Hopp over hovednavigasjon
April 2013 | Til vi ses igjen

Til vi ses igjen

April 2013 Generalkonferanse

Jeg ber om at Herren må velsigne og bevare dere, mine brødre og søstre. Måtte hans lovede fred være med dere nå og alltid.

Mine brødre og søstre, hvilken strålende konferanse vi har hatt. Jeg vet at dere er enige med meg i at budskapene har vært inspirerende. Våre hjerter har blitt rørt, og våre vitnesbyrd om dette guddommelige verk har blitt styrket når vi har følt Herrens ånd. Måtte vi lenge huske det vi har hørt de siste to dagene. Jeg oppfordrer dere til å studere budskapene ytterligere når de blir trykt i kommende utgaver av Ensign og Liahona.

Vi vil takke alle som har talt til oss, så vel som dem som har holdt bønn. I tillegg har musikken vært oppløftende og inspirerende. Vi elsker vårt fantastiske Tabernakelkor, og takker alle andre som også har fremført musikk.

Sammen uttrykker vi vår takknemlighet til Unge kvinners generalpresidentskap og generalutvalg, som ble avløst i går. Deres tjeneste har vært enestående og deres engasjement fullstendig.

Vi har oppholdt, med oppløftede hender, brødre og søstre som har blitt kalt til nye stillinger under denne konferansen. De skal alle vite at vi gleder oss til å tjene sammen med dem i Mesterens sak.

Vi er en verdensomspennende kirke, brødre og søstre. Våre medlemmer finnes over hele verden. Måtte dere være gode borgere i de nasjoner der dere bor, gode naboer i deres lokalsamfunn og rekke ut en hjelpende hånd til personer fra andre trossamfunn så vel som til våre egne. Måtte vi være tolerante, snille og kjærlige overfor dem som ikke deler vår tro og våre normer. Frelseren kom til jorden med et budskap om kjærlighet og velvilje overfor alle menn og kvinner. Måtte vi alltid følge hans eksempel.

Jeg ber om at vi må være oppmerksomme på behovene til menneskene rundt oss. Det er noen, særlig blant de unge, som tragisk nok er innblandet i narkotika, umoral, pornografi og så videre. Det finnes dem som er ensomme, heriblant enker og enkemenn, som lengter etter andres selskap og omtanke. Måtte vi alltid være rede til å gi dem en hjelpende hånd og et kjærlig hjerte.

Vi lever i en tid i verdens historie da det er mange vanskelige utfordringer, men også store muligheter og grunner til å glede seg. Det hender naturligvis at vi opplever skuffelser, sorg og til og med tragedier i vårt liv. Men hvis vi vil sette vår lit til Herren, vil han hjelpe oss gjennom våre vanskeligheter, uansett hva de måtte være. Salmisten ga følgende forsikring: “Om kvelden kommer gråt som gjest, om morgenen er det frydesang.”1

Mine brødre og søstre, dere skal vite hvor takknemlig jeg er for Jesu Kristi evangelium, gjengitt i disse siste dager gjennom profeten Joseph Smith. Det er nøkkelen til vår lykke. Måtte vi være ydmyke og tilbøyelige til bønn, i tro på at vår himmelske Fader kan veilede og velsigne oss i vårt liv.

Jeg bærer mitt personlige vitnesbyrd for dere om at Gud lever, at han hører ydmyke hjerters bønner. Hans Sønn, vår Frelser og Forløser, taler til hver av oss: “Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, da vil jeg gå inn til ham.”2 Måtte vi tro disse ordene og dra nytte av dette løftet.

Når vi nå avslutter denne konferansen, nedkaller jeg himmelens velsignelser over hver og en av dere. Måtte deres hjem være fylt med harmoni, høflighet og kjærlighet. Måtte de være fylt med Herrens ånd. Måtte dere gi næring til deres vitnesbyrd om evangeliet, slik at det kan beskytte dere mot Satans tuktelse.

Til vi ses igjen om seks måneder, ber jeg om at Herren vil velsigne og bevare dere, mine brødre og søstre. Måtte hans lovede fred være med dere nå og alltid. Takk for deres bønner på mine og alle generalautoritetenes vegne. Vi er dypt takknemlige for dere. I vår Frelser og Forløsers, vår Herre Jesu Kristi navn, han som vi tjener. Amen.

Vis henvisningerSkjul henvisninger

    Noter

    1. Salmene 30:5.

    2. Johannes’ åpenbaring 3:20.