Fő navigáció átugrása
április 2013 | Üdvözlünk benneteket a konferencián!

Üdvözlünk benneteket a konferencián!

április 2013 Általános konferencia

Arra buzdítalak benneteket, hogy hallgassátok figyelmesen és nyitott szívvel a hamarosan elhangzó üzeneteket. Azért imádkozom, hogy mindannyian így tegyünk.

Szeretett fivéreim és nőtestvéreim! Mily örömmel köszöntelek benneteket az egyház 183. éves általános konferenciáján!

Az előző találkozásunk óta eltelt 6 hónap során lehetőségem volt utazgatni egy kicsit és meglátogatni néhányatokat a hazátokban. Az októberi általános konferenciát követően jártam Németországban és Ausztria egyes részein, ahol kiváltságomban állt több helyszínen is találkozni a szentekkel.

Október végén felszenteltem az Albertai Calgary templomot Kanadában; velem tartott M. Russell Ballard elder és kedves felesége, Craig C. Christensen elder és felesége, valamint William R. Walker elder és felesége is. Novemberben újraszenteltem az Idahói Boise templomot. Erre az útra elkísért és szintén részt vett a felszentelésben David A. Bednar elder és felesége, Craig C. Christensen elder és felesége, valamint William R. Walker elder és felesége is.

Mindkét felszentelést kísérő kulturális ünnepség pompás volt! Jómagam nem vettem részt személyesen a Calgaryban tartott kulturális ünnepségen, mivel aznap volt Monson nőtestvér 85. születésnapja, és úgy éreztem, inkább vele kellene lennem, azonban kiváltságunkban állt zárt rendszerű közvetítés segítségével otthon megtekinteni az ünnepséget, majd másnap reggel én is elutaztam a felszentelésre Calgaryba. Boiseban a templomkerületből több mint 9000 fiatal szerepelt a kulturális ünnepségen. Olyan sok fiatal közreműködött, hogy a fellépésnek helyet biztosító csarnokba nem is fértek be a családtagjaik.

Múlt hónapban Dieter F. Uchtdorf elnök és felesége, továbbá Jeffrey R. Holland elder és felesége, valamint Gregory A. Schwitzer elder és felesége Hondurasba utaztak, ahol felszentelték a Tegucigalpában újonnan elkészült templomunkat. A felszentelés előtti estén káprázatos ünnepséget tartottak a fiatalok részvételével.

Vannak korábban már bejelentett templomok is, az előkészítő munkálatok, illetve az építkezés különböző szakaszaiban.

Ma délelőtt pedig kiváltságomban áll bejelenteni két további templomot, melyek építésére az elkövetkezendő hónapokban és években kerül sor, ezeken a helyszíneken: Utah, Cedar City és Brazília, Rio de Janeiro. Fivérek és nőtestvérek, a templomépítés rendületlenül halad tovább.

Mint tudjátok, az októberi általános konferencián bejelentettem néhány változást, melynek értelmében a fiatal férfiak és a fiatal nők korábban kezdhetik meg teljes idejű misszionáriusi szolgálatukat: a fiatal férfiak 18, a fiatal nők pedig 19 évesen.

Fiataljaink reakciója figyelemre méltó és ösztönző. Az április 4-i – két nappal ezelőtti – adatok szerint jelenleg 65 634 teljes idejű misszionárius szolgál; rajtuk kívül több mint 20 000-en vannak, akik már kézhez kapták elhívásukat, de még nem léptek be valamely misszionáriusképző központba, illetve több mint 6000 azok száma, akik a püspökkel és a cövekelnökkel folytatott interjúzási folyamatnál járnak. 58 új missziót kellett létrehoznunk annak érdekében, hogy el tudjuk helyezni a misszionáriusok e hatalmas seregét.

E misszionáriusi erő fenntartásának elősegítésére, és mivel sok misszionáriusunk szerény körülmények közül érkezik, arra kérünk benneteket, hogy lehetőségeitekhez mérten tegyetek nagylelkű hozzájárulásokat az egyház Általános Misszionáriusi Alapjába.

Most pedig, fivéreim és nőtestvéreim, sugalmazott üzeneteket fogunk hallani a mai és a holnapi nap folyamán. Mindazok, akik hozzánk szólnak majd, imádságos lélekkel törekedtek arra, hogy megtudják, mit szeretne az Úr, mit halljunk ez alkalommal.

Arra buzdítalak benneteket, hogy hallgassátok figyelmesen és nyitott szívvel a hamarosan elhangzó üzeneteket. Azért imádkozom, hogy mindannyian így tegyünk, az Úr Jézus Krisztus nevében, ámen.