Faapasi le faatautaiga autu
Aperila 2013 | Faaipoipoga: Matau ma Aoao

Faaipoipoga: Matau ma Aoao

Aperila 2013 Konafesi Aoao

Ua tuuina atu folafolaga a le Alii ia i latou uma o ē mulimuli i le mamanu o le olaga e fausia i sootaga o faaipoipoga fiafia, ma le paia.

I se tasi afiafi i le tele o tausaga ua mavae, sa ma asiasi ai ma lo’u toalua i le fale o se tasi o o’u atalii ma lona toalua ma le fanau matou te fai ‘aiga i le afiafi. O se mea masani mo se aiga e i ai fanau laiti: sa pisapisao ma sa tele foi mea malie. Ina ua uma le meaai, sa ma nonofo ai lava i le laulau ma le afafine o lo’u atalii, e fa tausaga o Anna. Ina ua ia iloaina ua na o ia lea ou te āno atu i ai, sa tusa’o o ia i luga o se nofoa ma pupula sa’o mai ia te au. Ina ua ia mautinoa o la ou te tilotilo atu ia te ia, sa ia faatonuina lelei lava au e “matau ma aoao.” Ona siva lea o ia ma usu mai se pese mo au.

O le faatonuga a Anna ia “matau ma aoao” sa atamai mai le gutu o se tama meamea. E mafai ona tatou aoao mea e tele e ala i le matau ona mafaufau lea i mea sa tatou vaaia ma lagonaina. O le mafaufau la i lena mea, sei ou faasoa atu ai ni nai mataupu faavae sa ou matauina e ala i le tilotilo ma aoao mai i faaipoipoga matagofie, faamaoni. O nei mataupu faavae e fausia ai faaipoipoga malolosi, ma faamalieloto ia e ogatusa ma mataupu faavae faalelagi. Ou te valaaulia outou e matau ma tatou aoao faatasi.

Muamua, sa ou matauina, i faaipoipoga e aupito sili ona fiafia, e mafaufau le tane ma le ava i la la’ua sootaga, o se penina tautele, o se oa e le mafai e tupe ona faatau. La te taufai tuua o la tama ma tina, ae sagai atu faatasi e fausia se faaipoipoga o le a manuia mo le faavavau. Ua la malamalama e la te savavali i se ala ua faauuina mai le lagi. Ua la iloa e leai lava se isi sootaga o soo se ituaiga e mafai ona maua ai le fiafiaga tele, e fua mai ai mea lelei e tele, pe aumaia ai le faaleleia tele faaletagata. Matau ma aoao: o ulugalii faaipoipo e aupito sili e mafaufau i a latou faaipoipoga o ni penina tautele.

O le isi, faatuatua. O faaipoipoga faamanuiaina e faavavau e fausia i luga o le faavae o le faatuatua i le Alii o Iesu Keriso ma le usiusitai i Ona aoaoga.1 Ua ou matauina o ulugalii e matuai faatauaina a latou faaipoipoga, o loo ola i mamanu o le faatuatua: e o i sauniga faamanatuga ma isi sauniga i vaiaso uma, e fai afiafi faaleaiga, tatalo ma suesue faatasi ia tusitusiga paia ma suesue foi e le tagata lava ia, ma totogi ma le faamaoni ia sefuluai. O la latou lava naunautaiga masani o le usitai ma ia lelei. Latou te le mafaufau i poloaiga faapea o se taumafataga e te pule ai lava oe po o le a le mea e piki mai ma filifili na o mea e tosina i le vaai.

O le faatuatua o le faavae o amiomama uma e faamalosia ai le faaipoipoga. O le faamalosia o le faatuatua e faamalosia ai faaipoipoga. E tupu le faatuatua pe a tatou tausia poloaiga. E faatupulaia le faatuatua pe a tatou tausia poloaiga ma ola fealofani ma olioli i le faaipoipoga. O le mea lea, o le tausia o poloaiga e taua i le faavaeina o faaipoipoga malolosi e faavavau. Matau ma aoao: faatuatua i le Alii o Iesu Keriso o le faavae lea o faaipoipoga fiafia e faavavau.

