Faapasi le faatautaiga autu
Aperila 2013 | E Tasi Lava i Tatou

E Tasi Lava i Tatou

Aperila 2013 Konafesi Aoao

Ou te tatalo po o fea lava le mea o tatou i ai ma po o a foi o tatou tiute o i ai i le perisitua a le Atua, o le a tuufaatasia lava i tatou i le galuega o le aumaia o le talalelei i le lalolagi uma.

Sa faamanino mai e le Alii i le amataga lava o lenei tisipenisione faaiu e ao ona tatou avatua le talalelei i le lalolagi atoa. O le mea sa Ia fetalai atu ai i ni nai tagata na umiaina le perisitua i le 1831, o Lana fetalaiga foi lena i tagata e toatele i le taimi nei. Po o le a lava lo tatou matutua, malosi, valaauga i le Ekalesia, po o nofoaga, ua tasi i tatou o e ua valaauina i le galuega e fesoasoani ia te Ia i Lana seleselega o agaga seia toe afio mai o Ia. Sa Ia fetalai atu i na uluai tagata faigaluega i le tovine:

“Ma ou te toe fai atu ia te outou, Ou te tuu atu ia te outou se poloaiga, ia o atu tagata taitoatasi, e aofia ai le toeaina, le ositaulaga, le aoao, ma tagata o le ekalesia, ma lona malosi, ma le galue o ona lima, e sauni ma faataunuu mea ua Ou poloaiina ai.

“Ma ia tuu atu a outou talaiga e avea ma leo o le lapataiga, o tagata taitoatasi i lona tuaoi, i le mālū ma i le agamalu.

“Ma ia outou o ese atu i fafo mai totonu o e ua amioleaga. Ia outou laveai outou lava. Ia mama outou o e e tauaaoina ipu a le Alii.”1

Ua mafai nei e outou o uso o le Perisitua Arona ona iloaina o loo aafia ai outou i le poloaiga a le Alii. Talu ai tou te iloaina e saunia lava e le Alii se ala e tausi ai Ana poloaiga, ua mafai foi la ona outou faamoemoeina o le a Ia faia lena lava mea mo outou taitoatasi.

Sei ou tau atua ia te outou le auala na Ia faia ai mo se tasi taulealea ua umiaina nei le tofi o le ositaulaga i le Perisitua Arona. E 16 ona tausaga. E nofo o ia i se atunuu lea na faatoa taunuu i ai faifeautalai i le tausaga ua mavae. Sa tofia i laua i ni aai se lua, ae le o le aai lea e nofo ai le taulealea.

Ao laitiiti lava o ia, na aumai o ia e ona matua i Iuta mo le saogalemu. Sa aoaoina ma papatisoina le aiga e faifeautalai. Sa lei papatisoina o ia i le Ekalesia ona sa lei atoa lona valu tausaga i lena taimi.

Sa maliliu ona matua i se faalavelave. Ona toe faafoi atu lea o ia i lona tinamatua i lona aiga, e sopoia atuvasa, i le aai na fanau ai o ia.

Sa savalivali o ia i le alatele ia Mati o le tausaga ua tea i le taimi na ia lagona ai e tatau ona ia talanoa atu i se tamaitai na te le masani ai. Sa la talanoa i le Faa-Peretania o loo ia manatua pea. O ia o se tausima’i na auina atu e le peresitene o le misiona i lona aai e saili se fale faafomai ma se fale e nonofo ai faifeautalai ia o le a le pine ae atofa atu iina. Sa avea i laua ma ni uo a o la talanoa. Ina ua taunuu le tausima’i i le ofisa o le misiona, na ia faamatala atu i faifeautalai le taulealea.

