Faapasi le faatautaiga autu
Aperila 2013 | Tutu Malolosi i Nofoaga Paia

Tutu Malolosi i Nofoaga Paia

Aperila 2013 Konafesi Aoao

O le tutu malolosi ma usiusitai i aoaoga faavae a lo tatou Atua, ua tatou tutu ai i nofoaga paia, aua o Lana aoaoga faavae e paia ma e le masuia.

Uso e, o se tulaga faamamaluina le faatasi ai ma e umia le perisitua paia a le Atua. O loo tatou ola ai i aso e gata ai, o “aso faigata.”1 I le avea ai ma e umia le perisitua, ua ia i tatou le tiutetauave ina ia tutu malolosi ma ave le talita o le faatuatua e tetee atu ai i ufanafana mu a le fili. O i tatou o ni faataitaiga i le lalolagi, e puipuia ia saolotoga ma aia tatau ua tuuina mai e le Atua ma e le mafai ona aveesea. Tatou te tutu e puipui o tatou aiga ma o tatou auaiga.

Ao ou i ai i le vasega iva, sa matou toe foi mai ma le matou au peisipolo sinia lea sa matou taaalo i se isi nuu. Na lagonaina e lou tama, i le taimi o le tietiega umi mai le pasi na ou molimauina ai ni gagana ma uiga sa le ogatasi ma tulaga faatonuina o le talalelei. I le avea ai ma se tusiata faapolofesa, sa ia nofo i lalo ma tusi se ata o se toa—o se fitafita e mafai ona puipuia ni olo ma ni malo.

Ao ia tusia ma faitau mai tusitusiga paia, sa ou aoao i le auala e avea ai ma se tagata faamaoni e umia le perisitua—e puipuia le malo o le Atua. Na avea upu a le Aposetolo o Paulo ma ou taiala:

“O le mea lea ia outou tago ai i ofutau atoatoa mai le Atua, ina ia outou mafaia ona tetee atu pe a oo i le aso vale, pe a uma ona outou faia o mea uma, tou te tutumau ai.

“O lenei, ina tutumau ia outou o fusia o outou sulugatiti i le faamaoni, ia oofu foi outou i le ufifatafata o le amiotonu;

“Ma ia faaseevaeina o outou vae i le sauniga o le tala lelei o le filemu;

“Ia faaopoopo i na mea uma ona tago atu i le talipupuni o le faatuatua, tou te mafai ai ona tinei o ufanafana mu uma lava o loo leaga.

“Ma ia outou ave le puloutau o le olataga, ma le pelu a le Agaga, o le afioga lea a le Atua.”2

Uso e, afai tatou te faamaoni i le perisitua, o le a aumaia ia i tatou lenei ofutau o se meaalofa mai le Atua. Tatou te manaomia lenei ofutau!

Alii talavou e, e lei fetaiai lava o outou tama ma tama matutua ma ni faaosoosoga ia o loo outou feagai ai i se tulaga masani. Ua outou ola i aso e gata ai. Afai na manao lou tama i se faafitauli, sa ia alu ma saili i ai. E le o toe i ai se na mea! I lenei vaitaimi ua saili outou e faaosoosoga! Faamolemole ia manatua lena mea! O loo manao Satani ia te outou, ma o loo “taoto i le faitotoa le agasala.”3 Mata e faapefea ona e tetee i ana faiga faamalosi? Ia oofu i ofutau atoatoa o le Atua.

