Ana navigasyonu atlayın
Nisan 2013 | Evlilik: İzle ve Öğren

Evlilik: İzle ve Öğren

Nisan 2013 Genel Konferans

Rab’bin vaatleri mutlu, kutsal evlilik ilişkileri kurmak amacındaki yaşam biçimlerini takip eden herkese sunulur.

Birkaç yıl önce bir akşam eşim ve ben oğullarımdan birini, onun eşini ve çocuklarını akşam yemeği için ziyaret ediyorduk. Küçük çocukları olan bir aile için sıradan bir olaydı: pek çok şamata vardı, ama ondan daha fazla eğlence vardı. Yemekten hemen sonra dört yaşındaki kız torunumuz Anna ve ben hala masada oturuyorduk. O benim tüm dikkatimin onun üzerinde olduğunu anladığında sandalyenin üzerinde ayağa kalktı ve gözlerini bana dikti. Ona baktığımdan emin olduğunda, ciddi bir şekilde “izle ve öğren” diye bana emir verdi. Ardından benim için dans etti ve şarkı söyledi.

Anna’nın bana verdiği “izle ve öğren” komutu bir bebeğin dudaklarından dökülen bilgelikti. Gördüğümüz ve hissettiğimiz şeyleri izleyerek ve ardından dikkate alarak pek çok şey öğrenebiliriz. Bunu dikkate alarak, harika ve sadakatli evlilikleri izlemek ve öğrenmek suretiyle gözlemlediğim birkaç ilkeyi sizlerle paylaşmama izin verin. Bu ilkeler göksel ilkelerle uyum içerisinde olan güçlü ve tatmin edici evlilikler kurar. Sizleri benimle beraber izlemeye ve öğrenmeye davet ediyorum.

İlk olarak, en mutlu evliliklerde, her iki eş ilişkilerini paha biçilmez bir inci, sonsuz bir hazine olarak düşünürler. Her ikisi de babalarından ve annelerinden ayrılırlar ve sonsuza kadar başarılı olacak bir evlilik kurmaya koyulurlar. Onlar ilahi bir şekilde takdir edilmiş yolda yürüdüklerini anlarlar. Onlar başka hiçbir tür ilişkinin bu kadar sevinç getirmeyeceğini, bu kadar hayırlı şeyler oluşturmayacağını ya da bu kadar kişisel bir gelişme oluşturmayacağını bilirler. İzleyin ve öğrenin; evlilikte en iyi olan eşler, evliliklerini paha biçilemez olarak değerlendirirler.

İkincisi iman. Başarılı ebedi evlilikler Rab İsa Mesih’e iman ve O’nun öğretilerine bağlılık temeli üzerine kurulmuş olan evliliklerdir.1 Gözlemim şudur ki, evliliklerini paha biçilmez iman yöntemlerinin uygulaması olarak yaşayan çiftler, her hafta Rab’bin sofrasına ve diğer toplantılara katılan, aile ev akşamı düzenleyen, dua eden ve kişisel olarak ve beraberce kutsal yazıları çalışan ve dürüstçe ondalığını ödeyenlerdir. Onların ortak arayışı itaatkar ve iyi olmaktır. Onlar emirleri, sadece en güzel ikramları özenle seçtikleri bir açık büfe yemeği olarak görmezler.

İman evliliği güçlendiren her erdemin temelidir. İmanı güçlendirmek evliliği güçlendirir. İman, biz emirlere uydukça güçlenir ve evliliklerindeki uyum ve sevinç de büyür. Bu nedenle emirlere uymak güçlü aileleri kurmak için temel ilkedir. İzle ve öğren; Rab İsa Mesih’e iman mutlu sonsuz evliliğin temelidir.

Üçüncüsü tövbe. Mutlu evliliklerin tövbe armağanına dayandığını öğrendim. Bu, her iyi evlilik ilişkisinin zorunlu bir parçasıdır. Düzenli olarak kendilerini sınayan ve tövbe etmek için atılması gereken adımları derhal atan eşler, evliliklerinde iyileştirici bir merhem deneyimi yaşarlar. Tövbe uyum ve huzurun yeniden canlanmasına ve bunun korunmasına yardımcı olur.