Na taunuu uluai faifeautalai e toalua ia Setema o le 2012. O le taulealea matuaoti o le la uluai papatisoga lea i Le Ekalesia a Iesu Keriso o le Au Paia o Aso e Gata Ai. Na atoa ia Mati i le tausaga nei le fa masina talu ona avea o ia ma tagata o le ekalesia. Ua faauuina o ia o se ositaulaga i le Perisitua Arona ma mafai ai ona ia papatisoina le tagata lona lua e liliu mai i le Ekalesia. O ia le uluai paionia o le perisitua e faapotopotoina isi fanau a le Tama Faalelagi faatasi ma ia e faatu le Ekalesia i se aai e tusa ma le 130,000 tagata.

I le Aso Sa o le Eseta, 31 o Mati, 2013, na oo atu ai i se numera tele e toaono tagata auai o le Ekalesia i lena aai. Sa na o ia lava le tagata i le lotoifale sa auai i le sauniga i lena Aso Sa. Sa manua lona tulivae i le aso na muamua atu, ae sa naunau lava o ia ia auai iina. Sa tatalo o ia ina ia mafai ona ia savali i le lotu. Ma o lea sa i ai o ia iina. Sa latou taumamafa faatasi i le faamanatuga ma faifeautalai talavou e toafa ma se ulugalii faamisiona—o le aofaiga atoa lena o le faapotopotoga.

O lena tala e le foliga mai e ofoofogia sei vagana ua e iloaina i le tala le mamanu o le aao o le Atua i le fausiaina o Lona malo. Ua ou vaaia i le tele o taimi.

Sa ou vaaia i New Mexico a o ou talavou. Mo le tele o augatupulaga na tau mai ai e perofeta ia i tatou e tatau ona tatou fesoasoani atu i faifeautalai e saili ma aoao ē loto faamaoni ma alolofa ia i latou o e e o mai i totonu o le malo.

Ua ou vaaia mo au lava ia mea e mafai ona faia e taitai perisitua ma tagata faamaoni o le ekalesia. I le 1955 na avea ai au ma taitai i le Fuavaalele a le Iunaite Setete. Na tuu mai e lou epikopo ia te au i le fale se faamanuiaga ae ou te lei tuua mo lau uluai nofoaga e faamautu i ai, lea sa i ai i Albuquerque, New Mexico.

I lana faamanuiaga na ia faapea mai ai o lo’u taimi i le fuavaalele o le a avea ma taimi o galuega faamisiona. Sa ou taunuu i le lotu i lo’u Aso Sa muamua i le Paranesi Muamua a Albuquerque. Sa savali mai se alii ia te au, faailoa mai o ia o le peresitene o le itu, ma tau mai ia te au o le a ia valaauina au e auauna atu o se faifeautalai o le itu.

Sa ou tau atu ia te ia o le a ou i ai iina mo aoaoga mo nao ni nai vaiaso ona tofia ai lea o au i se isi nofoaga i le lalolagi. Sa ia fai mai, “Ou te le iloa lena mea, ae ua ao ona matou valaauina oe e auauna atu.” I le ogatotonu o au aoaoga faamiliteli, lea sa atagia mai o se avanoa, sa filifilia ai au mai le faitau selau o taitai sa aoaoina e suitulaga i se taitai i le nofoaga tutotonu o lē na maliu faafuasei.

O lea, mo le lua tausaga sa ou i ai iina, sa ou faigaluega ai i lou ofisa. I le tele o afiafi ma faaiuga o vaiaso uma, sa ou aoao atu ai le talalelei a Iesu Keriso i tagata sa aumai e le au paia ia i matou.

Sa matou iloiloina ma au soa e silia ma le 40 itula i le masina le averesi o a matou auaunaga faamisiona e aunoa ma se tuitui se tasi i faitotoa e sue se tagata e aoao. Sa matua faapisi lava matou e le au paia lea sa tele ai ina matou aoaoina ni aiga se toalua i se afiafi. Sa ou vaaia mo au lava ia le mana ma faamanuiaga i le valaau faifai pea a perofeta mo tagata uma o le ekalesia ia avea ma se faifeautalai.

