Faapasi le faatautaiga autu
Aperila 2013 | Seia Tatou Toe Feiloai

Seia Tatou Toe Feiloai

Aperila 2013 Konafesi Aoao

Ou te tatalo ia faamanuia ma tausia outou e le Alii, o’u uso e ma tuafafine. Ia i ai Lona filemu na folafola mai ia te outou i le taimi nei ma aso uma.

Ou uso e ma tuafafine, se konafesi ina a mamalu. Ua ou iloa o le a outou ioe faatasi ma au, o savali e musuia. Ua ootia o tatou loto, ma ua faamalolosia a tatou molimau i lenei galuega paia a o tatou lagonaina le Agaga o le Alii. Tau ina ia tatou manatua pea mea na tatou faalogo ai i nei aso e lua. Ou te uunaia outou ia saga suesue atili i savali pe a lolomiina i mekasina o le Ensign ma le Liahona a sau.

E momoli atu lo matou agaga faafetai ia i latou uma taitoatasi sa saunoa, faapea foi i latou sa tuuina atu tatalo. E le gata i lea, sa faagaeetia ma musuia foi musika. Tatou te alolofa i le Aufaipese matagofie a le Tapeneko ma faafetai atu foi i isi uma sa saunia foi musika.

Tatou te auai faatasi i le tuuina atu o lo tatou agaga faafetai ia i latou o le au peresitene aoao ma le fono faatonu a Tamaitai Talavou, o ē na faamalolo ananafi. Na maoae la latou auaunaga faapea lo latou tuuto.

Ua tatou lagolagoina, e ala i le sii o lima, ia uso ma tuafafine ua valaauina i tofiga fou i lenei konafesi. Matou te mananao ia i latou uma ia silafia ua matou sagisagi fiafia atu e galulue faatasi ma i latou i le galuega a le Matai.

O la tatou Ekalesia ua i ai i le lalolagi atoa uso e ma tuafafine. Ua i ai o tatou tagata i le salafa o le kelope. Ou te apoapoai atu ia te outou ia avea outou ma tagatanuu lelei o malo o loo outou nonofo ai ma avea o ni tuaoi lelei i o outou nuu, aapa atu ia i latou o isi tapuaiga faapea foi i o tatou lava tagata. Ia tatou onosai, ma ia agalelei foi ma alolofa atu ia i latou e le tutusa o tatou talitonuga ma tulaga faatonuina. Ua aumaia e le Faaola i lenei lalolagi se savali o le alofa ma le agalelei i alii uma ma tamaitai. Ia tatou mulimuli i Lana faataitaiga.

Ou te tatalo ia mafai ona tatou iloa manaoga o i latou o loo siomia ai i tatou. O loo i ai nisi, aemaise i le autalavou, ua ogaoga le aafia ai i fualaau faasaina, ola lē mama, ponokalafi, ma isi mea. O loo i ai i latou ua tuulafoaiina, e aofia ai fafine ma tane ua maliliu o latou taitoalua, o ē o loo moomoo mo mafutaga ma amanaia e isi. Ia tatou sauniuni e tuuina atu ia i latou selima fesoasoani ma se loto e alofa.

Ua tatou ola i se taimi i le talafaasolopito o le lalolagi, ua matua tele naua luitau faigata ae o loo tele ai foi avanoa ma mafuaaga e olioli ai. E moni, e i ai taimi tatou te oo ai i le le fiafia, lototiga, ma mafatiaga i o tatou lava olaga. Peitai, afai tatou te tuu lo tatou faatuatuaga i le Alii, o le a Ia fesoasoani mai i o tatou faigata, tusa lava po o le a. Na aumaia e le Fai Salamo le faamautinoaga lenei: “E afe ane le tagi i le afiafi, a o le alaga fiafia i le taeao.”1

Ou uso e ma tuafafine, ou te manao ia outou iloa lo’u matua faafetai i le talalelei a Iesu Keriso, na toefuatai mai i nei aso e gata ai e ala mai i le Perofeta o Iosefa Samita. O le ki lea i lo tatou fiafia. Tau ina ia tatou lotomaualalo ma lototatalo, ma le faatuatua e mafai e lo tatou Tama Faalelagi ona taiala ma faamanuia i tatou i o tatou olaga.

Ou te tuuina atu la’u molimau patino ma tautino atu ia te outou o loo soifua le Atua, e faafofoga mai o Ia i tatalo a loto e faamaulalo. O Lona Alo, lo tatou Faaola ma le Togiola, ua fetalai mai ia i tatou taitoatasi: “Faauta, ou te tu atu i le puipui ma tu’itu’i atu: Ai se tasi e faalogo mai i lo’u leo ma tatala mai le puipui, ou te ulufale atu ia te ia.”2 Tau ina ia tatou talitonu i nei upu ma faaaoga lenei folafolaga.

A o faamaeaina lenei konafesi, ou te talosagaina faamanuiaga o le lagi i luga o outou taitoatasi. Ia faatutumu o outou maota ma laoa i le filemu, toafimalie, faaaloalo, ma le alofa. Ia faatumuina i le Agaga o le Alii. Ia fafaga ma faafailele a outou molimau o le talalelei, ia avea o se puipuiga ia te outou mai mea faafefete a Satani.

Seia tatou toe feiloai i le isi ono masina, ou te tatalo ia faamanuia ma tausia outou e le Alii, o’u uso e ma tuafafine. Ia i ai Lona filemu na folafola mai ia te outou i le taimi nei ma aso uma. Faafetai atu mo a outou tatalo mo au faapea foi le Au Pulega Aoao uma. Matou te matua faafetai atu ia te outou. I le suafa o lo tatou Faaola ma le Togiola, o lē o loo tatou auauna i ai, o Iesu Keriso, le Alii, amene.

Faaali Mau FaasinoNatia Mau Faasino

    Faamatalaga

    1. Salamo 30:5.

    2. Faaaliga 3:20.