Fő navigáció átugrása
április 2013 | Míg újra találkozunk

Míg újra találkozunk

április 2013 Általános konferencia

Imádkozom azért, hogy az Úr megáldjon és megtartson benneteket, szeretett testvéreim. Legyen veletek ígért békessége most és mindig!

Fivéreim és nőtestvéreim, mily csodálatos konferenciánk volt! Biztosan egyetértetek velem, amikor azt mondom, hogy sugalmazott üzeneteket hallottunk. Szívünket megérintette és eme isteni munkáról való bizonyságunkat megerősítette, hogy érezhettük az Úr Lelkét. Emlékezzünk sokáig mindarra, amit az elmúlt két nap során hallottunk! Arra buzdítalak benneteket, hogy tanulmányozzátok alaposabban az elhangzottakat, amikor a beszédeket nyomtatott formában megkapjátok a jövő havi Ensign és Liahóna folyóiratban.

Hálánkat fejezzük ki azoknak, akik szóltak hozzánk, valamint azoknak, akik imát mondtak. Ezenkívül a zene is felemelő és inspiráló volt! Szeretjük csodálatos Tabernákulum Kórusunkat, és köszönetet mondunk mindenki másnak is, aki közreműködött a zenében.

Együttesen fejezzük ki hálánkat a Fiatal Nők Általános Elnökségének és Testületének tagjai iránt, akik tegnap felmentésre kerültek. Tökéletes odaadással végzett szolgálatuk kiemelkedő volt.

Felemelt kézzel támogattunk olyan fivéreket és nőtestvéreket, akiket e konferencia során hívtunk el új feladatkörökbe. Szeretnénk, ha mindannyian tudnák, hogy nagyon várjuk, hogy velük együtt szolgáljunk a Mester munkájában.

Világméretű egyház vagyunk, testvéreim. Egyháztagjaink a föld minden táján megtalálhatóak. Arra intelek benneteket, hogy legyetek jó polgárai annak a nemzetnek, amelyben éltek, legyetek jó szomszédok a lakóközösségetekben, kinyújtva kezeteket azok felé, akik más hitet vallanak, és azok felé is, akik a mi hitünket vallják. Legyünk türelmesek, kedvesek és szeretetteljesek azokkal, akik esetleg nem osztják hitelveinket és normáinkat. A Szabadító a minden férfi és nő iránti szeretet és jóakarat üzenetét hozta el e világra. Mindig kövessük a példáját!

Imádkozom, hogy észrevegyük a körülöttünk lévők szükségleteit. Vannak néhányan – különösen a fiatalok között –, akik tragikus módon belekeveredtek a drogok, az erkölcstelenség, a pornográfia és egyéb káros hatások vonzásába. Vannak, akik magányosak, például az özvegyek, akik hőn vágynak mások társaságára és törődésére. Álljunk mindig készen segítő kezünket és szerető szívünket nyújtani feléjük!

A világ történelmének olyan korszakában élünk, amikor sok nehéz kihívás támad, ugyanakkor rengeteg lehetőségünk és okunk van az örvendezésre is. Természetesen adódnak olyan időszakok, amikor csalódást, szívfájdalmat vagy akár tragédiát tapasztalunk meg az életünkben, ha azonban az Úrba vetjük bizodalmunkat, akkor Ő átsegít minket a nehézségeinken, bármik legyenek is azok. A Zsoltáríró e szavakkal biztosított minket effelől: „[E]ste bánat száll be hozzánk, reggelre öröm.”1

Fivéreim és nőtestvéreim, szeretném, ha tudnátok, mily hálás vagyok Jézus Krisztus evangéliumáért, amely visszaállíttatott ezekben az utolsó napokban Joseph Smith próféta által. Ez jelenti boldogságunk kulcsát. Legyünk alázatosak és imádságos lelkűek, és higgyünk abban, hogy Mennyei Atyánk képes utat mutatni nekünk és megáldani minket az életünkben!

Személyes tanúságomat és bizonyságomat teszem nektek arról, hogy Isten él, és meghallja az alázatos szívből fakadó imádságot. Fia, a mi Szabadítónk és Megváltónk, így szól mindnyájunkhoz: „Ímé az ajtó előtt állok és zörgetek; ha valaki meghallja az én szómat és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz”2. Higgyünk e szavaknak, és használjuk ki ezt az ígéretet!

Most, hogy bezárjuk ezt a konferenciát, a menny áldásait kérem mindannyiótokra. Töltse be otthonotokat békesség, harmónia, előzékenység és szeretet! Járja át az Úr Lelke! Kívánom, hogy folyamatosan ápoljátok és tápláljátok az evangéliumról való bizonyságotokat, hogy az védelmet nyújtson nektek Sátán gyötrelmes csapásai ellen.

Míg hat hónap múlva újra találkozunk, imádkozom azért, hogy az Úr megáldjon és megtartson benneteket, szeretett testvéreim. Legyen veletek ígért békessége most és mindig! Köszönöm az értem, valamint az összes általános felhatalmazottért mondott imáitokat. Mélységesen hálásak vagyunk nektek és értetek. Urunk, akit szolgálunk, Szabadítónk és Megváltónk, vagyis Jézus Krisztus nevében, ámen.

Utalások megjelenítéseUtalások elrejtése

    Jegyzetek

    1. Zsoltárok 30:6.

    2. Jelenések 3:20.