I le Aso Sa mulimuli ae ou te lei tuua Albuquerque, sa faatulaga ai le uluai siteki i lena aai. Ua i ai nei iina se malumalu paia, o se maota o le Alii, i se aai sa matou feiloai ai i se falesa faatasi ma le Au Paia na aumaia ni uo ia i matou ina ia aoaoina ma lagonaina le molimau a le Agaga. Sa latou lagonaina se aiga talimalo i le Ekalesia moni a le Alii.

Sa sosoo ai ona ou vaaia i New England a o ou aoga ai. Sa valaauina au e avea ma fesoasoani i se peresitene maoae o le itu o le sa aumai mai se le fia auai i le Ekalesia i se alii o se mana maoae faaleagaga. Sa lava le alofa o lona faiaoga o aiga ia te ia na ia le amanaia ai lana sikareti ma vaai i le mea e mafai ona silafia e le Atua o ia te ia. Sa ma malaga ma le peresitene o le itu i atumauga ma talafatai e asiasi i ni paranesi laiti na togitogia ai Massachusetts ma Rhode Island ina ia fausia ma faamanuiaina le malo o le Atua.

I tausaga sa ou auauna faatasi ai ma lena taitai maoae, sa ma vaaia tagata o aumaia uo i le Ekalesia e ala i a latou faataitaiga ma a latou valaaulia e faalogologo i faifeautalai. Ia te au o le tuputupu ae o na paranesi na foliga mai e telegese ma faalotolotolua. Ae i le Aso Sa na ou tuua ai, i le lima tausaga mulimuli ane, na malaga atu ai ni Aposetolo se toalua e faatulaga la matou itu i se siteki i le falesa i Longfellow Park i Cambridge.

I tausaga mulimuli ane sa ou toefoi atu ai e faatautaia se konafesi faalesiteki iina. Sa ave au e le peresitene o le siteki i se mauga papa i Belmont. Sa ia tau mai ia te au e ono avea ma se nofoaga tonu mo se malumalu o le Atua. O loo tu ai i le taimi nei se malumalu. A ou mafaufau atu i ai, ou te manatuaina ni tagata faatauvaa na matou nonofo faatasi i ni paranesi laiti, o tuaoi na latou valaauliaina, ma faifeautalai na aoaoina i latou.

O loo i ai se tiakono fou i lenei sauniga i le po nei. Sa ou i ai faatasi ma ia i le Aso Sa lava lea o le Eseta, lea sa savali atu ai le ositaulaga, lea sa ou talanoa atu ai i le taimi ua tea, i lana sauniga na o ia lava. Sa ata atu le tiakono i lona tama ma fai atu o le a i ai o ia i lenei sauniga perisitua faatasi ma ia i le po nei. O lenei tama sa avea ma se faifeautalai maoae i le misiona lava lea e tasi sa avea ai lona tama ma peresitene. Sa ou vaai i le Tusitaulima a Faifeautalai o le 1937 a le tama o lona tama matua. O lona talaaga o le aumaia o tagata i le Ekalesia e matua loloto lava.

O lea sa ma talanoa ai ma le epikopo o lena tiakono ina ia iloa ai aafiaga e ono faamoemoeina e le taulealea i le faafetaiaia o le poloaiga a le perisitua e galulue i le faapotopotoina o agaga mo le Alii. Sa fiafia tele le epikopo a o ia faamatalaina le auala e tulitatao ai e le taitai misiona le alualu i luma o tagata sailiili. Na te maua mai lena faamatalaga mai fesootaiga faifai soo ma faifeautalai.

E talanoaina e le epikopo ma lana aufono a le uarota ia tagata sailiili uma. Latou te filifilia mea e mafai ona latou faia mo tagata taitasi o o latou aiga e fesoasoani ai ia i latou ia avea ma ni uo a o lei papatisoina, ia faaaofia i latou i gaoioiga, ma ia faafaileleina i latou e papatisoina. Sa ia fai mai o nisi taimi e toatele ai tagata e aoaoina e faifeautalai, o lea latou te ave ai le Au Perisitua Arona e fai ma a latou soa.

