Faapasi le faatautaiga autu
Aperila 2013 | Togiola

Togiola

Aperila 2013 Konafesi Aoao

I le tulaga o lo tatou mulimuli ai ia Keriso, tatou te saili ai e auai ma faalautele Lana galuega togiola.

I taimi o pulega faakolone, sa tele se manaoga mo tagata faigaluega i Amerika. I le vaitau o le seneturi lona 18 ma le amataga o le seneturi lona 19, sa faaopoopo ai i Peretania Tele, Siamani, ma isi atunuu Europa ia tagata mai isi atunuu e fia galulue, ae toatele i latou na naunau e malaga sa le gafatiaina le tau o femalagaaiga. Sa taatele lava mo nei tagata le malaga i lalo o se maliega po o se feagaiga na folafola atu ai e galulue pe a taunuu mo se vaitaimi patino e aunoa ma ni totogi e fai ma totogi mo a latou malaga. O isi na o mai ma le folafolaga o le a totogiina e tagata o o latou aiga o loo i ai i Amerika o latou pasese pe a taunuu, ae afai e le tupu lena mea, e noatia tagata fou nei e totogi a latou lava pasese e ala i galuega le totogia mo se vaitami. O le upu sa faaaoga e faamatala ai nei tagata galulue fua o le “tagata faaola.” E ao ona latou toe faaola pe totogi maia le tau o a latou pasese, i se lagona e faatau lo latou saolotoga—e ala i a latou galuega.1

O se tasi o suafa aupito sili ona taua e faamatalaina ai Iesu Keriso o le Togiola. E pei ona faailoa atu i lau tala puupuu o tagata malaga “faaola,” o le upu faaola o lona uiga o le totogi lea o se tautinoga po o se aitalafu. O le faaola e mafai foi ona faauigaina o le laveai pe faasaoloto e ala i le totogiina o le tau. Afai e solia e se tagata se mea sese ma toe faasa’o pe faia ni fetuunaiga, tatou te faapea ua ia faaolaina o ia lava. Ua fautua mai e nei uiga taitasi ni vaega eseese o le togiola sili na faataunuuina e Iesu Keriso e ala i Lana Togiola, lea e aofia ai, i le faauigaga a le lomifefiloi, “ia laveai mai le agasala ma ona faasalaga, e ala i se taulaga na faia mo le tagata agasala.”2

E lua vaega o le Togiola a le Faaola. Muamua, ua togiola ai le solitulafono a Atamu atoa ai ma le Pa’ū o le tagata lea na sosoo ai e ala i le faatoilaloina o le mea e mafai ona ta’ua o aafiaga fitoitonu o le Pa’ū—o le oti faaletino ma le oti faaleagaga. O le oti faaletino ua malamalama lelei i ai; o le oti faaleagaga o le vavaeeseina o le tagata mai le Atua. I upu a Paulo, “Aua faapei ona oti uma ia Atamu, e faapea foi ona faaolaina uma ia Keriso” (1 Korinito 15:22). O lenei togiolaina mai le oti faaletino ma le oti faaleagaga e mo tagata uma lava e aunoa ma ni tuutuuga.3

O le vaaiga lona lua o le Togiola a le Faaola o le togiola mai le mea e mafai ona faaupuina o taunuuga fitoitonu o le Pa’ū—o a tatou lava agasala e ese mai le solitulafono a Atamu. Ona o le Pa’ū ua tatou fananau mai ai i se lalolagi faaletino i le mea o loo i ai le agasala, o lona uiga o le le usiusitai i tulafono na faavaeina faalelagi—lea e aafia ai tagata uma. I Lana fetalaiga ia i tatou uma, na faapea mai ai le Alii:

“E faapea lava pe a amata ona latou tutupu a’e, ona tuputupu o le agasala i o latou loto, ma latou te tofo i le oona, ina ia latou iloa ai ona faataua le lelei.

“Ma ua tuu atu ia te i latou ia iloa le lelei mai le leaga; o le mea lea o i latou o ni pule ia i latou lava” (Mose 6:55–56).

