Faapasi le faatautaiga autu
Aperila 2013 | O Le Mana o le Perisitua i le Taulealea

O Le Mana o le Perisitua i le Taulealea

Aperila 2013 Konafesi Aoao

E tutusa lava le mamana o le perisitua o loo i se taulealea ma le perisitua o loo i se alii pe a faatinoina i le amiotonu.

I le 1878 sa 17 ai tausaga o George F. Richards o le tama o le tama matua o lo’u tina. E pei ona i ai i nisi taimi i na aso, sa faauuina ai o ia o se toeaina. I se tasi Aso Sa sa oi ai lona tina i se tiga tele. Talu ai sa le avanoa [le tama o Siaosi], sa valaaulia ai le epikopo ma nisi e tuu atu i lona tina se faamanuiaga, ae sa lei maua se toomaga. O lea sa ia liliu atu ai i lana tama o Siaosi ma fai atu i ai e tuu ona lima i luga o lona ulu. Sa tusi e Siaosi i lana api talaaga, “A o ou tagi i le mafatia o si ou tina ma le tiute o le faatinoina o se faamanuiaga lea ou te lei faia muamua lava, sa ou alu atu ai i se isi potu lea sa ou tagi ai ma tatalo.”

Ina ua maua lona toafimalie, sa ia faaee ona lima i ona luga ma tuu atu ia te ia se faamanuiaga faigofie. Mulimuli ane sa ia ta’ua, “Sa muta le oi o lo’u tina ma maua le toomaga mai i ona mafatiaga a o tuu pea ou lima i luga o lona ulu.” Ona ia tusia lea i lana api talaaga lenei matauga e sili ona malamalama i ai. Sa ia fai mai sa ia lagonaina pea o le mafuaaga na le maua ai e lona tina le toomaga mai le faamanuiaga a le epikopo e le i faapea sa le faamamaluina e le Alii le faamanuiaga a le epikopo ae ona sa faapolopolo e le Alii lenei faamanuiaga mo se taulealea, e aoao atu ai ia te ia se lesona e faapea e tutusa lava le mamana o le perisitua o loo i se taulealea ma le perisitua o loo i se alii pe a faatinoina i le amiotonu.

O le po nei ou te fia talanoa atu e uiga i lena mana. E ui o le a ou talanoa atu i peresitene o korama a tiakono, ae o mataupu faavae o loo talanoaina e faatatau foi i le autalavou uma i le Perisitua Arona ma o latou taitai patino, e aofia ai peresitene o korama a aoao ma fesoasoani o le peresitene o le korama a ositaulaga.

A o auauna ai o se peresitene o se misiona, sa ou matauina sa i ai se faateleina maoae i le faaleagaga ma tomai faaletaitaiga o alii talavou i tausaga o a latou misiona. Afai e mafai ona tatou fuaina nei tulaga auau mama i le aluga o tausaga o lo latou Perisitua Arona ma misiona, masalo o le a foliga i se laina faapenei o loo e tagai i ai i lenei kalafi. I lo’u manatu o loo i ai pe tusa ma le tolu ni vaega autu o loo saofaga i lea tuputupu ae tele i tausaga faamisiona: (1) E tatau ona tatou faatuatuaina nei alii talavou e sili atu i lo le taimi muamua, (2) e i ai o tatou faamoemoega maualuluga ae agaalofa mo i latou, ma le (3) tatou te aoao ma toe aoao i latou ina ia mafai ona latou faataunuuina nei faamoemoega i le tulaga silisili.

Atonu e fesili se tasi, “Aisea e le mafai ai ona faaaogaina nei lava mataupu faavae e tasi i peresitene o korama o tiakono?” Afai e fai lena mea, masalo o le a vave amata lo latou tuputupu ae a o talavou ma foliga ai i se tulaga faapenei. Sei ou talanoaina lava mo sina taimi pe faapefea ona faatatau nei mataupu faavae i se peresitene o se korama a tiakono.