Alçakgönüllülük tövbenin özüdür. Alçakgönüllülük kendini düşünmez, bencil değildir. Kendi isteklerini zorlamaz veya ahlaki yönden kendini üstün görerek konuşmaz. Alçakgönüllülük bunun yerine hınçla değil anlayış için yumuşakça2 yanıt verir ve nazikçe dinler. Alçakgönüllülük kimsenin başka birini değiştiremeyeceğini anlar; ancak iman, çaba ve Tanrı’nın yardımı ile biz yüreğimizde güçlü bir değişiklik yaşayabiliriz.3 Yüreklerimizdeki bu güçlü değişiklik insanlara özellikle eşlerimize yumuşak huylulukla davranmamıza sebep olur.4 Alçakgönüllülük, karı kocaların her kararda eşlerini ön planda tutarak, her ikisinin de birbirlerini kutsamaya, diğerine yardımcı olmaya ve onu cesaretlendirmeye çalışmaları anlamına gelir. İzle ve öğren; tövbe ve alçakgönüllülük mutlu evlilikler kurar.

Dördüncüsü saygı. Harika, mutlu evliliklerde karı kocalar birbirlerine eşit hayat arkadaşı olarak davranırlar. Herhangi bir yerde veya zamanda karılarından daha baskın olan kocaların olduğu ve kadınların herhangi bir şekilde ikinci sınıf muamele gördüğü evlilikler ilahi kanuna uymazlar ve bunun yeri doğru ilkelerle ve örnek davranışlarla değiştirilmelidir.

Başarılı evliliklerdeki çiftler kararlarını beraberce alırlar, onların her biri fikirlerini söyleme ve karar alma konusunda tam bir katılımcı ve yetkili olarak hareket eder.5 Onlar öncelikle eve ve ortak sorumlulukları ile ilgili birbirlerine yardımcı olmaya odaklanırlar.6 Onların evlilikleri pazarlık etmeye değil işbirliğine dayalıdır. Onların akşam yemeği zamanı ve ardından aile ile beraber geçirdikleri zaman günün en önemli kısmıdır ve gösterdikleri en büyük çabaların amacı budur. Elektronik cihazlarını kapatırlar ve evleri ile ilgili işlere yardımcı olmak için kişisel eğlencelerinden feragat ederler. Mümkün olabildiğince çocuklarıyla beraber okurlar ve her ikisi de küçük olan çocuklarının yatmalarına yardımcı olurlar. Yataklarına beraber giderler. Görevlerinin ve durumlarının elverdiği kadarıyla karı kocalar bu en önemli işi yani evlerimizde yaptığımız işi yan yana yaparlar.

Saygının olduğu yerde mutlu evliliklerin temel bir parçası olan şeffaflık da vardır. Karşılıklı saygı ve şeffaflığa dayanan evliliklerde, evlilikle ilgili meselelere dair sırlar olmaz. Karı ve kocalar bütün maddi konularda beraber karar verirler ve ikisi de bütün bilgilere ulaşabilirler.

Sadakat, saygının bir şeklidir. Peygamberler öğretir ki, başarılı evlilikteki eşler birbirlerine “güçlü bir şekilde sadıktırlar.”7 Sosyal medya kullanımlarında her şekilde kendilerine yakışır şekilde davranırlar. Kendilerinin herhangi bir şekilde gizli İnternet deneyimi olmasına müsaade etmezler. Birbirleri ile sosyal ağ şifrelerini paylaşırlar. Herhangi bir şekilde eşinin kutsal güvenini sarsabilecek kişilerin sanal profillerine bakmazlar. Sanal ya da gerçek uygunsuz görünümü andıran şeyler hakkında asla konuşmazlar ya da böyle şeyler yapmazlar. İzle ve öğren; olağanüstü güzel evlilikler tamamıyla saygılı, şeffaf ve sadıktır.

