Faapasi le faatautaiga autu
Aperila 2013 | O Faalagiga e Fa

O Faalagiga e Fa

Aperila 2013 Konafesi Aoao

Ou te fia fautuaina atu ni faalagiga se fa … e mafai foi ona fesoasoani tatou te iloa ai o tatou matafaioi faapitoa i le fuafuaga paia a le Atua ma o tatou gafatia i le avea ai ma e umia le perisitua.

O’u uso pele ma uo peleina, ua tumu lo’u loto i le agaga faafetai ma le olioli e faatasi ma outou. E to lo’u pulou ia te outou o tamā ma tama matutua o e ua aumaia o outou atalii ma alo tama a a outou fanau. Ou te faamalō atu ia te outou alii talavou o e ua filifili e i ai iinei i lenei aso. O le nofoaga lenei e tatau ona outou i ai. Ou te faamoemoe e mafai ona outou lagonaina le usoga lea e fusia ai i tatou, ma ou te tatalo o iinei, faatasi ai ma o outou uso, o le a outou maua ai le auai, lagolago, ma faauoga.

O i tatou o alii, o nisi taimi tatou te faailoa ai i tatou i ni faalagiga. O le toatele o i tatou ua i ai ni faalagiga se tele, ma o ia faalagiga taitasi e ta’u mai ai se mea taua e uiga i o tatou faasinomaga. Mo se faataitaiga, o nisi o faalagiga e faamatala ai o tatou tiute i totonu o aiga o se atalii, uso, tane, ma se tama. O isi faalagiga e faamatala ai a tatou galuega i le lalolagi, e pei o se fomai, fitafita, po o e tufuga. Ae o nisi e faamatala ai o tatou valaauga i totonu o le Ekalesia.

O le asō ou te fia fautuaina atu ai ni faalagiga se fa ou te talitonu e talafeauga i e uma o loo umia le perisitua i le lalolagi atoa—o faalagiga e mafai foi ona fesoasoani tatou te iloa ai o tatou matafaioi faapitoa i le fuafuaga paia a le Atua ma o tatou gafatia i le avea ai ma e umia le perisitua i Le Ekalesia a Iesu Keriso o le Au Paia o Aso e Gata Ai.

Atalii o le Tama Faalelagi

O le faalagiga e tasi e faamatala ai i tatou uma lava i le auala aupito sili ona taua o le alo o le Tama Faalelagi. E tusa lava po o le a se isi mea e avea ai i tatou po o a foi mea [tatou] te faia i le olaga, e le tatau ona galo ia i tatou o i tatou o fanau agaga moni o le Atua. Sa avea i tatou ma Ana fanau ae tatou te le’i o mai i lenei lalolagi, ma o le a avea pea i tatou ma Ana fanau e faavavau. O lenei upumoni autu e tatau ona suia ai le ituaiga vaai o loo tatou vāai ai ia i tatou lava, o tatou uso ma tuafafine, ma le olaga lava ia.

O le mea e faanoanoa ai, e leai se tasi o i tatou ua atoatoa le ola ai i mea uma o loo faaalia i lenei faalagiga, “aua ua agasala tagata uma lava, ma ua le oo i le viiga mai le Atua.”1

E tau faalotovaivai i nisi o taimi le iloa o le uiga o le avea ma se atalii o le Atua ae peitai e le o ausia o tatou gafatia. E fiafia le tiapolo e faaaoga lelei nei lagona. E sili atu ia Satani lou faamatalaina o oe lava e ala i au agasala nai lo o lou gafatia faalelagi. Uso e aua ne’i faalogo ia te ia.

Ua tatou vaai uma i se tamaitiiti laitiiti o aoao e savali. O si tamai laa lava ma tautevateva. E pau. Pe tatou te otegiaina ea se taumafaiga faapena? E leai. O ai se tamā e faasalaina se tamaitiiti laitiiti ona o le pau? Tatou te faamalosiau, tatou te patipatia, ma tatou te viia, aua o tamai laa uma, e avea atili ai le tamaitiiti e pei o ona matua.

O lenei, uso e, e faatusa atu i le atoatoa o le Atua, o i tatou o tagata faaletino ua le ese lava i tatou ma tamaiti laiti e tautevateva. Ae e fingalo lo tatou Tama Faalelagi agaalofa ia tatou avea atili e faapei o Ia, ma, uso pele e, e tatau foi ona avea lena ma a tatou sini. E silafia e le Atua tatou te oo atu iina e le i se taimi vave ae e ala i ni laa taitasi i le taimi.

