Mergi la meniul principal
aprilie 2013 | Până ce ne vom revedea

Până ce ne vom revedea

aprilie 2013 Conferinţa Generală

Dragi fraţi şi surori, mă rog ca… Domnul să vă binecuvânteze şi să aibă grijă de dumneavoastră. Fie ca pacea Sa promisă să fie cu dumneavoastră acum şi totdeauna.

Dragii mei fraţi şi dragile mele surori, ce conferinţă minunată am avut! Ştiu că veţi fi de acord cu mine când spun că mesajele au fost pline de inspiraţie. Inimile noastre au fost atinse şi mărturiile noastre despre această lucrare divină au fost întărite în timp ce am simţit Spiritul Domnului. Fie ca noi să ne amintim pentru mult timp ceea ce am auzit în aceste două zile. Vă îndemn să studiaţi mesajele după ce vor fi tipărite în numerele următoare ale revistelor Ensign şi Liahona.

Ne exprimăm recunoştinţa pentru fiecare persoană care ne-a vorbit, precum şi pentru cei care au rostit rugăciuni. De asemenea, muzica a fost înălţătoare şi ne-a inspirat. Îndrăgim minunatul nostru Cor al Tabernacolului şi mulţumim, de asemenea, tuturor celorlalţi care au interpretat muzica.

Ne exprimăm recunoştinţa pentru surorile din preşedinţia generală şi Comitetul General al Tinerelor Fete care au fost eliberate ieri din chemările lor. Slujirea lor a fost remarcabilă şi devotamentul lor a fost complet.

Noi am susţinut, prin ridicarea mâinii, fraţi şi surori care au primit chemări noi în cadrul acestei conferinţe. Vrem ca fiecare dintre ei să ştie că aşteptăm cu nerăbdare să slujim alături de ei în lucrarea Învăţătorului.

Dragi fraţi şi surori, suntem o Biserică mondială. Membrii noştri se găsesc în întreaga lume. Vă îndemn să fiţi cetăţeni buni ai naţiunilor în care trăiţi şi vecini buni în comunităţile dumneavoastră, ajutându-i atât pe cei de alte credinţe, cât şi pe ai noştri. Fie ca noi să fim toleranţi, cât şi plini de bunătate şi de dragoste, cu cei care nu împărtăşesc crezurile şi standardele noastre. Salvatorul a adus pe acest pământ un mesaj de dragoste şi bunăvoinţă faţă de toţi oamenii. Fie ca noi să urmăm, totdeauna, exemplul Său.

Mă rog ca noi să fim atenţi la nevoile celor din jurul nostru. Există persoane, în special printre cei tineri, care sunt implicate, în mod tragic, în lucruri precum consumul de droguri, imoralitate, pornografie şi aşa mai departe. Există acei oameni care sunt singuri, inclusiv văduvele şi văduvii, care îşi doresc mult să aibă parte de compania şi afecţiunea altora. Fie ca noi să fim totdeauna pregătiţi să ne oferim ajutorul şi să dăm dovadă de dragoste.

Trăim într-o perioadă din istoria lumii în care sunt multe încercări dificile, însă şi multe ocazii şi motive de bucurie. Există, desigur, acele momente în care avem parte de dezamăgiri, dureri şi chiar tragedii în vieţile noastre. Cu toate acestea, dacă ne punem încrederea în Domnul, El ne va ajuta să ne depăşim greutăţile, indiferent de natura lor. Psalmistul ne oferă această asigurare: „Seara vine plânsul, iar dimineaţa veselia”1.

Dragii mei fraţi şi dragile mele surori, vreau ca dumneavoastră să ştiţi cât de recunoscător sunt pentru Evanghelia lui Isus Hristos, restaurată în aceste zile din urmă prin intermediul profetului Joseph Smith. Este cheia fericirii noastre. Fie ca noi să fim umili şi să ne rugăm şi să avem credinţa că Tatăl nostru Ceresc ne poate îndruma şi binecuvânta în vieţile noastre.

Vă depun mărturia mea personală că Dumnezeu trăieşte, că El aude rugăciunile inimilor umile. Fiul Său, Salvatorul şi Mântuitorul nostru, ne vorbeşte fiecăruia: „Iată, Eu stau la uşă, şi bat. Dacă aude cineva glasul Meu şi deschide uşa, voi intra la el”2. Fie ca noi să credem aceste cuvinte şi să profităm de această promisiune.

Acum, când această conferinţă se află la final, invoc binecuvântările cerului asupra fiecăruia dintre dumneavoastră. Fie ca ale dumneavoastră cămine să fie pline de pace, armonie, amabilitate şi dragoste. Fie ca ele să fie pline de Spiritul Domnului. Fie ca dumneavoastră să vă hrăniţi şi să vă întăriţi mărturiile despre Evanghelie, pentru ca ele să vă protejeze împotriva loviturilor lui Satana.

Dragi fraţi şi surori, mă rog ca până ce ne vom revedea din nou, peste şase luni, Domnul să vă binecuvânteze şi să aibă grijă de dumneavoastră. Fie ca pacea Sa promisă să fie cu dumneavoastră acum şi totdeauna. Vă mulţumesc pentru rugăciunile dumneavoastră oferite pentru mine şi celelalte autorităţi generale. Vă suntem profund recunoscători. În numele Salvatorului şi Mântuitorului nostru, Căruia Îi slujim, chiar Isus Hristos, Domnul, amin.

Afişează referinţeleAscunde referinţele

    Note

    1. Psalmii 30:5.

    2. Apocalipsa 3:20.