Үндсэн цэсийг алгасах
Дөрөвдүгээр сар 2013 | Сүмийн албан тушаалтнуудыг дэмжүүлэн баталсан нь

Сүмийн албан тушаалтнуудыг дэмжүүлэн баталсан нь

Дөрөвдүгээр сар 2013 Ерөнхий чуулган

Аудио Татаж авах Share close