Sei ou aoao atu ia te oe se isi aafiaga mai lou olaga:

Ia Ianuari o le 1982, sa ou lauga ai i se faigalotu i le lotoa o BYU i Provo, Iuta. Sa ou valaauliaina ia tamaiti aoga e vaai faalemafaufau faapea sa i ai le Ekalesia i le isi itu o le pulelaa, iinei, ma sa na o le tasi se futu pe lua foi sa mamao ese ai le lalolagi i le isi itu. Sa avea lenei mea o se faatusa o le “matuai latalata lava o le va sa i ai le lalolagi ma le mea o i ai ia tulaga faatonuina a le Ekalesia” ao ou i ai lea i le kolisi. O lo’u tu atu la i luma o tamaiti i le 30 tausaga mulimuli ane, sa ou tuuina i luga ou lima i lea lava tulaga e tasi ma faamalamalama atu ai faapea, “Ua mamao lava le tulaga o i ai le lalolagi; [sa femalagaai; ua le o toe iloa atu;] ua mamao lava le tulaga ua oo i ai, ma ua alu ese atu mai lenei [fale ma ua taamilo i le lalolagi]. … O le mea e tatau ona matou manatuaina ma lau fanau ma a latou fanau, o le a tumau pea le Ekalesia, [o loo i ai pea iinei; ae] o le a faaauau pea ona fealuai le lalolagi—o le a atili ai lava ona lautele lena avanoa. … O le mea lea, ia matuai faaeteete ai lava. Afai e te faatusaina au galuega ma tulaga faatonuina a le Ekalesia i le tulaga o i ai le lalolagi ma le mea o agai i ai, o lona uiga e te le o i ai i le nofoaga e tatau ona e i ai.”4

I lena vaitaimi sa le mafai ona ou iloaina le tulaga o le mamao ma le vave sa mamao ese ai le lalolagi mai aoaoga, mataupu faavae, ma poloaiga ua tuuina mai e le Atua, sa faigata ona malamalama i ai. Ae peitai e lei masii ese ia tulaga faatonuina a Keriso ma Lana Ekalesia. E pei ona Ia fetalai mai, “E mau le upumoni e faavavau ma faavavau lava.”5 Afai tatou te malamalama ma taliaina lenei mea, o le a saunia i tatou e fetaiai ma faigata faaagafesootai, ulagia, ma e oo lava i le faamasinoina mai e le lalolagi ma isi o e ua tatou ta’ua o ni uo.

O le toatele o i tatou o le a iloaina se tagata o le a faapea mai, “Afai e te manao e avea ma a’u uo, e tatau ona e talia ou tulaga faatauaina.” O se uo moni na te le fesiligia i tatou e filifili i le va o le talalelei ma ia. Ou te fia tali atu mai upu a Paulo, “Ia e alo ese lava i tagata faapena.”6 O se uo moni e faamalosia i tatou e tumau i le ala lauitiiti ma le vaapiapi.

O le tumau ai i le ala o le talalelei o feagaiga, poloaiga, ma sauniga o le a puipuia ai i tatou ma saunia ai e faatino le galuega a le Atua i lenei lalolagi. Afai tatou te usitaia le Upu o le Poto, o le a malupuipuia lo tatou faitalia mai mausa e pei o le pia, fualaau faasaina, ma le sikareti. Afai o tatou totogiina a tatou sefuluai, suesue i tusitusiga paia, talia le papatisoga ma le faamauga, ola ai mo le mafutaga faifaipea a le Agaga Paia, ai ma inu ma le agavaa i le faamanatuga, usitai i le tulafono o le ola mama, saunia ma maua le Perisitua Mekisateko, ma osia feagaiga paia i le malumalu, ua tatou saunia la e auauna atu.

I le malumalu ua tatou saunia ma folafola atu e ola i le tulafono o le faapaiaga. E amata ona ola ai ia alii talavou malolosi i lenei tulafono e ala i le sailia o se valaauga faamisiona—tuuina atu o se sefuluai o muai tausaga o o latou olaga i le auaunaga faamisiona mo le Atua. O le a faamalosia e lena ositaulaga i latou e agai atu i luma i le feagaiga sili o le olaga—mo le toatele o le faamauina lea i le malumalu ma amatalia se aiga e faavavau.

