Praleisti pagrindinę navigaciją
balandis 2013 | Vardan ramybės namuose

Vardan ramybės namuose

balandis 2013 Visuotinė konferencija

Vienas didžiausių palaiminimų, kurį galime pasiūlyti pasauliui, yra galia krisčioniškų namų, kuriuose mokoma Evangelijos, laikomasi sandorų ir liejasi meilė.

Daugelis pasaulio, kuriame gyvename, balsų sako mums, jog turime gyventi pašėlusiu tempu. Visada turime dar kažką padaryti ir nuveikti. Tačiau kiekvienas turime gilų vidinį poreikį turėti prieglobstį, kuriame vyrautų ramybė, vietą, kurioje galėtume sustiprėti, persigrupuoti ir atgauti jėgas, kad pasiruoštume būsimiems iššūkiams.

Ideali vieta tai ramybei yra tarp mūsų namų sienų, jei padarėme viską, ką galime, kad namų šerdis būtų Viešpats Jėzus Kristus.

Kai kuriose šeimose yra kunigystės vertas tėvas ir ištikima, pasišventusi mama, teisiai vadovaujantys drauge. Daugelio šeimų struktūra yra kitokia. Nepriklausomai nuo jūsų aplinkybių, jūsų namų ir gyvenimo šerdis gali būti Viešpats Jėzus Kristus, nes Jis yra tikros ramybės šaltinis šiame gyvenime.

Patikrinkite, ar kiekvienas jūsų sprendimas, tiek laikinas, tiek dvasinis yra pagrįstas Gelbėtojo valia jums. Kai jūsų šerdis yra Jis, bus santarvė ir ramybė. Namus pripildo tikrumo dvasia ir ją jaučia visi, kurie ten gyvena.

Šio patarimo įgyvendinimas – ne vien tėvų reikalas, nors jie ir vadovauja. Vaikai gali būti atsakingi už Kristui pašvęstų namų kūrimo darbo gerinimą. Svarbu, kad tėvai vaikus mokytų atpažinti, kaip jų veiksmai veikia kiekvieną namų gyventoją. Vaikai, kurie išmokomi būti atsakingi už savo veiksmus, teisius ar ne, auga, kad taptų patikimais Dievo karalystės piliečiais.

Esu tikras, kad galite nustatyti pagrindinius principus, kurie padės jums kurti namus ant Gelbėtojo uolos. Pranašų patarimai kasdien individualiai ir su šeima melstis, kasdien individualiai ir su šeima studijuoti Raštus, kiekvieną savaitę rengti šeimos namų vakarus yra svarbios, pagrindinės gairės Kristui pašvęstiems namams sukurti. To reguliariai nedarant, bus sunku rasti tą trokštamą ir labai reikalingą ramybę bei prieglobstį nuo pasaulio.

Būkite paklusnūs pranašų mokymams, kurie yra Kristaus valia jums. Nesugadinkite savo ateities laimės, bandydami racionalizavimu rasti trumpesnį kelią, geriau taikykite patikimus Evangelijos principus. Atminkite: nežymūs dalykai veda prie didžių dalykų. Tariamai nežymus neapdairumas ar aplaidumas gali nuvesti prie didžių problemų. Dar svarbiau yra tai, kad paprasti, pastovūs, geri įpročiai veda į gausių palaimų kupiną gyvenimą.

Jūs, Pradinukų organizacijos vaikai, jūs, vaikinai ir merginos, dalyvaujantys jaunimo programose, ir jūs, tvirti dabar tarnaujantys misionieriai, daugelį dalykų darote veiksmingiau, nei aš galėjau daryti būdamas jūsų amžiaus. Ikimirtingajame gyvenime jūs įrodėte esą šaunūs, paklusnūs ir tyri. Ten jūs labai stengėtės išvystyti savo talentus ir gabumus, kad pasiruoštumėte gyventi mirtingume narsiai, oriai, garbingai ir sėkmingai.

