Faapasi le faatautaiga autu
Aperila 2013 | O Le Aiga: O Le Faleaoga o le Olaga

O Le Aiga: O Le Faleaoga o le Olaga

Aperila 2013 Konafesi Aoao

O lesona e aoaoina i totonu o se aiga—le nofoaga e mafai ona avea ma se vaega o le lagi iinei i le lalolagi.

O nisi o matua e faia ‘alofaga mo mea sese latou te faia i le aiga, e fai mai o le mafuaaga o lenei mea ona e leai se faleaoga mo tulaga faamatua.

O le mea moni, o loo i ai se a’oga faapena ma e mafai ona avea ma a’oga silisili o a’oga uma. O lenei aoga e ta’ua o le aiga.

Pe a ou toe tepa i tua i aso ua mavae o lo’u olaga, ou te manatua taimi faapelepele na oo ia i maua ma lo’u toalua. A o o’u faasoa atu nei mea e manatua ia te outou, atonu tou te manatua ai ni o outou lava foi aafiaga—aafiaga fiafia ma faanoanoa; tatou te aoao mai i ia mea uma.

1. O Le Malumalu o le Nofoaga Lea

Ina ua ou foi mai i lau misiona, sa ou fetaui i se tamaitai talavou lalelei fogaumi uliuli na pau mai i ona sulugatiti. O ona mata mananaia lapopoa lanumeli ma se ataata e faaoso ataata. Na ou tosina atu ia te ia i le taimi muamua lava na ou vaai ai ia te ia.

Na faatu e lo’u toalua le sini ia faaipoipo i le malumalu, e ui o aso la o le malumalu aupito latalata ane na manaomia ai se malaga e silia i le 4,000 maila (6,400 km).

O le ma faaipoipoga faalemalo sa fiafia ma faanoanoa foi, ona sa ma faaipoipo ae na i ai se aso e faamuta ai. Na saunoa mai le taitai i upu “Ia ou te faapea atu ua avea nei oulua o se tane ma se ava,” ae na vave lava ona sosoo mai ai, ma lana faamatalaga, “seia oo ina oulua mavae i le oti.”

O lea la faatasi ai ma le ositaulaga sa ma sefeina ai se seleni e totogi ai se pepa malaga mo na o le malaga atu i le Malumalu o Mesa Arisona.

I totonu o le malumalu, ao ma tootutuli ai i le fatafaitaulaga, sa fofogaina ai e se auauna faatagaina ia upu sa ou fia faalogo i ai, lea na folafola mai ai o i ma’ua o se tane ma se ava mo le olaga nei ma le faavavau atoa.

Sa ave i maua e se uo i le Aoga Sa. I le taimi o le fonotaga sa tulai o ia ma faailoa atu i maua i le vasega. Ina ua maea le fonotaga, sa sau se uso ia te a’u ma faatalofa mai ma tuu se 20 tala i lo’u lima. E le’i umi, ae aapa mai foi se isi uso ia te au, ma na ou te’i ona sa ia tuu mai foi i lo’u lima se tupe pepa. Sa vave ona ou sueina lo’u toalua, o lē sa i le isi itu o le potu, ma ou valaau atu i ai, “Blanquy, faatalofa i tagata uma!”

E le’i umi ae lava le seleni na ma aoina e toe foi atu ai i Kuatemala.

“I le mamalu selesitila o loo i ai ni lagi po o ni tikeri e tolu;

“Ma ina ia maua le tikeri aupito maualuga e ao i se tagata ona ulu atu i le faatulagaga lenei o le perisitua.”1

2. Ina Ia Finau, E Manaomia Ai Ni Tagata se Toalua

O se tasi o mautauave a lo’u toalua o le “Ina ia fai se finauga, e manaomia ai ni tagata se toalua, ma o le a le avea lava a’u ma se tasi o i la’ua na.”

