Faapasi le faatautaiga autu
Aperila 2013 | O Le Tama ma le Alo

O Le Tama ma le Alo

Aperila 2013 Konafesi Aoao

I le fatu o le talalelei a Iesu Keriso ma lona mana e laveai ai o se malamalamaaga tonu lea o le Tama ma le Alo.

Ou uso e ma tuafafine pele, ou te faafetai lava i le talanoa atu ia te outou i lenei aoauli i le faatulagaga o lenei konafesi aoao musuia!

I le tautalagia ai o se autu lea ou te manatu i ai e sili ona paia, ou te fia faailoa muamua atu ma le lotofaafetai le tuuto o le toatele o Kerisiano i le talafaasolopito atoa, e aofia ai ma ou augatuua o Porotesano Farani ma Katoliko Aialani. Ona o lo latou faatuatua ma le tapuai i le Atua, o le toatele o i latou na ositaulagaina ia tofiga, meatotino, ma e oo lava i o latou ola i le puipuiga o lo latou Atua ma lo latou faatuatuaga.1

I le avea ai ma Au Paia o Aso e Gata Ai ma ni Kerisiano, e faapena foi le i ai o lo tatou faatuatua malosi ma le loloto i le Atua le Tama Faavavau ma Lona Alo, o Iesu Keriso. O le tuuto atu i le Atua o loo tumau pea o se mataupu paia ma patino i le va o i tatou taitoatasi ma lo tatou Mataisau.

O la tatou sailiga mo le ola e faavavau e leai lava se isi mea nai lo se sailiga ia malamalama po o ai le Atua ma ia toe foi atu e mau faatasi ma Ia. Sa tatalo le Faaola i Lona Tama, “Ma o le ola e faavavau foi lenei ia latou iloa oe le Atua moni e toatasi atoa ma le ua e auina mai o Iesu Keriso lea.”2

E ui i se malamalamaaga o lenei tautinoga na faia e lo tatou Faaola lava Ia, ae o le manatu taatele lava o le natura o le Tama ma le Alo i le aluga o le tele o seneturi faatasi ai ma le tele o mataupu a tagata, ua manino lava e le o ogatusa ma aoaoga a tusitusiga paia.

Tatou te tuuina atu ma le faaaloalo e faapea i le fatu o le talalelei a Iesu Keriso ma lona mana e laveai ai o se malamalamaaga tonu lea o le Tama ma le Alo.3

O le taua o lenei mataupu faavae autu o le talalelei a Iesu Keriso ua faamautu mai e ala i le Uluai Faaaliga a le Perofeta o Iosefa Samita i le 1820. Na tusia e le Perofeta e faapea: “Sa ou vaaia ni Tagata e toalua, o lo laua pupula ma le mamalu e le mafaamatalaina, o tutu mai i o’u luga a’e i le ea. Sa fetalai mai le tasi o i laua ia te au, ma fofoga mai ia te au i lo’u igoa ma fetalai mai, a’o tusi ane i le tasi— O Lo’u Atalii Pele lenei. Faalogo ia te Ia!4

O lenei aafiaga a le taulealea o Iosefa, lea na sosoo ma le tele o isi faali’ali’aga ma faaaliga, ua faaali mai ai o loo i ai moni lava le Atua; le Tama ma Lona Alo, o Iesu Keriso, o ni tagata tulaga ese ma mavaevae se toalua; na foafoaina le tagata i foliga o le Atua; o lo tatou Tama Faalelagi o le tama moni lava o Iesu Keriso; o loo faaauau pea ona faaali mai le Atua o Ia lava i tagata; O loo latalata mai pea le Atua i taimi uma ma fiafia ia i tatou; ma e tali mai o Ia ia tatou tatalo.

E ui e seasea lava tutusa faaaliga o le Tama ma le Alo i totonu o tusitusiga paia, ae o le mea moni ofoofogia o le Uluai Faaaliga o loo matua talafeauga lelei ma isi mea na tutupu ia na tusia i tusitusiga paia.

