Faapasi le faatautaiga autu
Aperila 2013 | O Le Faamoemoe o le Malamalama o le Atua

O Le Faamoemoe o le Malamalama o le Atua

Aperila 2013 Konafesi Aoao

A tatou saili atu e faateleina lo tatou alolofa i le Atua ma taumafai e alolofa i o tatou tuaoi, o le a siomia i tatou e le malamalama o le talalelei ma siitia i tatou.

Faitotoa i le Malamalama

E i ai sa’u atavali i lo’u ofisa e faaulutalaina Faitotoa i le Malamalama. Sa fatu e sa’u uo, o le tusiata Tenimaka o Johan Benthin, o le sa avea ma uluai peresitene o le siteki i Copenhagen, Tenimaka.

O loo faaalia i le atavali lea se potu pogisa o loo i ai se faitotoa o loo matala lea e susulu mai ai le malamalama. E mata’ina lava ia te au ona o le malamalama lea e sau mai le faitotoa e le o malamalama uma ai le potu atoa—ae ua na o le avanoa o loo i luma tonu o le faitotoa.

Ia te au, o le pogisa ma le malamalama i lenei atavali o se faataoto mo le olaga. O se vaega o lo tatou tulaga o tagata i la le tino lea i nisi taimi e lagonaina e pei o loo siomia i tatou e le pogisa. Atonu ua maliu se tasi e pele ia i tatou; atonu ua se ese se tasi o le fanau; atonu ua tatou maua i se faamai ua tatou atuatuvale ai; atonu o i ai ni o tatou luitau faalegaluega ma ua avea ma avega mamafa ona o le masalosalo po o le fefe; pe atonu ua tatou lagonaina le tuuatoatasi po o le le alofaina.

Ae e ui atonu tatou te lagonaina le le mautonu i le lotolotoi o o tatou tulaga o i ai nei, ae ua folafola mai e le Atua le faamoemoe o Lona malamalama—Ua Ia folafola mai e faamalamalama le ala o loo i o tatou luma atu ma faaali mai ia i tatou le auala e alu ese ai mai le pogisa.

O Se Potu ua Faatumulia i le Pogisa

Ou te fia faamatala atu ia te outou se tamaitai na ola ae i se potu na faatumulia i le pogisa—o le a ou faaigoa ia te ia o Sieni.

Mai le taimi ina ua tolu tausaga le matua o Sieni, sa fasi soo o ia, faatauemu i ai, ma sauaina. Sa taufaamatauina o ia ma faifai i ai. Sa ala ae o ia i taeao uma ma le le iloaina pe o le a aulia e ia le isi aso e sosoo ai. O tagata sa tatau ona puipuia o ia o i latou ia sa sauaina o ia pe faatagaina foi le faaauau pea o le sauaina.

Ina ia mafai ona puipuia o ia lava, sa aoao ai Sieni ina ia taofi ona lagona. Ua leai sona faamoemoe mo se laveai, o lea sa ia faamaaaina ai o ia lava i faigata moni o loo ia oo i ai. Sa leai se malamalama i lona lalolagi, o lea sa ia taliaina ai le pouliuli. Faatasi ai ma le leai o ni lagona ona ua na o le fesootaiga faifai pea lava ma le le alofa ma le tiapolo, na ia taliaina ai le mea moni e faapea atonu e oti o ia i soo se taimi lava.

Ae, ina ua 18 ona tausaga, sa maua ai e Sieni le Ekalesia a Iesu Keriso o le Au Paia o Aso e Gata Ai. O le olioli ma le faamoemoe o le talalelei toefuataiina na tuia ai lona loto, ma sa ia taliaina le valaaulia ina ia papatisoina. Mo le taimi muamua lava, na faatoa ulufale atu ai le malamalama i lona olaga, ma sa ia vaaia ai se ala susulu i ona luma. Sa ia tuua le pogisa o lona lalolagi ma filifili e aoga i se aoga e mamao ese mai ia i latou na sauaina o ia. Mulimuli ane na ia lagonaina le saoloto mai se siosiomaga o le pogisa ma le leaga—saoloto e olioli i le suamalie o le filemu o le Faaola ma le faamalologa faavavega.

Peitai, i tausaga mulimuli ane, ina ua maliliu e na sauaina o ia, sa toe oo foi faafitauli ia Sieni ona o sauaga na tutupu i lona talavou. O faanoanoaga tetele ma le ita na taufaamatau e faaumatia le malamalama matagofie sa ia maua i le talalelei. Sa ia iloaina afai na te faatagaina le pogisa e faavaivaia o ia, o le a iu ina manumalo i latou na sauaina o ia.

