Preskoči glavno navigacijo
april 2013 | Gospodov način

Gospodov način

april 2013 Generalna konferenca

Gospodov način je, da prisluhnemo naukom voditeljev, spoznavamo prava načela in da vodimo sami.

član sedemdeseterih

Sem član sedemdeseterih. Sedemdeseteri so poklicani, da so glasniki - da razglašajo Gospodovo besedo, kot jo prejemajo od apostolov in prerokov in od Duha, in da so posebne priče Kristusovega imena pri pridiganju evangelija celemu svetu, pri gradnji Cerkve in pri upravljanju njenih zadev (gl. NaZ 107:25, 34).

Kmečki fant

Odraščal sem na kmetiji blizu Burleyja v Idahu - pravi »kmečki fant iz Idaha«! Kot tak sem se naučil:

 1. delati - če ne seješ, ne boš žel.

 2. delati pametno - če zalivaš in uporabljaš gnojila, žanješ več.

 3. pomembnosti časovne usklajenosti - če seješ ob nepravem času, lahko zgodnja zmrzal uniči pridelek.

 4. Postoriti, kar je potrebno oziroma kar mora biti opravljeno ne glede na to, ali pri tem uživamo, ali si tega želimo, ali če je prikladno - kravo pomolzemo, ko je potrebno, in ne, kadar se nam zahoče.

 5. Povedano naravnost - pri živini in strojih ni časa, da bi »ovinkaril« ali skrbel, če si vse postoril diplomatsko. (V tem pogledu sem med delovanjem v Cerkvi pogosto vprašal: »Ali želite, da govorim naravnost ali olepšano?« Praviloma so sveti izbrali »naravnost«! Danes bom govoril naravnost.)

 6. Zadnje, kot kmečki fant iz Idaha sem se naučil držati osnov.

Za nas ali naš nauk ni nič bolj osnovno, kot so resnice v prvem členu vere: »Verujemo v Boga, večnega Očeta, in njegovega Sina, Jezusa Kristusa, in v Svetega Duha.« (Členi vere 1:1)

Nadalje, on je naš nebeški Oče, ki nas pozna, nas ima rad in hoče, da se vrnemo k njemu. Jezus je naš Odrešenik in Odkupitelj, ki je z odkupno daritvijo poskrbel, da bomo premagali smrt in ponovno živeli, in nam omogočil, da bomo povzdignjeni in imeli večno življenje. Sveti Duh je naš tolažnik, razodevalec, učitelj, pričevalec in vodnik.

Pomislite, bratje in sestre - nismo duhovne sirote! Nismo sami!

Kaj so prednosti tega, da imamo starše - da nismo sirote? Od njih se lahko učimo, si pomagamo z njihovimi izkušnjami, se izognemo nevarnostim, pred katerimi nas svarijo, in zaradi njihovega pogleda stvari razumemo bolje. Ni potrebno, da smo izgubljeni, zmedeni, zavedeni ali manj učinkoviti. To je še posebej res glede nebeškega Očeta, ki nas uči in nam ne kaže le ene od poti, ampak pravo pot.

Bog pozna pot

Pravzaprav Bog pozna pot, kako živeti1, ljubiti2, pomagati3, moliti4, govoriti5, sodelovati6, voditi7, se poročiti8, vzgajati otroke9, se učiti10, spoznavati resnico11, pridigati evangelij12, modro izbirati, kaj jemo13, itn.

Gospodovo pot lahko, poleg svetih spisov najdemo tudi v knjižicah Zvesti veri, Za moč mladih in v drugih naukih živih apostolov in prerokov.

 1. Gospod nas v svetih spisih na primer uči: »Kajti moje misli niso vaše misli in vaše poti niso moje poti, govori Gospod.. Kajti kakor je nebo visoko nad zemljo, tako visoko so moje poti nad vašimi potmi in moje misli nad vašimi mislimi.« (Iz 55:8–9)

 2. Ena od oblik zla v teh poslednjih dneh je, da vsak človek hodi po svoji poti (gl. NaZ 1:16). V Pregovorih je svarilo: »Ne imej se za modrega« in »na svojo razumnost pa se ne zanašaj.« (gl. Prg 3:5–7)

 3. Učimo se, da če delamo na Gospodov način, se on zaveže, da nas bo blagoslovil, in lahko ga držimo za besedo; če pa ne delamo na njegov način, potem obljube nimamo (gl. NaZ 82:10).

 4. Gospod je svoj način primerjal z našim, ko je učil preroka Samuela, katerega je poslal poiskat novega kralja: »Gospod pa je rekel Samuelu: ‛Ne glej na njegov videz ne na njegovo visoko postavo, kajti odklonil sem ga. Zares, Gospod ne vidi, kakor vidi človek. Človek namreč vidi, kar je pred očmi, Gospod pa vidi v srce.ʼ« (1 Sam 16:7)

 5. Gospod pritrjuje našim ciljem, da bi glede na vsesplošno sprejete želje pomagali ubogim in pomoči potrebnim, vendar svari, da moramo to delati na njegov način (gl. NaZ 104:16). Sicer bi jim v vnemi, da bi pomagali, lahko nemara celo škodovali. Gospod nas je učil potrebe po tem, da spodbujamo samozadostnost. Četudi lahko pomagamo, ne bi smeli postoriti tistega, kar lahko in bi moral postoriti vsak sam. Svet pa, kjer koli se to izvaja, spoznava zlo, ki ga prinaša miloščina. Zagotovo Bog ve najbolje.

Premislimo še o naslednjih primerih: Gospod ima svoj način, kako opravljati misijonarsko delo. Določen je v svetih spisih in priročniku Pridigajte moj evangelij, to pa se izvaja po vodstvu Duha.