Ona tatou te tali atu mo i tatou lava ma tatou faia ni filifiliga, o le togiolaina o a tatou lava agasala e i ai la tuutuuga—o tuutuuga i le ta’uta’u atu ma le lafoaia o agasala ma liliu atu i se olaga faaleatua, po o se isi faaupuga, o tuutuuga o le salamo (tagai MF&F 58:43). “O le mea lea,” ua poloai mai ai le Alii, “ia aoao atu i lau fanau, e ao i tagata uma, i soo se mea lava, ona salamo, po o le a leai se ala e mafai ai ona latou mautofi i le malo o le Atua, ona e leai se mea le mama e mafai ona mau iina, pe mau i ona luma” (Mose 6:57).

O puapuaga o le Faaola i Ketesemane ma Ona tiga i le satauro ua togiola ai i tatou mai le agasala e ala i le faamalieina o manaoga o le faamasinotonu i o tatou luga. Na te tuuina mai le alofa mutimutivale ma faamagaloina i latou o e salamo. Ua faamalieina foi e le Togiola le aitalafu o nofoaitalafu ai le faamasinotonu ia i tatou e ala i le faamaloloina ma le tausia o i tatou mo soo se mafatiaga tatou te onosaia ma le taumamaina. “Aua faauta, e mafatia o ia i tiga o tagata uma, ioe, tiga o tagata ola uma, o tane, o fafine, ma tamaiti, o e ua i ai i le aiga o Atamu” (2 Nifae 9:21; tagai foi i le Alema 7:11–12).4

I le tulaga o lo tatou mulimuli ai ia Keriso, tatou te saili ai e auai ma faalautele Lana galuega togiola. O le auaunaga silisili lava tatou te tuuina atu i isi i lenei olaga, lea e amata ia i latou o o tatou lava aiga, o le aumaia lea o i latou ia Keriso e ala i le faatuatua ma le salamo ina ia mafai ona latou tofo i Lana Togiola—o le filemu ma le olioli i le taimi nei, ma le tino ola pea ma le ola e faavavau i le olaga a sau. O le galuega a a tatou faifeautalai o se faailoaga tele lea o le alofa togiola o le Alii. I le avea ai ma Ana avefeau faatagaina, latou te ofo atu faamanuiaga le mafaatusalia o le faatuatua ia Iesu Keriso, salamo, papatisoga, ma le meaalofa o le Agaga Paia, lea e tatala ai le ala i le toe fanauina faaleagaga ma le togiolaina.

E mafai foi ona tatou fesoasoani i le Alii i le togiolaina o i latou ua maliliu. “O toeaina faamaoni o lenei tisipenisione, pe a tuua e i latou lenei olaga faaletino, e faaauau a latou galuega i le talaiga o le talalelei o le salamo ma le togiolaina, e ala i le taulaga a le Alo e Toatasi na Fanaua o le Atua, i totonu o e o loo i le pouliuli ma o loo i lalo o le pologa o le agasala i le lalolagi tele o agaga o e ua oti” (MF&F 138:57). Ona o faamanuiaga o sauniga sui tatou te faatinoina mo i latou i totonu o malumalu o le Atua, lea e oo lava ia i latou na maliliu i noataga o le agasala e mafai lava ona faasaolotoina.5

E ui o vaaiga aupito sili ona taua o le togiola lea e faatatau i le salamo ma le faamagaloga, ae o loo i ai foi se vaaiga faaletino taua tele. O loo tusia na femaliuai Iesu ma fai le lelei (tagai Galuega 10:38), lea sa aofia ai ma le faamaloloina o e mamai ma vaivai, tuuina atu o meaai i motu o tagata fiaaai, ma aoao atu i se ala sili atu ona lelei. “O le Atalii o le tagata e lei sau ia ina ia auauna mai tagata ia te ia, a ia auauna atu ia, ma foaiina atu lona ola e fai ma togiola e sui ai tagata e toatele” (Mataio 20:28). E mafai foi la ona tatou o atu, e ala i le uunaiga a le Agaga Paia, ma faia le lelei i le mamanu togiola a le Matai.