Ua manino le fofogaina mai e le Alii o uiga faaalia e tatau ona taitai ai a tatou fegalegaleaiga ma isi tagata. O nei uiga o le faatauanau, tali-tiga, agamaualalo, agamalu, ma le alofa faamaoni.2

O sauaga faaletino i totonu o le aiga o se faiga ua tau le tupu i nisi o aganuu, ma o se mea lena tatou te olioli ai. Ae peitai, e le’i taitai lava ona tatou tuua sauaga faalelagona. O le afaina e tupu mai i lenei ituaiga o sauaga e i ai lava i o tatou mafaufau, e faamanualia ai o tatou tagata, e totō ai le ita i totonu o o tatou loto, e faiifo ai o tatou lagona lelei e uiga ia i tatou lava, ma e faatumulia ai i tatou i le fefe.

E le lava le na o le auai i le sauniga o le faaipoipoga faaselesitila. E tatau foi ona tatou ola i se olaga faaselesitila.

3. O Se Tamaitiiti e Pese o se Tamaitiiti Fiafia Lea

O le isi lea mautauave e masani ona ta’ua soo e lo’u toalua.

Sa malamalama le Faaola i le taua o musika paia. Ua ta’u mai e tusitusiga paia, ina ua maea ona faataunuuina le Paseka ma Ona soo, ma ina “Ua uma ona faia o a latou pese, ona latou o atu lea i le mauga o Olive.”3

Ma i Lana fetalaiga na auala mai i le Perofeta o Iosefa, na Ia fetalai ai, “Aua e fiafia lo’u agaga i le pese a le loto; ioe, o le pese a e amiotonu o se tatalo mai ia te a’u, ma o le a talia ma se faamanuiaga i luga o o latou ulu.”4

E ese le faagaeetia o le faalogoina o le pese a se tamaitiiti laitiiti na aoaoina e ona matua e usuina le, “O a’u o se atalii o le Atua.”5

4. Ou te Manao E Te Fusiina A’u

O upu “Ou te alofa ia te oe,” “Faafetai tele lava,” ma le “Faamagalo mai a’u” e pei o se suauu faamalolo mo le loto. Latou te liliuina loimata i le fiafia. Latou te tuuina atu le mafanafana i le loto ua mafatia, ma latou te faamautuina lagona alofa o o tatou loto. E pei lava ona magumagu laau i le leai o se vai taua, e faapena foi ona faavaivaia lo tatou alofa ma mate ai pe a tatou le faia atua na upu ma faatinoga o le alofa.

Ou te manatua aso na masani ona matou auina atu ai ni tusi aualofa e ala i le meli masani po o le faiga na matou faaputuina ai ni nai sene e telefoni atu ai mai se pusa telefoni ia i latou e pele ia i matou po o le faiga foi na matou tusia ai ni ata ma ni solo aualofa i luga o pepa lanutasi.

O aso nei, o nei mea uma ua pei o ni mea ua leva!

O le tekinolosi i aso nei ma le vaitaimi lenei ua mafai ai ona tatou faia mea ofoofogia. Ua ese le faigofie o le auina atu o se feau tesi o le alofa ma le loto faafetai! E fai e le autalavou i taimi uma. Mata e faaauau pea lenei faiga ma isi faiga mananaia pe a faavaeina o tatou aiga. O se tasi o feau tesi sa ou maua mai i lo’u toalua e faitauina faapenei: “O se fusi e pei o le lagi, o se kisi e pei o le la, ma se afiafi e pei o le masina. Manuia le aso, ou te alofa ia te oe.”

E le mafai ona ou teena le lagona e pei ua ou oo i le lagi pe a ou maua se feau e pei o lenei.

O lo tatou Tama oi le Lagi o se faataitaiga atoatoa o le faaalia o le alofa. A o Ia tuuina mai Lona Alo, sa Ia faaaogaina upu “O lo’u Atalii pele lena, ua ou fiafia lava ia te Ia.”6

5. Ou Te Alofa i le Tusi a Mamona ma Lo’u Faaola, o Iesu Keriso

E tumu a’u i le faagaeetia pe a ou vaai o faitau e lo’u toalua le Tusi a Mamona i aso uma. Ma a o ia faia lena mea, e mafai ona ou lagonaina lana molimau i le na o lo’u vaaia o le fiafia o ona foliga a o ia faitauina fuaitau e molimau mai i le misiona a le Faaola.