Muamua—faatuatuaina. E mafai ona tatou faatuatuaina ia peresitene o korama o tiakono i tiutetauave tetele. E mautinoa lava le faatuatuaina e le Alii—e pei ona faaalia ai i Lona naunautaiga e tuu atu ia i latou ia ki, o lona uiga o le aia tatau e pulefaamalumalu ai ma taitai le galuega i a latou korama. E tusa ai ma se faamaoniga o lenei faatuatuaina, tatou te valaauina ai peresitene o korama a tiakono e ala i faaaliga, e le faapea o le tagata ua leva ona i ai i le korama po o se isi lava tulaga faapena. O taitai uma lava i lenei Ekalesia, e aofia ai ma le peresitene o le korama a tiakono, ua i ai le aia tatau e iloa ai, ma e tatau ona iloa, ua valaauina o ia e ala i faaaliga. Ua fesoasoani lenei faamautinoaga ia te ia e iloa ai e faatuatuaina ma lagolagoina o ia e le Atua.

O le uiga paia lona lua ma le lona tolu e fesootai lelei—o faamoemoega maualuluga ma le aoaoga fesootai e faataunuu ai. Sa ou aoaoina se lesona maoae i le galuega faamisiona: e masani lava ona tulai ae pe pa’u ifo faifeautalai i le tulaga o faamoemoega a le peresitene o le misiona, ma e faapena foi i peresitene o korama a tiakono. Afai ua na ona faamoemoeina i latou e taitai ia fonotaga a le korama ma auai i fonotaga a le komiti talavou a le au epikopo, e na o le pau lava la lena o le mea latou te faia. Ae o outou taitai, e mafai ona outou tuu atu ia i latou se vaaiga mamao tele atu—le vaai mamao a le Alii. Ae aisea e taua tele ai le vaai mamao? Aua a faateleina le vaai mamao e faateleina foi le uunaiga.

Ua i ai lava i valaauga uma i lenei Ekalesia le aia tatau e maua ai faaaliga. O le mea lea, e manaomia e nei peresitene o korama a tiakono le iloaina ua ia te i latou le aia tatau e maua ai faaaliga e fautua atu ai o latou fesoasoani, le aia tatau e maua ai faaaliga e faatatau i le laveaiina o le ua leiloa, ma le aia tatau e maua ai faaaliga e aoao ai tagata o le korama i o latou tiute.

O se taitai atamai o le a ia aoaoina le peresitene o le korama a tiakono i na mataupu faavae ia o le a fesoasoani e maua ai faaaliga. E mafai ona ia aoao atu ia te ia le folafolaga manino a le Alii: “Afai e te ole mai, o le a e maua lea faaaliga e faaopoopo i luga o lea faaaliga” (MF&F 42:61). Ua sili lava le agalelei o le Alii i le tuuina mai o faaaliga. Pe Na te lei faamanatu atu ea ia Iosefa Samita ma Oliva Kaotui, “O le tele o taimi na e ole mai ai na e maua ai faatonuga mai lo’u Agaga” (MF&F 6:14)? Ma e mafai foi ona tupu lena mea e tasi ia te outou peresitene o korama a tiakono. E alofa le Alii ia te oe ma e finagalo e faaali atu ia te oe Lona mafaufau ma Lona finagalo. Pe mafai ea ona e mafaufau i le i ai o se faafitauli i le Alii e le mafai ona Ia foiaina? Leai. Ona ua e agavaa i faaaliga, e mafai ona Ia fesoasoani ia te oe e foia popolega uma o loo ia te oe i le avea ai ma se peresitene o lau korama pe a e saili atu i Lana fesoasoani.

Outou na taitai lelei tele e mafai ona outou aoaoina lenei peresitene o le korama a tiakono o faaaliga e le o se mea e suitulaga mo le galue malosi ma taumafaiga patino. Sa fesili Peresitene Henry B. Eyring ia Peresitene Harold B. Lee i se tasi taimi, “E faapefea ona ou mauaina faaaliga?” Sa tali Peresitene Lee, “Afai e te fia mauaina faaaliga, fai lau matafaioi.”1 E mafai e le taitai atamai ona talanoaina ma lana peresitene o le korama a tiakono nisi o matafaioi faaleagaga e mafai ona ia faia e saunia ai e fautua atu ni ona fesoasoani. Atonu e manaomia ona ia faia ma tali ni fesili e pei o le: O ai e ono avea ma se faataitaiga lelei e mafai ona siitiaina isi tama? Po o le, o ai e ono iloaina manaoga o i latou o loo feagai ma ni luitau faapitoa?