O le uiga o lenei ituaiga o galuega togiola o le fesoasoani lea i tagata i o latou faafitauli. O lona uiga o le faauo atu i tagata matitiva ma vaivai, faamāmā i mafatiaga, faasa’oina o mea sese, puipuia o le upumoni, faamalolosia o le tupulaga faiae, ma le ausiaina o le puipuiga ma le fiafia i le aiga. O le tele o la tatou galuega togiola i le lalolagi o le fesoasoani lea i isi ia tuputupu ae ma ausia o latou faamoemoega ma manaoga amiotonu.

O se faataitaiga, mai le tusi faitau a Victor Hugo le Les Misérables, e ui o se tala fatu, ae ou te ootia ai lava ma uunaia ai au i taimi uma. E latalata i le amataga o le tala, sa tuu atu ai e Bishop Bienvenu ni meaai ma se malutaga mo le po ia Jean Valjean, e leai sona aiga, lea e lei leva ona tatala mai i tua sa falepuipui mo le 19 tausaga mo le gaoia o se papa falaoa e fafaga ai le fanau fiaai a lona tuafafine. I lona loto maaa ma le loto tiga, na tauia ai e Valjean le agalelei o Bishop Bienvenu i le gaoia o ana oloa siliva. Mulimuli ane sa taofia e leoleo masalosalo, ma sa tau atu ma le pepelo e Valjean o siliva ia o se meaalofa mo ia. Ina ua toso atu e leoleo o ia i le fale o le epikopo, sa faateia tele Valjean, ina ua faamaonia e Bishop Bienvenu lana tala ma faamautinoa atili atu e faapea, “‘Ae! Sa ou avatua foi ma moligao, lea e siliva e pei o isi mea, lea e mafai ona faatauina i le lua selau tala. Aisea na e le avea ai faatasi ma au ipu?’ …

“Sa faalatalata atu le epikopo ia te ia, ma fai atu, i se leo lemu:

“‘Aua nei galo, aua lava nei galo ua e folafola mai ia te au e faaaoga lenei siliva e avea ai oe ma se tagata faamaoni.’

“Sa tu Jean Valjean, e matua le manatua lava lenei folafolaga, ma lona le mautonu. Sa faaauau le tala a le … epikopo, ma le malu:

“‘Jean Valjean, lo’u uso: e le toe pulea lava oe e le leaga, ae o le lelei. O lou agaga lea ua ou faatauina mo oe. Ua ou aveesea mai mafaufauga pogisa ma mai le agaga o le malaia, ma ou te avatu [lou agaga] i le Atua!’”

Sa avea moni lava Jean Valjean ma se tagata fou, se alii faamaoni ma se tagata na fesoasoani i le tele o tagata. I lona olaga atoa sa ia tausia ai lava moligao siliva e lua, e faamanatu atu ai ia te ia le togiolaina o lona olaga mo le Atua.6

O nisi ituaiga o togiola faaletino e oo mai e ala i se taumafaiga fai faatasi. O se tasi lea o mafuaaga na faatu ai e le Faaola se ekalesia. I le faatulagaina ai i korama ma ausilali ma i siteki, uarota, ma paranesi, e le mafai ona tau ina tatou aoao atu ma fefaamalosi’aua’i le tasi i le isi i le talalelei, ae e mafai foi ona tatou talosagaina le fesoasoani a tagata ma punaoa e taulima ai manaoga o le olaga. O tagata e galulue lava na o i latou po o ni vaega na fatu mo ni faamoemoega patino e le mafai ona latou sauniaina i taimi uma ni auala e lava mo le taulimaina o ni luitau tetele. I le avea ai ma soo o Iesu Keriso ua avea ai i tatou ma se nuu o Au Paia ua faatulagaina e fesoasoani e togiola ia manaoga o o tatou uso a Au Paia ma le toatele o isi i le toatele tatou te mafai ona aapa atu i ai i le salafa o le lalolagi.