I le Feagaiga Fou, mo se faataitaiga, tatou te faitau ai i le molimau faaiu a Setefano i le taimi na maliu fasia ai. Na ia fai mai, “Faauta, ua ou iloa le lagi ua avanoa, ma le Atalii o le tagata o loo tu i le itu taumatau o le Atua.”5

A o i ai i se faaaliga maoae i le Motu o Patamo, na vaai ai le Aposetolo o Ioane i le “Alii le Atua e ona le malosi uma lava”6 faapea ai ma le Tamai Mamoe a le Atua, o le na “faatauina … i [tatou] i [Lona] lava toto.”7

I le Tusi a Mamona, o loo tu ai le aoaoga faavae o le Tama ma le Alo i se molimau mamalu faatasi ma le Tusi Paia. Ua tusia i le Tusi a Mamona le asiasiga a lo tatou Faaola i sa Nifae, lea na faailoa mai ai i le siufofoga o le Tama, i le aofia pe a ma le 2,500 sa Nifae, le Keriso toetu: “Faauta i lou Atalii Pele, o le ua ou fiafia lava i ai, o le ua ou faamamaluina ai lou igoa—ia outou faalogo ia te ia.”8

I Talalelei e fa, e 160 taimi o loo faasino atu ai Keriso lava Ia i Lona Tama i le Lagi, ae i se taimi puupuu e tolu aso o Lana galuega i tagata sa Nifae, e pei ona tusia i le Tusi a Mamona, e 122 taimi o loo Ia ta’ua ai Lona Tama.

Mo se faataitaiga, i le Mataio, o loo fetalai ai Iesu, “E le sao atu i le malo o le lagi i latou uma o e fai mai ia te au, Le Alii e, le Alii e; na o le na te faia le finagalo o lo’u Tama o i le lagi.”9

I le Ioane, o loo Ia molimau mai ai, “E le mafai e le Atalii ona fai o se mea, na o ia lava, a o mea na te vaai atu i le Tama o faia.”10

Ma i le Luka, o loo Ia tautino mai ai, “Tama e, ou te tuuina atu lou nei agaga i ou aao.”11

O taimi uma lava e faasino atu ai lo tatou Alii i Lona Tama Faalelagi, Na te faia lava ma le migao a’ia’i ma le agamalu.

I le ta’ua ai o lenei mea, ou te faamoemoe ai o le a leai se fenumiai. O Iesu Keriso o le Ieova sili, o le Atua o Isaraelu, le Mesia folafolaina, ma ona o Lana Togiola le iu, o Ia o lo tatou Faaola ma le Togiola o le lalolagi. O Ia lea na tautino mai ai le Aposetolo o Paulo, “Ona oo ai lea i le gataaga, e tuuina atu ai e [Keriso] le malo i le Atua, o le Tama lea, pe a uma ona faaumatia e [Keriso] o alii sili uma, ma faipule uma, ma e malolosi.”12

I le po a o lumanai le Togiola a le Faaola, na Ia tuu atu ai Lana Tatalo sili o Aioiga i Lona Tama. Sa Ia tatalo atu:

“E le faapito la’u tatalo mo i latou nei [o lona uiga, o Ana Aposetolo], a o i latou foi e faatuatua ia te au ona o la latou upu;

“Ina ia tasi i latou uma; faapei o oe le Tama o i totonu ia te au, ina ia tasi i latou i totonu ia te i taua: ina ia talitonu le lalolagi ua e auina mai au.

“O le manuia foi ua e foai mai ia te au, ua ou foai atu ia te i latou, ina ia tasi o i latou, faapei o i taua ua tasi.”13

O le Tama ma le Alo o ni tagata tulaga ese mavaevae, ae ua lotogatasi atoatoa i Laua ma tasi i le mana ma le faamoemoega. O lo La lotogatasi e le mo na o i Laua lava; ae, ua La finagalo ia maua lenei lava lotogatasi i tagata uma o e o i ai le tuuto e mulimuli ai ma usiusitai i a La poloaiga.