Ou te le talitonu i se Atua e na te faatulagaina ni tulafono ma ni poloaiga ona faatalitali lea mo i tatou ia toilalo ina ia mafai ona Ia faasalaina i tatou. Ou te talitonu i se Tama Faalelagi e agalelei ma agaalofa ma o lē e olioli i a tatou taumafaiga uma ia tutu maualuga ma savavali agai atu ia te Ia. E tusa lava foi pe tatou te tevateva, na te fautuaina i tatou e aua le faavaivai—aua le fiu pe sosola ese mai o tatou tiutetauve atofaina o le galuega—ae ia lototetele, maua o tatou faatuatua, ma taumafai pea.

O le tatou Tama oi le Lagi e taitaia Ana fanau ma e masani ona [Ia] auina mai ni fesoasoani le vaaia faalelagi ia i latou o e e mananao e mulimuli i le Faaola.

Soo o Iesu Keriso

O lena tulaga ua taitai mai ai i tatou i le isi faalagiga ua tatou laugatasia uma ai: o i latou uma o e taumafai ma le punouai e mulimuli i le Keriso e ta’ua o Ona soo. E ui ua tatou iloa e leai se tasi o i tatou e atoatoa, tatou te le faaaogaina lena mea moni e fai ma se alofaga e tuuitiitia ai o tatou faamoemoega, e le faaaoga ai o tatou avanoa, e faatuai ai le aso o lo tatou salamo, pe mumusu ai e atiina ae lelei atu, atoatoa sili atu, pe mama atili atu, o ni soo o lo tatou Matai ma le Tupu.

Ia manatua o Le Ekalesia a Iesu Keriso o le Au Paia o Aso e Gata Ai ua faatuina e le mo alii ma tamaitai o e e atoatoa pe le afaina i faaosoosoga o le olaga nei, ae ua faatuina mo tagata tonu lava e pei o oe ma a’u. Ma ua fausia i luga o le papa o lo tatou Togiola, o le Alii o Iesu Keriso,2 e ala mai i Lana Togiola e mafai ai ona faamamaina ma avea ai ma “nuu faatasi … o le aiga foi o le Atua.”3

A aunoa ma le Togiola a Iesu Keriso, o le a avea le olaga ma se auala e gata e aunoa ma se faamoemoega po o se lumanai. O le i ai o le Togiola, e avea le olaga ma se faigamalaga faamamaluina ma musuia o le tuputupu ae ma le atinaega lea e tau atu i le ola e faavavau i le afioaga o lo tatou Tama Faalelagi.

Ae e ui o le Togiola ua fuafuaina e fesoasoani ia i tatou uma ia avea atili e faapei o Keriso, e le’i fuafuaina ia tatou tutusa uma. O nisi taimi tatou te aveseseina ai uiga faaalia ma le agasala. E mafai foi ona tatou faia le mea sese o le mafaufau e faapea, ona o le ese o se tasi mai ia i tatou, o lona uiga latou te le o faia mea e fiafia ai le Atua. O lenei ituaiga manatu e taitai atu ai nisi e talitonu e faapea, e manao le Ekalesia ia faia tagata uma [o le Ekalesia] ia tutusa—ia tatau ona foliga, lagona, mafaufau, ma amio tagata uma ia pei o isi tagata uma. O lenei mea o le a feteenai ma le poto o le Atua, o lē na foafoaina tagata uma ia ese mai lona uso, atalii uma ia ese mai lona tamā. E oo lava foi i masaga e tutusa lelei foliga, e le tutusa o latou uiga faaalia ma faasinomaga faaleagaga.

E feteenai foi ma le manulauti ma le faamoemoega o le Ekalesia a Iesu Keriso, lea e faailoaina ma puipuia le aia tatau faitalia—ma ona taunuuga taua uma lava—o fanau uma ma taitoatasi a le Atua. I le avea ai ma soo o Iesu Keriso, ua tatou autasi ai i la tatou molimau o le talalelei toefuataiina ma la tatou tautinoga e tausi poloaiga a le Atua. Ae eseese mea tatou te fiafia i ai i a tatou aganuu, agafesootai, ma faaleupufai.

E manuia le Ekalesia pe a tatou faaaogaina lenei eseesega e faamalosiau ai e le tasi le isi ia atinae ma faaaoga o tatou taleni e siitia ma faamalosia ai o tatou uso a soo.

Uso e, o le avea ma soo o se faigamalaga i le olaga atoa e mulimuli i le Faaola. I le tatou auala faafaatusa mai Peteleema i Kolokota, o le a tele ni avanoa tatou te maua e lafoai ai le tatou faigamalaga. E i ai taimi e foliga ai e tele atu mea e manaomia i le ala nai lo o mea sa tatou mananao i ai. Ae i le avea ai o ni alii o le perisitua, e tatau ona tatou maua le lototele e mulimuli ai i lo tatou Faaola, e tusa lava pe e foliga mai ua mamafa tele le tauaveina o lo tatou satauro.