Jūs neseniai atvykote į mirtingumą su visomis tomis nuostabiomis savybėmis ir begalinėmis galimybėmis. Tačiau jus supa realus pavojus. Jūsų didelis potencialas ir sugebėjimai gali būti apriboti ar sunaikinti, jei pasiduosite aplink jus velnio paskleistai taršai. Bet Šėtonas neprilygsta Gelbėtojui. Šėtono likimas nuspręstas. Jis žino, kad pralaimėjo, bet nori nusitempti su savimi kuo daugiau sielų. Jis stengsis sunaikinti jūsų gerumą ir sugebėjimus pasinaudodamas jūsų silpnybėmis. Likite Viešpaties pusėje ir visada būsite nugalėtojai.

Gyvenate pasaulyje, kur techninė pažanga vyksta pašėlusiu tempu. Daugeliui iš mano kartos sunku spėti koja kojon su tomis galimybėmis. Priklausomai nuo to, kaip ši technika naudojama, pažanga gali būti palaiminimas arba kliūtis. Technika, kai ji skirta ir naudojama teisingiems tikslams, turi ne kenkti dvasiniam bendravimui, o padėti jam.

Pavyzdžiui, daugelis turime asmeninį elektroninį prietaisą, telpantį į kišenę. Retai esame be jo; naudojamės juo daug kartų per dieną. Deja, šis prietaisas gali būti netyrumo šaltinis ir švaistyti mūsų laiką. Bet, naudojamas drausmingai, šis prietaisas gali būti priemonė, apsauganti nuo visuomenės blogybių.

Kas, dar palyginti neseniai, galėjo pagalvoti, kad kišenėje tilps visi patvirtinti Raštai ir daugelio metų visuotinių konferencijų medžiaga? Vien tos medžiagos turėjimas kišenėje neapsaugos jūsų, bet studijavimas, apmąstymas ir klausymas tyliomis valandėlėmis kiekvieną dieną padės bendrauti Dvasia.

Išmintingai naudokite techniką. Pasižymėkite savo prietaise svarbias Raštų ištraukas ir dažnai jas peržiūrėkite. Jei jūs jaunuoliai peržiūrėtumėte Raštų ištraukas taip dažnai, kaip kai kurie iš jūsų siuntinėjate tekstines žinutes, netrukus galėtumėte mintinai mokėti šimtus Raštų ištraukų. Tos ištraukos taptų galingais šaltiniais, iš kurių sunkiomis akimirkomis galėtumėte semtis Šventosios Dvasios įkvėpimo ir vadovavimo.

Yra labai svarbu, kad stengdamiesi ant Gelbėtojo pamato sukurti namus, padarytume viską, ką galime, kad prisišauktume švelnią vadovaujančią Šventosios Dvasios įtaką savo gyvenime. Dar labiau mus sustiprins paklusnumas tai įtakai.

Didesnę ramybę patirsite, kai stengsitės ne tik būti paklusnūs, bet ir tarnauti aplinkiniams. Daugybė žmonių, kurie, jų manymu, neturi ypatingų talentų, nuolankiai ir dosniai naudoja turimus talentus aplinkinių gyvenimams laiminti. Savanaudiškumas yra didžio blogio šaknis. Priešnuodį tam blogiui Gelbėtojas parodė savo gyvenimo pavyzdžiu. Jis mus moko, kaip savo gyvenimą pašvęsti nesavanaudiškam tarnavimui kitiems.

Išmokau tiesą, kuri mano gyvenime buvo kartojama taip dažnai, kad pažinau ją kaip absoliutų įstatymą. Ji nusako, kaip paklusnumas ir tarnavimas susiję su Dievo galia. Kai paklūstame Viešpaties įsakymams ir nesavanaudiškai tarnaujame Jo vaikams, Dievo galia ateina kaip natūrali pasekmė – galia padaryti daugiau, nei galėtume patys. Mūsų įžvalga, talentai, sugebėjimai auga, nes gauname jėgą ir galią iš Viešpaties. Jo galia yra pagrindinis dėmuo, kuriant ramybės kupinus namus.

Kai sutelksite savo namus aplink Gelbėtoją, jie natūraliai taps saugiu prieglobsčiu ne tik jūsų šeimai, bet ir sunkesnėmis aplinkybėmis gyvenantiems draugams. Juos trauks ten juntama ramybė. Tokius draugus šiltai priimkite savo namuose. Toje Kristui pašvęstoje aplinkoje jie pražys. Susidraugaukite su savo vaikų draugais. Būkite jiems verti pavyzdžiai.

