Hopp over hovednavigasjon
April 2013 | For fred i hjemmet

For fred i hjemmet

April 2013 Generalkonferanse

En av de største velsignelser vi kan tilby verden, er kraften av et Kristus-sentrert hjem der evangeliet blir undervist, pakter blir holdt, og kjærlighet finnes i overflod.

Mange røster i verden vi lever i, forteller oss at vi skulle leve i et forrykende tempo. Det er alltid mer å gjøre og mer å oppnå. Men dypt inne i oss har vi et behov for å ha et tilfluktssted hvor fred og ro råder, et sted hvor vi kan nullstille oss, omgruppere og hente ny energi til å takle fremtidig press.

Det ideelle sted for en slik fred er i vårt eget hjem, hvor vi har gjort alt vi kan for å gjøre vår Herre Jesus Kristus til midtpunktet.

Noen hjem har en far som er en verdig prestedømsbærer, og en trofast, hengiven mor som sammen leder i rettferdighet. Mange hjem har en annen sammensetning. Uavhengig av deres omstendigheter, kan dere la deres hjem og deres liv dreie seg om Herren Jesus Kristus, for han er kilden til sann fred i dette liv.

Forviss dere om at hver eneste beslutning dere tar, enten den er timelig eller åndelig, er betinget av hva Frelseren vil dere skal gjøre. Når han er midtpunktet i deres hjem, råder fred og ro. Trygghet gjennomsyrer hjemmet, og det føles av alle som bor der.

Oppfyllelsen av disse rådene hviler ikke på foreldrene alene, selv om det er deres rolle å lede. Barn kan være ansvarlige for å forbedre Kristus-sentrert innsats i hjemmet. Det er viktig for foreldre å lære barna å forstå hvordan deres handlinger påvirker hver enkelt som bor i hjemmet. Barn som stilles til ansvar for sine handlinger, enten de er rettferdige eller ikke, vokser til å bli pålitelige borgere i Guds rike.

Dere kan sikkert skille ut de grunnleggende prinsipper som setter Frelseren i sentrum i deres hjem. Det profetiske råd om å ha daglig bønn enkeltvis og som familie, daglig skriftstudium enkeltvis og som familie, og ukentlig familiens hjemmeaften er de grunnleggende, vektbærende bjelker i reisverket til et Kristus-sentrert hjem. Uten disse faste vanene vil det være vanskelig å finne den ønskede og sårt tiltrengte fred og tilflukt fra verden.

Vær lydige mot de profetiske læresetninger Kristus ønsker at dere skal følge. Rasjonaliser ikke bort fremtidig lykke ved å ta snarveier i stedet for å anvende gode prinsipper i evangeliet. Husk: små ting fører til store ting. Tilsynelatende ubetydelige feiltrinn eller forsømmelser kan føre til store problemer. Men enda viktigere er det at enkle, konsekvente, gode vaner fører til et liv fullt av rike velsignelser.

Dere barn i Primær, dere unge menn og kvinner i ungdomsprogrammene og dere staute misjonærer som nå er på misjon, gjør mange ting mer effektivt enn jeg var i stand til på deres alder. I det førjordiske liv var dere tapre, lydige og rene. Der arbeidet dere hardt for å utvikle talenter og evner for å forberede dere til å møte jordelivet med mot, verdighet, ære og fremgang.

For ikke lenge siden kom dere til jordelivet med alle disse flotte egenskapene og endeløse mulighetene. Men det finnes reell fare i deres omgivelser. Deres store muligheter og evner kan bli begrenset eller ødelagt hvis dere gir etter for den djevel-inspirerte forurensning omkring dere. Satan kan imidlertid ikke måle seg med Frelseren. Satans skjebne er avgjort. Han vet at han har tapt, men han ønsker å ta så mange med seg som han kan. Han vil prøve å ødelegge deres godhet og evner ved å utnytte deres svakheter. Hold dere på Herrens side, og dere vil vinne hver gang.

Dere lever i en verden hvor teknologiske fremskritt forekommer i et forbløffende tempo. Det er vanskelig for mange i min generasjon å holde tritt med mulighetene. Avhengig av hvordan teknologien brukes, kan disse fremskrittene være en velsignelse eller et hinder. Teknologi, når den forstås og brukes til gode formål, trenger ikke være en trussel, men snarere en forsterkning av åndelig kommunikasjon.

For eksempel har mange av oss en personlig elektronisk enhet som passer i lommen. Vi er sjelden uten den, og vi kan anvende den mange ganger om dagen. Dessverre kan disse enhetene være en kilde til snusk og bortkastet tid. Hvis den brukes med disiplin, kan imidlertid denne teknologien være et redskap til beskyttelse mot det verste i samfunnet.

Hvem kunne ha forestilt seg for noen år siden at alle standardverkene og flere år med generalkonferansetaler ville passe i lommen? Bare å ha dem i lommen vil ikke beskytte dere, men å studere, grunne på dem og lytte til dem i stille stunder hver dag vil styrke kommunikasjonen ved Ånden.

Vær kloke med hensyn til hvordan dere omfavner teknologien. Marker viktige skriftsteder på enheten og les dem ofte. Hvis dere unge ville lese et skriftsted like ofte som noen av dere sender tekstmeldinger, kunne dere snart ha lært hundrevis av skriftsteder utenat. Disse skriftstedene ville vise seg å være en kraftfull kilde til inspirasjon og veiledning fra Den hellige ånd i vanskelige stunder.

