Faapasi le faatautaiga autu
Aperila 2013 | O Le Taliaina e le Alii

O Le Taliaina e le Alii

Aperila 2013 Konafesi Aoao

O le sailia ma le mauaina o le taliaina e le Alii, o le a taitai atu ai i le malamalama e faapea ua filifilia ma faamanuia i tatou e Ia.

A o o’u laitiiti, ou te manatua nisi o taimi e alu ai lo’u tamā ma ave a’u ma te galulue i galuega faatino. Sa i ai se matou togalaau laitiiti i ni nai kilomita mai le mea sa matou nonofo ai, ma sa tele lava mea e fai i taimi uma e sauni ai le togalaau i vaitau taitasi. Ma te galulue i le fale e faasavilivili ai po o le fauina po o le lipeaina o pa. Ou te manatua taimi uma e fai ai nei galuega i le maatiati o le malulu, tetele o le kiona, po o le maligi o timuga. Ae sa ou fiafia i ai. E aoao a’u e lo’u tamā i le ala e fai ai ia mea ma le onosai ma le taliaina.

I se tasi aso sa ia valaaulia ai au e faamau se faovilivili ma lapatai mai, “Manatua, afai e te soona vilimauina, o le a gau.” O le mimita, sa ou manao ai e faaali atu ia te ia le mea e mafai ona ou faia. Sa ou viliina ma lo’u malosi atoa, ma, sa faapena lava, na gau ia te a’u le faovilivili. Sa fai mai lana tala malie, ona ma toe amata ai lea. E ui lava ina sa ou “faaleaga mea” ae sa ou lagonaina i taimi uma lona alofa ma lona talitonuina o a’u. Ua silia ma le 10 tausaga talu ona maliu o ia, ae o loo o’u manatuaina pea lona leo, lagona lona alofa, olioli i ana faamalosiauga, ma lagona lona taliaina.

O le lagona o le taliaina e se tasi tatou te alolofa i ai o se manaoga taua lea o le tagata. O le taliaina e tagata lelei e musuia ai i tatou. E faateleina ai lo latou lagona o le taua o le tagata lava ia ma le talitonuga ia te oe lava. O i latou o e e le maua le taliaina mai punavai manaomia e masani ona saili atu i se isi mea. Latou te ono su’e atu i tagata e le manatu popole i lo latou tulaga faamanuiaina. Latou te ono pipii atu i uo sese ma fai mea ua latou iloa e le sa’o e taumafai ai e maua le aloaiaina o loo latou sailia. Latou te ono sailia le taliaina e ala i le faia o se ituaiga sitaili faapitoa o lavalava e faaosofia ai lagona o le auai po o tulaga e faatulaga ai. Mo nisi, o le tauivi mo se matafaioi iloga po o se tulaga taualoa e mafai foi ona avea ma se auala e sailia ai le taliaina. Latou te ono faamatalaina lo latou taua e ala i se tofiga latou te umia po o tulaga latou te maua.

E oo foi i totonu o le Ekalesia e le o taimi uma tatou te saoloto ai mai nei ituaiga o mafaufauga. O le sailia o le taliaina mai punavai sese po o le mo mafuaaga le sa’o, e tuu ai i tatou i se auala lamatia—le auala lea e ono taitaieseina ai i tatou ma oo atu ai i le faatafunaga. Nai lo o le lagonaina o le faatauaina ma le talitonu o le tagata ia te ia lava, o le a iu ina tatou lagona le tuulafoaiina ma le le amanaiaina.

Sa fautuaina e Alema lona atalii o Helamana, “Vaai ia e tepa atu i le Atua ma e ola ai.”1 O le punavai autu lava o le faatagaina ma le taliaina tumau, o lo tatou Tama Faalelagi ma Lona Alo o Iesu Keriso. La te silafia i tatou. La te alolofa ia i tatou. La te le taliaina i tatou ona o o tatou suafa faalagilagi po o tulaga tofi. La te le silasila i o tatou tulaga. La te silasila i totonu o o tatou loto. La te taliaina i tatou o le ituaiga tagata e i ai i tatou ma le tagata o loo tatou taumafai ia avea ai. O le sailia ma le mauaina o le taliaina mai ia i La’ua o le a le aunoa ona siitia ma faamalosiau ai i tatou.

