Preskoči glavno navigacijo
april 2013 | »To je moje delo in slava«

»To je moje delo in slava«

april 2013 Generalna konferenca

Bog je svojo moč milostno dal tistim, ki sprejmejo in spoštujejo njegovo duhovništvo, ki vodi do obljubljenih blagoslovov nesmrtnosti in večnega življenja.

Predsednik Packer, veselimo se 98 različice te čudovite pesmi. Kako čudovito navodilo nam je dal!

Pred tedni sva se neke temne hladne zimske noči z ženo Barbaro občudujoče zazrla v nebo. Na milijone zvezd se je zdelo izjemno svetlih in lepih. Nato sem odprl knjigo Dragoceni biser in znova začuden prebral, kar je Gospod Bog rekel Mojzesu, da je ustvaril neštete svetove in da jih je prav tako ustvaril za svoj lastni namen, in ustvaril jih je po Sinu, ki je njegov Edinorojeni (gl. Moses 1:33).

Danes Hubblov vesoljski teleskop potrjuje veličino tega, kar je Mojzes videl. Hubblovi znanstveniki pravijo, da je galaksija Rimska cesta, v kateri sta Zemlja in Sonce le delček, le ena od dvesto milijard podobnih galaksij. Težko razumem in nemogoče je, da bi dojel, kako velike in prostrane so Božje stvaritve.

Bratje in sestre, ta moč, s katero so bila ustvarjena nebesa in zemlja, je duhovništvo. Tisti, ki smo člani Cerkve, vemo, da sta vir te duhovniške moči Bog Vsemogočni in njegov Sin, Jezus Kristus. Duhovništvo ni le moč, s katero so bila ustvarjena nebesa in zemlja, ampak je tudi moč, ki jo je Odrešenik uporabil, ko je deloval na zemlji, da je z njo izvajal čudeže, blagoslavljal in ozdravljal bolne, obujal mrtve in da je kot Očetov edinorojeni Sin pretrpel neznosne bolečine Getsemanija in Kalvarije ter tako milostno izpolnil zakone pravice in omogočil neskončno odkupno daritev ter z vstajenjem premagal telesno smrt.

Petru, Jakobu in Janezu ter drugim apostolom je dal ključe tega duhovniškega polnomočja in s tem moč, da so blagoslavljali druge in v nebesih zavezali to, kar je zavezano na zemlji.

Duhovniška moč je svet in pomemben Božji dar. Razlikuje se od duhovniškega polnomočja, ki je pooblastilo za delovanje v Božjem imenu. Pooblastilo oziroma uredba se podeli s polaganjem rok. Duhovniška moč nastopi le, če so tisti, ki jo udejanjajo, vredni in če delujejo v skladu z Božjo voljo. Predsednik Spencer W. Kimball je dejal: »Gospod je vsem nam duhovniškim bratom dal del polnomočja, vendar lahko nebeške moči uporabimo le na podlagi svoje pravičnosti.« (Boys Need Heroes Close By,Ensign, maj 1976, str. 45)

V sijajnih dneh obnove in ponovne ustanovitve Cerkve Jezusa Kristusa v današnjem svetu so na zemljo prišli Janez Krstnik, Peter, Jakob in Janez, Mojzes, Elija in Elija Tišbejec ter preko preroka Josepha Smitha obnovili vse duhovniške ključe in polnomočje za izvajanje Božjega dela v teh poslednjih dneh.

S temi ključi, s tem polnomočjem in s to močjo je v današnjem času organizirana Cerkev Jezusa Kristusa, ki jo vodi sam Kristus, ki usmerja živega preroka Thomasa S. Monsona, kateremu pomagajo ustrezno poklicani in oddeljeni apostoli.

Moški imajo v velikem duhovniškem načrtu nebeškega Očeta edinstveno odgovornost, da izvajajo duhovništvo, ampak oni niso duhovništvo. Moški in ženske imajo različne, vendar enakovredne vloge. Prav kakor ženska ne more spočeti otroka brez moškega, tako tudi moški ne more docela udejanjiti duhovniške moči, da bi si brez ženske ustvaril večno družino. Drugače rečeno, iz vidika večnosti si mož in žena delita tako moč plodnosti kot duhovniško moč. In moški in ženska bi si kot mož in žena morala prizadevati, da bi sledila nebeškemu Očetu. Ko si prizadevata, da bi duhovniške blagoslove prejela sama in njuna družina, bi se morala osredotočati na krščanske vrednote ljubezni, ponižnosti in potrpežljivosti.