Ma le mea mulimuli e mafai e lenei taitai atamai ona aoao [le peresitene] i le auala e iloa ai ma faatino e tusa ma faaaliga pe a oo atu. Ua tatou ola i se lalolagi ua tumu i faiga saoasaoa ma fiafiaga o loo i ai moli susulu ma le leotetele o laau sipika lea ua masani ai. Ae e manaomia ona iloaina e lenei alii talavou o le ala lenei a le lalolagi, ae le o le ala a le Alii. Sa soifua mai le Faaola i se faatanoa vao e leiloa e le toatele; Sa Ia faatinoina le galuega aupito silisili ona ofoofogia ma lē mafaatusalia o taimi uma i le toafilemu o se togalaau; ma sa maua e Iosefa lana Uluai Faaaliga i se togavao tulaga ese. E oo mai tali a le Atua i le leo filemu ma le itiiti—o lagona o le filemu po o le mafanafana, o uunaiga e faia ai mea lelei, ma faamalamalamaina—o nisi taimi i le tulaga o ni fatu ninii o mafaufauga ia pe afai e mafaufau loloto i ai ma le migao e mafai ona tuputupu ae i ni laau mafala tetele faaleagaga. O nisi taimi o nei uunaiga po o mafaufauga e mafai lava ona faaosofia outou peresitene o korama a tiakono e fautua atu se fesoasoani pe tuu atu foi se tofiga i se alii talavou e le o toaga mai.

I ni tausaga ua mavae a o i ai i se au peresitene o se siteki, na uunaia i matou e valaau se alii lelei e avea ma failautusi a le siteki. I lea taimi sa tauivi lē tumau ai o ia e auai soo i le Lotu. Peitai, na matou iloaina afai na te taliaina le valaauga, o le a ia faia se galuega ofoofogia.

Sa matou tuu atu i ai le valaauga, ae sa ia tali mai, “Leai, ou te manatu e le mafai ona ou faia.”

Ona oo mai lea o se uunaiga. Sa ou fai atu i ai, “Ia, ou te manatu la o le a leai se failautusi a le siteki o Glendale.”

I lona tei, sa tali mai ai, “O le a le uiga o lau tala? E tatau lava ona i ai se failautusi a le siteki.”

Sa ou tali atu, “E te manao la ia i matou e valaau se isi tagata i le taimi nei e auauna o le failautusi a le siteki ae sa uunaia i matou e le Alii e valaau oe?”

“Ua lelei, sa ia fai mai ai, “O le a ou faia.”

Ma sa faapena ona ia faia. E le o na o alii e toatele ae e toatele foi taulelea o le a tali atu i se valaau pe a latou iloaina ua valaauina i latou e le Alii ma e manaomia i latou e le Alii.

O le isi mea e sosoo ai e mafai ona e faailoa atu i lenei peresitene o le korama a tiakono e faapea o se tasi o mea ua faamoemoeina e le Alii mai ia te ia o le laveai lea o le ua leiloa, o e le toaaga faatasi ma ē e le auai i le ekalesia. Na folafola mai e le Alii Lana misiona autu i upu nei: “Aua ua sau le Atalii o le tagata e faaola i le na le iloa” (Mataio 18:11). Afai la o le faamuamua a le Faaola o le laveai i le ua leiloa, afai o le faamuamua a Peresitene Thomas S. Monson o le faia o lea lava mea e tasi, e pei ona faaalia i lona soifuaga atoa, pe le tatau ea ona avea ma faamuamua a taitai uma, a peresitene uma o korama a tiakono i lenei Ekalesia le faia o lenei lava mea? O le ute o la tatou taitaiga, o se vaega autu o la tatou galuega, e tatau ona avea ma naunautaiga faatauanau ma le tumau le o atu e aumai ē ua leiloloa ma faafoi mai.

