Hoofdnavigatie overslaan
April 2013 | Rapport van de afdeling verificatie over 2012

Rapport van de afdeling verificatie over 2012

April 2013 Algemene conferentie

Aan het Eerste Presidium van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen

Geachte broeders, zoals voorgeschreven in de openbaring in afdeling 120 van de Leer en Verbonden autoriseert de raad van tiendebesteding de uitgaven van de kerk. Deze raad bestaat uit het Eerste Presidium, het Quorum der Twaalf Apostelen en de Presiderende Bisschap.

De raad keurt begrotingen goed voor kerkelijke afdelingen, werkzaamheden en alle aanverwante toelagen voor kerkelijke units. De kerkelijke entiteiten doen uitgaven uit goedgekeurde begrotingen en in overeenstemming met de kerkelijke beleidslijnen en procedures.

De afdeling verificatie van de kerk heeft toegang gekregen tot alle verslagen en systemen die nodig waren om de toereikendheid te evalueren van de controles op ontvangsten en uitgaven en van de bescherming van kerkelijke geldmiddelen. De afdeling verificatie van de kerk is onafhankelijk van alle andere afdelingen en ondernemingen van de kerk en bestaat uit registeraccountants, interne verificateurs, verificateurs van informatiesystemen en andere bekwame en gekwalificeerde vakmensen.

Op grond van de uitgevoerde verificaties is de afdeling verificatie van de kerk van mening dat in alle materiële opzichten de ontvangen bijdragen, gedane uitgaven en geldmiddelen van de kerk voor het jaar 2012 zijn opgevoerd en beheerd in overeenstemming met de juiste boekhoudpraktijken, goedgekeurde begrotingen, en de beleidslijnen en procedures van de kerk.

Hoogachtend,

Afdeling verificatie van de kerk

Robert W. Cantwell

Algemeen directeur