Gospod ima svojo oziroma pozna pravo pot do ljubezni. Kdor je od sveta, bo rekel, da je vse, kar je pomembno, to, da se imata dva rada. Nebeški Oče nas uči, da to je pomembno, vendar nas uči še več: da obstaja odobren način in čas, ko si lahko to ljubezen izkažeš.

Vodimo sami

Joseph Smith se je od mladosti učil o Gospodovih poteh. Ko so ga vprašali, kako vodi Cerkev, je pojasnil, da uči prave nauke in da člani potem vodijo sami14. Bratje in sestre, naši živi apostoli in preroki nas še vedno učijo pravih načel. Vprašanje je: »Ali uporabljamo ta načela za vodenje svojega življenja?«

Pogosto nas učijo, naj rastemo tam, kjer smo posajeni. Toda včasih nas mika, da bi se preselili na novo področje, misleč, da bodo imeli naši otroci več prijateljev in zato boljši program za mlade.

Bratje in sestre, ali resno mislimo, da je odločilni dejavnik za odrešitev naših otrok to, v kateri soseski živimo? Apostoli in preroki pogosto učijo, da je to, kar se dogaja doma, veliko pomembnejše od tega, kar naši otroci srečujejo zunaj. Kako vzgajamo otroke je pomembnejše od tega, kje jih vzgajamo.

Pri odločanju, kje bomo živeli, zagotovo obstajajo še drugi dejavniki in na srečo nas bo Gospod, če bomo iskali njegovo potrditev, vodil.

Naslednje vprašanje je: »Kje nas potrebujejo?« V predsedstvu teksaškega kola Severni Houston sem bil šestnajst let. V teh letih so se številni preselili v to področje. Pogosto smo prejeli telefonski klic, ko so ljudje sporočali, da so se vselili, in spraševali, kateri oddelek je najboljši. Le enkrat v šestnajstih letih sem prejel klic, ko je nekdo vprašal: »Kateri oddelek potrebuje dobro družino? Kje lahko pomagamo?«

Predsednik Brigham Young in drugi so v prvih letih Cerkve člane pozvali, naj gredo v določen kraj in tam zgradijo Cerkev. Ironija je, da imamo tudi danes povsod zveste člane Cerkve, ki bi šli, kamor koli bi jih prerok poslal. Ali res pričakujemo, da bo predsednik Monson osebno povedal več kot štirinajstim milijonom, kje potrebuje njihovo družino? Gospodov način je, da prisluhnemo naukom voditeljev, spoznavamo prava načela in da vodimo sami.

Posebej pomembno

Pri vsem, kar se danes v Cerkvi dogaja, in v času, ko Gospod povsod pospešuje svoje delo, je še bolj bistveno to, da vse, kar delamo, naredimo na njegov način!

Še posebej pri odreševanju se učimo, da je »v daru svojega Sina [...] Bog pripravil čudovitejšo pot« (Et 12:11). Kristusov nauk »je pot; in ni druge poti, niti ni pod nebom danega drugega imena, po katerem je človek lahko odrešen v Božje kraljestvo« (2 Ne 31:21).

Zaključek

Ko v današnjem svetu vidimo številne, ki živijo v zmedi, ali huje, ki tavajo po prepovedanih poteh in po nepotrebnem trpijo zaradi posledic slabih odločitev, bi najraje zavpil kot Alma:

»O, da bi bil angel in bi se mi izpolnila srčna želja, da bi šel in govoril z Božjo trobento, z glasom, ki bi pretresel zemljo, in klical vse narode h kesanju!

Da, vsaki duši bi razglašal [...] kesanje in načrt odkupitve, da bi se pokesali in prišli k Bogu, da bi več ne bilo potrtosti po vsem obličju zemlje.« (Al 29:1–2)

Ponovno, pričujem, da Gospod pozna pot! Nebeški Oče nas pozna, nas ima rad in nam želi pomagati. On najbolje ve, kako pomagati. Nismo duhovne sirote!

Naš Odrešenik Jezus Kristus je »pot, resnica in življenje« (Jn 14:6, gl. tudi Al 38:9). Njegova pot sloni na večni resnici, ki nas vodi do miru v tem svetu in do večnega življenja v prihodnjem svetu (gl. NaZ 59:23). O tem pričujem v imenu Jezusa Kristusa, amen.

Left
Right
Prikaži referenčna mestaSkrij referenčna mesta

  Opombe

  1. Gl. 2 Ne 5:27; Moz 4:27; Al 7:23–25.

  2. Gl. 2 Mz 20:14; 5 Mz 6:5; Jn 13:34–35; Rim 1:24–32; 1 Tes 4:3; Al 39:3–5.

  3. Gl. Moz 4:21–27; gl. NaZ 104:15–18.

  4. Gl. Mt 6:5–13; 2 Ne 32:8–9; 3 Ne 18:21; gl. NaZ 10:5..

  5. Gl. Prg 15:1; Kol 4:6; JakK 5:12; 3 Ne 11:29–30.

  6. Gl. NaZ 64:10–11; 121:41–46.

  7. Gl. Mt 25:14–30; Jn 10:1–14; gl. NaZ 50:26; 107:99–100; 121:34–40.

  8. Gl. 1 Mz 2:24; JakK 2:27; gl. NaZ 42:22; 132:19.

  9. Gl. Moz 4:14–15; gl. NaZ 68:25–28.

  10. Gl. NaZ 43:8–9; 88:77–79; 118.

  11. Gl. 7:15–19; 10:3–5; gl. NaZ 9:7–9.

  12. Gl. NaZ 33:8–10; 100:3–8.

  13. Gl. NaZ 89.

  14. Gl. Teachings of Presidents of the Church: Joseph Smith, 2007, str. 284.