Přeskočit hlavní navigační panel
Duben 2013 | Vítejte na konferenci

Vítejte na konferenci

Duben 2013 Generální konference

Naléhám na vás, abyste byli, až budete naslouchat těmto poselstvím, pozorní a vnímaví. Abychom tak činili, o to se modlím.

Milovaní bratři a sestry, s radostí vás vítám na 183. výroční generální konferenci Církve.

Od našeho minulého setkání před šesti měsíci jsem trochu cestoval a setkal jsem se s některými z vás v zemi, kde žijete. Po generální konferenci v říjnu jsem odletěl do Německa, kde jsem měl tu výsadu setkat se s našimi členy na několika místech této země, stejně jako v některých částech Rakouska.

Na konci října jsem s pomocí starších M. Russella Ballarda, Craiga C. Christensena a Williama R. Walkera a jejich manželek zasvětil chrám Calgary v Albertě v Kanadě. V listopadu jsem znovuzasvětil chrám Boise v Idahu. Na této cestě mne doprovázeli starší David A. Bednar a starší Craig C. Christensen a William R. Walker s manželkami. Ti všichni se také účastnili zasvěcení.

Kulturní vystoupení konaná v souvislosti s těmito dvěma zasvěceními byla vynikající. Osobně jsem se nezúčastnil kulturního vystoupení v Calgary, protože sestra Monsonová slavila 85. narozeniny a já jsem měl pocit, že bych měl být s ní. Ale oba jsme měli výsadu toto vystoupení sledovat ve svém obývacím pokoji na televizi s uzavřeným okruhem, a následujícího rána jsem odletěl do Calgary na zasvěcení. Kulturního vystoupení v Boise se účastnilo přes 9 000 mladých z chrámového okrsku. Podílelo se na něm tolik mladých lidí, že v aréně, kde se vystoupení konalo, nezbylo místo pro členy jejich rodin.

Právě minulý měsíc president Dieter F. Uchtdorf, kterého doprovázeli jeho manželka a starší Jeffrey R. Holland a Gregory A. Schwitzer s manželkami, cestovali do Tegucigalpy v Hondurasu, aby tam zasvětili nově postavený chrám. V předvečer zasvěcení se konalo velkolepé vystoupení mladých.

Jsou ještě další chrámy, které byly oznámeny a které jsou v různém stádiu přípravy nebo se již stavějí.

Jsem vděčný za výsadu, že vám dnes dopoledne mohu oznámit dva další chrámy, jež budou v nadcházejících měsících a letech postaveny na těchto místech: Cedar City v Utahu a Rio de Janeiro v Brazílii. Bratři a sestry, stavba chrámů stále pokračuje.

Jak víte, na říjnové generální konferenci jsem oznámil změny týkající se věku, v němž mohou mladí muži a mladé ženy zahájit službu na misii na plný úvazek, přičemž mladí muži mohou nyní sloužit od 18 let a mladé ženy od 19 let.

Reakce našich mladých byla pozoruhodná a inspirující. Ke 4. dubnu – tedy před dvěma dny – jsme měli 65 634 misionářů na plný úvazek a přes 20 000 dalších, kteří již obdrželi povolání, ale ještě nenastoupili do misionářského výcvikového střediska, a u více než 6 000 dalších probíhají potřebné pohovory s biskupem a presidentem kůlu. Bylo nezbytné vytvořit 58 nových misií, abychom se tomuto nárůstu misionářů přizpůsobili.

Abychom dokázali tuto misionářskou sílu udržovat, a protože mnozí z našich misionářů pocházejí z velmi skromných podmínek, vyzýváme vás, abyste, pokud můžete, štědře přispívali do Všeobecného misionářského fondu Církve.

Bratři a sestry, dnes a zítra budeme naslouchat inspirovaným poselstvím. Ti, kteří k nám budou promlouvat, s modlitbou usilovali o to, aby poznali, co si Pán přeje, abychom v této době slyšeli.

Naléhám na vás, abyste byli, až budete naslouchat těmto poselstvím, pozorní a vnímaví. Abychom tak činili, o to se modlím ve jménu Ježíše Krista, našeho Pána, amen.

Right