Faatasi ai ma laa uma tatou te uia e mulimuli ai i le Alo o le Atua, e mafai ona faamanatu mai ia i tatou, tatou te le’i oo i le atoatoa. Ae ia avea i tatou ma ni soo tutumau ma finafinau pea. Ia aua nei o tatou fiu. Ia tatou faamaoni i a tatou feagaiga. Ia aua lava ne’i sipa la tatou vaai i lo tatou Fautua ma le Faaola a o tatou savavali agai atu ia te Ia, i ni laa e le atoatoa.

Faamalolo o Agaga

Uso e, afai tatou te mulimuli moni i le tatou Alii o Iesu Keriso, e tatau ona tatou taliaina le faalagiga lona tolu: o le faamalolo o agaga. O i tatou o e ua faauuina i le perisitua a le Atua ua tofia e faaaoga “le faatufugaga a le faamalolo.”4

O le tatou galuega o le fausia, toefaaleleia, faamalosia, ma siitia, ma faaatoatoa. O le tatou tofiga o le mulimuli i le faataitaiga a le Faaola ma aapa atu ia i latou o e ua mafatia. Tatou te “faanoanoa faatasi ma e e faanoanoa … ma faamafanafana atu ia te i latou o e e manaomia le faamafanafanaga.”5 Tatou te fusifusia manua o e mafatia. Tatou te “fesoasoani i e vaivai, sii i luga lima ua tautau i lalo, ma faamalosi tulivae ua vaivai.”6

I le avea ai ma faiaoga o aiga, o i tatou o le au faamalolo. I le avea ai ma taitai perisitua, o i tatou o le au faamalolo. I le avea ai o ni tamā, atalii, uso, ma ni tane, e tatau ona avea i tatou ma ni au faamalolo tautino ma tuuto. Tatou te tauaveina i le tasi lima se fagu suauu ua faapaiaina mo le faamanuiaina o e mamai; i le isi lima tatou te tauaveina ai se pāpā falaoa e fafaga ai e ua fiaaai; ae o totonu o o tatou loto tatou te tauave ai le afioga malie a le Atua, “e faamalolo ai le agaga ua manualia.”7

O le tatou tiutetauave autu muamua lenei i le avea ai ma e e umia le perisitua—ma e faatatau uma i e umia le Perisitua Arona ma le Perisitua Mekisateko. O le talalelei toefuataiina a Iesu Keriso e faamanuia ai olaga ae le na o le taimi tatou te talitonu i ai—ae e sili atu pe a tatou ola ai. O le faaaogaina o mataupu faavae o le talalelei e siitia ai tagata taitoatasi ae faamalosia ai aiga. O lo tatou avanoa ma le tiutetauave e le na o le tautatala i aoaoga sa’o ae ia savavali ai foi i mea sa’o.

O le Faaola o le fai vavega. O Ia o le Faamalolo sili. O Ia o lo tatou faataitaiga, lo tatou malamalama, e oo lava i taimi faigata, ma Na te faaalia mai le ala sa’o ia i tatou.

Ia tatou mulimuli ia te Ia. Ia fai o tatou tiute ma avea ma au faamalolo e ala i le auauna atu i le Atua ma o tatou uso a tagata.

Suli o le Ola e Faavavau

O le faalagiga lona fa ua tatou laugatasia uma ai e toe faafoi atu ai i tatou i le faalagiga muamua i le tatou lisi. I le avea ai o ni atalii o lo tatou Tama Faalelagi, o i tatou o suli i mea uma o loo ia te Ia.

“O loo molimau mai lea lava Agaga i o tatou agaga, o fanau i tatou a le Atua:

“Afai foi o fanau i tatou, o suli foi; o suli lava o le Atua, o suli faatasi ma Keriso; pe afai tatou te tiga faatasi ma ia, ina ia faamanuiaina foi i tatou faatasi ma ia.”8

Mafaufau i lenei mea, o’u uso e peleina. Ua tatou suli faatasi ma Keriso!

Ia, e fetaui ea le faapea e toatele naua i tatou e faaaluina le tele naua o o tatou taimi taua, manatu, tamaoaiga, ma malosi i le tulitulimatagauina o viiga po o oa faalelalolagi pe ina ia faafiafiaina i masini faaeletonika aupito fou ma mananaia?

Ua fofola mai e le Alii i o tatou luma le folafolaga paia e faapea “ai se tasi e faamaoni i le mauaina o ia perisitua e lua, … faalauteleina o latou valaauga, … [o le a] talia a’u, ua fetalai mai ai le Alii; … ma o ia o le e talia a’u ua ia talia lo’u Tama; … o lea, o mea uma ua i ai i lo’u Tama o le a tuu atu ia te ia.”9

E le oo le malosi o lo’u vaai faalemafaufau i mea uma e aafia i lenei folafolaga. Ae ua ou iloa e mataina, e paia, e faavavau, ma e aoga ai a tatou taumafaiga uma i le olaga.

