Sote ba navigasyon prensipal la
Avril 2013 | Rapò Estatistik, 2012

Rapò Estatistik, 2012

Avril 2013 Konferans Jeneral

Pou enfòmasyon manm yo nan Legliz la, Premye Prezidans lan pibliye rapò estatistik sa a sou kwasans ak eta Legliz la rive 31 Desanm 2012:

Inite yo nan legliz la

Pye

3,005

Misyon

347

Distri

591

Pwas ak Branch

29,014

Kantite manm nan legliz la

Total Manm

14,782,473

Nouvo timou ki anrejistre pandan 2012 la

122,273

Konvèti ki batize pandan 2012 la

272,330

Misyonè

Misyonè aplentan

58,990

Misyonè sèvis nan legliz la

22,961

Tanp

Tanp ki te konsakre pandan 2012 la (Kansas City nan Missouri, Manaus nan Brazil, Brigham City nan Utah, ak Calgary nan Alberta)

4

Tanp ki te rekonsakre pandan 2012 la (Buenos Aires an Argentine ak Boise nan Idaho)

2

Tanp ki an sèvis

140