Odločilno za nas je, da razumemo, da je nebeški Oče za vse svoje sinove in hčere priskrbel način, zaradi česar so lahko deležni duhovniških blagoslovov in krepilne moči. Božjem načrtu za njegove duhovne otroke je bistvena izjava, ki pravi, da je njegovo delo in njegova slava, da bi človek prejel nesmrtnost in večno življenje (gl. Moses 1:39).

Gospod v razodetju, danem preroku Josephu Smithu, v enainosemdesetem razdelku Nauka in zavez pojasni, naj se duhovniško moč uporablja za podpiranje šibkih, za dvigovanje povešenih rok in za krepitev klecavih kolen (gl. v. 5).

In z izvajanjem tega bomo naredili večje dobro bližnjim in širili slavo tega, ki je naš Gospod (gl. NaZ 81:4).

Ko pomislimo na to, da podpiramo šibke, dvigujemo roke, ki so brez moči, in krepimo klecava kolena, se spomnim ljubke sedemletnice, ki je svojemu dedku pokazala majhno paradižnikovo sadiko, ki je zrasla iz semena, ki ga je posejala za šolski projekt v drugem razredu.

Pojasnila je, da bo iz enega majhnega semena zrasla rastlina. In ta bo, če bo zanjo dobro skrbela, obrodila veliko paradižnikov, ki bodo vsi imeli veliko semen.

Rekla je: »In če bi vsa ta semena posadili in pridelali več paradižnikov, in spet posadili vsa semena, bi že v nekaj sezonah imeli na milijone paradižnikov.«

»Vsa,« je začudeno rekla, »iz enega majhnega semena.«

Nato pa je rekla: »Svojo rastlino sem skoraj pokončala. Pustila sem jo v temnem prostoru in jo pozabila zalivati. Ko sem se nanjo spomnila, je bila povsem izsušena in ovenela. Jokala sem, ker sem pomislila na vse tiste številne paradižnike, ki ne bodo nikoli obrodili.«

Navdušeno je potem dedku povedala o »čudežu«, ki se je zgodil.

Pojasnila je: »Mami je rekla, da rastlina morda ni odmrla. Morda je voda in nekaj svetlobe vse, kar potrebuje, da ponovno oživi.

In imela je prav. Rastlino sem zalila in jo postavila k oknu na svetlo. In veš kaj?« je vprašala. »Oživela je, sedaj pa bo obrodila na milijone paradižnikov!«

Njena paradižnikova sadika, ki je veliko obetala, a je bila zaradi nenamernega zanemarjanja tako oslabljena in ovenela, se je zaradi vode in svetlobe, ki so jo priskrbele dekličine ljubeče in skrbne roke, okrepila in oživela.

Bratje in sestre, kot dobesedni duhovni otroci ljubečega nebeškega Očeta, imamo neomejen božji potencial. A če nismo pazljivi, lahko postanemo kot ovenela paradižnikova sadika. Oddaljimo se lahko od pravega Kristusovega nauka in evangelija, postanemo duhovno podhranjeni ter ovenemo, ker smo se odmaknili od božanske luči in žive vode Odrešenikove večne ljubezni ter duhovniške moči.

Tisti, ki imajo duhovništvo in si vedno ne prizadevajo, da bi mu izkazali čast tako, da bi služili družinskim članom in drugim, bodo kakor tisti, ki ne prejmejo blagoslovov, povezanih z duhovniško močjo, in bodo zagotovo duhovno omagali, ker so v življenju sami sebe prikrajšali za bistvena duhovna hranila, luč in Božjo moč - podobno kot paradižnikove sadike, ki imajo tak potencial, vendar so zanemarjene in ovenele.

Ista duhovniška moč, ki je ustvarila svetove, galaksije in vesolje, je lahko del našega življenja in bi tudi morala biti, da bi družini, prijateljem in sosedom pomagali, jih krepili in blagoslavljali - oziroma drugače rečeno, delali to, kar bi delal Odrešenik, če bi danes deloval med nami.

Osnovni namen te duhovniške moči je, da nas blagoslavlja, posvečuje in očiščuje, da s svojo družino lahko živimo v navzočnosti nebeških staršev, povezani z duhovniškimi pečatenji, in da sodelujemo pri čudovitem delu Boga in Jezusa Kristusa s tem, da vedno povečujemo njuno luč in slavo.

Zaradi tega sem imel pred nekaj meseci priložnost, da sem sodeloval pri pripravi videa za predstavitev svetovnega usposabljanja voditeljev z naslovom Krepitev družin in Cerkve z duhovništvom.