Ona o a tatou taumafaiga agaalofa, ia na ta’ua e Elder Dallin H. Oaks, e patino lava i le tausaga na sei mavae atu nei, ua maua ai nei e tagata e 890,000 i atunuu e 36 le suavai mama, 70,000 tagata i atunuu e 57 ua maua nofoa faataavalevale, 75,000 tagata i atunuu e 25 ua faaleleia la latou vaai, ma tagata i atunuu e 52 ua mauaina fesoasoani ina ua mavae ai faalavelave faalenatura. I le galulue faatasi ai ma isi, ua fesoasoani atu ai le Ekalesia e tuu atu ni tui puipui taua i fanau e 8 miliona ma fesoasoani atu i tagata Suria i tolauapiga a tagata sulufai i Take, Lepanona, ma Ioritana i mea manaomia o le olaga. I le taimi lava lea e tasi, na maua ai e tagata le tagolima o le Ekalesia le faitau miliona o talā mai taulaga anapogi ma isi fesoasoaniga faaleuelefea i le 2012. Faafetai atu mo lo outou lotofoai.

O mea uma nei e le amata faitauina ai galuega a tagata taitoatasi o le agalelei ma le lagolago—o meaalofa o meaai, lavalava, tupe, tausiga, ma le faitau afe o isi ituaiga o faamafanafanaga ma le agaalofa lea e mafai ai ona tatou auai i le galuega FaaKeriso o le togiola. A o ou tamaitiiti sa ou molimauina ai faatinoga a lou lava ia tina e togiola ai se tamaitai le tagolima. I le tele o tausaga talu ai a o laiti lana fanau, sa faia ai se taotoga ogaoga o lo’u tina lea sa toeitiiti lava a maliu ai ma faataotolia ai i lona moega mo le tele o le taimi lea sa toetoe atoa ai le tausaga. I lea taimi, sa fesoasoani ai tagata o le aiga ma le uarota ia Tina ma lo matou aiga. Mo se fesoasoaniga faaopoopo, sa fautuaina ai e le peresitene o le Aualofa, o Sister Abraham, e faafaigaluega e ou matua se tamaitai i le uarota sa matuai manaomia lava se galuega. A o faamatalaina ai lenei tala, o le a ou faaaogaina le igoa fatu o Sara ma Ana mo lenei tamaitai ma lana tama teine. O le tala lenei a lo’u tina:

“E mafai ona ou vaai manino i ai e pei lava na tupu ananafi. O iina sa ou taoto ai i le moega, ma aumai ai e Sister Abraham ia Sara i le faitotoa o le potumoe. Sa ou le fiafia. Sa tu iina se tagata na matua le tosina i le vaai faatoa ou feiloai i ai—e paee lava, eleelea, veuveua lona ulu; faatau’au pepē; ma na punou i lalo ma pulatoa i le fola. Sa ia laeiina se ofu fale tuai sa matuai telē mo ia. Sa le mafai ona ea mai i luga ma tautala lemu mai, lea sa ou tau le lagona. Sa lafi i ona tua se teineitiiti laitiiti pe a ma le tolu tausaga le matua. O le a le mea o le a ou faia i lenei tagata? Ina ua latou tuua le potu, sa ou tagi tu’i. Sa ou manaomia se fesoasoani ae le o nisi faafitauli. Sa nofo ai Sister Abraham mo sina taimi faatasi ma Sara ma e lei pine ae mama uma le fale ma saunia sina meaai lelei. Sa talosaga mai Sister Abraham ia te au ia faataitai o ia mo ni nai aso, ona sa oo si teine lea i ni taimi faigata lava ma o loo manaomia se fesoasoani.

