Hopp over hovednavigasjon
April 2013 | Ekteskap: Se og lær

Ekteskap: Se og lær

April 2013 Generalkonferanse

Herrens løfter er gitt til alle dem som følger det livsmønster som bygger et lykkelig, hellig ekteskap.

En kveld for mange år siden var min hustru og jeg hjemme hos en av våre sønner og hans hustru og barn til middag. Det forløp ganske typisk for en familie med små barn – det var mye støy og enda mer moro. Kort tid etter middag satt vårt fire år gamle barnebarn, Anna, og jeg fortsatt ved bordet. Da hun skjønte at hun hadde min fulle oppmerksomhet, sto hun på en benk og festet blikket på meg. Da hun var sikker på at jeg så på henne, beordret hun meg høytidelig: “Se og lær.” Så danset og sang hun for meg.

Annas instruksjon: “Se og lær,” var visdom fra barnemunn. Vi kan lære svært mye ved å se og deretter overveie det vi har sett og følt. I denne ånd, la meg dele med dere noen prinsipper jeg har lagt merke til ved å se og lære av fantastiske, trofaste ekteskap. Disse prinsippene bygger sterke, givende ekteskap som er i samsvar med himmelske prinsipper. Jeg oppfordrer dere til å se og lære sammen med meg.

For det første har jeg sett at i de lykkeligste ekteskapene ser både mann og hustru på sitt forhold som en uerstattelig perle, en skatt av uendelig verdi. Begge forlater sine fedre og mødre og går sammen inn for å bygge et ekteskap som vil blomstre i all evighet. De forstår at de går en guddommelig forordnet vei. De vet at intet annet forhold av noe slag kan bringe så mye glede, skape så mye godt eller frembringe så mye personlig foredling. Se og lær: De beste ektefeller anser sitt ekteskap som uerstattelig.

Så var det tro. Gode evige ekteskap er bygget på en grunnvoll av tro på Herren Jesus Kristus og overholdelse av hans læresetninger.1 Jeg har lagt merke til at par som har gjort sitt ekteskap uerstattelig, følger mønstre for tro: De går på nadverdsmøtet og andre møter hver uke, holder familiens hjemmeaften, ber og studerer Skriftene sammen og hver for seg, og betaler en ærlig tiende. Deres gjensidige ønske er å være lydige og gode. De ser ikke på budene som en buffet der de kan velge og vrake bare de mest tiltalende tilbudene.

Tro er fundamentet for enhver dyd som styrker ekteskapet. Ved å styrke tro, styrker man ekteskapet. Troen vokser når vi holder budene, og det samme gjør harmonien og gleden i ekteskapet. Dermed er det å holde budene grunnleggende for å skape et sterkt evig ekteskap. Se og lær: Tro på Herren Jesus Kristus er grunnlaget for et lykkelig og evig ekteskap.

For det tredje, omvendelse. Jeg har lært at lykkelig ekteskap stoler på omvendelsens gave. Det er et vesentlig element i ethvert godt ekteskap. Ektefeller som regelmessig foretar ærlig selvransakelse og raskt gjør nødvendige tiltak for å omvende seg og bli bedre, opplever en helbredende balsam i ekteskapet. Omvendelse bidrar til å gjenopprette og bevare harmoni og fred.

Ydmykhet er kjernen i omvendelse. Ydmykhet er uselvisk, ikke egoistisk. Den står ikke på sitt eller snakker med moralsk overlegenhet. I stedet svarer ydmykhet mildt2 og lytter vennlig etter forståelse, ikke oppreisning. Ydmykhet forstår at ingen kan forandre en annen, men med tro, innsats og Guds hjelp, kan vi gjennomgå vår egen mektige forandring i hjertet.3 Med den mektige forandringen i hjertet, behandler vi andre, særlig vår ektefelle, med saktmodighet.4 Ydmykhet betyr at både mann og hustru ønsker å velsigne, hjelpe og oppbygge hverandre, og sette den andre først i enhver avgjørelse. Se og lær: Omvendelse og ydmykhet bygger et lykkelig ekteskap.

For det fjerde, respekt. Jeg har lagt merke til at i gode, lykkelig ekteskap behandler mann og hustru hverandre som likeverdige partnere. Skikker fra steder eller tider hvor mannen har dominert sin hustru eller på noen måte behandlet henne som en annenrangs partner i ekteskapet, er ikke i tråd med guddommelig lov og skulle erstattes av riktige prinsipper og adferdsmønstre.