Sa ia saili atu i fautuaga ma fesoasoaniga faafomai ma amata ai ona ia iloaina, mo ia lava, o le ala sili mo le faamaloloina o le malamalama lea ma taliaina o loo i ai le pogisa—ae aua nei nofo ai iina. Aua, e pei ona ia iloaina nei, o loo i ai foi le malamalama—ma o iina le mea sa ia filifili e nofo ai.

Ona o faigata na ia oo i ai i le tuanai, sa ono faigofie lava ia Sieni ona tauimasui, tumu i le ita, pe faamisa. Ae sa ia le faia. Na ia teenaina le faaosoosoga e faasalalau le pogisa, na musu e faamisa ona o le ita, tiga, po o le masalosalovale. Ae, sa ia pipii mau i le faamoemoe lea e faatasi ai ma le fesoasoani a le Atua o le a mafai ai ona faamaloloina o ia. Sa ia filifili e faasusulu atu le malamalama ma tuuto atu lona ola e fesoasoani ai i isi. O lenei faaiuga na ia mafai ai ona lafoai lona tuanai ae amatalia se lumanai matagofie ma susulu.

Sa oo ina avea o ia ma faiaoga, ma o le asō, i le tele o tausaga mulimuli ane, ua uunaia e lona alofa ia olaga o le faitau selau o tamaiti, ua fesoasoani ia i latou ia latou iloaina e i ai so latou tau, e taua i latou. Ua avea o ia ma tagata e le vaivai e puipui i e vaivai, o e ua sauaina, ma e ua faalotovaivaiina. Ua ia fausia, faamalosia, ma uunaia tagata uma o siomia o ia.

Sa aoaoina e Sieni e oo mai le faamalologa pe a tatou o ese mai le pogisa ma savavali atu i le faamoemoe o se malamalama sili atu. Sa na o le faatinoga moni lava o le faatuatua, faamoemoe, ma le alofa mama na le gata sa suia ai lona lava ia olaga ae ua faamanuiaina ai foi e faavavau olaga o le anoanoai o isi.

O Le Malamalama e Pipii i le Malamalama

Atonu o loo i ai nisi o outou o loo lagonaina le faateleina o le pogisa i o outou luga. Atonu o loo outou lagonaina le mamafatu ona o le popole, fefe, po o le masalosalo. Mo outou ma i tatou uma, ou te toe fia ta’ua se upumoni matagofie ma le mautinoa—e moni lava le malamalama o le Atua. Ua avanoa mo tagata uma! Na te avatua le ola i mea uma.1 Ua i ai le mana e faamāmā ai le tiga o se manua aupito loloto. E mafai ona faamaloloina le tuuatoatasi ma le gasegase o o tatou agaga. E oo lava i taimi o faigata, na te mafai lava ona aumaia se faamoemoe susulu. E mafai ona faamalamalamaina ni taimi aupito sili ona faanoanoa. E mafai ona faamalamalamaina le ala i o tatou luma ma taitai atu i tatou i pouliuli aupito sili ona pogisa i se folafolaga o se taeao fou.

O le “Agaga lava lea o Iesu Keriso,” lea e tuu maia le “malamalama i tagata taitoatasi e sau i le lalolagi.”2

E ui i lea, e seasea sau le malamalama faaleagaga ia i latou e na ona nofonofo i le pogisa ma faatalitali mo se tasi e kiina le moli. E manaomia ai se faatinoga o le faatuatua e pupula ai o tatou mata i le Malamalama o Keriso. E le mafai e mata faaletino ona iloaina le malamalama faaleagaga. Na aoao mai Iesu Keriso lava Ia, “O a’u o le malamalama ua susulu i le pouliuli, ae ua le malamalama i ai le pouliuli.”3 Aua “e le talia e le tagata faaletino o mea a le Agaga o le Atua: aua o mea valea ia ia te ia, na te le mafai foi ona iloa, aua e faamasinoina faaleagaga.”4

E faapefea la ona pupula o tatou mata i le faamoemoe i le malamalama o le Atua?

Muamua, amata i le mea o e i ai.

Pe le matagofie ea le iloaina e le seiloga tatou te atoatoa faatoa tatou mauaina lea o faamanuiaga ma meaalofa a lo tatou Tama Faalelagi? Tatou te le tau faatali sei taunuu i le tini ona faatoa maua lea o faamanuiaga a le Atua. O le mea moni, e amata ona matala mai le lagi ma amata ona liligi mai faamanuiaga o le lagi i o tatou luga i a tatou laa muamua lava e agai atu i le malamalama.