“I le taeao na sosoo ai ina ua usu mai Sara, sa iu na ou fai atu ia te ia e sau i talaane o lou moega lea e mafai ai ona ou lagonaina o ia. Sa ia fesili mai pe o le a se mea ou te manao na te faia. Sa ou ta’u i ai ona fai atu lea, ‘Ae o le mea aupito sili ona taua o la’u fanau tama; faaalu sou taimi ma i latou, faitau atu ia i latou—e sili atu lo latou taua nai lo le fale.’ O ia o se kuka lelei ma sa ia tausi mama le fale, fai tagamea ma sa lelei o ia i tama.

“I le aluga o vaiaso, sa ou iloa ai le tala ia Sara. [Ona e faaletonu lana faalogo, sa le lelei ai lana aoga ma iu ai ina le toe alu i le aoga. Sa faaipoipo laitiiti atu o ia i se alii e onā i taimi uma. Sa fanau Ana ma avea ai ma fiafiaga sili o Sara. I se tasi po taumalulu sa foi mai ai lona toalua onā i le fale, ave faamalosi Sara ma Ana i totonu o le taavale i o la ofu moe, ma ave tiai i talaane o le alatanu. La te lei toe vaai lava ia te ia. I le leai o ni seevae ma le maalilili, sa savavali ai Sara ma Ana i le tele o maila i le fale o lona tina.] Sa malie lona tina latou te nonofo ae ia totogi i le faia o galuega uma i totonu o le fale ma kuka ia meaai, ma tausia lona uso ma lona tuagane sa o i le aoga.

“Sa matou avea Sara i le fomai taliga, ma maua ai sana mea faalogo. … Sa matou ave o ia e fai lana aoga mo tagata matutua, ma sa maua ai lana tipiloma o le aoga maualuga. Sa alu o ia i aoga afiafi ma mulimuli ane faauu mai le kolisi ma faiaoga mo aoga o manaoga faapitoa. Sa faatau sana tamai fale. Sa faaipoipo Ana i le malumalu ma maua sana fanau e toalua. Sa mulimuli ane faia nisi taotoga o Sara i ona taliga ma iu ai ina lelei lana faalogo. I ni tausaga mulimuli ane na litaea ai o ia ma auauna atu faamisiona. … Sa faafetai mai Sara ia i matou ma faapea mai na ia aoaoina le tele o mea mai ia te au, aemaise lava ina ua ou tau atu ia te ia e sili atu le taua o o’u atalii i lo le fale. Sa ia fai mai na aoao ai o ia ina ia taulima Ana i lena ala. … O Sara o se tamaitai faapitoa tele.”

I le avea ai ma ni soo o Iesu Keriso, e ao ona tatou faia mea uma e mafai ona tatou faia e togiola ai isi mai mafatiaga ma avega. E oo lava i a tatou auaunaga aupito silisili o le togiola lea o le a taitai atu ai i latou ia Keriso. A aunoa ma Lana Togiola mai le oti ma mai le agasala, ua na o le talalelei lava la o le faamasinotonu faaagafesootai tatou te mauaina. O lena mea e mafai ona maua ai na o sina fesoasoani ma le faaleleiga i le taimi nei, ae e le maua ai la se mana e to ai mai le lagi le faamasinoga atoatoa ma le alofa mutimutivale le mafuatia. O le togiola sili lava ua ia Iesu Keriso ma ua na o Ia lava e maua ai. Ou te faailoa atu ai ma le lotomaualalo ma le lotofaafetai o Ia o le Togiola, i le suafa o Iesu Keriso, amene.