Ua aofia ai i le fuafuaga a le misiona a le uarota ni sini a korama e valaaulia ē latou te iloaina e faafeiloai atu i faifeautalai. E oo lava i le peresitene o le korama a tiakono e valaaulia lava e seti ni sini ma fuafua mo latou uso o le korama ia fesoasoani e aumai ē latou te iloaina i le malo o le Atua.

Ia, o le tiakono i le uarota malosi ma le ositaulaga fou—le tagata liliu mai—i le vaega toalaiti atonu e foliga mai e i ai sina mea e tutusa ai le tasi ma le isi po o oe foi. Ma atonu e te le vaaia ni mea se tele e tutusa ai ma ou aafiaga i le fausiaina o le Ekalesia ma mea na ou vaaia o ni vavega i New Mexico ma New England.

Ae o loo i ai se ala se tasi lea e tasi ai i tatou i la tatou poloaiga faaleperisitua. Tatou te faapaiaina i tatou ma faataunuu o tatou tiute taitoatasi i le poloaiga e avatu le talalelei i fanau uma a lo tatou Tama Faalelagi.

Tatou te fefaasoaai ia aafiaga i le ala lea e fausia ai e le Alii Lona malo i le lalolagi. I Lana Ekalesia, faatasi ai ma meafaigaluega matagofie uma ma faalapotopotoga ua tuu mai ia i tatou, o loo i ai lava pea se upumoni autu o loo aoaoina e perofeta e uiga i le auala e ao ona tatou faataunuu ai la tatou tiute faaleperisitua o le galuega faafaifeautalai.

I le konafesi aoao ia Aperila 1959, sa aoao mai ai e Peresitene Tavita O. MaKei le mataupu faavae lenei, e pei foi ona faia e perofeta talu mai lona vaitaimi, e aofia ai Peresitene Thomas S. Monson. Sa taua e Peresitene MaKei i lana saunoaga faaiu e faapea i le 1923 i le Misiona a Peretania, sa i ai se faatonuga aoao na auina atu i tagata uma o le Ekalesia. Sa tau atu ia i latou e aua nei faaaluina ni tupe e faia ai ni faasalalauga e faasagatau ai i lagona leaga o tagata e tetee i le Ekalesia. Fai mai Peresitene MaKei o le faaiuga e faapea: “Ia lafo atu le tiutetauave i luga o tagata uma o le Ekalesia e faapea i le tausaga 1923 e sosoo ai, o le a avea ai tagata uma ma faifeautalai. O tagata uma o se faifeautalai! E mafai ona e aumaia lou tina i le Lotu, pe atonu foi o lou tama; masalo foi o au uo i le fale faigaluega. O le a faalogo lava se tagata i le savali lelei o le upumoni e auala atu ia te oe.”

Ma sa faaauau ai le saunoaga a Peresitene MaKei: “Ma o le savali lena o le asō. O tagata uma—e miliona ma le afa—o se faifeautalai!2

Ina ua faasilasila mai i le 2002 o le a avea le galuega faafaifeautalai ma tiutetauave o epikopo, sa ou maofa. Sa avea foi au ma se epikopo. Sa foliga mai ia te au o loo latou tauaveina lava se avega ua latalata atu i o latou faatapulaa i le auauna atu i tagata ma le taitaiina o faalapotopotoga i totonu o le uarota.

Sa vaaia e se tasi o epikopo ou te iloaina lenei mea e le o se tiute faaopoopo ae o se avanoa e faalatalata faatasi mai ai le uarota i se galuega tele lea e avea ai tagata uma o se faifeautalai. Sa ia valaauina se taitai misiona a le uarota. Sa ia fono ma faifeautalai i Aso Toonai uma e aoao i le la galuega e faamalosiau ia i laua, ma aoao i le alualu i luma o a la tagata sailiili. Sa maua e le aufono a le uarota ia auala mo faalapotopotoga ma korama e faaaoga ai aafiaga o auaunaga e avea ma sauniuniga faafaifeautalai. Ma i le avea ai ma faamasino o Isaraelu, sa ia fesoasoani i tagata talavou ia lagonaina faamanuiaga o le Togiola e tausia ai lo latou mama.

