Mergi la meniul principal
aprilie 2013 | Raportul Departamentului de Audit al Bisericii – 2012

Raportul Departamentului de Audit al Bisericii – 2012

aprilie 2013 Conferinţa Generală

Adresat Primei Preşedinţii a Bisericii lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă

Stimaţi fraţi, aşa cum a fost stabilit prin revelaţia menţionată în secţiunea 120 din Doctrină şi legăminte, Consiliul pentru folosirea zeciuielii autorizează cheltuielile din fondurile Bisericii. Acest consiliu este alcătuit din Prima Preşedinţie, Cvorumul celor Doisprezece Apostoli şi Episcopatul care prezidează.

Acest consiliu aprobă bugetele pentru departamentele şi operaţiunile Bisericii, precum şi alocările de la buget pentru unităţile ecleziastice. Departamentele Bisericii cheltuiesc fonduri în conformitate cu bugetele aprobate şi cu regulamentele şi procedurile Bisericii.

Departamentului de Audit al Bisericii i s-a permis accesul la toate documentele şi sistemele necesare pentru a evalua corectitudinea controalelor efectuate asupra chitanţelor cu privire la fondurile primite, la cheltuieli şi la protejarea bunurilor Bisericii. Departamentul de Audit al Bisericii îşi desfăşoară activitatea independent de toate celelalte departamente şi operaţiuni ale Bisericii şi personalul său este format din contabili publici autorizaţi, revizori contabili interni autorizaţi, revizori de sisteme de informaţii autorizaţi şi alţi specialişti autorizaţi.

Pe baza auditurilor efectuate, Departamentul de Audit al Bisericii consideră că, din toate punctele de vedere, contribuţiile primite, cheltuielile făcute şi bunurile Bisericii din anul 2012 au fost înregistrate şi administrate în conformitate cu practicile contabile corespunzătoare, cu planurile bugetare aprobate şi cu regulamentele şi procedurile Bisericii.

Cu respect, supunem aprobării dumneavoastră,

Departamentul de Audit al Bisericii

Robert W. Cantwell

Director general