Spring over hovednavigation
april 2013 | Rapport fra Kirkens Revisionsafdeling, 2012

Rapport fra Kirkens Revisionsafdeling, 2012

april 2013 Generalkonference

Til Det Første Præsidentskab i Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige

Kære brødre. Som foreskrevet ved åbenbaring i afsnit 120 i Lære og Pagter godkender Rådet, der forvalter tiende, anvendelsen af Kirkens midler. Dette råd består af Det Første Præsidentskab, De Tolv Apostles Kvorum og Det Præsiderende Biskopråd.

Dette råd godkender budgetter for Kirkens afdelinger, foretagender og tilsvarende tildelinger til kirkeenheder. Kirkens organisationer anvender midlerne i henhold til de godkendte budgetter og i overensstemmelse med Kirkens retningslinjer og procedurer.

Kirkens Revisionsafdeling har fået adgang til alle optegnelser og systemer, der er nødvendige for at evaluere tilstrækkeligheden af kontrollen med modtagelse af midler, udgifter og beskyttelse af Kirkens aktiver. Kirkens Revisionsafdeling er uafhængig af alle Kirkens øvrige afdelinger og foretagender, og medarbejderne består af statsautoriserede revisorer, autoriserede interne revisorer, autoriserede IT-systemrevisorer og andre uddannede medarbejdere.

Baseret på vore revisioner er Kirkens Revisionsafdeling af den opfattelse, at modtagne bidrag, afholdte udgifter og Kirkens aktiver i året 2012 i alle væsentlige henseender er blevet registreret og administreret i overensstemmelse med god bogføringsskik, godkendte budgetter og Kirkens retningslinjer og procedurer.

Ærbødigst

Kirkens revisionsafdeling

Robert W. Cantwell

Administrerende direktør