Talu ai nei sa ou fesili atu i ai pe faapefea ona ia faamatalaina le faatelevaveina o papatisoga liliu mai i lana uarota ma le faateleina o le aofai o le autalavou e saunia ma naunau e avatu le talalelei a Iesu Keriso i le lalolagi. Sa ia fai mai o lea mea na foliga mai ia te ia e le na o le faia e se tasi o ni tiute patino ae o le ala sa avea ai i latou uma ma tagata lotogatasi i lo latou naunautaiga e aumai tagata i le nuu o le Au Paia lea na latou maua ai le fiafia.

Mo nisi tagata, e sili atu i lo lena. E pei o atalii o Mosaea, sa latou lagonaina le aafiaga o agasala i o latou lava olaga ma le faamalologa ofoofogia o le Togiola i totonu o le Ekalesia a le Atua. Ona o le alofa ma le lotofaafetai mo le meaalofa a le Faaola ia i latou, sa latou mananao ai e fesoasoani i tagata uma latou te mafaia, ia sosola ese ai mai le faanoanoa o le agasala, lagona ai le olioli o le faamagaloga, ma le faapotopoto faatasi ma i latou i le saogalemu i le malo o le Atua.

O le alofa o le Atua ma le alofa mo o latou uo ma tuaoi na tuufaatasia ai i latou e auauna atu i tagata. Na latou mananao e avatu le talalelei i tagata uma i lo latou vaega o le lalolagi. Ma sa latou saunia a latou fanau ia agavaa ina ia valaauina e le Alii ia aoao atu, ia molimau atu, ma ia auauna atu i isi vaega o Lana tovine.

E tusa pe o totonu o se uarota telē i le nofoaga o le a faatino ai e le tiakono fou lona tiute e faasoa atu le talalelei ma fausia le malo pe o totonu o se vaega toalaiti e mamao ese, lea e auauna ai le ositaulaga fou, o le a tasi lava i latou i le faamoemoega. O le a musuia le tiakono e le alofa o le Atua e aapa atu i se uo e le o avea ma se tagata o le ekalesia. O le a ia faaaofia lana uo i nisi o sauniga po o gaoioiga a le Ekalesia ma valaaulia o ia ma lona aiga ina ia aoaoina e faifeautalai. Ia i latou ua papatisoina, o le a avea o ia ma uo latou te manaomiaina.

O le a valaaulia e le ositaulaga isi e auai faatasi ma ia i le vaega toalaiti o le Au Paia lea na te lagonaina ai le alofa o le Atua ma le filemu faamanuiaina o le Togiola.

Afai e faaauau ai ona ia faia ma le faamaoni lona tiute faaleperisitua, o le a ia vaaia le avea o le vaega ma se paranesi, ona oo atu ai lea o se siteki o Siona i lona aai. O le a i ai se uarota e i ai se epikopo agalelei. E ono avea ma se tasi o ona atalii po o atalii o se tasi o le fanau o le a i ai se aso na te avea ai se auauna a le Atua i se mauga lata ane ma fai atu i ai, “O le nofoaga matagofie lenei mo se malumalu.”

Ou te tatalo po o fea lava le mea o tatou i ai ma po o a foi o tatou tiute o i ai i le perisitua a le Atua, o le a tuufaatasia lava i tatou i le galuega o le aumaia o le talalelei i le lalolagi uma ma o le a tatou faamalosiau atu i tagata tatou te alolofa i ai ina ia faamamaina mai agasala ma ina ia fiafia faatasi ma i tatou i le malo o le Atua. I le suafa o Iesu Keriso, le e ana lenei Ekalesia, amene.

Faaali Mau FaasinoNatia Mau Faasino