Praleisti pagrindinę navigaciją
balandis 2013 | Bažnyčios Audito departamento ataskaita už 2012 m.

Bažnyčios Audito departamento ataskaita už 2012 m.

balandis 2013 Visuotinė konferencija

Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčios Pirmajai Prezidentūrai

Brangūs broliai! Kaip apreiškimu nurodyta Doktrinos ir Sandorų 120 skyriuje, Dešimtinės panaudojimo taryba yra atsakinga už Bažnyčios lėšų naudojimą. Ši taryba susideda iš Pirmosios Prezidentūros, Dvylikos Apaštalų Kvorumo ir Pirmininkaujančios Vyskupijos.

Ši Taryba tvirtina Bažnyčios departamentų biudžetus, operacijas ir su tuo susijusius asignavimus Bažnyčios padaliniams. Gavę minėtos tarybos patvirtinimą, Bažnyčios departamentai lėšas turi leisti pagal patvirtintus biudžetus ir Bažnyčios taisykles bei procedūras.

Bažnyčios audito departamentui buvo leista tikrinti visus apskaitos dokumentus ir informacines sistemas, kurių reikia vertinant Bažnyčios lėšų įplaukų, išlaidų ir turto saugojimo kontrolės tinkamumą. Bažnyčios audito departamentas yra nepriklausomas nuo visų kitų Bažnyčios departamentų ir vykdomų operacijų. Jame dirba atestuoti visuomeniniai buhalteriai, visuomeniniai auditoriai, vidaus auditoriai, informacinių sistemų auditoriai ir kiti kvalifikuoti ekspertai.

Remdamasis atliktų auditų rezultatais, Bažnyčios Audito departamentas mano, kad visais materialiais atžvilgiais 2012 metais Bažnyčios gauti paaukojimai, išlaidos ir turėtas turtas buvo apskaitomi ir naudojami, kaip dera pagal buhalterinės apskaitos tvarką, patvirtintus biudžetus bei Bažnyčios taisykles ir procedūras.

Pagarbiai pateikė

Bažnyčios audito departamentas

Robertas V. Kentvelas

Generalinis direktorius