O le iloaina o lenei mea, e mafai la faapefea ona tatou le auai ma le naunautai ma le olioli i le tautuaina o le Alii ma o tatou uso a tagata ma ola e tusa ai ma o tatou tiutetauave i le perisitua a le Atua?

O le galuega aupito mamalu lenei o le a luiina ai o tatou sane uma ma faloina ai o tatou tomai uma. Pe tatou te fia vaai i le matala o lagi ma molimauina uunaiga a le Agaga Paia e faaali mai ia i tatou le ala? Ia fetagofi laia i a tatou suotosina ma saga’i ane i lenei galuega maoae—o se faapogai e sili atu ona maoae nai lo o i tatou lava!

O le auauna atu i le Atua ma o tatou uso a tagata o le a luiina ai i tatou ma liua ai i tatou i se mea e sili atu nai lo o se mea tatou te manatu e mafai ai.

Atonu e te ono manatu e faapea e le o manaomia oe, e faapea e le o amanaiaina pe moomia oe, e faapea o oe o se tagatanoa.

Ou te faamalie atu lava pe afai e i ai se perisitua o i ai ni lagona faapenei. E mautinoa lava e le o le amanaiaina pe e le o le manaomia oe e lou Tama Faalelagi. E alofa o Ia ia i tatou. Ma ou te ta’u atu ma le mautinoa e manaomia oe e lau Ekalesia.

E te le iloa “ua filifilia e le Atua mea valea a le lalolagi ina ia [faamaina] e popoto; ma mea vaivai a le lalolagi ua filifilia ia e le Atua e [faamaina ai] mea malolosi”?10

Atonu e mo’i tatou te vaivai. Atonu tatou te le popoto pe malolosi. Ae a galue le Alii e ala mai ia i tatou, e leai se tasi ma e leai se mea e mafai ona faasagatau mai ia i tatou.11

O le pogai lena e manaomia ai oe. O loo i ai la ou lava saofaga taua e fai, ma e mafai e le Atua ona faalauteleina lena saofaga i se auala malosi. O lou gafatia e saofaga e le faalagolago lea i lou valaauga i totonu o le Ekalesia. E le uma ou avanoa mo auaunaga. Afai o loo e tutu i autafa, ou te uunaia oe e te oso i totonu o le taaloga.

Aua le faatalitali mo se valaauga faapitoa ona faatoa e auai atoatoa lea i le fausiaina o le malo o le Atua. I le avea ai ma se e umia le perisitua, o lena ua valaauina oe i le galuega. Suesue i afioga a le Atua i aso uma, tatalo i le Tama Faalelagi i aso uma, ia faaaoga mataupu faavae o le talalelei toefuataiina, avatu le faafetai i le Atua, ma ole atu mo Lana taitaiga. Ona e ola lea i mea ua e aoaoina, muamua i totonu o lou aiga ae faapena foi i tulaga uma o lou olaga.

I le fatuga a le Fatupese sili, ua i ai lava la oe vaega faapitoa e fai—a oe nota e lagi. O lou le mafai ona lagiina, e mautinoa lava e faaauau pea le aufaipese. Ae afai e te tulai ma pese atu i le tali ma faataga le mana o le Atua e galue e ala atu ia te oe, o le a e vaaia ai le matala “o pupuni o le lagi”, ma o le a Ia “sasaa atu le manuia mo outou ina seia silisili ona tele.”12 Ia tulai atu i lou gafatia moni o se atalii o le Atua, ma e mafai ona avea oe ma malosiaga mo le lelei i lou auaiga, lou aiga, lou alalafaga, lou atunuu, ma ioe i le lalolagi.

Ma i le faagasologa, a o “faamaumau [lou] ola” i le auauna atu i isi,13 o le a e tuputupu ae ma atinae seia oo ina e ausia “le oo i le fua o le ua matua e tatau ma le tumu o Keriso.”14 Ma o le a faapea ona e saunia e maua, faatasi ma Keriso, mea uma o loo i le Tama.

E Taua Oe i le Atua

O’u uso pele ma uo peleina, e taua outou. E alofaina outou. E manaomia outou. E moni le galuega lenei. O le perisitua ua faamanuiaina outou e tauave e a le Atua moni lava lea.

Ou te tatalo a o outou mafaufau loloto i le tele o faalagiga o se tagata agavaa ua umia le perisitua, o le a outou maua se savili faalelagi i ou tua, e siia’e oe i luga agai atu i le tofi maoae ua faapolopoloina e lou Tama Faalelagi mo oe. Ou te tuuina atu ai lenei faamanuiaga ma la’u molimau i le suafa paia o Iesu Keriso, amene.

Faaali Mau FaasinoNatia Mau Faasino