E faapefea i se tagata e saili atu ma le naunautai i le Atua ona masani i le Tama ma le Alo? Na folafola mai e lo tatou Faaola, “A o le fesoasoani o le Agaga Paia lea, … na te aoao ia te outou i mea uma lava.”14

I le Tusi a Mamona, na tautino mai ai Nifae, a o lauga atu e uiga i le mataupu a Keriso, e faapea o le Agaga Paia e “molimau i le Tama ma le Alo.”15

E moni lava o le mana po o le uunaiga a le Agaga Paia e mafai ona lagonaina mai lea taimi i lea taimi, e tusa ai ma le finagalo o le Alii, e soo se tagata lava e tusa lava po o le a le tapuaiga a lena tagata. Ae o le fuataga atoa, po o le meaalofa o le Agaga Paia e faatoa oo mai pe a uma ona taliaina e le tagata i “le loto momomo ma le agaga salamo,”16 o sauniga o le papatisoga ma le meaalofa o le Agaga Paia17 e ala i le faaee atu o lima. O nei sauniga ma isi sauniga e faatoa mafai ona faatinoina i lalo o le taitaiga ma le mana o le perisitua a le Atua. I lea tulaga ua aoaoina ai i tatou:

“Ma o le perisitua tele lea e pulea le talalelei ma umia le ki o mealilo o le malo, o le ki lava lea o le malamalama e uiga i le Atua.

“O lea, o ona sauniga, ua faaalia ai le mana o le faale-atua.”18

I lea malamalama moni, o le aoaoga faavae o le Tama ma le Alo o le aoaoga faavae lea o le aiga e faavavau. Sa ola muamua uma tagata o ni agaga faatasi ma ni matua faalelagi,19 faatasi ma Keriso le Ulumatua a le Tama i lenei aiga faalelagi.20

E faapena foi ia i tatou uma lava. O i tatou o fanau a lo tatou Tama Faalelagi.

Sa saunoa mai Peresitene Ezra Taft Benson i se malamalamaaga faaperofeta e faapea, “E leai se mea o le a sili atu ona faateia ai i tatou pe a tatou pasi atu i le veli i le isi itu nai lo le iloaina o lo tatou iloaina lelei o lo tatou Tama [i le Lagi] ma lo tatou masani i ona fofoga.”21

Ua ou iloa e le mafai ona faamatalaina i le gagana a tagata na mea ia e na o le Agaga Paia ma le mana o le Atua e mafai ona iloa ai. O lea lava agaga ou te tuu atu ai lau molimau paia o le moni a’ia; i, le latalata mai, ma le lelei o lo tatou Tama Faavavau ma Lona Alo paia, o Iesu Keriso. I le suafa o Iesu Keriso, amene.

Faaali Mau FaasinoNatia Mau Faasino

  Faamatalaga

  1. Tagai Kenneth Scott Latourette, A History of Christianity, Volume 1: Beginnings to 1500, rev. ed. (1975) and A History of Christianity, Volume 2: Reformation to the Present, rev. ed. (1975); tagai foi Diarmaid MacCulloch, The Reformation (2003).

  2. Ioane 17:3.

  3. Tagai Lectures on Faith (1985), 38–44.

  4. Iosefa Samita—Talafaasolopito 1:17.

  5. Galuega 7:56.

  6. Faaaliga 4:8.

  7. Faaaliga 5:9.

  8. 3 Nifae 11:7.

  9. Mataio 7:21; faaopoopo le faamamafa.

  10. Ioane 5:19; faaopoopo le faamamafa.

  11. Luka 23:46; faaopoopo le faamamafa.

  12. 1 Korinito 15:24. Mo se malamalamaaga atili e uiga i le Faaola ma Lana misiona, tagai i le “O Le Keriso Soifua: O Le Molimau a le Au Aposetolo,” Liahona, Ape. 2000, 2–3.

  13. Ioane 17:20–22; faaopoopo le faamamafa.

  14. Ioane 14:26.

  15. 2 Nifae 31:18.

  16. 3 Nifae 9:20; Moronae 6:2.

  17. Tagai Ioane 3:5; 3 Nifae 11:31–38.

  18. Mataupu Faavae ma Feagaiga 84:19–20.

  19. Tagai “O Le Aiga: O Se Folafolaga i le Lalolagi,” Liahona, Nov. 2010, 129.

  20. Tagai Kolose 1:15; Mataupu Faavae ma Feagaiga 93:21.

  21. Ezra Taft Benson, “Jesus Christ—Gifts and Expectations,” in Speeches of the Year, 1974 (1975), 313; tagai foi “Jesus Christ—Gifts and Expectations,” Tambuli, May 1977, 24.