Beşincisi sevgi. Gördüğüm en mutlu evlilikler, en mutlu emirlerden biri için itaatin ışığını saçar ki bu, biz “beraberce sevgiyle yaşarız”dır.8 Kocalara hitap eden Rab, kocanın karısını bütün kalbi ile sevmesini, ona bağlanmasını ve başka hiç kimseye bağlanmamasını emretmiştir.9 Kilise’nin bir el kitabı şunu öğretir; “Bağlanmak kelimesi birine tamamıyla adanmak ve sadık olmak anlamına gelir. Evli çiftler Tanrı’ya ve birbirlerine hizmet etmek ve birbirlerini sevmek, birbirlerine ve Tanrı’ya olan antlaşmalarını tam bir vefa ile tutmak yoluyla bağlanırlar.” Karı ve koca her ikisi de “bekarlık hayatlarını geride bırakıp evliliklerini kendi hayatlarının önceliği olarak kurarlar… Tanrı ile ve birbirleriyle yaptıkları anlaşmalardan başka hiçbir kimsenin ya da menfaatin daha büyük bir önceliğe sahip olmasına izin vermezler.”10 İzle ve öğren: başarılı çiftler birbirlerini eksiksiz sadakat ile severler .

Evliliklerinde diledikleri kadar mutlu olmayanlar vardır, aynı zamanda hiç evlenmemiş olanlar, boşanmışlar, yalnız ebeveynler ya da çeşitli sebeplerle evlenemeyecek durumda olanlar vardır. Bu durumlar sıkıntılarla ve derin üzüntülerle dolu olabilir ve bunların sonsuza dek sürmesine gerek yoktur. Bu durumda olan sizler, bütün bunlara rağmen “elinizden geldiğince tahammül ederek her şeyi neşeli bir şekilde yaparsanız”11 dilerim cennet sizi zengince kutsayacaktır. Değerli bir eş olmak için çabalamak ve hazırlanmak dahil, idealimiz olan ebedi evliliği kurmanın peşinde olun. Emirleri tutun ve Rab’be ve O’nun kusursuz sevgisine güvenin. Bir gün, evlilik ile ilgili vaat edilmiş her kutsama sizin olacaktır.12

Mormon Kitabı’ndaki en güzel ayetlerden biri basit bir şekilde şunu beyan eder, “Ve onlar evlenip evlendirildiler ve Rab’bin onlara vermiş olduğu vaatlere göre bereketlendiler.”13 Rab’bin vaatleri mutlu, kutsal evlilik ilişkileri kurmak amacındaki yaşam biçimlerini takip eden herkese sunulur. Bu tür kutsamalar İsa Mesih’in sevindirici haberine imanla dolu yaşamın zevkli ve öngörülebilir sonuçları olarak gelir.

Hayatımın aşkı olan harika eşim Kathy için minnettarım.

Evlilik Tanrı’dan bize bir armağandır; evliliğimizin kalitesi bizden O’na bir armağandır. Sevgi dolu Cennetteki Babamız’ın ebedi ve harikulade evliliğe imkan sağlayan muhteşem planı hakkında tanıklık ederim. İsa Mesih adıyla, amin.

Kaynakları GösterKaynakları Sakla

  Kaynaklar

  1. Bkz. “Aile: Dünyaya Bir Duyuru,” Ensign ya da Liyahona, Kasım 2010,129.

  2. Bkz. Süleyman’ın Özdeyişleri 15:1.

  3. Bkz. Alma 5.11–12, 26–31.

  4. Bkz. Moroni 7:43–48; 8:25–26.

  5. Bkz. Öğreti & Antlaşmalar 107:27–31.

  6. Bkz. “Aile: Dünyaya Bir Duyuru,” 129.

  7. Bkz. Thomas S. Monson, “Rahiplik Gücü,” Ensign ya da Liyahona, Mayıs 2011, 68; Gordon B. Hinckley, “Hayatın Yükümlülükleri,” Ensign, Şubat 1999, 4; Liyahona, Mayıs 1999, 4.

  8. Öğreti & Antlaşmalar 42:45.

  9. Öğreti & Antlaşmalar 42:22.

  10. Handbook 2: Administering the Church (2010), 1.3.1.

  11. Öğreti & Antlaşmalar 123:17.

  12. Bkz. Handbook 2, 1.3.3.

  13. 4. Nefi 1:11.