Ao tatou fetuleni atu i luma i le ala sao ma le vaapiapi, o le a tatou fausia se malosiaga faaleagaga alualu i luma—malosiaga i le faaaogaina o lo tatou faitalia e filifili ai mo i tatou lava. Mo alii talavou ma tamaitai talavou uma, o le a lagolagoina lenei tuputupu ae pe a latou aoao i aoaoga faavae ma faasoa atu a latou molimau i le mataupu aoaoina fou i luga o le initoneti o le, Sau, Mulimuli mai ia te Au.

E le gata i lea, faaaoga lou faitalia e te atinaeina ai oe lava ia faaletagata. Afai e te iloaina au meaalofa ma taleni, ia manatua e mafai ona fesoasoani atu matua ma faufautua ia te oe, peitai e tatau ona e tuu i le Agaga e taiala oe. Filifili ma galue mo oe lava ia. Ia musuia oe lava mai totonu. Fai se fuafuaga mo lou olaga, e aofia ai le aoga po o se aoaoga faalematata. Saili mea e fiafia i ai ma tomai. Galue ma ia ola tutoatasi. Seti ni sini, foia ni measese, maua se aafiaga, ma faauma se mea na e amataina.

I le aluga o le ala, ia mautinoa o e auai i gaoioiga faaleaiga, korama, vasega, ma Mutuale tuufaatasi. Fiafia faatasi i gaoioiga lelei ma malie. O nei aafiaga o le a e faaaloalo ai ma talisapaia ia meaalofa faaleagaga a isi, faapea ma uiga faaletagata e faavavau o atalii ma afafine a le Atua.

O le mea sili, ia faatuatua i le Faaola! Aua le fefe! A o tatou ola naunautai ai i le talalelei, o le a tatou maua le malosi mai le Alii. O Lona malosi o le a mafai ai ona tatou tetee atu ai i le aneti-Keriso o faapea mai, “Aai, feinu, ma fiafia,” aua o le Atua “o le a tauamiotonuina [oe] i le faia o se agasala itiiti; … ua leai se afaina i lena mea … , o taeao tatou feoti.”7 O le malosiaga a le Alii tatou te tutu ai e tetee atu i soo se manatu po o se faatuatuaga o tetee mai i le Faaola ma faasagatau mai i le fuafuaga tele ma faavavau o le fiafia mo fanau uma a le Atua.

E le o ia i tatou se faatagaga e talanoaina ai ia tulaga o lena fuafuaga e faavavau. Manatua Neemia lea na tuuina atu i ai se tiute o le fausiaina o se papuipui e puipuia ai Ierusalema. Na mananao nisi e sau o ia i lalo ma talanoa i lona tulaga, peitai na musu Neemia. Na te lei fia faalogo i nisi; na ia faapea mai, “O loo fai e a’u le galuega tele, ou te le mafai ai ona alu ifo: se a le mea e tuu ai le galuega … ?”8

O nisi taimi e avea ai i tatou ma mea o taulai atu i ai ma e tatau ona tatou taliaina talisuaga ma ulaga ona o loo tatou ola e tusa ai ma tulaga faatonuina a le Atua ma faia Lana galuega. Ou te molimau atu e le tatau ona tatou fefefe pe afai o loo faavaeina o tatou olaga i Ana aoaoga faavae. Atonu e le malamalama nisi ia i tatou ma o le a faitioina, ma o le a oo lava ina tuuaia sese i tatou, peitai e le o tuua na o i tatou. Sa “inosia ma teena [lo tatou Faaola] e tagata.”9 O se avanoa paia lo tatou tutu faatasi ma Ia!

