Spring over hovednavigation
april 2013 | Et fredfyldt hjem

Et fredfyldt hjem

april 2013 Generalkonference

En af de største velsignelser, vi kan tilbyde verden, er kraften i et kristuscentreret hjem, hvor der bliver undervist i evangeliet, pagter bliver holdt og kærlighed findes i overflod.

Mange stemmer fra den verden, vi lever i, fortæller os, at vi bør leve i et hektisk tempo. Der er altid mere at gøre og mere at nå. Alligevel findes der dybt i os et behov for at have et tilflugtssted, hvor der hersker fred og stilhed, et sted, hvor vi kan nulstille, omorganisere og genvinde energien for at forberede os på fremtidigt pres.

Det ideelle fredfyldte sted findes inden for vores eget hjems vægge, hvor vi har gjort alt, hvad vi kan, for at gøre Herren Jesus Kristus til midtpunktet.

Nogle hjem har en far, en værdig præstedømmebærer, der forenet med en trofast, hengiven mor sammen leder i retskaffenhed. Mange hjem er anderledes sammensat. Uanset dine omstændigheder kan du centrere dit hjem og liv omkring Herren Jesus Kristus, idet han er den sande kilde til fred i dette liv.

Vær forvisset om, at alle beslutninger, du træffer, både timelige eller åndelige, er betinget af, hvad Frelseren ville ønske, du gjorde. Når han er midtpunktet i dit hjem, er der fred og ro. Der er en ånd af forvisning, der gennemtrænger hjemmet, og det kan føles af alle, der dvæler der.

Opfyldelsen af dette råd hviler ikke udelukkende på forældre, selvom det er deres rolle at lede. Børn kan også være ansvarlige for at forbedre indsatsen for at skabe et kristuscentreret hjem. Det er vigtigt for forældre at undervise børn i at indse, hvordan deres handlinger påvirker hver person, der bor i hjemmet. Børn, der bliver gjort ansvarlige for deres handlinger, hvad enten de er retskafne eller ej, udvikler sig til at blive troværdige borgere i Guds rige.

Jeg er sikker på, at du kan identificere de grundlæggende principper, der centrerer dit hjem om Frelseren. Det profetiske råd om daglig, personlig bøn og familiebøn, daglig, personlig skriftstudium og familieskriftstudium og ugentlige familieaften er afgørende og bærende bjælker i skabelsen af et kristuscentreret hjem. Uden disse regelmæssige vaner vil det være svært at finde den ønskede og tiltrængte fred og tilflugt fra verden.

Vær lydig mod de profetiske lærdomme, som Kristus ønsker, du følger. Rationaliser ikke fremtidig lykke væk ved at tage genveje i stedet for at anvende sunde evangeliske principper. Husk: Små ting fører til store ting. Tilsyneladende ubetydelige fejltrin eller forsømmelse kan føre til store problemer. Og vigtigere er, at enkle, vedvarende og gode vaner fører til et liv fyldt af rige velsignelser.

I børn i Primary, I unge mænd og piger i ungdomsprogrammerne og I stærke missionærer, der tjener nu, gør mange ting mere effektivt, end jeg var i stand til at gøre på jeres alder. I det førjordiske liv viste I jer at være modige, lydige og rene. Der arbejdede I hårdt på at udvikle talenter og evner til at forberede jer på at møde livet på jorden med mod, værdighed, ære og succes.

For ikke så længe siden kom I ned på jorden med alle disse storslåede evner og uendelige muligheder. Men der findes en virkelig fare i omgivelserne omkring jer. Jeres store potentiale og evne kunne blive begrænset eller ødelagt, hvis I overgiver jer til den djævelsk inspirerede forurening omkring jer. Imidlertid kan Satan ikke hamle op med Frelseren. Satans skæbne er afgjort. Han ved, at han har tabt, men han ønsker at tage så mange med sig, som han kan. Han vil forsøge at ødelægge jeres godhed og evner ved at udnytte jeres svagheder. Bliv på Herrens side, og I vil vinde hver eneste gang.

I lever i en verden, hvor teknologiske fremskridt sker i et forbløffende tempo. Det er svært for mange fra min generation at følge med alle disse muligheder. Afhængig af hvordan teknologien bliver brugt, kan disse fremskridt være en velsignelse eller en hindring. Teknologi, når den forstås og bruges til et retskaffent formål, behøver ikke at være en trussel, men snarere en forstærkning af åndelig kommunikation.

For eksempel har mange af os et personligt elektronisk apparat, der kan være i vores lomme. Vi befinder os sjældent uden apparatet, vi bruger det måske mange gange om dagen. Uheldigvis kan disse apparater være en kilde til sjofelheder og spild af tid. Men hvis denne teknologi bruges med omtanke, kan den være et redskab til beskyttelse fra det værste i samfundet.

Hvem kunne for få år siden have forestillet sig, at alle standardværkerne og mange års generalkonferencetaler kunne være i jeres lomme? Blot det at have dem i jeres lomme vil ikke beskytte jer, men ved at studere, overveje og lytte til dem i stille stunder hver dag vil forstærke kommunikation gennem Ånden.

Vær vise i, hvordan I griber teknologien an. Understreg vigtige skriftsteder på dit apparat og vend ofte tilbage til dem. Hvis I unge mennesker ville gennemgå et vers i skriften så ofte som nogle af jer sender en sms’er, så ville I snart kunne flere hundrede skriftsteder udenad. Disse skriftsteder ville vise sig at være en mægtig kilde til inspiration og vejledning ved Helligånden i svære tider.

