Spring over hovednavigation
april 2013 | Velkommen til konference

Velkommen til konference

april 2013 Generalkonference

Jeg opfordrer jer til at være opmærksomme og modtagelige for de budskaber, vi skal høre. Det er min bøn, at vi må gøre dette.

Mine elskede brødre og søstre, det glæder mig meget at byde jer velkommen til Kirkens aprilkonference 2013.

I de seks måneder siden vi sidst mødtes, har jeg haft mulighed for at rejse lidt og møde nogle af jer, hvor I bor. Efter generalkonferencen i oktober rejste jeg til Tyskland, hvor det var mit privilegium at møde vore medlemmer flere steder i det land samt også i Østrig.

Sidst i oktober indviede jeg templet i Calgary i Alberta i Canada med hjælp fra ældste og søster M. Russell Ballard, ældste og søster Craig C. Christensen samt ældste og søster William R. Walker. I november genindviede jeg templet i Boise i Idaho. Ældste og søster David A. Bednar, ældste og søster Craig C. Christensen samt ældste og søster William R. Walker fulgtes også med mig og deltog i indvielsen.

Kulturfestivalerne afholdt i forbindelse med begge disse indvielser var fremragende. Jeg deltog ikke personligt i kulturfestivalen i Calgary, fordi det var søster Monsons 85 års fødselsdag, og jeg følte, at jeg burde være hos hende. Men hun og jeg havde mulighed for at se festivalen i vores dagligstue via kabel-tv, og så fløj jeg til Calgary næste morgen til indvielsen. I Boise deltog over 9.000 unge fra tempeldistriktet i kulturfestivalen. Der var så mange unge involveret, at der ikke var plads til deres familie i arenaen, hvor de optrådte.

I sidste måned rejste præsident Dieter F. Uchtdorf ledsaget af søster Uchtdorf, ældste og søster Jeffrey R. Holland samt ældste og søster Gregory A. Schwitzer til Tegucigalpa i Honduras for at indvie vores netop færdigopførte tempel der. En storslået optræden af unge fandt sted aftenen før indvielsen.

Der er andre templer, der er blevet bekendtgjort, og som befinder sig på forskellige steder i forberedelsesprocessen, eller som er under opførelse.

Det er mit privilegium denne formiddag at bekendtgøre to nye templer, der i de kommende måneder og år bliver bygget følgende steder: Cedar City i Utah og Rio de Janeiro i Brasilien. Brødre og søstre, tempelbyggeri fortsætter i uformindsket omfang.

Som I ved bekendtgjorde jeg ved oktoberkonferencen ændringer i den alder, hvor unge mænd og unge kvinder kan tjene som fuldtidsmissionærer, hvor de unge mænd nu kan tjene som 18-årige og de unge kvinder som 19-årige.

Reaktionen fra vore unge har været forbløffende og inspirerende. Den 4. april – det er for to dage siden – havde vi 65.634 fuldtidsmissionærer ude samt over 20.000 flere, der har modtaget deres kaldelse, men som endnu ikke er begyndt på en missionærskole, og flere end 6.000 yderligere i interviewprocessen hos deres biskop og stavspræsident. Det har været nødvendigt for os at oprette 58 nye missioner for at imødekomme det større antal missionærer.

For at kunne opretholde denne missionærstyrke, og fordi mange af vore missionærer kommer fra beskedne forhold, opfordrer vi jer til efter evne at bidrage gavmildt til Kirkens missionsfond.

Nuvel, brødre og søstre, vi skal høre inspirerede budskaber i dag og i morgen. De, der skal tale til os, har bønsomt søgt at vide det, som Herren ønsker, at vi skal høre på nuværende tidspunkt.

Jeg opfordrer jer til at være opmærksomme og modtagelige for de budskaber, vi skal høre. Det er min bøn, at vi må gøre dette. I Herren Jesu Kristi navn. Amen.