Sa fai mai se tasi alii talavou na asia e uso o lana korama: “Sa faateia lava au i lenei aso ina ua … o mai tagata e 30 i lo’u fale. … Sa faaosofia ai au e alu i le lotu i le taimi nei.” E mafai faapefea e se talavou ona teenaina se alofa ma se popolega faapena?

E faagaeetia lava au pe a ou faalogo i le tele o tala e uiga i peresitene o korama a tiakono o e ua mauaina le vaaiga mamao ma mai lea taimi i lea taimi latou te aoao atu se lesona atoa po o se vaega foi o se lesona i a latou fonotaga a korama. I ni vaiaso talu ai sa ou auai atu ai i se vasega a le korama a tiakono. Sa tuu atu e se taulealea e 12 tausaga le matua se lesona 25 minute e uiga i le Togiola. Sa ia amata i le fesili atu i ona uso a tiakono po o le a so latou manatu e uiga i le Togiola. Ona ia faasoa atu lea o nisi o mau anoa ma fesili atu ni fesili taua, ia na latou tali atu ai. Ae ui i lea, sa ia iloaina e telē atu le taimi nai lo anomea o le lesona o totoe, ae sa lava lona atamai ma masalo o nisi o aoaoga na muai maua mai lona tama e fesili ai i taitai sa auai po o a ni fesili na latou fesiligia e uiga i le Togiola i taimi o a latou misiona faatasi ai ma a latou tali. Ona ia faamaea lea i lana molimau. Sa ou faalogo ma le maofa. Sa ou manatu ifo ia te au, “Ou te le manatuaina se taimi na ou tuu atu ai se vaega taua o se lesona a o avea au o se talavou i le Perisitua Arona.” E mafai ona tatou siitia le maualuga ma le vaai mamao mo nei alii talavou, ma o le a latou tali mai.

O outou taitai e siitiaina nei peresitene o korama a tiakono i le tulaga silisili pe a outou tuu atu ia i latou e taitai ae outou faamalumalu mai tua. Tou te le faalauteleina o outou valaauga i le tulaga silisili pe a outou tuu atua se lesona maoae ae pe a outou fesoasoani ia i latou e tuu atu se lesona maoae; e le o le taimi tou te laveai ai le tasi ae o le taimi tou te fesoasoani ai ia i latou e laveai le tasi.

E i ai se muagagana ua leva: aua nei e oti ma lau musika e teu pea ia te oe. I lea lava faatatauga ou te fia faapea atu ia te outou taitai matutua, aua nei faamaloloina outou faatasi ma o outou tomai faaletaitai e teu pea ia te outou. Aoao atu a outou autalavou i avanoa uma; aoao i latou i le ala e saunia ai se lisi o mataupu talanoaina, le auala e taitai ai fonotaga i le mamalu ma le agalelei, le auala e laveai ai le tasi, le auala e saunia ai ma tuu atu se lesona musuia, ma le auala e maua ai faaaliga. O le fuataga lea o lou manuia—o le talatuu o le taitaiga ma le faaleagaga e te tuua ma le mauaa i loto ma mafaufau o nei alii talavou.

Afai o le a faalauteleina e outou peresitene o korama a tiakono o outou valaauga, o le a avea outou ma tufugaaao o le Atua, i le taimi nei, aua o le perisitua o loo i le taulealea e tutusa lava le mamana ma le perisitua o loo i le alii pe a faatinoina i le amiotonu. Ma a oo ina outou osia feagaiga o le malumalu ma avea outou ma faifeautalai ma taitai o lenei Ekalesia i le lumanai, o le a outou iloaina le auala e maua ai faaaliga, le auala e laveai ai le tasi, ma le auala e aoao atu ai aoaoga faavae o le malo i le mana ma le pule. Ona avea ai lea o outou ma tupulaga o le tofi tautupu. Ou te molimau atu ai i nei mea i le suafa o Iesu Keriso, o le Faaola ma le Togiola o le lalolagi, amene.

Faaali Mau FaasinoNatia Mau Faasino

    Faamatalaga

    1. I le Henry B. Eyring, “Waiting upon the Lord,” i le Brigham Young University 1990–91 Devotional and Fireside Speeches (1991), 17.