Үндсэн цэсийг алгасах
Дөрөвдүгээр сар 2013 | 2012 оны статистикийн тайлан

2012 оны статистикийн тайлан

Дөрөвдүгээр сар 2013 Ерөнхий чуулган

Сүмийн гишүүдийн мэдээллийн хувьд Тэргүүн зөвлөл, 2012 оны 12-р сарын 31-ний байдлаар сүмийн өсөлт болон төлвийн талаар дараах статистик тайланг гаргалаа.

Сүмийн нэгжүүд

Гадас

3,005

Номлол

347

Дүүрэг

591

Тойрог ба салбарууд

29,014

Сүмийн гишүүнчлэл

Сүмийн нийт гишүүдийн тоо

14,782,473

2012 онд шинээр нэмэгдсэн бүртгэлтэй хүүхэд

122,273

2012 онд баптисм хүртсэн хөрвөгчдийн тоо

272,330

Номлогчид

Бүрэн цагийн номлогч

58,990

сүмийн үйлчлэлийн номлогч

22,961

Ариун сүм

2012 онд онцгойлон адислагдсан ариун сүм (Миссуригийн Канзас хот, Бразилын Манаус, Ютагийн Бригам хот болон Албертагийн Калгари)

4

2012 онд дахин онцгойлон адислагдсан ариун сүм (Аргентины Буэнос Айрэс болон Айдахогийн Бойзэ)

2

Үйл ажиллагаагаа явуулж буй ариун сүм

140