O le tutu malolosi i nisi taimi o lona uiga o le aluese po o le sosolaese mai le lalolagi. Na fetalai atu le Faaola, “Satani e, ina alu ese ia oe i o’u tua.”10 Na solaese Iosefa mai Aikupito mai faaosoosoga a le ava a Potifara,11 ma na tuua e Liae ma lona aiga ia Ierusalema ma agai atu i le vao.12

Ia faamautinoa atu o perofeta uma na muamua atu ia i tatou na tutu malolosi i o latou vaitaimi:

Na faataunuuina e Nifae se galuega tulaga ese a le Alii e ui i tu’iga a Satani ma sauaga a Lamana ma Lemuelu, o ona uso.13

Na molimau Apinati e uiga ia Keriso i le fetaiai ai ma masalosaloga, faamaasiasia, ma le oti.14

Na puipuia e le autau malolosi e 2,000 o latou aiga mai e na le fiafia i tulaga faatauaina o le talalelei.15

Na sisiina i luga e Moronae le tagavai o le saolotoga e laveai ai aiga ma le saolotoga faalelotu a lona nuu.16

Na tu Samuelu i luga o le puipui ma valoia le afio mai o Keriso, e ui lava sa fetogiina o ia i maa ma tafanaina i aū.17

Na toefuatai mai e le Perofeta o Iosefa Samita le talalelei a le Faaola, ma faamau ai lana molimau i lona toto.18

Ma sa tutu malolosi ia paionia Mamona i le feagai ai ma sauaga ma faigata, ma mulimuli ai i se perofeta i la latou malaga maoae ma faamautu ai i Sisifo.

O nei auauna maoae ma Au Paia a le Atua na mafai ona latou tutu malolosi ona sa latou tutu faatasi ma le Faaola. Mafaufau i le auala na tu malosi ai le Faaola:

A o laitiiti, na faataunuuina ma le faamaoni e Iesu le galuega a Lona Tama, na talai atu le talalelei i alii aoao sa i le malumalu.19 I le faagasologa o Lana galuega, na Ia faataunuuina le galuega o le perisitua—aoao atu, faamaloloina, auauna atu, ma faamanuiaina ma uunaia isi. I le talafeagai ai, na Ia tu e tetee malosi atu i le leaga, e oo lava i le faamamaina o le malumalu.20 Sa Ia tu lava mo le Upumoni—pe o le tali atu i upu po o le leai foi. Ina ua tuuaia o Ia e le au faitaulaga sili i luma o Kaiafa, na i ai ia Iesu le poto ma le lototele e le tali atu ai i mea le moni ma sa tumau ai Lona filemu.21

I le Faatoaga o Ketesemane, e lei taofia e lo tatou Faaola ma le Togiola le inuina o le ipu oona o le Togiola.22 Ma i luga o le satauro sa Ia toe mafatia ai ina ia faia le finagalo o Lona Tama, ona Ia fetalai ane ai lea, “Ua taunuu.”23 Na Ia onosaia e oo i le iuga. O le tu malosi o le Faaola ma Lona usiusitai atoatoa, na fetalai mai ai lo tatou Tama Faalelagi, “Faauta i lou Atalii Pele, o le ua ou fiafia lava i ai, o le ua ou faamamaluina ai lou igoa.”24

Ou uso e talavou ma matutua pele o le perisitua, ia tatou faamamaluina le suafa o le Atua e ala i le tutu malolosi faatasi ma lo tatou Faaola o, Iesu Keriso. Ou te tuuina atu lau molimau faapitoa o loo soifua o Ia ma ua “valaauina i latou i se valaauga paia”25 e auai i Lana galuega. “O le mea lea, ia outou tutu ai i nofoaga paia, ma aua le masii ese.”26 O le tutu malolosi ma usiusitai i aoaoga faavae a lo tatou Atua, ua tatou tutu ai i nofoaga paia, aua o Lana aoaoga faavae e paia ma e le masuia i matagi o agafesootai ma faapolotiki o o tatou aso. Ou te folafola atu, e pei ona fai mai le Aposetolo o Paulo, “Ina mataala ia outou, ia outou faatamatane, [ma] ia faamalolosi outou.”27 Ou te tatalo atu ai ma le naunautai ia te outou, i le suafa paia o Iesu Keriso, amene.

Faaali Mau FaasinoNatia Mau Faasino