Ese le atamai o fetalaiga a lo tatou Faaola: “E suesue outou i tusi; aua ua outou manatu tou te maua ai le ola e faavavau: o tusi foi ia o loo molimau ia te a’u.”7

O le musuia e lenei mau, sa ou fai atu ai ia Raquel le tama teine a lo’u afafine, o lē e le’i leva atu ona iloa faitautusi, “O le a sau tala e uiga i le faatu o sau sini e faitau le Tusi a Mamona?”

O lana tali o le, “Ae, Tamamatua, e faigata tele. O se tusi telē.”

Ona ou fai atu lea i ai e faitau mai se itulau ia te a’u. Sa ou aumaia se uati e mafai ona taofi ma taimi ai lana faitauga. Sa ou fai atu, “E na o le tolu minute na e faitaua ai, ae o le lomiga faaSipaniolo o le Tusi a Mamona e 642 itulau, o lea la e te manaomia ai niminute se 1,926.”

O lenei mea atonu na atili fefe ai o ia, o lea sa ou vaevaeina ai le numera lena i le 60 minute ma fai atu i ai, o le a na o le 32 itula na te manaomia e faitau ai—e itiiti ifo i le tasi ma le afa aso!

Ona ia fai mai lea ia te a’u, “E matuai faigofie tele lena, Tamamatua.”

I le faaiuga, sa umi atu se taimi na faaaluina e Raquel, o lona tuagane o Esteban, ma isi fanau a le ma fanau nai lo lenei taimi, ona o se tusi lenei e manaomia ona faitauina ma le agaga o le tatalo ma le mafaufau loloto.

E faasolosolo malie lava, a o tatou aoao e fiafia i tusitusiga paia, o le a tatou alalaga e pei o le Fai Salamo: “Ua matua suamalie au afioga i lo’u gutu! ua sili i lo le meli i lo’u gutu!”8

6. E Le Lava le Iloa o Tusitusiga Paia; E Tatau ona Tatou Ola Ai

Ou te manatua le avea o a’u ma se faifeautalai ua mae’a mai le misiona, ma le suesueina ma le filiga o tusitusiga paia, sa ou manatu na ou iloaina uma. A o ma tafafao faamasani, ma te suesue faatasi ai ma Blanquy i tusitusiga paia. Sa ou faaaogaina le tele o a’u faamatalaga na tusitusi ma mau e faatatau i ai e faasoa atu ai lo’u malamalama o le talalelei ia te ia. Ina ua uma ona ma faaipoipo, sa oo ina ou maua se iloa loloto a o ou aoaoina se lesona maoae mai ia te ia: Atonu sa ou taumafai e aoao o ia i le talalelei, ae sa ia aoaoina au i le auala e ola ai.

Ina ua faaiu e le Faaola le Lauga i luga o le Mauga, sa Ia tuuina mai le fautuaga poto lenei: “O lenei ai se faalogo i a’u upu nei, ma faia e ia, ou te faatusaina o ia i le tagata poto, ua na fai lona fale i luga o le papa.”9

O i latou o e ola i mataupu faavae faaselesitila o loo maua i tusitusiga paia e tuuina atu le faamafanafanaga ia i latou o e mafatia. Latou te aumaia le olioli ia i latou o e atuatuvale, taitaiga ia i latou o e o leiloloa, toafilemu ia i latou o e le fiafia, ma se taitaiga mautinoa ia i latou o e sailia le upumoni.

O le aotelega:

  1. O le malumalu o le nofoaga lea.

  2. Ina ia finau, e te manaomia ni tagata se toalua, ma o le a le avea lava au ma se tasi o i laua na.

  3. O se tamaitiiti e pese o se tamaitiiti fiafia lea.

  4. Ou te manao e te fusiina a’u.

  5. Ou te alofa i le Tusi a Mamona ma lo’u Faaola o Iesu Keriso.

  6. E le lava le iloa o tusitusiga paia; e tatau ona tatou ola ai.

O nei lesona ma le tele o isi lesona e aoaoina i totonu o se aiga—le nofoaga e mafai ona avea ma se vaega o le lagi iinei i le lalolagi.10 Ou te molimau atu o le talalelei a Iesu Keriso ma le fuafuaga a lo tatou Tama Faalelagi ua tuuina mai ai se taitaiga mautinoa i lenei olaga ma le folafolaga o le ola e faavavau, i le suafa o Iesu Keriso, amene.

Faaali Mau FaasinoNatia Mau Faasino