Å gjøre alt vi kan for å invitere Den hellige ånds milde, veiledende innflytelse i vårt liv er avgjørende i våre forsøk på å sette Frelseren i sentrum i vårt hjem. Å handle i lydighet mot disse tilskyndelsene styrker oss enda mer.

Større fred vil komme når dere forener deres innsats for å være lydige med tjeneste for andre rundt dere. Mange som har det de oppfatter som beskjedne talenter, anvender ydmykt og generøst disse talentene til å velsigne menneskene rundt seg. Egoisme er roten til mye vondt. Motgiften mot dette ondet finnes i Frelserens liv. Han viser oss hvordan vi kan la vårt liv fokusere utover i uselvisk tjeneste for andre.

Jeg har lært en sannhet som har blitt gjentatt så ofte i mitt liv at jeg har lært å kjenne den som en absolutt lov. Den definerer sammenhengen mellom lydighet og tjeneste og Guds kraft. Når vi adlyder Herrens bud og tjener hans barn uselvisk, er den naturlige konsekvens kraft fra Gud – kraft til å gjøre mer enn vi kan klare på egen hånd. Vår innsikt, våre talenter, våre evner utvides fordi vi mottar styrke og kraft fra Herren. Hans kraft er en grunnleggende bestanddel for å etablere et hjem fylt med fred.

Når dere har Frelseren som hjemmets sentrum, vil det på naturlig vis bli et fristed ikke bare for deres egen familie, men også for venner som lever i vanskeligere omstendigheter. De vil bli tiltrukket av den freden de føler der. Ønsk slike venner velkommen i deres hjem. De vil blomstre i dette Kristus-sentrerte miljøet. Bli venner med deres barns venner. Vær et godt eksempel for dem.

En av de største velsignelser vi kan tilby verden, er kraften av et Kristus-sentrert hjem der evangeliet blir undervist, pakter blir holdt og kjærlighet finnes i overflod.

For mange år siden, etter en misjonsrundreise, fortalte min hustru Jeanene meg om en eldste hun hadde møtt. Jeanene hadde spurt ham om familien hans. Hun ble overrasket da han svarte at han ikke hadde noen familie. Han forklarte videre at da han ble født, hadde moren overlatt ham til myndighetene. Han tilbragte sin barndom i det ene fosterhjemmet etter det andre. Som tenåring ble han velsignet med å finne evangeliet. En kjærlig familie i menigheten hadde hjulpet ham å få muligheten til å reise på misjon.

Senere spurte Jeanene misjonspresidentens hustru om denne flotte eldsten. Hun fikk vite at noen måneder tidligere hadde denne eldsten vært i misjonshjemmet noen dager på grunn av sykdom. I løpet av den tiden hadde han vært sammen med dem på en familiens hjemmeaften. Før han dro tilbake til misjonsmarken, spurte han misjonspresidenten om han kunne tilbringe to eller tre dager i misjonshjemmet ved slutten av sin misjon. Han ønsket å se hvordan en Kristus-sentrert familie fungerer. Han ønsket å bruke dem som mønster for sin egen familie.

Gjør alt dere kan for å ha et slikt hjem. Rekk ut en hånd til andre i uheldige omstendigheter. Vær en god venn. Denne typen varig vennskap er som asfalt som fyller hullene i livets vei og gjør reisen jevnere og mer behagelig. Det skulle ikke være en ressurs som brukes til å oppnå personlige fordeler, men en skatt som verdsettes og deles. Ønsk andre velkommen i deres hjem som trenger å bli styrket ved en slik opplevelse.

Til slutt vil jeg si noe til dem som elsker et familiemedlem som ikke gjør gode valg. Det kan sette vår tålmodighet og utholdenhet på prøve. Vi må stole på Herren og at vi kan få positivt svar på våre bønner ifølge hans tidsplan, og at redning kan finne sted. Vi gjør alt vi kan for å tjene, velsigne og underdanig anerkjenne Guds vilje i alle ting. Vi utøver tro og husker at visse ting må overlates til Herren. Han oppfordrer oss til å legge våre byrder ved hans føtter. Med tro kan vi vite at denne villfarne kjære ikke er forlatt, men er i en kjærlig Frelsers omsorg.

Se det gode i andre, ikke deres flekker. Iblant må en flekk fjernes med passende oppmerksomhet, men bygg alltid på hans eller hennes sterke sider.

Når dere føler at håpet henger i en tynn tråd, er det egentlig ikke en tråd, men et massivt bindeledd, som en livbøye for å styrke og løfte dere. Den vil gi trøst, slik at dere kan slutte å frykte. Gjør deres ytterste for å leve verdig og sett deres lit til Herren!

Vi trenger ikke bekymre oss for at vi ikke samtidig kan gjøre alle de tingene som Herren har rådet oss til å gjøre. Han har sagt at alt har sin tid. Som svar på våre oppriktige bønner om veiledning, vil han lede oss i hva som bør vektlegges i hver fase av vårt liv. Vi kan lære, vokse og bli som ham ett konsekvent skritt av gangen.

Jeg bærer vitnesbyrd om at et lydig liv, godt forankret i Jesu Kristi evangelium, gir den største visshet om fred og tilflukt i vårt hjem. Det vil fortsatt være nok av utfordringer eller sorg, men selv midt i uroen kan vi nyte indre fred og dyp lykke. Jeg vitner om at Jesu Kristi forsoning er kilden til denne rike fred, i Jesu Kristi navn. Amen.