Faaali Mau FaasinoNatia Mau Faasino

  Faamatalaga

  1. See Merriam-Webster’s Collegiate Dictionary, 10th ed. (1993), “redemptioner.”

  2. Webster’s New World College Dictionary, 3rd ed. (1988), “redeem.”

  3. “Ua togiola le Alo o le Atua mo le uluai sala, lea e le mafai ai ona tali o agasala a matua i luga o ulu o fanau, ona ua mama i latou mai le faavaega o le lalolagi” (Mose 6:54). E ala i le Togiola a Keriso, ua faatoilalo ai e tagata uma le tuugamau ma e toetutu i le tino ola pea. Ma le isi, ua faatoilaloina ai e tagata uma le oti faaleagaga e ala i le toe aumai o i latou i le afioaga o le Atua ina ia faamasinoina. Na fetalai Iesu, “[E] pei ona sii ae o au i luga [o le satauro] e tagata ia faapea foi ona sii ae i luga tagata e le Tama, e tutu i ou luma, e faamasinoina i a latou galuega, pe ua lelei pe ua leaga” (3 Nifae 27:14). O i latou ua faamamaina mai le agasala o le a tumau pea ma le Atua i le malo faalelagi, ae o i latou e le i salamo ma eleelea e le mafai ona mau faatasi ma se Atua paia, ma a uma le Faamasinoga e tatau ona latou o ese ma faapena ai ona toe mafatia i le oti faaleagaga. O nisi taimi e faasino ai i lenei mea o se oti faalua po o le mafatia i le oti faaleagaga mo se taimi lona lua. (Tagai Helamana 14:15–18.)

  4. E tusa ai ma a tatou lava agasala, o loo ta’ua i tusitusiga paia nisi e le i mauaina le faamanuiaga o le togiola: “E tumau ai e amioleaga e peiseai e leai se togiola na faia mo i latou, vagana ai le tatalaina o fusi o le oti” (Alema 11:41). “O ia o le na te le faaaoga se faatuatua e salamo ai, ua tualiali i le tulafono atoa o manaoga o le faamasinotonu; o lea ua nao ia o le ua i ai le faatuatua e salamo ai, ua aumai ai le fuafuaga tele ma faavavau o le togiolaina” (Alema 34:16). Afai e teena e se tagata le Togiola a le Faaola, e tatau ona ia totogi lana aitalafu e faamasinotonu ai o ia lava. Na fetalai mai Iesu, “Aua faauta, o A’u, o le Atua, na mafatia i nei mea mo tagata uma, ina ia latou le mafatia pe afai latou te salamo; Ae afai latou te le salamo, o le a latou mafatia e pei lava o A’u” (Mataupu Faavae ma Feagaiga 19:16–17). O se mafatiaga a se tagata e le togiolaina mo agasala ua ta’ua o seoli. O lona uiga o le gauai atu lea i le tiapolo, ma ua faamatalaina i faataoto faatusitusiga paia o le noatia lea i filifili po o le lepa afi ma le teio. Sa augani atu Liae i ona atalii e filifili le Togiola a Keriso “ma aua le filifilia le oti e faavavau, e tusa ma manaoga o le tino ma le leaga o i ai i totonu, lea ua tuu atu ai i le agaga o le tiapolo le mana e faatagataotaua ma aumai ai outou i lalo i seoli, ina ia mafai ona nofotupu o ia i luga o outou i lona lava malo” (2 Nifae 2:29). E faapena foi, ona o le Togiola a Iesu Keriso, ua i ai foi le mutaaga o seoli [i le] toetu mulimuli” (Mataupu Faavae ma Feagaiga 76:85). Ua na o “atalii o le malaia” ua “nao i latou o e o le a oo i ai i luga le mana [tumau] o le oti faalua; ioe, e moni, nao i latou lava ia o e o le a le togiolaina i le taimi tatau ai a le Alii, pe a mavae mafatiaga o lona toasa” (Mataupu Faavae ma Feagaiga 76:32, 37–38).

  5. Sa vivii le Perofeta o Iosefa Samita, “Tuu atu i e ua oti e tautala mai i viiga e faavavau i le Tupu o Emanuelu, o le na faauuina, ae lei i ai le lalolagi, le mea e mafai ai e i tatou ona togiolaina i latou i fafo mai lo latou falepuipui; ona o le a faasaolotoina pagota” (Mataupu Faavae ma Feagaiga 128:22).

  6. Tagai Victor Hugo, Les Misérables (1992), 91–92.