O le nofoaga sili lava e amata ai o le mea tonu lava lena e te i ai i le taimi nei. E le afaina pe e te manatu e te le o agavaa po o lou lagonaina o le faifaiaga tele o isi. O le taimi lava e te amata sailia ai lou Tama Faalelagi, o le taimi foi lena o le a amata ai ona fagua, faaola, ma faamalualiiina e Lona malamalama lou agaga.5 Atonu o le a le mou ese atu le pogisa i se taimi e tasi, ae e pei lava o le mautinoa i taimi uma o le alu ese atu o le po pe a oo mai le taeao, o le a oo mai ai lava le malamalama.

Lona lua, liliu atu lou loto i le Alii.

Ia sii ae lou agaga i le tatalo, ma faamatala atu i lou Tama Faalelagi mea o loo e lagonaina. Faailoa i ai ou faaletonu. Sasaa atu i ai lou loto ma faailoa atu lou lotofaafetai. Faailoa ia te Ia ia tofotofoga o loo oulua fetaiai. Aioi atu ia te Ia i le suafa o Keriso mo le malosi ma le tausiga. Ole atu ina ia tatala ou taliga, ina ia mafai ona e lagonaina Lona siufofoga. Ole atu ina ia pupula ou mata, ina ia mafai ona e vaaia Lona malamalama.

Lona tolu, savavali i le malamalama.

Ua silafia e lou Tama Faalelagi o le a e faia ni mea sese. Na te silafia o le a e tautevateva—masalo o le tele o taimi. E faanoanoa ai o Ia i lena mea, ae e alofa o Ia ia te oe. E le finagalo o Ia e faaumatia lou agaga. I se isi itu, e finagalo o Ia ia e tulai ae ma avea ma tagata na foafoaina oe e avea ai.

I lena tulaga, sa Ia auina mai ai Lona Alo i lenei lalolagi e faamalamalama le ala ma faaali mai ia i tatou le auala e sopoia ai ma le saogalemu ia maa tu’ia ua taatitia i lo tatou ala. Ua Ia aumai ia i tatou le talalelei, lea o loo aoao mai ai le ala o le soo. Ua aoao ai i tatou i mea e tatau ona tatou iloa, faia, ma ia savavali ai i Lona malamalama, i le mulimuli ai i tulagaaao o Lona Alo Pele, lo tatou Faaola.

E Faatoilalo e le Malamalama le Pogisa

Ioe, o le a tatou faia ni mea sese.

Ioe, o le a tatou vaivai.

Ae a tatou saili atu e faateleina lo tatou alolofa i le Atua ma taumafai e alolofa i o tatou tuaoi, o le a siomia i tatou e le malamalama o le talalelei ma siitia i tatou. O le a mautinoa lava le mou atu o le pogisa, ona e le mafai ona i ai faatasi ma le malamalama. A tatou latalata atili atu i le Atua, o le a Ia latalata atili mai foi ia i tatou.6 Ma i lea aso ma lea aso, o le a tuputupu ae pea le faamoemoe o le malamalama o le Atua i totonu o i tatou, ma “susulu malamalama tele pea lava pea seia oo i le aso e atoatoa ai.”7

Ia i latou uma o loo lagonaina o loo savavali i le pogisa, ou te valaauliaina outou ia faalagolago i lenei folafolaga mautinoa na fetalaia e le Faaola i tagata uma: “O au nei o le malamalama o le lalolagi: o le mulimuli mai ia te au, e le savali o ia i le pouliuli, ae ia te ia le malamalama o le ola.”8

O Se Malamalama i Aferika

I ni nai tausaga talu ai, sa ma maua ai ma lo’u toalua o Harriet se aafiaga e le faagaloina lea na ma vaaia ai le faataunuuina o lenei folafolaga. Sa ma i ai i Aferika i Sisifo, o se vaega matagofie o le lalolagi lea sa tuputupu ae ai le Ekalesia ma fiafia ai le Au Paia o Aso e Gata Ai. Peitai, e anoanoai foi luitau i Aferika i Sisifo. Aemaise lava, sa ou faanoanoa i le mativa sa ou vaaia. I aai, e anoanoai ē e leai ni galuega, ma e tele lava na tauivi aiga e saunia mea e manaomia i aso uma faapea ai ma lo latou saogalemu. Sa momomo lou loto i le iloaina o le toatele o o tatou tagata faapelepele o le Ekalesia o loo ola i ia tulaga mativa. Ae sa ou iloa ai foi o nei lava tagata lelei o loo fesoasoani le tasi i le isi ina ia faamama i a latou avega mamafa.

