Praleisti pagrindinę navigaciją
balandis 2013 | Sveiki susirinkę į konferenciją

Sveiki susirinkę į konferenciją

balandis 2013 Visuotinė konferencija

Raginu jus būti atidžius ir imlius toms žinioms, kurias išgirsime. Meldžiu, kad taip darytume.

Mano mylimi broliai ir seserys, man be galo malonu sveikinti jus, susirinkusius į 183-iąją kasmetinę Visuotinę Bažnyčios konferenciją.

Po mūsų susitikimo prieš šešis mėnesius turėjau galimybę keliauti ir su kai kuriais iš jūsų susitikti jūsų pačių kraštuose. Po spalio mėnesį vykusios konferencijos nuvykau į Vokietiją ir turėjau garbės susitikti su bažnyčios nariais keliose šios šalies ir Austrijos vietose.

Spalio pabaigoje pašventinau Kalgario Albertos šventyklą Kanadoje, man padėjo vyresnysis M. Raselas Balardas su žmona, vyresnysis Kreigas K. Kriščiansenas su žmona ir vyresnysis Viljamas R. Volkeris su žmona. Lapkritį pakartotinai pašventinau Boizio šventyklą Aidaho valstijoje. Su manimi kartu keliavo ir šventyklos pašventinime dalyvavo vyresnysis Deividas E. Bednaris su žmona, vyresnysis Kreigas K. Kriščiansenas su žmona ir vyresnysis Viljamas R. Volkeris su žmona.

Su šiais dviem pašventinimais susijusios kultūrinės programos buvo nepakartojamos. Asmeniškai nedalyvavau kultūrinėje programoje Kalgaryje, nes tuo metu sesuo Monson šventė savo 85-ąjį gimtadienį ir jaučiau, kad turiu būti su ja. Nepaisant to, mudu turėjome privilegiją stebėti šias iškilmes savo namuose per uždarą televizijos kanalą, o kitos dienos rytą nuskridau į pašventinimą Kalgaryje. Boizyje vykusioje kultūrinėje programoje dalyvavo daugiau negu 9 000 jaunuolių iš šventyklos apygardos. Programoje dalyvavo tiek daug jaunimo, kad arenoje, kurioje jie pasirodė, nepakako vietos jų šeimos nariams.

Praėjusį mėnesį prezidentas Dyteris F. Uchtdorfas kartu su seserimi Uchtdorf, vyresniuoju Džefriu R. Holandu su žmona ir vyresniuoju Gregoriu A. Šveiceriu su žmona vyko į Tegusigalpą Hondūre ir ten pašventino mūsų naujai pastatytą šventyklą. Pašventinimo dienos išvakarėse vyko nuostabus jaunimo pasirodymas.

Yra kitų šventyklų, apie kurias paskelbta, kurių statyba tik pradedama ar kurios jau statomos.

Šį rytą džiaugiuosi galėdamas jums pranešti, kad per ateinančius mėnesius ir metus bus pastatytos dvi naujos šventyklos šiose vietose: Sedar Sityje, Jutos valstijoje ir Rio de Žaneire, Brazilijoje. Broliai ir seserys, šventyklų statymas ritasi pirmyn be paliovos.

Kaip jau žinote, spalį vykusioje Visuotinėje konferencijoje pranešiau apie vaikinų ir merginų amžiaus, nuo kurio jie turi galimybę tarnauti nuolatinėje misijoje, pakeitimus: vaikinai gali tarnauti sulaukę 18, o merginos – 19 metų amžiaus.

Mūsų jaunimo atsakas tikrai nuostabus ir įkvepiantis. Balandžio 4 dienos duomenimis turime 65 634 tarnaujančius nuolatinius misionierius, dar 20 000 jau yra gavę pašaukimus ir laukia, kada galės įžengti į misionierių ruošimo centrą, daugiau negu 6 000 šiuo metu yra pradėję pokalbius su vyskupu arba kuolo prezidentu. Tai paskatino mus įkurti 58 naujas misijas, kuriose galėtų tarnauti mūsų išaugę misionieriai.

Tam, kad palaikytume tokias misionierių pajėgas, ir dėl to, kad daug mūsų misionierių kilę iš kuklios materialinės aplinkos, kviečiame jus pagal išgales prisidėti ir dosniai aukoti Bažnyčios visuotiniam misionierių fondui.

Dabar, mano broliai ir seserys, šiandien ir rytoj girdėsime įkvėptas kalbas. Tie, kurie mums kalbės, pamaldžiai siekė supratimo, ką Viešpats norėtų mums šiuo metu pasakyti.

Raginu jus būti atidžius ir imlius toms žinioms, kurias išgirsime. Kad taip darytume meldžiu Viešpaties Jėzaus Kristaus vardu, amen.

Right