O le a ou faasoa atu se mamanu faigofie afai e faaaogaina, e mafai ona fesoasoani ia i tatou uma e maua ai le taliaina sili. O lenei mamanu sa tuuina mai e le Alii e ala mai i le Perofeta o Iosefa Samita: “E moni ou te fai atu ia te outou, o i latou uma o i totonu o i latou o e ua latou iloa ua faamaoni o latou loto, ma ua momomo, ma ua salamo o latou agaga, ma ua loto e tausi a latou feagaiga e ala i le taulaga—ioe, o taulaga uma e poloaiina e A’u, o le Alii, e taliaina i latou e a’u.”2

O lenei mamanu e aofia ai ni laasaga faigofie se tolu:

  1. Iloa ua faamaoni ma momomo o tatou loto,

  2. Iloa ua salamo o tatou agaga, ma

  3. Ia loto e tausi a tatou feagaiga e ala i le taulaga, e pei ona poloaiina ai e le Alii.

Muamua, e tatau ona tatou iloa ua faamaoni ma momomo o tatou loto. E faapefea ona tatou iloa lena mea? Tatou te amata i le faia o se iloiloga faamaoni faaletagata lava ia. O le loto o le ogatotonu lea o o tatou lagona. A o tatou vaavaai i totonu o o tatou loto, tatou te faia se iloiloga mo i tatou lava. O mea e le iloa e se tagata o latalata mai ia i tatou, tatou te iloaina lelei lava. Tatou te iloa o tatou faamoemoega ma manaoga. A tatou faia se manatunatuga faamaoni, ma amiotonu, tatou te le ‘alo pe taufaasese ia i tatou lava.

E i ai foi se ala e faamasino ai pe o momomo o tatou loto. O se loto momomo o se loto lea e agavaivai, e matala, ma e mataalia. Pe a ou faalogo a o fetalai mai le Faaola, “Faauta, ou te tu atu i le puipui ma tu’itu’i atu,”3 Ou te faalogo atu i Lana tu’itu’i mai i le faitotoa o lo’u loto. Afai ou te tatalaina le faitotoa lenei ia te Ia, o le a sili atu lo’u mataala i valaaulia a le Agaga, ma e sili atu lo’u taliaina o le finagalo o le Alii.

Pe a tatou mafaufau loloto ma le faamaoni ma le agaga tatalo i le telē e oo i ai le faamaoni ma le momomo o o tatou loto, o le a aoaoina i tatou e le Agaga Paia. O le a tatou maua se faamautinoaga matagofie po o se aoaiga mālū, e valaaulia ai i tatou e galulue.

Lona lua, e tatau ona tatou iloa ua salamo o tatou agaga. O le upu salamo i le Oxford dictionary ua faamatalaina o le “lagonaina po o le faaalia o le faanoanoa i le iloa ua faia e se tagata se mea sese.”4 Afai e i ai so tatou agaga salamo, tatou te faailoa atu a tatou agasala ma faaletonu. E aoao gofie i tatou i “mea [uma] tau i le amiotonu.”5 Tatou te lagona le faanoanoa faaleatua ma manao e salamo. O se agaga salamo e naunau e faalogo “i uunaiga a le Agaga Paia.”6

O se agaga salamo e faaalia e ala i lo tatou malilie ma naunautai e galulue. Tatou te naunau e faamaualalo i tatou lava i luma o le Atua, naunau e salamo, naunau e aoao, ma naunau e sui. Tatou te naunau e tatalo, “Ae aua le faia lo’u loto, a o lou finagalo.”7

O le laasaga lona tolu i le taliaina e le Alii o se filifiliga malamalama e tausi a tatou feagaiga e ala i le taulaga, “ioe, o taulaga uma e poloaiina e A’u o le Alii.”8 E tele ina tatou mafaufau e faapea o le upu taulaga e faatatau i se mea telē pe faigata ona tatou faia. I ni tulaga faapitoa e ono moni ai lenei mea, ae o le tele lava, e faatatau i le ola ai i aso taitasi o ni soo moni o Keriso.