Vienas didžiausių palaiminimų, kurį galime pasiūlyti pasauliui, yra galia krisčioniškų namų, kuriuose mokoma Evangelijos, laikomasi sandorų ir liejasi meilė.

Prieš daugelį metų, po apsilankymo misijoje, mano žmona Dženin papasakojo man apie sutiktą vyresnįjį. Dženin paklausė jį apie jo šeimą. Ji nustebo, kai jis atsakė, kad neturi šeimos. Jis paaiškino, kad jam gimus, motina atidavė jį auginti valstybei. Vaikystę jis praleido vaikų globos namuose. Kai buvo paauglys, jis buvo palaimintas tuo, kad rado Evangeliją. Mylinti apylinkės šeima padėjo jam pasinaudoti galimybe tarnauti misijoje.

Vėliau apie šį puikų vyresnįjį Dženin pasiteiravo misijos prezidento žmoną. Ji sužinojo, kad prieš kelis mėnesius dėl negalavimo šis vyresnysis kelias dienas gyveno misijos namuose. Per tą laiką jis dalyvavo jų šeimos namų vakare. Prieš grįždamas į misijos lauką, jis paklausė savo misijos prezidento, ar po misijos jis galėtų dvi ar tris dienas vėl praleisti misijos namuose. Jis norėjo matyti, kaip gyvena Kristui pasišventusi šeima. Jis norėjo savo šeimą kurti pagal jų pavyzdį.

Padarykite viską, ką galite, kad ir jūsų namai būtų tokie. Padėkite tiems, kurie gyvena sunkiomis aplinkybėmis. Būkite tikras draugas. Tokia ištikima draugystė yra tarsi asfaltavimas, kuriuo užlyginame duobes ir padarome kelionę sklandesnę ir malonesnę. Tokia draugystė turėtų būti ne priemonė asmeninei naudai gauti, o palaima, kuria galima džiaugtis ir dalintis. Šiltai priimkite savo namuose kitus, kuriuos reikia sustiprinti tokia patirtimi.

Keletą baigiamųjų minčių skiriu tiems, kurie myli šeimos narį, priimantį negerus sprendimus. Tai gali būti mūsų kantrybės ir ištvermės išbandymas. Turime pasitikėti Viešpačiu, kad Jam tinkamu laiku į mūsų maldas ir gelbėjimo pastangas bus atsakyta teigiamai. Mes darome viską, ką galime, kad pasitarnautume, palaimintume ir visur nuolankiai priimtume Dievo valią. Mes tikime ir neužmirštame, kad yra dalykų, kuriuos turime palikti Viešpačiui. Jis kviečia mus savo naštas sudėti prie Jo kojų. Tikėjimu mes galime žinoti, kad šis nuklydęs mylimas žmogus yra ne apleistas, bet prižiūrimas mylinčio Gelbėtojo.

Matykite kituose, kas gera, o ne jų dėmes. Kartais dėmei reikia atitinkamo dėmesio, kad ją išvalytume, bet visada remkitės jo ar jos dorybėmis.

Kai jums atrodo, kad yra tik plonytė vilties gija, iš tikrųjų tai ne gija, bet stipri jungtis, tarsi saugos lynas jums apsaugoti ir pakelti. Ji teiks jums drąsos, kad liautumėtės bijoti. Stenkitės gyventi vertai ir pasitikėkite Viešpačiu.

Neturime jaudintis, jei iš karto negalime padaryti visko, ką Viešpats pataria mums daryti. Jis kalbėjo ir apie tai, kad viskam savas sezonas ir savas laikas. Atsakydamas į mūsų nuoširdžias maldas, kuriose prašome Jo vadovavimo, Jis nurodys, į ką turime atkreipti dėmesį atitinkamame gyvenimo etape. Galime mokytis, augti ir tapti kaip Jis metodiškai, žingsnis po žingsnio.

Liudiju, kad paklusnus gyvenimas, tvirtai pagrįstas Jėzaus Kristaus Evangelija, teikia tvirčiausias garantijas, jog mūsų namuose bus ramybė ir saugumas. Bus pakankamai sunkumų ir sielvarto, bet net suspaudimuose galime džiaugtis vidine ramybe ir vidine laime. Liudiju, jog tos gausios ramybės šaltinis yra Jėzaus Kristaus Apmokėjimas. Jėzaus Kristaus vardu, amen.