At gøre alt, hvad vi kan for at indbyde Helligåndens milde vejledende påvirkning i vores liv, er afgørende i vores forsøg på at centrere vores hjem om Frelseren. At handle lydigt ifølge disse tilskyndelser styrker os endnu mere.

Større fred kommer, når du forener din indsats for at være lydig med at tjene dine medmennesker. Mange mennesker, som efter egen opfattelse har små talenter, bruger ydmygt og gavmildt disse talenter til at velsigne mennesker omkring sig. Selviskhed er roden til stor ugudelighed. Modgiften for den ondskab ses i vor Frelsers liv. Han viser os, hvordan vi skal fokusere vores liv udad ved at tjene andre uselvisk.

Jeg har lært en sandhed, der er blevet gentaget så ofte i mit liv, at jeg er kommet til at kende den som en absolut lov. Den definerer, hvordan lydighed og tjeneste relaterer til Guds kraft. Når vi adlyder Herrens befalinger og tjener hans børn uselvisk, er den naturlige konsekvens kraft fra Gud – kraft til at gøre mere end vi selv kan gøre. Vores indsigt, vore talenter og vore evner bliver større, fordi vi modtager styrke og kraft fra Herren. Hans kraft er en grundlæggende del af at skabe et hjem fyldt med fred.

Når du centrerer dit hjem om Frelseren, vil det naturligvis blive et tilflugtssted ikke blot for din egen familie, men også for venner, der lever under vanskeligere forhold. De vil blive draget mod den ro, de føler der. Byd sådanne venner ind i dit hjem. De vil blomstre i det kristuscentrerede miljø. Bliv venner med dine børns venner. Vær et værdigt eksempel for dem.

En af de største velsignelser, vi kan tilbyde verden, er kraften i et kristuscentreret hjem, hvor der bliver undervist i evangeliet, pagter bliver holdt og kærlighed findes i overflod.

For nogle år siden efter en missionsrundrejse fortalte min hustru, Jeanene, mig om en ældste, hun havde mødt. Jeanene spurgte til hans familie. Hun blev overrasket, da han svarede, at han ikke havde familie. Han forklarede yderligere, at hans mor ved fødslen havde givet ham til myndighederne, der skulle opfostre ham. Han tilbragte sin barndom i den ene plejefamilie efter det anden. Han var så velsignet som teenager at finde evangeliet. En kærlig familie i menigheden havde hjulpet ham med at få muligheden for at tage på mission.

Senere spurgte Jeanene missionspræsidentens hustru til denne fine ældste. Hun fandt ud af, at denne ældste nogle måneder tidligere havde været i missionshjemmet i nogle få dage, fordi han var syg. Han havde tilbragt en familieaften sammen med dem. Før han vendte tilbage til missionsmarken, spurgte han missionspræsidenten, om han måtte tilbringe to eller tre dage i missionshjemmet igen ved afslutningen af sin mission. Han ønskede at observere, hvordan en kristuscentreret familie fungerer. Han ønskede at være i stand til at bruge deres familie som forbillede for sin egen.

Gør alt, hvad du kan for at have sådan et hjem. Ræk ud til dem, der lever under vanskelige forhold. Vær en sand ven. Den slags varige venskaber er som asfalt, der udfylder livets huller og gør rejsen mere behagelig og rar. Det bør ikke være en hjælpekilde, der bruges til at vinde personlige fordele, men en skat, der værdsættes og deles. Byd andre, der har brug for at blive styrket af sådan en oplevelse, ind i dit hjem.

Jeg kommer med nogle sidste tanker til dem, som elsker et familiemedlem, der ikke træffer gode valg. Det kan udfordre vores tålmodighed og udholdenhed. Vi er nødt til at stole på Herren og hans timing, at et positivt svar på vore bønner og en redningsaktion kan ske. Vi gør alt, hvad vi kan for at tjene, for at velsigne og for ydmygt at anerkende Guds vilje i alt. Vi udøver tro og husker, at der er nogle ting, vi skal overlade til Herren. Han opfordrer os til at lægge vore byrder ved hans fødder. Med tro kan vi vide, at dette frafaldne familiemedlem ikke er efterladt, men er i vor kærlige Frelsers omsorg.

Erkend det gode i andre, ikke deres pletter. Nogle gange har en plet brug for passende opmærksomhed til at blive renset, men byg altid på hans eller hendes dyder.

Når du føler, at der kun er en tynd tråd af håb, er det ikke en tråd, men et massivt bånd som et redningsbælte, der styrker og løfter dig. Det giver trøst, så du kan ophøre med at frygte. Stræb efter at leve værdigt og sæt din tillid til Herren.

Vi behøver ikke at bekymre os, hvis vi ikke samtidig kan gøre alt det, som Herren har rådgivet os om at gøre. Han talte også om et tidspunkt og en tid til alt. Som svar på vore oprigtige bønner om vejledning vil han lede os i, hvad der skal fremhæves i hver fase af vores liv. Vi kan lære, udvikle os og blive, som han er, ved at tage et målrettet skridt ad gangen.

Jeg bærer vidnesbyrd om, at det at leve et lydigt liv fast forankret i Jesu Kristi evangelium giver den største forvisning om fred og tilflugt i vores hjem. Der vil stadig være en masse udfordringer eller hjertesorger, men selv midt i virvaret kan vi nyde indre fred og dyb lykke. Jeg bærer vidnesbyrd om, at Jesu Kristi forsoning er kilden til fred i rigt mål. I Jesu Kristi navn. Amen.