühadel meestel oli vaja oma kõrvale pühasid naisi. Kui sulane Naahori linna lähedale jõudis, peatus ta kaevu juures, et oma kaameleid joota, ja palus, et ta juhatataks õige noore naise juurde, kelle ta ära tunneb selle järgi, et naine pakub juua nii temale kui tema kümnele kaamelile. Ma olen kaameliga sõitnud ja nii palju võin teile öelda, et kaamelid joovad palju vett.

1. Moosese raamatust loeme, et Rebeka mitte lihtsalt ei läinud kaevule vett tooma, vaid „jooksis”14 seda ülesannet täitma. Seejärel ehtis sulane Rebeka käevõrude ja ehetega ning küsis, kas tema isakojas oleks ruumi öömajaks. Ma olen kindel, et ehted aitasid kaasa! Pühakirjas seisab: „Aga tütarlaps jooksis ning teatas oma ema perele, mis oli sündinud.”15 Rebeka pidi vist olema professionaalne jooksja.

Sulane rääkis Rebeka perele oma pika teekonna põhjusest ja Rebeka nõustus saama Iisaki naiseks. Sulane soovis järgmisel päeval koos Rebekaga lahkuda, kuid tema pere palus tal veel vähemalt kümneks päevaks nendega jääda. Siis nad küsisid Rebekalt, mida too teha soovib, ja tüdruk vastas lihtsalt: „Ma lähen.”16 Kas see vastus ei kõla mitte sarnaselt tuhandetele vastustele, mil otsusekindlalt öeldi „Ma lähen ja teen”17, kui meie prohvet president Thomas S. Monson teatas, et noortel meestel ja naistel on nüüd võimalus teenida misjonil nooremas vanuses?

Nüüd selle armuloo moraal ja lõpp. Rebeka oli ette valmistunud ja vääriline sõlmima ja pidama pühasid lepinguid ja saama Iisaki naiseks. Ta ei pidanud ootama ja ennast ette valmistama. Enne oma pere juurest lahkumist õnnistati teda ja need sõnad liigutavad mind. Talle lubati, et temast saab „tuhat korda küm[ne] tuha[nde]”18 ema. Kuid parim osa selles armuloos on see, kui Rebeka ja Iisak teineteist esmakordselt näevad. Piibel seda küll ei ütle, kuid arvan, et see oli armastus esimesest silmapilgust. Sest „voorus armastab voorust; [ja] valgus hoiab ühte valgusega”.19 Kui Iisak karavanile vastu läks, siis Rebeka „laskus kaameli seljast”.20 Ja siis ütleb pühakiri, et „[Iisak] armastas teda”.21 See paneb mu heldinult ohkama.

Ei Rebeka ega Kristina jaoks ei olnud kerge seista pühades paikades. Ei olnud kerge mitte lasta end kõigutada. Tuuled rajutsesid, kaevuvesi oli raske ja lahkuda oma tuttavast kodust ja jätta maha oma varasem elu ei olnud kerge. Kuid nad tegid õiged valikud. Neid juhatas Püha Vaim. Nad olid vooruslikud ja nad valmistasid ennast ette pühasid lepinguid sõlmima ja pidama. Päästja sündis Rebeka sugupuust. Kas Rebeka teadis juba siis, et nii juhtub? Ei! Kas teie praegused valikud on olulised? Jah!

Noored naised! Põlvkonnad sõltuvad valikutest, mida te teete, teie puhtusest ja väärilistest eludest. Ärge laske ennast kõigutada. Teie ees seisab suur tulevik. See on teie hetk! Ma usun tõesti, et üks vooruslik noor naine, keda juhib Vaim, võib muuta maailma.

Ma tunnistan, et Päästja elab. Ta on koos teiega. Ta aitab teid. Ja rasketel hetkedel on „inglid teie ümber, et teid toetada”.22 Jeesuse Kristuse nimel, aamen.

Näita viited

 1.  

  1. ÕL 87:8.

 2.  

  2. Vt Mo 5:15.

 3.  

  3. Noorte Naiste moto raamatus „Noorte Naiste isiklik areng”, 2009, lk 2.

 4.  

   Vt Mo 18:9.

 5.  

  5. 2Ne 32:5.

 6.  

  6. Vt Mo 18:9.

 7.  

  7. 1Kr 3:16.

 8.  

  8. Dallin H. Oaks. The Great Plan of Happiness. − Ensign, nov 1993, lk 74.

 9.  

  9. Mr 9:9.

 10.  

  10. ÕL 25:2.

 11.  

  11 Vt 1Kr 6:9; 1 Ts 5:22; 2 Tm 2:22; ÕL 9:13.

 12.  

  12. Vt „Sulle, noor” (brošüür, 2011), lk 28–29.

 13.  

  13. 1Ms 24.

 14.  

  14. 1Ms 24:20.

 15.  

  15. 1Ms 24:28.

 16.  

  16. 1Ms 24:58.

 17.  

  17. Vt 1Ne 3:7.

 18.  

  18. 1Ms 24:60.

 19.  

  19. ÕL 88:40.

 20.  

  20. 1Ms 24:64.

 21.  

  21. 1Ms 24: 67.

 22.  

  22. ÕL 84:88.