Tolu, salamo. Ua ou iloaina o faaipoipoga fiafia e faalagolago i le meaalofa o le salamo, o se elemene taua i sootaga lelei uma faaleulugalii. O taitoalua e faia e le aunoa se suesuega faamaoni o ia lava ma faatino loa lava ia laasaga e moomia e salamo ma faaleleia, e maua se pulupasama faamalolo i a latou faaipoipoga. E fesoasoani le salamo e toefuatai ma faatumauina le felagolagomai ma le filemu.

O le lotomaualalo o le ute lea o le salamo. O le lotomaualalo e le manatu faapito, e le faaloloto. Na te le faumalo i se mea pe tautala ma le faasausili faapea e sili atu lona lelei. Ae, o le lotomaualalo e tali filemu2 ma faalogo atu ma le agalelei mo le malamalamaaga, ae le o le faatiga. O le lotomaualalo e iloa e leai lava se tasi e mafai ona suia se isi, ae faatasi ai ma le faatuatua, taumafaiga, ma le fesoasoani a le Atua, e mafai ai ona tatou lagonaina o tatou lava suiga tele o le loto.3 O le lagonaina o le suiga tele o le loto e afua ai ona tatou taulimaina isi ma le agamalu4, aemaise lava o o tatou toalua. O le lotomaualalo o lona uiga e taufai saili ia tane ma ava e faamanuia, fesoasoani, ma si’i ae e le tasi le isi, e faamuamua e le tasi le isi i faaiuga uma. Matau ma aoao: o le salamo ma le lotomaualalo e fausia ai faaipoipoga fiafia.

Fa, faaaloalo. Ua ou matauina e faapea i faaipoipoga matagofie, ma fiafia, o tane ma ava e taulimaina e le tasi le isi o se paaga tutusa. O faiga mai se isi nofoaga po o se isi taimi e pule malosi ai tane i ava pe faia i latou i soo se auala e pei o ni paaga e vaai maualalo i ai i faaipoipoga, e le o ogatasi lea ma le tulafono faalelagi ma e tatau ona suia i mataupu faavae ma mamanu sa’o o le amio.

O tane ma ava e lelei tele faaipoipoga latou te faia faaiuga i le agaga autasi, e tofu faasoa uma le toalua o i la’ua ma e aia tutusa i o la manatu e fai ai faaiuga.5 La te taulai muamua lava i le aiga ma fesoasoania’i e tausoa faatasi o la tiutetauave.6 O le la faaipoipoga e faavae i luga o le galulue faatasi ae le o le feutagai. O le taimi o la latou taumafataga i le afiafi ma le taimi faaleaiga e sosoo ai, e avea ma vaega aupito taua o lo latou aso ma le mea na sili ona aoga i ai a latou taumafaiga silisili. E tapē a latou masini eletonika ma faapasi faafiafiaga mo le tagata lava ia, ina ia mafai ai ona fesoasoani i tiute i le fale. O le tele e mafai ai, latou te faitau atu ia latou fanau i po uma ma e taufai fesoasoani uma i la’ua e faamomoe tamaiti laiti. La te malolo faatasi foi. A mafai i o latou tiute ma tulaga, e galulue vaavaalua tane ma ava i le faia o galuega e aupito sili ona taua o i ai—le galuega tatou te faia i o tatou lava aiga.

A i ai le faaaloalo, e malamalama ma manino mea uma, o se elemene autu lea o faaipoipoga fiafia. E leai ni mea faalilolilo i mataupu talafeagai i faaipoipoga e faavae i le taufai faaaloalo ma malamalama ma manino mea uma. E fai faatasi e tane ma ava ia faaiuga e uiga i mea tautupe, ma e taufai maua foi e i la’ua ia faamatalaga uma.