Sa mulimuli ane matou taunuu i se tasi o a tatou falelotu e latalata i se aai tele. Ae nai lo le mauaina o se nuu o mafatia ma faavaivaia e le pogisa, sa matou maua atu se nuu fiafia o e sa susulu i le malamalama! O le fiafia na latou lagonaina mo le talalelei na matou aafia ai ma siitia ai o matou agaga. Sa latou faailoa mai se alofa faamaualalo mo i matou. O o latou fofoga fiafia na matou fiafia ai foi.

Ou te manatua sa ou tau mafaufau i lena taimi pe faamata o i ai nisi tagata o fiafia atu i lo latou nei i luga o le paneta. E ui na siomia nei Au Paia pele i faigata ma tofotofoga, ae sa faatumulia i latou i le malamalama!

Na amata le sauniga, ma amata ona ou lauga. Ae e lei pine ae pe le eletise i le fale, ma tuua ai matou i se pogisa atoa.

Mo sina taimi sa le mafai ona ou vaai atu i se tasi i le faapotopotoga, ae na mafai ona ou vaaia ma lagonaina ia lau fofoga fiafia susulu ma matagofie a o tatou Au Paia. Oka sou fiafia tele e faatasi ma nei tagata lelei!

Sa faaauau pea ona pogisa le falelotu, ma o lea sa ou nofo ifo ai i talaane o lou toalua ma faatalitali mo le eletise e toe ola mai. A o matou faatali, sa tupu se mea ofoofogia.

Sa amata ona usuina e ni nai leo se tasi o viiga o le Toefuataiga. Ona pepese atu ai lea ma isi. Ma faaopoopo ai ma isi. E le i pine ae faatumulia le falelotu i pesega mālū ma faagaeetia.

Sa lei manaomiaina e nei tagata o le Ekalesia ni tusipese; sa latou iloaina upu uma o viiga uma na latou usuina. Ma sa latou lagiina lea pese ma lea pese i se malosi ma se agaga na ootia ai lo’u agaga.

Mulimuli ane, na toe mumu mai moli ma lilofia ai le potu i le malamalama. Sa ma fetilofa’i ma Harriet i le tasi ma le isi, a o susu o ma alafau i loimata.

I le lotolotoi ai o le pogisa tele, na faatumulia ai e nei Au Paia matagofie ma ofoofogia lenei fale o le Ekalesia ma o matou agaga i le malamalama.

O se aafiaga o’oo’o tele lea mo i ma’ua—o se mea o le a le galo lava ia i maua ma Harriet.

O Mai i le Malamalama

Ioe, mai lea taimi i lea taimi atonu e foliga mai e pa’i mai, pe fusia foi o tatou olaga i le pogisa. O nisi taimi o le pouliuli lea e siomia ai i tatou o le a foliga mai e le tonu, faavaivailoto, ma taufaamatau.

E faanoanoa lou loto i le tele o faanoanoaga o loo feagai ma nisi o outou, mo le tiga o le tuuatoatasi ma le fefe ua faalotovaivaia oe atonu o loo e oo i ai.

Ae ui i lea, ou te molimau atu o lo tatou faamoemoe ola o loo ia Keriso Iesu! O Ia o le faitotoa moni, mama, ma le mamana e oo atu ai i le malamalama faalelagi.

Ou te molimau atu ona o Keriso, e le mafai ai ona manumalo le pogisa. O le a le maua lava e le pogisa le manumalo i le malamalama o Keriso.

Ou te molimau atu e le mafai e le pogisa ona tatalia le malamalama susulu o le Alo o le Atua soifua!

Ou te valaaulia outou taitoatasi ia tatala atu o outou loto ia te Ia. Saili atu ia te Ia e ala i le suesue ma le tatalo. O mai i Lana Ekalesia, Le Ekalesia a Iesu Keriso o le Au Paia o Aso e Gata Ai. Aoao ia te Ia ma Lana talalelei, ia auai ma le punouai, fesoasoani i le tasi ma le isi, ma auauna atu ma le fiafia i lo tatou Atua.

Uso e ma tuafafine, e oo lava i le pouliuli aupito pogisa, o le a taitai lava oe e le Faaola o le lalolagi i se taeao e faasolosolo ina susulu ma le matagofie lea o le a mautinoa lava e oso ae i totonu ia te oe.

A o e savali atu i le faamoemoe o le malamalama o le Atua, o le a e iloaina le agaalofa, alofa, ma le lelei o se Tama Faalelagi alofa, “[o le] e leai lava se pouliuli o ia te ia.”9 Ou te molimau atu ai i nei mea i le suafa paia o Iesu Keriso, amene.

Faaali Mau FaasinoNatia Mau Faasino