Ta inovativni in poučni video je preveden v šestinšestdeset jezikov. Uči, kako lahko duhovniška moč blagoslavlja, poživlja in krepi naše življenje, življenje naših družin in življenje vseh članov Cerkve.

Vsem nam - moškim, ženskam in otrokom, poročenim, ovdovelim ali samskim, ne glede na okoliščine - pokaže, kako smo lahko dediči duhovniških blagoslovov. Osem do dvanajstminutni prispevki pojasnjujejo ključe, polnomočje in duhovniško moč ter kako to krepi posameznike, družine in Cerkev.

Neki poseben prizor je bil posnet v zelo majhnem pionirskem domu mamine prababice, Mary Fielding Smith. Bila je vdova Hyruma, starejšega brata preroka Josepha. Kot samohranilka se je zaradi svoje trdne vere v duhovništvo zanašala na to moč, da je svoje otroke vzgojila in blagoslavljala v evangelijski luči in ljubezni. Danes ji je potomstvo na tisoče zvestih voditeljev in članov Cerkve hvaležno za njeno vero, pogum in zgled.

To novo usposabljanje voditeljev je sedaj na voljo na spletu na LDS.org, kjer si ga lahko vsi ogledajo in ga izkusijo. Lahko ga gledate neposredno na LDS.org ali pa si ga naložite na računalnik, pametni telefon ali tablične naprave.

Prvo predsedstvo je kolske predsednike in škofe prosilo, naj enega ali več sestankov kolskega oziroma oddelčnega svèta namenijo gledanju videa. Kolski in oddelčni sveti bi se morali pogovarjati o tem, kako naj predstavljene nauke izvedejo v praksi (Pismo Prvega predsedstva, 1. feb. 2013).

Vsebina bo navdihnila in spodbudila člane v duhovniških zborih, Društvu za pomoč, Nedeljski šoli, organizacijah Mladenk in Mladeničev (zlasti tistih, ki se pripravljajo na misijon) in na sestankih Osnovne oziroma skupnih sestankih, ki potekajo vsako peto nedeljo. Člani svèta bodo potem lahko posameznike in starše spodbujali, naj to predstavitev uporabljajo z družino. Bratje in sestre, to usposabljanje voditeljev je namenjeno vsakemu članu Cerkve. Starši, poglejte ga in se o tem, kar ste se naučili in kaj ste ob tem občutili, pogovorite s svojimi otroki. Otroci naj si ga potem tudi sami pogledajo in se pogovorijo z vami, da bo vaša družina okrepljena zaradi duhovništva.

Jezus je dejal:

»Če je kdo žejen, naj pride k meni in naj pije.« (Jn 7:37)

»Kdor pa bo pil od vode, ki mu jo bom jaz dal, ne bo nikoli žejen, ampak bo voda, katero mu bom dal, postala v njem izvir vode, ki teče v večno življenje.« (Jn 4:14)

»Jaz sem luč sveta. Kdor hodi za menoj, ne bo hodil v temi, temveč bo imel luč življenja.« (Jn 8:12)

Če kdo med vami meni, da sta vaša vera ali pričevanje o načrtu nebeškega Očeta manjša od tega, kar veste, da bi morala biti, potem se še bolj obrnite k Odrešeniku. Naj njegova luč in njegova živa voda za vas in vašo družino naredita to, kar je malo vode in svetlobe naredilo za uvelo paradižnikovo sadiko, da je ponovno oživela.

Začel sem torej s čudenjem in spoštovanjem do svaritev, ki jih je Bog ustvaril z duhovniško močjo. Predpostavljam, da se večina med vami tako kot jaz sprašuje, če bomo lahko kdaj docela dojeli Božjo moč za poučevanje in blagoslavljanje. Je tako velika, tako veličastna, tako vplivna.

Joseph Smith je rekel: »Duhovništvo je večno načelo in obstaja pri Bogu od večnosti in bo do večnosti, brez začetka dni oziroma konca let.« (Teachings of Presidents of the Church: Joseph Smith, 2007, str. 104)

Bog je svojo moč milostno dal tistim, ki sprejmejo in spoštujejo njegovo duhovništvo, ki vodi do obljubljenih blagoslovov nesmrtnosti in večnega življenja.

Pričujem, da se delo Jezusa Kristusa izvršuje preko duhovništva. To je moč, s katero sta nebeški Oče in njegov ljubljeni Sin ustvarila zemljo in za nas sprožila veliki načrt sreče. Ponižno molim, da bi bili modri in da bi si z močjo Božjega duhovništva prizadevali okrepiti svoje življenje, življenje naših družin in Cerkev Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni, v imenu Jezusa Kristusa, amen.