O le faamaoni a’ia’i o se uiga o le faaaloalo. Ua aoao mai perofeta e faapea o paaga faaipoipo faamanuiaina e “matuai faamaoni a’ia’i” lava le tasi i le isi.7 Latou te faamautinoa e agavaa atoatoa i soo se itu i le faaaogaina o ala o faasalalauga. Latou te le faatagaina lava e faia ni mea faalilolilo i le initoneti. E le nanaina e le tasi mai le isi a la’ua uputatala i upega fesootai faaagafesootai. La te le tilotilo lava i talaaga o se tasi i upega tafailagi i soo se itu e ono faalataina ai le faatuatuaga paia o lona toalua. La te le faia lava pe tautala foi i se mea e atagia mai ai le lē mafaufau, pe na ona faaōlioli pe na tino mai foi. Matau ma aoao: o faaipoipoga maoae e matuai faaaloalo, malamalama ma manino mea uma, ma faamaoni a’ia’i.

Lima, alofa. O faaipoipoga e aupito fiafia ua ou vaai i ai, e suluia mai ai le usiusitai i se tasi o poloaiga aupito fiafia—ia tatou “nonofo faatasi i le alofa.”8 I le fetalaiga i tane, na poloai mai ai le Alii, “Ia e alofa i lau ava ma lou loto atoa, ma ia e pipii atu ia te ia ae le o se isi.”9 Ua aoao mai e se tusitaulima a le Ekalesia: “O le upu pipii o lona uiga ia matua tuuto atoatoa atu ma faamaoni i se tasi. O ulugalii faaipoipo e pipii atu i le Atua ma le tasi i le isi e ala i le tautua ma le alofa ole tasi i le isi e ala ile tausia o feagaiga i le faamaoni atoatoa o le tasi i le isi faapea foi i le Atua.” O le tane ma le ava e tuua o latou olaga nofofua ae amatalia a latou faaipoipoga e avea ma [a latou] uluai faamuamua. … Latou te le faatagaina lava se isi tagata po o se mea e fiafia i ai, ia sili a’e se faamuamua i o latou olaga nai lo le tausia o feagaiga ua latou osia ma le Atua faapea foi le tasi i le isi.”10 Matau ma aoao: o ulugalii faamanuiaina e alofa le tasi i le isi i le tuuto atoatoa.

E i ai tagata e le matuai fiafia a latou faaipoipoga e pei ona latou moomoo i ai, o ē foi e lei faaipoipo lava, o ē ua tete’a, o matua nofotoatasi, pe ona o mafuaaga eseese e le o i ai se tulaga e faaipoipo ai. O nei tulaga e mafai ona tumu i luitau ma le lotonutimomoia, ae e le tatau ona faavavau. Ia te outou na o i ai i na tulaga, ae o loo “faia ma le fiafia mea uma ua i ai i lo [outou] mana”11 e faasaoina ai, ia faamanuia tele atu le Atua. Saili i le mamanu sili o le faia o se faaipoipoga e faavavau, e aofia ai ma le taumafai po o le tapenapena ia avea o se toalua agavaa. Tausi poloaiga ma faalagolago i le Alii ma Lona alofa atoa mo oe. E i ai se aso o le a avea ai mo oe ia faamanuiaga uma ua folafolaina e faatatau i faaipoipoga.12

O se tasi o fuaiupu aupito manaia i le Tusi a Mamona o loo fai mai, “Ma sa latou faaipoipo, ma tuu atu ia faaipoipo, ma faamanuiaina e tusa ma le tele o folafolaga na faia e le Alii ia te i latou.”13 Ua tuuina atu folafolaga a le Alii ia i latou uma o ē mulimuli i le mamanu o le olaga e fausia i sootaga o faaipoipoga fiafia, ma le paia. E oo mai ia faamanuiaga o ni taunuuga matagofie, faamoemoeina o le ola faamaoni ai i le talalelei a Iesu Keriso.

Ou te faafetai i lo’u toalua ofoofogia o Kathy, o ia o le ua sili ona ou alofa i ai i lo’u olaga atoa.

O le faaipoipoga o se meaalofa mai le Atua ia i tatou; o le uiga auaumama o a tatou faaipoipoga o se meaalofa mai ia i tatou ia te Ia. Ou te molimau atu i le fuafuaga ofoofogia a lo tatou Tama Faalelagi alofa, lea ua saunia ai le avanoa mo faaipoipoga ofoofogia e faavavau. I le suafa o Iesu Keriso, amene.

Faaali Mau FaasinoNatia Mau Faasino