O se tasi o auala tatou te tausi ai a tatou feagaiga e ala i le taulaga, o le fetagofi atu ma le agavaa i le faamanatuga i vaiaso taitasi. Tatou te saunia ma le iloa lelei i tatou lava mo le sauniga paia. Tatou te faafou ma faamautu ai a tatou tautinoga paia i le Alii. O le ala lenei tatou te lagona ai Lona taliaina ma maua ai Lana faamautinoaga e faapea, o a tatou taumafaiga ua silafiaina ma ua faamagaloina a tatou agasala e ala i le Togiola a Iesu Keriso. I lenei sauniga, e folafola mai ai e le Alii ia i tatou, a o tatou naunau e tauave i o tatou luga le suafa o Lona Alo ma manatua pea o Ia ma tausi Ana poloaiga, o le a tatou maua pea Lona Agaga e faatasi ma i tatou. O le avea o le Agaga Paia ma o tatou soa tumau o le faailoaga sili lea o le taliaina e le Atua.

O isi auala e tausi ai a tatou feagaiga e ala i le taulaga, e pei lava le faigofie o le taliaina o se valaauga i le ekalesia ma auauna atu ai ma le faamaoni i lena valaauga pe o le mulimuli ai i le valaaulia a lo tatou perofeta, o Thomas S. Monson, ia aapa atu ia i latou o e o loo tutu i tafāala ma e manaomia le laveaiga faaleagaga. Tatou te tausi a tatou feagaiga e ala i le taulaga i le tuuina atu lea o auaunaga le leoa i lo tatou vaifale po o le lotoifale po o le sueina o suafa o o tatou tuaa ma fai galuega faalemalumalu mo i latou. Tatou te tausi a tatou feagaiga e ala i le taulaga i le taumafai pea mo le amiotonu, ia faamaoni, ma faalogo i uunaiga a le Agaga a o tatou ola i o tatou olaga i aso taitasi. O nisi taimi o le tausia o a tatou feagaiga e leai lava se isi mea e sili atu nai lo o le tumau mausali ma le faamaoni pe a pesi solo mai faafitauli o le olaga.

Ina ua uma ona faamalamalama atu le mamanu o le auala e taliaina ai e Ia, sa faaaoga loa e le Alii se aoaoga matagofie e faailoa mai ai le ala tatou te manuia ai o ni tagata taitoatasi ma o ni aiga a o tatou sailia Lana taliaina. Na fetalai o Ia, “Aua o A’u o le Alii, o le a faia i latou ia fua mai e pei o se laau fua tele ua toto i se fanua lelei, i tafatafa o se vaitafe mamā, e fua mai ai se fua e taua tele.”9

Pe a tatou ola patino e tusa ai ma le Agaga o le Alii ma lagona Lona taliaina, o le a faamanuiaina i tatou e sili atu i mea tatou te malamalama i ai ma fua mai ai ni fua se tele o le amiotonu. O le a tatou i ai faatasi ma i latou ia sa Ia fetalai atu i ai, “Ua lelei ia, le auauna lelei e, ma le faamaoni: ua e faamaoni i nai mea iti, ou te tofia oe e pule i mea e tele: ina ulufale mai ia i le fiafia o lou Alii.”10

O le sailia ma le mauaina o le taliaina e le Alii, o le a taitai atu ai i le malamalama e faapea ua filifilia ma faamanuia i tatou e Ia. O le a tatou maua le talitonuga faateleina o le a Ia taitai i tatou ma taiala i tatou mo le lelei. O Lona alofa tunoa o le a iu ina manino i o tatou loto, i o tatou olaga, ma i totonu o o tatou aiga.

Ma lo’u loto atoa, ou te valaaulia ai outou e saili le taliaina e le Alii ma olioli i Ana faamanuiaga folafolaina. Pe a tatou mulimuli i le mamanu faigofie ua fofola mai e le Alii, o le a iu ina tatou iloa ai ua taliaina i tatou e Ia, e tusa lava po o a o tatou tulaga tofi, tulaga, po o le atoatoa faaleolaga nei. O Lona taliaina agalelei o le a musuia ai i tatou, faateleina lo tatou faatuatua, ma fesoasoani tatou te taulima ai mea uma tatou te fetaiai i le olaga. E ui lava i o tatou luitau, o le a faamanuia, ma faatamaoaigaina i tatou,11 ma lagona le toafilemu.12 O le a tatou i ai faatasi ma i latou o e na fetalai mai ai le Alii:

“Aua le matatau, le fanau laiti e, ona o outou o a a’u, ma ua ou manumalo i le lalolagi, ma o outou o ni o i latou o e ua tuuina mai e lo’u Tama ia te a’u;

“Ma e leai so i latou o e ua tuuina mai e lo’u Tama ia te a’u e leiloa.”13

I le suafa o Iesu Keriso, amene.

Faaali Mau FaasinoNatia Mau Faasino