Ektemenn og hustruer i gode ekteskap tar avgjørelser enstemmig, med hver av dem som en fullverdig deltager og med like stor innflytelse.5 De fokuserer først på hjemmet og på å hjelpe hverandre med sine delte ansvarsoppgaver.6 Deres ekteskap bygger på samarbeid, ikke forhandling. Middagen og familietiden som følger, blir dagens midtpunkt og gjenstand for deres beste innsats. De slår av elektronikk og avstår fra personlig underholdning for å hjelpe til med huslige plikter. I den grad det er mulig, leser de sammen med barna hver kveld, og begge deltar i leggingen av de små. De legger seg sammen om kvelden. Hvis deres plikter og omstendigheter tillater det, arbeider mann og hustru side om side i det viktigste arbeidet som finnes – det arbeidet vi gjør i vårt eget hjem.

Hvor det er respekt, er det også åpenhet, som er et nøkkelelement i et lykkelig ekteskap. Det er ingen hemmeligheter om aktuelle saker i ekteskap som bygger på gjensidig respekt og åpenhet. Mann og hustru tar alle beslutninger om økonomi sammen, og begge har tilgang til all informasjon.

Lojalitet er en form for respekt. Profeter sier at gode ektefeller er “hundre prosent lojale” mot hverandre.7 De holder sin bruk av sosiale medier fullstendig verdig på alle måter. De tillater seg ingen hemmelige Internett-opplevelser. De deler fritt sine passord til sosiale nettverk med hverandre. De ser ikke på virtuelle profiler av noen på en måte som kan svikte ektefellens hellige tillit. De gjør eller sier aldri noe som kan minne om usømmelighet, hverken virtuelt eller fysisk. Se og lær: Et utmerket ekteskap er fullstendig respektfullt, åpent og lojalt.

For det femte, kjærlighet. De lykkeligste ekteskap jeg har sett, utstråler lydighet til et av de gledeligste bud – at vi skal “leve sammen i kjærlighet”.8 Herren befalte ektemenn: “Du skal elske din hustru av hele ditt hjerte, og holde deg til henne og ingen annen.”9 En av Kirkens håndbøker sier: “Å holde seg til betyr at man er fullstendig hengiven og trofast mot den andre. Ektepar holder seg til Gud og hverandre ved å tjene og elske hverandre og ved å holde budene i fullstendig troskap til hverandre og til Gud.” Både mann og hustru “legger bak seg ungkarslivet og gir ekteskapet førsteprioritet i sitt liv… De lar ingen annen person eller interesse få høyere prioritet enn det å holde de pakter de har inngått med Gud og med hverandre.”10 Se og lær: Lykkelige ektepar elsker hverandre med fullstendig troskap.

Det finnes dem hvis ekteskap ikke er så lykkelig som de skulle ønske, så vel som dem som aldri har giftet seg, er skilt, er enslige forsørgere eller av forskjellige årsaker ikke er i stand til å gifte seg. Disse omstendighetene kan være fulle av utfordringer og hjertesorg, men de trenger ikke vare evig. Til de av dere i slike situasjoner som likevel “med glede gjør alt som står i [deres] makt”11 for å holde ut, måtte himmelen velsigne dere rikelig. Søk etter idealet evig ekteskap, blant annet ved å strebe etter eller forberede dere til å være en verdig ektefelle. Hold budene, og stol på Herren og hans fullkomne kjærlighet til dere. En dag vil enhver lovet velsignelse med hensyn til ekteskap være deres.12

Et av de fineste versene i Mormons bok lyder: “Og de tok til ekte og ga til ekte og ble velsignet i overensstemmelse med alle de mange løfter som Herren hadde gitt dem.”13 Herrens løfter er gitt til alle dem som følger det livsmønster som bygger et lykkelig og hellig ekteskap. Slike velsignelser kommer som de gode, forutsigbare følgene av trofast etterlevelse av Jesu Kristi evangelium.

Jeg er takknemlig for min fantastiske hustru Kathy, som er mitt livs kjærlighet.

Ekteskapet er en gave fra Gud til oss. Kvaliteten på vårt ekteskap er en gave fra oss til ham. Jeg bærer vitnesbyrd om vår kjærlige himmelske Faders fantastiske plan, som muliggjør et evig, vidunderlig ekteskap. I Jesu Kristi navn. Amen.

Vis henvisningerSkjul henvisninger