Spring over hovednavigation
april 2013 | Til vi ses igen

Til vi ses igen

april 2013 Generalkonference

Jeg beder til, at Herren vil velsigne og bevare jer, mine brødre og søstre. Må hans lovede fred være med jer i dag og altid.

Mine brødre og søstre, vi har haft en storslået konference. Jeg ved, at I er enige med mig i, at budskaberne har været inspirerende. Vores hjerte er blevet rørt, og vore vidnesbyrd om dette guddommelige værk er blevet styrket, når vi har mærket Herrens Ånd. Må vi længe huske det, vi har hørt de sidste to dage. Jeg opfordrer jer til at studere talerne yderligere, når de bliver trykt i de kommende numre af Ensign og Liahona.

Vi siger tak til hver eneste, som har talt til os, såvel som til dem, der har ledt os i bøn. Desuden har musikken været opløftende og inspirerende. Vi elsker vores vidunderlige Tabernakelkor og takker også alle andre, der har stået for musikken.

Vi står samlet om at udtrykke vores taknemlighed til de personer, der i går blev afløst fra hovedpræsidentskabet og hovedbestyrelsen i Unge Piger. Deres indsats har været fremragende og deres hengivenhed fuldstændig.

Vi har med opløftede hænder opretholdt brødre og søstre, som er blevet kaldet til nye stillinger ved denne konference. Vi ønsker, at de alle ved, at vi ser frem til at tjene sammen med dem i Mesterens sag.

Vi er en verdensomspændende kirke, brødre og søstre. Vore medlemmer bor over hele verden. Jeg opfordrer jer til at være gode borgere i de lande, hvor I bor, og gode naboer i jeres lokalsamfund; ræk ud til mennesker med en anden tro såvel som til vore egne. Må vi være tolerante samt venlige og kærlige over for dem, der har en anden tro og andre standarder end vi. Frelseren bragte til denne jord et budskab om kærlighed og velvilje over for alle mænd og kvinder. Må vi altid følge hans eksempel.

Jeg beder til, at vi må være opmærksomme på behov blandt dem omkring os. Der er nogle, især blandt de unge, som på tragisk vis er involveret i narkotika, umoral, pornografi osv. Der er mennesker, der er ensomme, herunder enker og enkemænd, som længes efter selskab og andres interesse. Må vi altid være rede til at række dem en hjælpende hånd og vise et kærligt hjerte.

Vi lever i en tid i verdens historie, hvor der er mange vanskelige udfordringer, men også store muligheder og grund til at glæde sig. Der er selvfølgelig tider, hvor vi oplever skuffelser, hjertesorg og tilmed tragedier i vores liv. Men hvis vi sætter vores lid til Herren, vil han hjælpe os gennem vore vanskeligheder, hvad de end måtte være. Salmisten kom med denne trøst: »Om aftenen slår gråden sig ned, om morgenen er der jubel.«1

Mine brødre og søstre, jeg ønsker, at I skal vide, hvor taknemlig jeg er for Jesu Kristi evangelium, der blev gengivet i de sidste dage gennem profeten Joseph Smith. Det er nøglen til vores lykke. Må vi være ydmyge og bønsomme og have tro på, at vor himmelske Fader kan vejlede og velsigne os i vores liv.

Jeg bærer mit personlige vidne og vidnesbyrd til jer om, at Gud lever, at han hører bønnerne fra ydmyge hjerter. Hans Søn, vor Frelser og Forløser, taler til hver enkelt af os: »Se, jeg står ved døren og banker på; hører nogen mig og åbner døren, vil jeg gå ind til ham.«2 Må vi tro på disse ord og benytte os af dette løfte.

Når denne konference nu afsluttes, nedkalder jeg himlens velsignelser over hver enkelt. Må jeres hjem være fyldt med fred, harmoni, høflighed og kærlighed. Må de være fyldt med Herrens Ånd. Må I styrke og nære jeres vidnesbyrd om evangeliet, så det må være jer en beskyttelse mod Satans prøvelser.

Jeg beder til, at Herren vil velsigne og bevare jer, mine brødre og søstre, indtil vi ses igen om seks måneder. Må hans lovede fred være med jer i dag og altid. Jeg takker for jeres bønner for mig og for alle generalautoriteterne. Vi er dybt taknemmelige for jer. I vor Frelsers og Forløsers navn, ham vi tjener, ja, i Jesu Kristi navn. Amen.

Vis henvisningerGem henvisninger

    Noter

    1. Sl 30:5.

    2. Åb 3:20.